4083 vacatures gevonden

Grondwerker Boogzinker

NIEUWEGEIN - Intro Personeel

Ben jij niet bang om de handen vuil te maken? Weet jij van aanpakken wanneer dat nodig is, en weet jij hoe het is om met de beide benen op (of in dit geval in) de grond te staan? Dan zoekt deze firma in Nieuwegein jou! Wij zoeken namelijk een Grondwerker Boogzinker. Heb jij dus ervaring als boogzinker, grondwerker, medewerker GWW of iets in die richting, lees dan verder. Deze onderneming is gespecialiseerd in boortechnieken en boogzinkeren. Hierbij worden gebogen buizen in de grond geperst. Door een speciale boor wordt met water ruimte gemaakt in de grond. Op deze manier is het mogelijk om kabels of leidingen onder wegen of waterlopen aan te brengen. Als Grondwerker Boogzinker houdt je je dan ook bezig met het: - Vervoeren van materialen naar de klus. - Assisteren van je collega's. Hierbij zit je ook vaak op de minigraver. - Het graven van proefsleuven en putten, met de graafmachine en de schep. - Bestrating aanleggen en dichten van boorgaten. Klussen zijn er door het hele land, maar vooral in Midden-Nederland. Je werkt met 2 of 3 man en gaat elke dag naar één of meer klussen door het land. Dit alles doe je met een hecht team waarin ook ruimte is voor een lolletje.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Aankomend Planontwikkelaar

Bergeijk - Kracht Recruitment

Als aankomend planontwikkelaar heb jij de regie over het technisch ontwikkelproces van woning -en utiliteitsbouw projecten. Je bent dé schakel tussen de opdrachtgever, architect, constructeur, installateur e.a. stakeholders binnen het project. Vanaf eerste initiatief tot aan contractvorming en overdracht richting uitvoering ben jij eindverantwoordelijk voor het project. Je taken en verantwoordelijkheden zien er als volgt uit:  - Verantwoordelijk vanaf eerste initiatief (SO) t/m DO+ en overdracht aan uitvoering / projectleiding; - Aansturen van comakers en leveranciers; - Eerste aanspreekpunt richting opdrachtgever; - Aansturen van interne team bestaande uit: calculatie, planvoorbereiding, modelleurs.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Projectontwikkelaar Junior

Arnhem - Kracht Recruitment

Jij krijgt de mogelijkheid om onder direct leiding van de directeur projectontwikkeling het gehele proces van een projectontwikkelaar te leren kennen en eigen te maken. Jouw initiatiefrijke en zelfstandige instelling, inzicht in mogelijkheden maakt dat jij werkzaamheden al snel volledig op eigen kracht uitvoert. Enkele taken waar je als Junior Projectontwikkelaar verantwoordelijk voor bent zijn: - Zorg dragen voor visievorming en advisering omtrent haalbaarheid en kansen - Regisseur op het vlak van gebiedsontwikkeling, bouwplanontwikkeling, vastgoed aan- en verkopen, acquisitie, programma aansturing en herstructurering - Ontwikkelen van integrale conceptuele gebiedsvisies - Doelgroepen analyse inclusief markt/product combinaties - Inzicht in ruimtelijke procedures en juridische en fiscale aspecten - Op (laten) stellen van stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en inrichtingsplan - Continue afweging van corporatie- en wijkbelang, stadsbelang, financieel belang en gewenst risicoprofiel

30 Juni 2020 - lees meer ...

Senior Calculator

Helmond - Kracht Recruitment

Jij bent binnen het projectteam de expert op het gebied van prijsvorming en aanverwante prijstechnische adviezen. Je stelt risicoanalyses op en bent verantwoordelijk voor kostprijsbegrotingen. Kortom je stuurt diverse woning- en utiliteitsbouw projecten van initiatie fase tot uitvoering op kosten. Enkele taken die je als Calculator Bouw zult uitvoeren zijn: - Maken kostenramingen vanaf initiatief t/m DO+; - Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken en exploitatieoverzichten; - Meedenken in projectvoorbereiding en projectplanning; - Projecten toetsen op financiële, technische en functionele haalbaarheid; - Afhandelen van project gerelateerde administratie.

