2519 vacatures gevonden

Werkvoorbereider Infra | HB Adviesbureau

Alkmaar - bouwhuysch

Als Werkvoorbereider Infra ben je overal op voorbereid; jij bent verantwoordelijk voor de aanleg en reconstructie van zowel wegen als rioleringsstelsels. Door jouw sterke ontwerp wordt de wijk woonrijp gemaakt. Bij het ontbreken van een goed ontwerp lopen de werkzaamheden uit en kunnen de bewoners later hun huis betreden. Het is dus zaak dat jij een goed inventarisatie van de buiten situatie maakt en dit vertaalt naar een daadwerkelijk ontwerp. Zie jij jezelf dit al doen ? Ik nodig je van harte uit om hier samen verder over te praten.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Service Technicus Brandmeldinstallatie/Inbraakalarminstallatie

Delft - DC-Beheer

Door toenemende groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten voor de functie van: Service Technicus/ Service Monteur Brandmeldinstallatie/Inbraakalarminstallatie Over de functie: In de functie van Servicetechnicus/ Servicemonteur werk je zelfstandig, je installeert nieuwe systemen, je verhelpt storingen, pleegt regulier onderhoud en je verricht systeem- en installatietesten. Je bent werkzaam op verschillende - hoofdzakelijk regionale - projecten. Ook behoren het tijdig signaleren, oplossen en/ of rapporteren van risico’s met betrekking tot storingen aan beveiligingsinstallaties tot je takenpakket.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Senior Risicomanager SCB

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

De gemeente Amsterdam gaat met het project Singelgrachtgarage-Marnix een parkeergarage realiseren met een capaciteit van 800 plaatsen onder de gracht van Amsterdam. Meer informatie over dit project is te vinden op https://www.amsterdam.nl/projecten/singelgrachtgarage/ . Het project betreft een UAV-GC project waarbij de contractbeheersing plaatsvindt volgens de principes van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Risicomanagement vormt een zeer belangrijk onderdeel van deze contractbeheersing. Niet alleen als input voor het toetsproces maar ook als input voor de interactie met de opdrachtnemer. Om risicomanagement de invulling te geven die benodigd is, is het projectteam op zoek naar een ervaren risicomanager die technisch inhoudelijke aspecten kan vertalen naar risicoinformatie. Het heeft daarnaast de voorkeur dat de risicomanager kennis en ervaring kan inbrengen op andere facetten van projectbeheersing waaronder het planningsmanagement in het bijzonder. Dit om er voor te zorgen dat het staande projectbeheersteam nog beter in staat wordt gesteld zijn rol te vervullen. De gevraagde invulling van de rol van risicomanager is dus enerzijds gericht op het uitvoeren van inhoudelijke werkzaamheden op het gebied van risicomanagement. Anderzijds is de gevraagde functie gericht op coaching van en kennisoverdracht naar bestaande teamleden van het projectbeheersingsteam. Werkzaamheden bestaan uit: - Organiseren, aanjagen en uitvoeren van het risicomanagement proces, ten dienste van de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), gericht op de opdrachtnemersrisico's en dat deel van de opdrachtgeversrisico's waar de opdrachtnemer invloed op heeft/kan hebben; - Coachen en betrekken van huidige risicomanagement-adviseur; - Coachen en betrekken van huidige planningsadviseur bij de planning van de opdrachtnemer; - Input leveren vanuit risico's voor de toetsplanning en inhoudelijke bevindingen van alle typen toetsen; - Input leveren vanuit risico's voor de interactie van het kernteam van de opdrachtgever met de opdrachtnemer. Hiervoor zullen in ieder geval 2 wekelijks bilaterale overleggen moeten plaatsvinden met de contractmanager, technisch manager en omgevingsmanager van de opdrachtgever; - Ondersteunen/mede uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen op het gebied van risicomanagement (niet als lead-auditor); - Nauw afstemmen met de planningsadviseur om passende risico's vanuit uitvoeringsaspecten en processen in de planningen op te nemen; - Stuurinformatie te genereren voor contractmanagement en projectmanagement; - Overleg en afstemming met opdrachtnemer over uitwisseling van risicodossier opdrachtgever en opdrachtnemer; - Beoordeling van risicorapportages vanuit de opdrachtnemer.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Rioolexpert

