Vacatures overheid civiele techniek / infra / GWW


37 vacatures gevonden

Werkvoorbereider

Barneveld - Gemeente Barneveld

Werkvoorbereider 36 uur per week Waar ga je werken De gemeente Barneveld is een veelzijdige, slanke, slagvaardige en flexibele organisatie, die actief inspeelt op ontwikkelingen in de maatschappij. Dit doen we met medewerkers die trots zijn op hun vak. We zijn een middelgrote gemeente met aantrekkelijke en ambitieuze projecten en voeren veel werkzaamheden zelf uit. We houden van dynamiek, innovatie en vlot schakelen en doen de dingen graag eenvoudig en goed (lean)! Omdat de verantwoordelijkheid bij ons laag in de organisatie ligt, kun jij je ambities hier écht waarmaken. De gemeente Barneveld zoekt talenten die proactief, innovatief en out-of-the-box kunnen handelen. We houden niet van hiërarchische structuren, gaan gemakkelijk met elkaar om en werken in een open cultuur gericht op het neerzetten van prestaties. Het team Het team Civiel is onderdeel van de afdeling Vastgoed & Infrastructuur (=V&I) en bestaat uit 12 medewerkers. De afdeling V&I bestaat uit 3 teams: naast team Civiel zijn dat team Water & Verkeer en team Vastgoed. Bij het team Civiel zijn we verantwoordelijk voor de volgende taakvelden: landmeten, advies, werkvoorbereiding, tekenwerk, aanbesteding, toezicht en directievoering. We houden elkaar scherp, nemen onze verantwoordelijkheden, handelen snel en durven risico’s te nemen en we vullen elkaar aan onder het motto: ‘een goed team is meer dan de som der individuen’. Wat ga je doen Als werkvoorbereider ben je betrokken bij de voorbereiding van uiteenlopende civieltechnische projecten. Je bereidt projecten samen met de projectleider. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de vertaalslag van de gestelde doelen naar de realisatiefase. Als voorbereider ben je verantwoordelijk voor kwaliteit van de door jou uitgewerkte stukken. Je werkzaamheden bestaan hierbij onder meer uit de volgende elementen: Opstellen van een SO, VO en DO. Opstellen van bestek en bestekstekeningen. Maken van projectramingen en directieramingen. Controleren van bestekken en bestekstekeningen van collega’s en externen. Controleren van bestekken en bestekstekeningen van projectontwikkelaars op standaardontwerp en materiaaleisen. Deelname aan bouwvergaderingen in de realisatiefase.

18 Januari 2018 - lees meer ...

Medewerker Infrastructuur, Beheer en Onderhoud - B

Cuijk - Werkorganisatie CGM

Werkorganisatie CGM heeft voor het team IBO een vacature voor enthousiaste collega voor de functie van Medewerker Infrastructuur, Beheer en Onderhoud - B 30 uur per week Wat ga je doen als Medewerker Infrastructuur, Beheer en Onderhoud? De werkzaamheden binnen deze functie liggen met de nadruk op het gebied van Verkeer en Openbaar groen. Je houdt je vooral bezig met: • voorbereiding van civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden voor groenplannen, en verkeerskundige ontwerpen. Hiertoe behoort het opstellen van bestekken en bestekstekeningen, calculeren, aanvragen van vergunningen en de inkoop van producten en diensten (offertes en aanbestedingen); • CAD-tekenwerk met Microstation voor bijvoorbeeld verkeerstechnische ontwerpen; • toezicht houden op de uitvoering van werken volgens de UAV2012, zoals bij groenrenovaties en verkeersmaatregelen, rioolvervangingen, wegreconstructies, bouw- en woonrijp maken, aanleg kabels en leidingen en alles wat daarmee samenhangt, zoals kredietbewaking; • diverse (administratieve) verkeerstaken zoals RDW-ontheffingen, verkeerstellingen, verkeersbesluiten, evenementbeoordeling en klachtafhandeling; • overleg met bewoners, belanghebbenden, aannemers, ingenieurs- en onderzoeksbureaus, enz.

Vandaag - lees meer ...