30 Juni 2020 - lees meer ...

BIM modelleur constructief

Delft - Kracht Recruitment

Als Constructief 3D Revit Modelleur ben je verantwoordelijk voor het maken van tekeningen voor bouwkundige constructies. In deze functie werk je complete gebouwen constructief uit tot een 3D Revit model. Er wordt veelal gewerkt in teamverband waardoor kennisdeling en samenwerking worden bevorderd. Je werkt dus in verschillende teams van 3D ontwerpers en je legt verantwoording af bij de desbetreffende projectleider. Taken die je als Constructief 3D Revit Modelleur uitvoert: - Het in teamverband onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken - Het vervaardigen van 3D constructie tekeningen over alle fasen van het bouwproject - Uitwerken van constructies en modelleerwerkzaamheden m.b.v. Revit Structure - Vervaardigen van vorm- en wapeningtekeningen t.b.v. betonconstructies - Het maken van aanvraag-, bestek- en werktekeningen voor projecten - Vervaardigen van werktekeningen van constructieve onderdelen en wapening

30 Juni 2020 - lees meer ...

Tendermanager

Amsterdam - Kracht Recruitment

30 Juni 2020 - lees meer ...

Projectcoördinator Woningbouw

Deventer - Kracht Recruitment

Als Projectcoördinator Woningbouw verzorg je de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase van voornamelijk woningbouwprojecten die zijn afgestemd op de specifieke situatie, prioriteiten en klantbelangen binnen het project. Taken van de projectcoördinator zijn voornamelijk:  - Aandragen van alternatieven in te hanteren bouwmethodieken, materialen en materieel - Het maken van de bouwplaatsinrichting - Betrokken bij ontwerp - Opvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers en een vergelijkingsstaat opstellen - Verzorgen en begeleiden van de (projectmatige) inkoop - Bijwonen van bouwvergaderingen

30 Juni 2020 - lees meer ...

Senior Multidisciplinair Constructeur

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Ervaren Constructeur heb je een veelzijdige rol binnen de organisatie. Je taken bestaan onder meer uit: - Ontwerpen en projectmatig begeleiden van (multidisciplinaire) projecten van VO t/m met de uitvoering - Opstellen offertes, opstellen declaraties, bewaken projectplanning - Aansturen van tekenaars, 3D modelleurs en constructeurs - Risicomanagement en beoordeling offertes en contracten op mogelijke risico's op financieel en juridisch gebied - Deelnemen aan inschrijvingen op Europese aanbestedingen

30 Juni 2020 - lees meer ...

Projectleider Renovatie

Zevenaar - Kracht Recruitment

Als Projectleider Renovatie ben je verantwoordelijk voor de algehele projectcoördinatie van eerste klantcontact tot oplevering voor de meest complexe projecten. Je bent o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken: - Het vertalen van klantwensen naar offertes voor renovatie en onderhoudswerken; - Het omzetten van offertes naar overeenkomsten van opdracht; - Het organiseren en begeleiden van bouwprojecten van offerte tot sleuteloverdracht; - Het aansturen van werkvoorbereider, calculator en uitvoerders; - Het opleveren en afrekenen van de bouwopdracht.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Senior BIM Engineer / Aankomend Projectleider

Wijchen - Kracht Recruitment

Als Senior BIM Engineer / Aankomend Projectleider draag je zorg voor de voorbereidende taken en verantwoordelijkheden voor de bouwprojecten. Dit op zowel plantechnisch, logistiek als bouwtechnisch vlak in zowel de ontwikkel-, voorbereiding- als uitvoeringsfase. Daarnaast wordt je een ontwikkeltraject aangeboden om binnen 2 jaar richting projectleiding door te groeien. Je pakt de kleinere projecten tot 3 miljoen al zelfstandig op, dit wordt in de loop der tijd opgeschaald totdat je de zwaardere werken ook als projectleider op kunt pakken. Je laat de werkzaamheden als Senior BIM Engineer gedurende dit traject geleidelijk steeds meer los. De taken en verantwoordelijkheden die horen bij de instap vanuit deze uitdagende functie zijn: - Verantwoordelijk voor de organisatie van de meest complexe werken van dit bouwbedrijf; - Opstellen van overeenkomsten en inkopen van de materialen; - Eindverantwoordelijk voor de engineering in het BIM-model; - Opstellen van effectieve werkmethoden zodat de uitvoering vlekkeloos en lean verloopt; - Opstellen van diverse planningen; - Coördineren van 3D modellen van de partners. - Kleinere projecten tot 3 mio. ook eindverantwoordelijk als PL.