Eindhoven - Maandag

Je bent belast met advisering, beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van water en riool. Het vakgebied bestaat o.a. uit verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, vervangingsplannen, uitvoeringsprojecten, operationeel beheer, klimaatadaptatie, hitte stress-testen en wateropgaven.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Sr. Projectmanager Nieuw-West

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

Als Senior Projectmanager ben je verantwoordelijk voor het integrale projectmanagement van de vernieuwing van Overtoomse Veld naar een aantrekkelijke en betaalbare woonwijk. Het gebied maakt deel uit van de Stedelijke Verdichting Ringzone West in het stadsdeel Nieuw-West. De Senior Projectmanager is daarbij verantwoordelijk voor de aansturing van diverse projectteams en is overall verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten van de planvorming en besluitvorming. Hij/zij legt verantwoording af aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers en is opdrachtgever voor directies Ruimte & Duurzaamheid, Grond & Ontwikkeling en het Ingenieursbureau i.s.m. gebiedsteam Slotervaart. De Senior Projectmanager is ook verantwoordelijk voor de capaciteitsaanvraag van medewerkers, de projectplanning en bewaking van de proces- en uitvoeringskosten. De Senior Projectmanager wordt daarbij ondersteund door 2 assistent projectmanagers en geeft dagelijks leiding aan diverse planteams met circa 20 collega's. De vernieuwing omvat (sloop)/nieuwbouw en transformaties voor ca. 2.500 woningen voor alle doelgroepen in nauwe samenwerking met ontwikkelaars, corporaties, vastgoedeigenaren, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers. Leefbaarheid, participatie en voorzieningen krijgen hierbij extra aandacht. In een aantal deelgebieden is de vernieuwing al in uitvoering of reeds opgeleverd, in andere gebieden is deze in de fase van verkenning of planvorming. Werkzaamheden bestaan uit: - Verzorgen van integrale projectmanagement van de vernieuwing van Overtoomse Veld en andere projecten in Nieuw West; - Aansturen en coördineren van benodigde gemeentelijke activiteiten voor de planvorming en uitvoering van de verschillende deelprojecten. Dit omvat onder meer het opstellen van ruimtelijke en programmatische kaders voor woningbouw en herinrichting openbare ruimten, het voorbereiden en begeleiden van tenders, het begeleiden van transformaties, het opstellen van bestemmingsplannen en overeenkomsten en het bewaken en actualiseren van grondexploitaties; - Organiseren van gemeentelijke afstemming, draagvlak, communicatie en besluitvorming van de diverse producten en de verschillende fasen van de planvorming; - Organiseren van overleg en draagvlak met betrokken marktpartijen zoals projectontwikkelaars, wooncorporaties en vastgoedeigenaren en semipublieke partijen zoals Waternet, Liander en NUON; - Organiseren van participatie en draagvlak met betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties; - Organiseren van afstemming en betrokkenheid met afdelingsmanagers en ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers; - Ophalen van weerstand en tegenkracht en uitvoeren van second opinion en de oogst daarvan waar nodig inbrengen in het reguliere planvormingsproces; - Dagelijks aansturen van de projectteams en projectmedewerkers, organiseren samenwerking en events voor teamleden; - Bewaken voortgang en resultaat projecten; - Adviseren van Dagelijks Bestuur over maatschappelijk gevoelige onderdelen. Je hebt een natuurlijk overwicht, een coachende stijl van leidinggeven, omgevingsbewust en resultaatgericht. Je bent een uitstekende onderhandelaar en laat mensen daarbij in hun waarde. Je bent gericht op samenwerking en schakelt makkelijk van bestuurder naar medewerker. Je bent prima in staat om complexe zaken helder te maken en tot planvorming en besluitvorming te komen. Waar weerstand ligt ga je dat niet uit de weg en beweeg je mee als dat beter is of blijf je staan als de belangenafweging dat verlangt.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider/Calculator