Gemeente utrecht: werkvoorbereider stedelijk water

Utrecht - Voort

Jij gaat, als werkvoorbereider stedelijk water bij de gemeente Utrecht, meedraaien in het team water op de afdeling infra. Samen met jouw collega's ben jij verantwoordelijk voor het voorbereiden van de werkzaamheden van verschillende waterbouwkundige projecten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de renovatie van de kademuren in het centrum van Utrecht. Vanwege de stedelijke omgeving zijn het verschillende complexe projecten met veel zaken om rekening mee te houden, bijvoorbeeld dat de werkzaamheden plaats vinden in een relatief kleine ruimte. 

Vandaag - lees meer ...

Gemeente utrecht: technisch adviseur kabels & leidingen

Utrecht - Voort

Jij bent als technische adviseur kabels & leidingen binnen de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor grote ondergrondse infra projecten. Je ondersteunt de technisch manager kabels en leidingen in deze projecten. Als technisch adviseur ben jij de spil tussen de gemeente en opdrachtgevers en neem jij een adviserende rol op je. Jij zorgt ervoor dat de communicatie soepel verloopt en dat vraagstukken en problemen opgelost worden. Hierbij kun je denken aan het maken van afspraken over de fasering en het afstemmen van verleggingen met de netbeheerders. Verder ben jij verantwoordelijk voor:  Je ondersteunt tijdens het hele K&L coördinatie proces. Door jouw kennis van zaken loopt alles op rolletjes.Om samen tot gedegen ondergrondse oplossingen te komen, werk je nauw samen met de ontwerpers openbare ruimte, de technische manager kabels en leidingen en andere specialistenJe levert inhoudelijke input ten aanzien van het (UAV-gc) contract en uitvoeringstechnische aspecten

Vandaag - lees meer ...

Startersfunctie Civiele Techniek

Breda - Maandag

Afgestudeerd aan de opleiding HBO civiele techniek, en ben je op zoek naar een startersfunctie binnen de gemeente? Dan zoek ik jou! Maandag® zoekt voor verschillende gemeente in Midden-Brabant Starters die binnen de gemeente aan de slag willen in de rol van werkvoorbereider of toezichthouder civiele techniek. Samen gaan we in gesprek om te kijken in welke rol jij het beste tot je recht komt. Zo kun je je breed oriënteren op de arbeidsmarkt en veel praktijkervaring op doen. Maandag® heeft een groot netwerk en biedt daardoor vele diverse mogelijkheden. Maandag® leidt je in het startklaar Overheid-traject op tot volwaardig Werkvoorbereider of Toezichthouder Civiele Techniek.

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw-Infra

Vleuten - Goodijk Personeel

- Het perfect laten verlopen van infraprojecten - Assisteren bij de berekening van de doorlooptijd van het project - Het opstellen van offertes en de bewaking van de projectvoortgang met name bij onderhoudsprojecten - Zowel technische kennis als financieel/administratieve en organisatorische kennis kun je volop benutten - Samen met je collega's bewaak je de (forse!) budgetten, verzorg je heldere projectevaluaties en voortgangsrapportages en houd je de projectadministratie helemaal up-to-date - Het zelfstandig voorbereiden van bouwkundige werken, maken van planningen en het kunnen opstellen van bouwkundige rapportages zijn voor jou geen probleem.

Vandaag - lees meer ...

Directievoerder Civiele Techniek

den haag - Maandag

Als directievoerder ben je verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden in de openbare buitenruimte. Hierbij komen ook groen, cultuurtechnische en openbare verlichtingswerken aan de orde. In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Als directievoerder ben je voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Je bent verantwoordelijk voor de overdracht naar de afdeling onderhoud en voor de nazorgfase . Je bent verantwoordelijk voor de bestek administratie en beoordeeld het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de projectleider en stuurt de toezichthouders aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Je hebt een flexibele instelling en verricht waar nodig werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

Gisteren - lees meer ...