30 Juni 2020 - lees meer ...

BIM Modelleur

Breda - Kracht Recruitment

Als BIM Modelleur ben je verantwoordelijk voor de nauwkeurige uitwerking van projecten in Revit. Van belang is dat je op vakinhoudelijk gebied communicatief sterk bent en gedreven bent om tekeningen binnen deadlines te realiseren. Taken die je uitvoert zijn onder andere: - Het in teamverband onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken en dit vertalen naar een technische aanpak / oplossing - Het modelleren van het bouwkundig ontwerp - Participeren in BIM-trajecten - Technisch coördineren en verwerken van de door derden verstrekte gegevens in het bouwkundig ontwerp in elke fase - Overleg met externe partijen (architectenbureau, gemeente, andere adviseurs)

30 Juni 2020 - lees meer ...

Servicecoördinator Janssen de Jong OnderhoudPlus

Venlo - Kracht Recruitment

Als Service Coördinator ben jij verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van een woningcorporatie in de regio Venlo. Je bent dé schakel tussen de klant en de buitendienst. Jij plant en regelt alle werkzaamheden voor het niet planmatig onderhoud voor de corporatie. Je bent direct leidinggevende voor de onderhoudsmedewerkers en zorgt ervoor dat de onderhoudsmedewerkers goed en op tijd ingezet worden om reparaties, onderhoud en andere werkzaamheden bij de klant op te pakken. Je takenpakket ziet er als volgt uit: - het opnemen van verbeteringen in woningen (badkamer, keuken en toilet); - voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden; - inplannen onderhoudsmedewerkers; - het bestellen van materieel of materiaal; - aanmaken en verwerken van orders; - bewaken van de voortgang van de orders; - beoordelen en goedkeuren van inkoopfacturen; - samen met je collega’s het houden van toolboxmeetings; - uitvoeren van werkplekinspecties. Kortom, een uitdagende functie binnen een leuk team van 2 directe collega’s. Binnen de rol heb je tevens veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Constructeur

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als constructeur ben je verantwoordelijk voor de toetsing van het ontwerp van de bouwconstructies. Je toets het ontwerp op de aspecten sterkte, stabiliteit, stijfheid, duurzaamheid en (brand)veiligheid. Je voert hiervoor onder andere volgende werkzaamheden uit: - Het zelfstandig controleren of de bovengenoemde aspecten voldoen aan de normeringen, voortvloeiend uit het Bouwbesluit, de Woningwet en de Bouwverordening; - Je stuurt de constructief tekenaars die jouw ontwerp uittekenen aan; - Je beoordeelt de kosten van constructieve elementen en ingrepen; - Je participeert in de totstandkoming van onderzoeksrapportages; - Je neemt actief deel aan Lean overleg en je participeert in BIM teams; - Je onderhoudt contact met diverse betrokken partijen..

30 Juni 2020 - lees meer ...

Junior Kostenadviseur

Harderwijk - Kracht Recruitment

Als Kostenadviseur Junior zorg jij voor de financiële verslaglegging en beheersing van de kosten van een bouwproject. Deze werkzaamheden zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van projecten. Binnen de functie stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je rapporteert aan de manager van het desbetreffende project. Taken van een Kostendeskundige Junior zijn onder andere: - Maken van kostenramingen in de SO, VO en DO fase - Opstellen van calculaties voor diverse projecten - Ontwerpen reconstructies - Beoordelen van ontwerpen en bestekken - Risicoanalyses en kansberekeningen - Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen

30 Juni 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Nieuwbouw

BERGAMBACHT - Intro Personeel

Wil jij werken als werkvoorbereider bij een middelgroot en modern bouwbedrijf uit de polder? Als werkvoorbereider vertaal je de aanvragen in detail tot uitgewerkte projecten. Je zorgt ervoor dat de mannen buiten zonder oponthoud door kunnen werken en dat alles tot in de puntjes geregeld is. De grote van de projecten varieert qua grote tussen de €0.5 - €5 miljoen en richt zich met name op kleinschalige nieuwbouw, denk daarbij aan projecten tussen de 10 en 20 woningen. Als werkvoorbereider nieuwbouw heb je kortom de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Calculatie en werkvoorbereiding van de projecten - Bestellingen & inkoop van materialen - Budgetbeheer/kostenbewaking - Contact met architecten, opdrachtgevers, en uitvoerders over projecten Je komt te werken bij een bouwbedrijf in de polder met in totaal 40 man personeel in dienst. Het bedrijf onderscheidt zich door de sfeer onderling en fijne manier van werken. Doordat er weinig verloop is, bouwen collega's een goede band met elkaar op. Dat ze vorig jaar in 2019 in de prijzen zijn gevallen voor ‘Beste partner van het jaar' van een van hun grootste klanten, geeft wel aan dat dit een mooi bedrijf is om voor te werken.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Verkeerstechniek

Vijfhuizen - Intro Personeel

Het kan verkeren. Ook op jouw carrièrepad. Misschien ben je wel op zoek naar een nieuwe uitdaging in de verkeerstechniek. Of ben je klaar voor de stap hogerop? Dan is de functie van Werkvoorbereider Verkeerstechniek jou op het lijf geschreven.  Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden en de vele extra aanvragen die gedaan gaan worden, ben jij een welkome versterking. Jouw kennis en ervaring die je meebrengt, is hierin uiteraard noodzakelijk. Jouw takenpakket op een rijtje: - Het beoordelen van de aanvragen. - Het verzorgen van verwerking van ontwerpen naar een projectplan. - Aanvragen van vergunningen. - Je bewaakt de voortgang van de kosten voor en tijdens de projecten. - Je onderhoudt contact met de klanten en eigen uitvoerders. Je komt te werken bij een bedrijf dat al jaren naam maakt op het gebied van aanleg en onderhoud van wegen. Dit alles doe je vanuit de vestiging in Vijfhuizen. Samen met de vestigingen in Rotterdam en Bodegraven opereert het bedrijf in Noord- en Zuid-Holland. Er heerst een hele open en informele sfeer binnen het bedrijf. 

30 Juni 2020 - lees meer ...

werkvoobereider calculator planmatig en groot onderhoud.

VEENENDAAL - Centerpoint Utrecht

Als zelfstandig werkvoorbereider calculator bent u verantwoordelijk voor uiteenlopende renovatie projecten bij onze relatie. Projecten kunnen bestaan uit het seriematig renoveren of het aanbrengen van energetische verbeteringen aan de buitenschil van de woningen.  Daarnaast is renovatie en of planmatig onderhoud van het comfort in de woning door vernieuwing van keuken, badkamer en toilet.  U bent verantwoordelijk voor de calculatie, projectvoorbereiding, planning en het bestellen van de benodigde materialen.  Gedurende het project werkt u nauw samen met de uitvoerder en projectleider en waar nodig springt u bij  

30 Juni 2020 - lees meer ...

Timmerman Villabouw op Projectbasis

Capelle aan den IJssel - Intro Personeel

Dit gaat een prachitge villa worden denk je als de werkweek er weer op zit. De eerste van de drie die gebouwd moeten worden. Met een biertje in je handen geniet je van het resultaat en praat je nog even na met je collega. Je bent nu een aantal weken onderweg en langzaam maar zeker worden de contouren van de villa zichtbaar. Een landhuis in een groene omgeving dat voorzien gaat worden van de nieuwste technologische snufjes. De toekomstige eigenaar heeft flink betaald voor deze klus en jij werkt er dan ook graag aan mee. Ben jij de komende maanden beschikbaar voor de bouw van deze 3 villa's? Solliciteer direct of neem voor vragen contact op met Sander van den Bosch, te bereiken op 0180-553544.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Luxe Bouw