Eindhoven - Maandag

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zéker bij onderhouds- en renovatieprojecten. Als werkvoorbereider of calculator weet jij als geen ander: hoe beter je de zaken van tevoren op orde hebt, hoe minder nare verrassingen achteraf. Een project loopt pas écht op rolletjes als jij van begin tot eind betrokken bent. Snel en efficiënt meer woonruimte creëren is een van de grootste uitdagingen. Maar het bestaande bezit verduurzamen en onderhouden is minstens zo belangrijk. Het zou mooi zijn als daar al het budget van de wereld beschikbaar voor was, maar de realiteit is dat telkens weer opnieuw de afweging gemaakt moet worden: wat heeft nú de meeste prioriteit? Jij helpt het team om dit te bepalen! Bij deze opdracht krijg jij de ruimte om jouw projecten van begin tot eind te runnen. Jouw talenten komen het beste uit de verf wanneer je meteen bij de eerste gesprekken betrokken bent. Wij rekenen op jouw technische kennis en commercieel inzicht, maar ook op jouw creativiteit. Jij bent nuchter en pragmatisch en weet precies hoe je grote uitdagingen indeelt in overzichtelijke én financieel haalbare projecten. Jij wacht ook vooral niet af tot je nieuwe klussen op een presenteerblaadje krijgt aangereikt, maar onderzoekt klachten of signalen en werkt vervolgens zelf verbetervoorstellen uit. Samen met de andere werkvoorbereiders en calculators vorm jij de voorhoede van het team Beheer en Onderhoud. Jij zet de lijn uit en zorgt dat hij gevolgd wordt. Daarvoor haal je informatie op bij collega's als woonconsulenten en opzichters: de mensen die het dichtst bij onze huurders staan. Je schakelt met onderaannemers en onderhandelt met leveranciers. Tot slot lever je input aan onze afdeling ICT zodat je collega's altijd de laatste status van jouw projecten kunnen inzien. PER DIRECT STARTEN | MINIMAAL 1 JAAR | REGIO EINDHOVEN | VRAGEN? NEEM CONTACT MET MIJ OP VIA 06 83 08 14 23

18 Juni 2019 - lees meer ...

Uitvoerder wegenbouw

Rotterdam - bouwhuysch

Als ervaren (hoofd) uitvoerder ben je mede verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het aan jou toegewezen project. Dit doe je dagelijks met de partners, onderaannemers, eventuele nevenaannemers en met het juiste materieel en materiaal om projecten in goede orde te laten verlopen. Je onderhoudt dus de relatie met de opdrachtgevers en andere projectbetrokkenen. Je werkt aan regionale projecten, geworven door winnende tenders, maar ook werken vanuit onderhoudscontracten. Je houdt toezicht op de veiligheid en een juiste uitvoering van werkzaamheden en je haalt het maximale uit je team. Je denkt ook mee in de voorbereiding van projecten en je maakt een ambitieuze planning, waarbij je binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget blijft.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Projectleider Realisatie