Directievoerder Civiel

Den Haag - Maandag

Voor een opdrachtgever ben ik op zoek naar een Directievoerder Civiel voor het team Reconstructies die vanaf april tussen de 28 en 36 uur beschikbaar is. Je bent verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook groen-/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam "Reconstructies”. In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, je verzorgt de overdracht van het werk aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Je hebt een flexibele instelling en verricht waar nodig werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

21 Januari 2018 - lees meer ...

Adviseur stedelijk water

Oosterhout - Voort

In de rol van adviseur stedelijk water ga je onder andere aan de slag met:​ berekenen en ontwerpen van de waterhuishouding en afwatering op zowel lijninfrastructuurprojecten en kustwaterbouwprojecten (sluizen/ haventerminals) als gebiedsontwikkeling in binnen- en buitenland;adviseren over ontwerpbudget tijdens de tenderfase van projecten;adviseren tijdens tender-, voorbereidings- en planningsfase, en bij de realisatie van projecten. Hierbij ligt de focus op waterhuishouding, afwatering, (druk)rioleringsstelsels, infiltratievoorzieningen en pompkelders;bewaken van de integrale kwaliteit van het project en binnen BAM Infra;adviseren op basis van de gevraagde functionele eisen en inzicht bieden in alternatieven en bijbehorende kansen- en risico’s;afstemmen van adviezen en ontwerpen met senior adviseur en uitvoering;stakeholdermanagement bij Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeentes om je adviezen en ontwerpen te bespreken en geaccepteerd te krijgen;coördineren van het tijdig verkrijgen van de watervergunning.

20 Januari 2018 - lees meer ...

Adviseur bodem

Oosterhout - Voort

Als junior adviseur Bodem voer je op projectbasis opdrachten uit voor onze klanten (bedrijfsleven en overheid). Je biedt in eerste instantie ondersteuning aan onze adviseurs werkzaam op het vlak van bodemonderzoek en -sanering. Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het zelfstandig uitvoeren van bodemonderzoeken. De aansturing van het veldwerk maakt hier onderdeel van uit. Ook het organiseren van vergunningen en meldingen en het voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen behoren tot het werkveld. Kwaliteit staat bij deze functie hoog in het vaandel. Jij bent er (mede) verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden naar de maatstaven van de Antea Group en binnen de grenzen van de relevante beoordelingsrichtlijnen plaatsvinden. Hoewel je werkzaam bent in een grote organisatie, vinden de dagelijkse werkzaamheden plaats in een klein projectteam. Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor meerdere deelprojecten waaraan je een organisatorische en inhoudelijke bijdrage levert. Standplaats voor deze vacature is Oosterhout

20 Januari 2018 - lees meer ...

Beleidsadviseur/projectleider versterken

Groningen - Bouwselect

In deze functie doe je o.a. de volgende taken: – Je coacht je collega’s en je enthousiasmeert ze om het project met “beide handen” aan te pakken – Je bent verantwoordelijk voor diverse aanbestedingen  – Je helpt mee aan centrumontwikkelingen – Je bent ook nog projectleider over diverse civieltechnische projecten en bouwkundige projecten – Je toont initiatief en je neemt deel aan diverse projectgroepen waarbij ook burgerparticipatie hoog in het vaandel staat

20 Januari 2018 - lees meer ...

Projectvoorbereider wegen en riolering

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij altijd al voor een grote gemeente willen werken en heb jij ervaring binnen de civieltechnische werkvoorbereiding en ontwerpen? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar projectvoorbereider, die graag op contractbasis aan de slag wilt gaan. Voor de voorbereiding van een aantal projecten in verschillende gebieden en wijken is er behoefte aan ervaren projectvoorbereiders op het gebied van wegen en riolering. Jij houdt je voornamelijk bezig met het zelfstandig voorbereiden van projecten. Het grootste onderdeel van jouw werkzaamheden omvat het tekenen met Autocad en het voorbereiden van bestekken. Tevens zal jij je bezig houden met het opstellen van kostenramingen (GWW-calc). Jij bent verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Het afstemmen en coördineren met interne en externe partijen over de verschillende projectonderdelen, behoren ook tot jouw takenpakket.