A cao - Intro Personeel

Als bouwkundig werkvoorbereider zorg je voor een accurate voorbereiding van de diverse nieuwbouwprojecten. Dit start al ruim voordat de bouw van start gaat en heeft als belangrijkste doel om een correcte en tijdige levering van de benodigde middelen te realiseren. Jij bent een echte regelaar en krijgt een kick van het feit dat je collega's op de bouw altijd het juiste materiaal op tijd geleverd krijgen. Je hebt dus nauw contact met leveranciers: bent goed in onderhandelen en communiceert op een prettige, open wijze. Als werkvoorbereider heb je de vaktechnische kennis en vaardigheden om de volgende taken zelfstandig uit te voeren: - Het aanvragen van offertes, het maken van offertevergelijkingen en het opstellen van inkoopcontracten. - Het kennisnemen van bestek en tekeningen en het regelen van nutsvoorzieningen en vergunningen voor de bouwplaats. - Het opstellen van deelplanningen, tekeningschema's en de inkoopplanning. - Het opstellen en signaleren van meer- en minderwerk.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Kraanmachinist GWW

Woerden - Intro Personeel

In de volle zon graaf je als Kraanmachinist GWW met behulp van een gloednieuwe 23 ton rupskraan een mooi geul. Beschik jij over de capaciteiten als machinist voor het besturen van een kraan dan is deze baan als kraanmachinist bij een kleine lokale aannemer in Woerden wellicht de nieuwe uitdaging. In de functie als kraanmachinist bestaan je werkzaamheden vooral uit: - Het verrichten van graafwerkzaamheden met behulp van een hydraulische kraan en GPS systeem; - Indien het nodig is dan assisteer je collega's naast de kraan. Dit bedrijf met circa 30 werknemers zorgt ervoor dat jij op een juiste manier en het juiste materiaal je werk kan doen. Kan jij een grote rupskraan besturen en ben jij de kandidaat die het maximale uit deze kraan kan halen? Dan is deze functie jou op het lijf geschreven. Deze aannemer verricht heel veel diverse werkzaamheden zoals grondwerk, bruggenbouw, sloopwerk, wegenbouw etc. Samen met je nieuwe collega's voer je dus veel uiteenlopende projecten uit.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Monteur Junior

Vlaardingen - Intro Personeel

Met een tevreden gevoel kijk je uit over de terminal, jouw werkdag zit er op. Je hebt vandaag een mooie isolatie klus afgerond in de Waalhaven. Als junior monteur isolatie / montage medewerker isolatie ben je zo vrij als een vogel. Samen met collega's werk je veel op locatie en is geen dag hetzelfde! Je werkt voornamelijk in de Rotterdamse haven en isoleert veel opslagtanks en leidingen voor de petrochemische industrie. Je takenpakket bestaat uit: - Het verwijderen van oud isolatiemateriaal - Het op de goede manier bevestigen van brandwerende platen / leidingen met behulp van diverse gereedschappen - Het keuren en inspecteren van bestaande isolatie op kwaliteit - Het op maat zagen van plaatmateriaal Hoe ziet je dag er uit? Om 7 ben je aanwezig op de vestiging. Hier wordt eerst een kop koffie gedronken en de planning voor de dag besproken. Na het inladen van de bus ga je samen met je collega's naar de klus. om 16:00 zit je werkdag er op en ga je op huis aan.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Tekenaar Autocad 2D