Breda - Maandag

Per de zomer van 2019 zijn wij op zoek naar een Projectleider Realisatie voor een gemeente in de regio Brabant. Als projectleider ben je het aanspreekpunt bij ontwikkel-, beheer- en onderhoudsprojecten, vanaf de fase initiatief t/m overdracht aan beheerder op het gebied van civiele techniek. Binnen het team beheer en realisatie ga jij aan de slag als projectleider realisatie. Je gaat je bezig houden met het starten van nieuwe projecten op basis aan de hand van een projectplan maar ook met beheren van bestaande projecten op het gebied van civiele techniek. Je geeft leiding aan het projectteam in zowel de ontwerp fase als de uitvoerende fase. Belangrijk dat je ten alle tijden kwaliteit, risico's, de gemeentelijke wensen, burgers, en tijd in acht neemt. Door de diversiteit van de projecten bij de gemeente ziet elke dag er voor jou anders uit. Daarnaast zijn het leiden van werkzaamheden op het gebied van element- en asfaltverharding, riolering, water en groen onderdeel van jou werkdag. Het verzorgen van technische & financiele adviezen en rapportages. Denk hierbij aan: - Beoordelen van contracten binnen het werkgebied, zoals RAW en openposten bestekken - Opstellen inkoopplan - Opstellen projectenplanning - Opstellen van reguliere risicoanalyses volgend de Risman methodiek - Opstellen van periodieke projectvoortgangsrapportages Het is belangrijk dat je minstens 5 jaar ervaring hebt als projectleider bij een overheidsinstelling. Projectdetails | 32 uur per week | Start juli 2019 | Minimaal 1 jaar, optie tot verlenging 2x12 maanden | reageer vóór 25 juni 2019

18 Juni 2019 - lees meer ...

Civiele constructeur voor Ingenieursbureau

Eindhoven - bouwhuysch

Als constructeur ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, berekenen van met name (middelgrote) civieltechnische werken. Je neemt deel aan projectteams. Je bent een vraagbaak voor vragen op constructief gebied en voert het nodige overleg op inhoud met opdrachtgevers. Daarnaast beoordeel je tekeningen en ontwerpen. Naast civiele kennis is het een pré dat je naast civiele kennis ook kennis van utilitaire constructies.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Sr. WABO Vergunningverlener

Amsterdam Nieuw West - ELLBRU Professionals B.V.

Vanwege het toenemend aantal vergunningaanvragen heeft de afdeling Vergunningen in stadsdeel Nieuw-West behoefte aan een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit op senoior niveau. Werkzaamheden bestaan uit: Als medewerker vergunningen handel je zelfstandig vergunningaanvragen af, tot en met de vertegenwoordiging van het stadsdeel in bezwaarzaken. Het betreft o.a. het behandelen van bouwaanvragen met een beperkte complexiteit en kapvergunning. Je toetst de aanvragen aan relevante wet- en regelgeving en beleid. Hierbij onderhoud je contacten met andere afdelingen, organisatie onderdelen en externe partners. Verder verstrek je klantinformatie en ben je eerste aanspreekpunt voor medewerkers van de front-office.

18 Juni 2019 - lees meer ...

WABO Vergunningverlener

Amsterdam Nieuw West - ELLBRU Professionals B.V.

Vanwege het toenemend aantal vergunningaanvragen heeft de afdeling Vergunningen in stadsdeel Nieuw-West behoefte aan een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit op medior niveau. Werkzaamheden bestaan uit: Als medewerker vergunningen handel je zelfstandig vergunningaanvragen af, tot en met de vertegenwoordiging van het stadsdeel in bezwaarzaken. Het betreft o.a. het behandelen van bouwaanvragen met een beperkte complexiteit en kapvergunning. Je toetst de aanvragen aan relevante wet- en regelgeving en beleid. Hierbij onderhoud je contacten met andere afdelingen, organisatie onderdelen en externe partners. Verder verstrek je klantinformatie en ben je eerste aanspreekpunt voor medewerkers van de front-office.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Gebouwbeheerder

Utrecht - Maandag

Bij deze functie vragen wij de juiste communicatie. Contact met bewoners, bedrijven en bestuur staan hierbij centraal. Er is volop ruimte voor creatieve oplossingen. Servicegerichtheid en duurzaamheid hebben een hoge prioriteit binnen de gemeente. Daarnaast staan uitgangspunten als, samenwerken, informeren en plannen en prioriteren centraal. Van jou verwachten wij dat jij op basis van jouw onbevangen kijk op het werken binnen de lokale overheid resultaatgerichte en vindingrijke oplossingen weet aan te leveren.             Wat ga jij doen Concreet denken wij aan de volgende taken: Organiseren diverse beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de openbare gebouwen. Uitbesteden van taken aan ondernemers, contactpersonen en collega's Administratieve taken

18 Juni 2019 - lees meer ...

Junior Civieltechnisch Expert

Utrecht - Maandag

Als Civiel expert in een junior functie sta je met al je opgedane kennis klaar om aan je carrière te bouwen. Wij bij Maandag® weten hoe lastig het is om bijvoorbeeld voor het eerst te solliciteren of überhaupt de eerste stappen te zetten. Ik help je hier graag bij. Ons persoonlijke contact en de beste begeleiding kunnen hierbij enorm ondersteunen. Om deze redenen ga ik graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Zo kom ik graag te weten waar jij warm van wordt en met welke reden jij 's ochtends vol enthousiasme uit bed springt. Op deze manier kunnen wij een plek verzorgen waar jij het beste functioneert en waar jij als mens van groeit. Maandag® is de springplank om je nieuwe carrière in te duiken. Voor diverse gemeenten in de regio Utrecht, ben ik op zoek naar Civieltechnisch talent. Wij bieden jou de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen binnen diverse functies bij de overheid. Uitdagingen waar je aan kan denken zijn bijvoorbeeld: Jij houdt je voornamelijk bezig met weg- en waterbouw projecten vanuit de gemeente en diverse opdrachtgevers. Verder heb je de ambitie om door te groeien naar een combinatiefunctie van civieltechnisch ontwerper / werkvoorbereider. Ben jij klaar om ons te verbazen met jou kennis en kunnen? Neem dan snel contact met mij op, dan werken wij samen richting jouw werkgeluk!

18 Juni 2019 - lees meer ...

Kwartiermaker Regieorganisatie E&B

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

De kwartiermaker Regieorganisatie is verantwoordelijk om te komen tot een voorstel voor de inrichting van de regieorganisatie met betrekking tot het tactisch en operationeel assetmanagement, zodanig dat enerzijds samenwerking op tactisch en operationeel niveau efficiënter wordt en anderzijds de verhouding met de serviceproviders wordt verzakelijkt/geprofessionaliseerd. Dit alles met als doel dat het beheer en onderhoud van het Amsterdamse metroareaal op de langere termijn structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance. De kwartiermaker rapporteert aan het Hoofd van GVB Railservices en de Directeur van Eigendom & Beheer van Metro en Tram. Kwartiermaker is tevens beoogd manager van de Regieorganisatie. De werkzaamheden bestaan onder ander uit: - Het dagelijks leidinggeven aan de Regieorganisatie in wording; - Verbinden van tactisch en operationeel assetmanagement; - Professionaliseren van de verhouding met serviceproviders (w.o. GVB RS); - Inrichten van de regiefunctie in relatie met de vervoerder en de omgeving; - Het samenwerkingsmodel verder ontwikkelen. Mede in relatie tot de interactie met strategisch assetmanagement en de verbinding binnen GVB RS; - De kostenbeheersing en checks and balances; - Een eventuele aanbesteding voor de ov-vervoerconcessie vanaf 2024; - Een beeld vormen van de kansen waar het tactisch en operationeel beheer en onderhoud structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance; - Bij die kansen nadrukkelijk onderzoeken wat digitalisering van assetmanagement processen kan betekenen voor de continue verbetercyclus. Mede door de wijze waarop dit in Amsterdam is georganiseerd te vergelijke met andere spoorbeheerders in Nederland; - Het stimuleren van transparanter werken. Het Management voorzien van passende stuurinformatie, ook ten bate van tijdige en correcte verantwoording aan opdrachtgevers, bestuur en de Vervoerregio als subsidieverlener.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Senior ontwerper openbare ruimte

Amsterdam (WTC) - ELLBRU Professionals B.V.