SLIEDRECHT - Intro Personeel

Autocad 2D, daar teken jij voor Ga er maar aan staan, gebouwenbeheerders voorzien van complete 2D tekeningen van het gebouw. Dat is waar dit bedrijf in de advies en gebouwenbeheersoftware jou als tekenaar Autocad 2D voor nodig heeft. En met jouw doorzettingsvermogen en ervaring met werktuigbouwkundige tekeningen kan je dus ook niet gemist worden. Zeker niet bij het: - Het vanaf schets uitwerken van tekeningen in Autocad 2D - Uitvoeren van aanpassingen aan gebouwen en installaties in de tekening. - Beantwoorden van vragen van inspecteurs en adviseurs Waar én met wie je dit doet? Uitkijkend over de A15 in Sliedrecht, om precies te zijn bij een bedrijf in de gebouwbeheersoftware. Jij kent het Autocad 2D programma van A tot Z. wanneer de inspecteur terugkomt van een bezoek aan een klant, verwerk jij de opgenomen installaties digitaal in autocad. Jij bent de enige tekenaar op kantoor, maar je zit zeker niet alleen, je collega's van de software afdeling en de administratie zorgen er voor dat jij je zeker niet eenzaam voelt. Een grap en een grol en de vrijdagmiddaglunch met patat maken jouw werkweek binnen dit jonge team tot een compleet succes.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Timmerman Nieuwbouw

Schoonhoven - Intro Personeel

Vrolijk hanteer je de hamer. Dat is aan jou als Timmerman Nieuwbouw wel besteed. Je hebt dan ook veel plezier op de nieuwbouwprojecten waar je aan 't werk bent. Fluitend op je werk! Jouw vakmanschap komt zeker van pas op projecten van de opdrachtgever. Samen met je collega's ben je actief in de luxe villabouw en seriematige woningbouw. Jij kan dus niet gemist worden als Timmerman Nieuwbouw. Zeker niet bij het: - Plaatsen van kozijnen en raamwerken. - Uitvoeren van stelwerk voor het metselen en/of lijmen. - Vervaardigen van houtconstructies. - Uitvoeren van aftimmerwerk. Je gaat werken bij een familiebedrijf in Schoonhoven. Bij dit bouwbedrijf bouw je mee aan particuliere woningen, kantoren, publieke gebouwen en bedrijfspanden. Samen met een fijne ploeg collega's die net zo handig zijn als jij en naast het harde werken van gezelligheid houden. Je past er goed bij!  

30 Juni 2020 - lees meer ...

Machinist Fundering

Papendrecht - Intro Personeel

Damwanden plaatsen met zo min mogelijk trilling en geluid, en dat met een machine van wel 15 ton. Heb jij ervaring in de funderingstechniek, ben je heier of kraanmachinist en ben je toe aan de volgende uitdaging? Dan is dit je kans: word dé specialist op deze Silent Piler F301! Wat staat je te wachten? - Door een training en inwerkperiode leer je deze machine van binnen en buiten kennen. - Je overlegt met de uitvoerder en bedenkt een opstelling van de machine. - Je speelt in op hoe damwand, grond en machine reageren. - Je doet werkzaamheden rondom de machine: opbouwen, laden en lossen. - Je voert onderhoud uit aan de machine wanneer nodig. Waar én met wie je dit doet? Je werkt aan projecten door heel Nederland, in een klein team. Projecten kunnen enkele weken, maar ook enkele maanden duren. Kortom: afwisselend werk en gemotiveerde, vakbekwame collega's!  

30 Juni 2020 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider Houthandel

Ouderkerk aan den IJssel - Intro Personeel

Als hoofd werkvoorbereider heb je een flinke vinger in de pap. Een uitdagende en verantwoordelijke baan waarin je mee mag denken en beslissen over (productie)processen en andere strategische plannen en doelstellingen. Als Hoofd Werkvoorbereider Houthandel heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Je stuurt 3 collega werkvoorbereiders aan en bent verantwoordelijk voor het behalen van de productiedeadlines - Je maakt productie- en logistieke planningen en zorgt ervoor dat het productieproces soepel verloopt - Je hebt dagelijks overleg met diverse interne afdelingen (inkoop, verkoop), klanten en opdrachtgevers - Projectaanvragen uitwerken tot orders en ze doorzetten naar de juiste afdelingen - Controleert werktekeningen en bent verantwoordelijk dat de juiste gegevens (tekeningen/materialen/bewerkingen) worden doorgezet naar de productie - Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken Je komt te werken bij een erkende houthandel in de Krimpenerwaard waar een open bedrijfscultuur en een prettige werksfeer heerst. Qua grootte telt het bedrijf rond de 120 werknemers.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Filteren