De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit het vervangen van een medewerker bij team Zuidflank van R&D die met zwangerschapsverlof gaat tot januari 2020. Voor het project Beethoven (Zuidas) dient een vervolg gegeven te worden aan het Schetsontwerp (SO)- dat nu voorligt. Het product zal zijn een SO+/Voorlopig Ontwerp. De werkzaamheden betreffen het verder opwerken van het ontwerp en daarnaast het begeleiden van de ontwerpen van de architecten/ontwikkelaar(s) van de diverse vervolgkavels. Dit is van belang omdat de kavels in het landschap staan. De gebouwen komen met de voeten in het Beatrixpark te staan en de overgang tussen het gebouw en het maaiveld is hierbij cruciaal. Naast de te ontwikkelen kavels zullen de werkzaamheden voor dit project bestaan uit afstemming met de projectorganisatie van Zuidasdok. Zij ontwerpen een deel van de zuidzijde van het plangebied die direct grenst aan plangebied Beethoven. Een ander deel van de werkzaamheden zijn voor het project Verdi op de Zuidas. Hiervoor wordt naar verwachting binnenkort de Projectnota en het Investeringsbesluit vastgesteld. De werkzaamheden zullen zijn het starten met het opstellen van een stedenbouwkundig plan waarbij een groot deel van het plangebied een grote landschappelijke opgave is. Hiervoor is veel ontwerpend onderzoek nodig. Daarnaast zal een basis gelegd worden voor het vervolg van het participatie traject dat hiervoor doorlopen wordt. Naast het opstellen van een stedenbouwkundig plan zullen de werkzaamheden bestaan uit afstemming en overleggen (met partijen, projectgroep, techniek, e.d.) over onderwerpen en issues die een relatie hebben met de openbare ruimte. Momenteel is er door een piek in de werkvoorraad binnen R&D sprake van een (tijdelijk) tekort aan ervaren ontwerpers openbare ruimte. Daarom kan de geselecteerde kandidaat naast bovenstaande projectwerkzaamheden, ook ingezet worden voor piekopvang binnen R&D.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Projectleider Openbare Ruimte

Breda - Maandag

Heb je de kwaliteiten om een projectteam te sturen, coachen en ontwikkelen? Ben je 3 dagen in de week beschikbaar voor een rol als projectleider openbare ruimte? Dan ben jij de Projectleider Openbare Ruimte die Maandag® zoekt! Voor een van onze opdrachtgevers in Midden-Brabant is Maandag® op zoek naar een Projectleider Openbare Ruimte. Je gaat werken op de afdeling Realisatie en Beheer die de openbare ruimte vormgeven en onderhouden. De afdeling bestaat uit inrichting openbare ruimte (IOR) en beheer openbare ruimte (BOR). Als projectleider geef je leiding aan het projectteam voor gecompliceerde en/of multidisciplinaire projecten binnen de Openbare Ruimte. Je maakt een projectplan, stuurt het team aan en onderhandelt met stakeholders. Je plant, verdeelt en bewaakt de activiteiten en de voortgang van het project. Tijdens je opdracht is het belangrijk dat je kennis hebt van de verschillende projectfase. Zo nodig stuur je bij of corrigeer je bij beslispunten. Projectdetails: 24 uur per week | start september 2019 | voor een gemeente in de regio Brabant

18 Juni 2019 - lees meer ...

Projectmanager Erfpacht

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

Erfpacht en Uitgifte is op zoek naar een projectmanager die een aantal interne projecten in het kader van de verbetering van de processen en dataverwerking van het overstapproces (van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht) gaat coördineren en implementeren. Werkzaamheden In het kader van de verbetering van het werkproces rond de overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht lopen er diverse interne projecten op de afdeling Erfpacht & Uitgifte. Deze projecten zijn onder meer gericht op de implementatie van procesverbeteringen, het vernieuwen van het werkvoorraadsysteem, de optimalisatie van het webportaal voor overstap, de aanpassing van de overstapvoorwaarden per 1-1-2020. De projectmanager krijgt tot taak de voortgang van en de samenhang tussen deze projecten te bewaken, het management te adviseren over noodzakelijke keuzes en de relatie met ander processen en teams van Erfpacht & uitgifte te bewaken, de samenwerking met andere gemeentelijke onderdelen te verstevigen.

18 Juni 2019 - lees meer ...

(junior) inspecteur NEN 3140 Utrecht

Utrecht - ELLBRU Professionals B.V.

In deze rol ga je op professionele wijze inspecties aan elektrische installaties uitvoeren op basis van de NEN 3140. Je maakt rapportages en verdiept je in de NEN 1010 om opdrachtgevers op deskundige wijze en conform de norm te adviseren. De werkzaamheden worden zelfstandig of in teamverband verricht. Je werkt voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, overheden, verzekeraars enzovoort. De werkzaamheden vinden voor het merendeel in Nederland plaats.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Specialist Waterkeringen

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

De unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer zoekt een enthousiaste collega: Specialist waterkeringen Doetinchem, 36 uur Wat ga je doen? Je adviseert ons Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) over beheer-aspecten. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus. Je ondersteunt ons bestuur en management met adviezen. Je draagt bij aan de wettelijke beoordeling van waterkeringen. Je adviseert bij complexe watervergunningen. Je neemt deel aan regionale en landelijke overleggen op je vakgebied. Je neemt deel aan onze calamiteitenorganisatie bij hoogwater.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Ervaren uitvoerder binnenstedelijk gebied in groningen

Groningen 9727 Groningen - Bouwselect

Als ervaren uitvoerder GWW binnenstedelijk gebied ben je actief in de provincie Groningen en een stukje van Drenthe. Je bent bezig in steden of grote dorpen en dan vooral met weg- en rioolreconstructies. De grootte van de projecten variëren van klein- tot middelgroot

18 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider in de steigers! provincie groningen

Groningen 9743 Groningen - Bouwselect

In deze functie als startend werkvoorbereider ben je betrokken bij het gehele proces van klantaanvraag tot oplevering. Je zal tekeningen omzetten tot offertes, af en toe calculaties opstellen, overleggen met de uitvoerders en je bent het aanspreekpunt voor de klant. Eerst zal je ondersteunende werkzaamheden uitvoeren en vervolgens je eigen projecten krijgen toegewezen.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Mx/civil 3d ontwerper in groningen

Groningen 9728 Groningen - Bouwselect

Als Ontwerper heb je de kans om zelfstandig je kennis en kunde in te zetten bij het maken van detailontwerpen conform het programma van eisen. Je stelt de uitgangspunten van het ontwerp vast en werkt deze verder uit tot een gedegen en uitvoerbaar ontwerp.

18 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider kozijnenbranche, regio emmen

Emmen 7826 Groningen - Bouwselect

In deze functie ben jij zelfstandig verantwoordelijk voor jouw projecten. Je regelt van A tot Z alles met jouw klant en zorgt ervoor dat het product tijdig op de plaats van bestemming geleverd wordt. Je bent uitstekend instaat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en houdt van afwisseling in je baan. 

18 Juni 2019 - lees meer ...

Allround bouwkundige groningen/drenthe

Groningen 9712 Groningen - Bouwselect

Het is een allround functie waarbij je te maken krijgt met alle facetten van de bouw. Je zal tekenwerk gaan controleren, bouwkundige vraagstukken uitwerken, contact onderhouden met opdrachtgevers en vanaf het begin tot oplevering bij diverse projecten betrokken zijn. Het is een uitdagende functie waarbij je zowel je bouwkundige kennis als je tekenvaardigheden kan ontwikkelen. 

18 Juni 2019 - lees meer ...

Uitdagende startersfuncties in de bouw!

Groningen 9723 Groningen - Bouwselect

Voor diverse opdrachtgevers in de regio Groningen / Drenthe zijn wij op zoek naar enthousiaste startende bouwkundigen. Wij hebben onder andere vacatures bij toonaangevende architecten, de grotere aannemers en andere bekende bouwgerelateerde bedrijven. 

18 Juni 2019 - lees meer ...

Filteren