19 Januari 2018 - lees meer ...

Operationeel bouwkundig medewerker

Lopik - Gemeente Lopik

Heb jij affiniteit met de openbare ruimte en bouwtechniek? Zoek je een uitdagende baan, kan je goed communiceren met onze inwoners, uitvoerders, aannemers, architecten en adviseurs zoals de brandweer en constructeurs? Heb je een hands-on mentaliteit en ben je zelfstandig? Reageer dan nu! Wij zoeken een medewerker voor 32 uur. In deze functie fungeer je als voorbereider, adviseur en controleur van onderhoud voor- en aan gemeentelijk onroerend goed. Je werkt in goed overleg met je collega’s. Ook zal je ingezet worden als toezichthouder van WABO vergunningen en handhaver van bestaande wetgeving, o.a. het Bouwbesluit. Verder verwachten wij ook je inzet voor overige werkzaamheden zoals het technisch toetsen van WABO vergunningen. Een greep uit het takenpakket • Het inspecteren van de onderhoudstoestand van gemeentelijke gebouwen- en objecten; • Het schrijven van eenvoudige werkbeschrijvingen en het opvragen van offertes; • Het uitvoeren en inspecties in het kader van MJOP gebouwen en het in overleg met de coördinator opstellen van bestedingsvoorstellen onderhoud voor jaarschijven; • Het (mede) controleren van uitgevoerde ( groot) onderhoud werken en projecten; • Het (mede) inspecteren van- en rapporteren over WABO (bouw en monumenten) vergunningen in uitvoering; • Het ( mede) opsporen van illegale situaties en behandelen van klachten met betrekking tot gebruik van gronden en gebouwen; • Het toetsen ontvankelijk van WABO vergunningsaanvragen, en technisch toetsen (vooral als vervanging bij ziekte/vakantie); • Je onderhoudt contacten met leveranciers van installaties; • Je maakt / verwerkt tekeningen in autocad.

18 Januari 2018 - lees meer ...

Projectleider Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Ben jij de civieltechnische projectleider die kennis heeft van diverse disciplines? Ik kom graag met je in contact! Voor een gemeente in Zuid Holland, zijn wij op zoek naar een Projectleider Civiel. Het team waar je in komt te werken bestaat uit medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische advisering en uitvoering van de meer complexe activiteiten in de openbare ruimte. Als civieltechnisch projectleider geef je leiding aan verschillende projecten. Je adviseert over projecten in de openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Onderdeel van je werk is afstemmen met verschillende stakeholders. Je speelt in op exogene factoren. Je begeleidt rioleringsprojecten, projecten op het gebied van infrastructuur en projecten op het gebied van bouw- en woonrijp maken van zowel woningbouw als bedrijfsterreinen.

17 Januari 2018 - lees meer ...

Ontwerper/werkvoorbereider Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Sta jij aan het begin van je carrière als civieltechnisch ontwerper en heb jij de ambitie om door te groeien naar een werkvoorbereidersfunctie? Voor een opdrachtgever in de omgeving Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Civieltechnische ontwerper. Je beschikt over kennis en ervaring met betrekking tot civieltechnisch ontwerpen. Jij houdt je voornamelijk bezig met weg- en waterbouw projecten vanuit de gemeente en diverse opdrachtgevers. Verder heb je de ambitie om door te groeien naar een combinatiefunctie van civieltechnisch ontwerper / werkvoorbereider.

17 Januari 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

17 Januari 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch Constructeur

ROTTERDAM - Maandag

Beschik jij over relevante werkervaring als constructeur en heb jij ervaring met de disciplines wegen en riolering? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar een Constructeur Wegen en Riolering op contractbasis. Voor de voorbereiding van een aantal projecten in diverse gebieden en wijken is er behoefte aan een ervaren constructeur op de disciplines wegen en riolering. Jij bent in staat om projecten zelfstandig voor te bereiden. Tevens ben je verantwoordelijk voor het schrijven van bestekken, het maken van tekeningen, het maken van kostenramingen en het coördineren en afstemmen van de verschillende projectonderdelen. Ook zal er van jou worden verwacht dat je engineerings-werkzaamheden kan toetsen en begeleiden.

17 Januari 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Ligt jouw passie bij het gehele civieltechnische voorbereidingsproces en ben jij op zoek naar een veelzijdige opdracht? Voor een gemeente in de regio Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Civieltechnisch werkvoorbereider. Als civieltechnisch werkvoorbereider ontwerp je, teken je, maak je bestekken/werkomschrijvingen en maak je ramingen van civieltechnische standaardwerken en werk je daarbij tijdens de voorbereiding, uitvoering- en nazorgfase nauw samen met de projectleider, toezichthouder en/of directievoerder. Je toetst stukken en/of stelt standaard rapportages op. Je biedt ondersteuning bij het evalueren van standaardprojecten/werkzaamheden (door derden) en neemt deel aan projecten. Je neemt, binnen afgesproken kaders, besluiten over aanpassingen van de eerdergenoemde werkzaamheden. Je communiceert in- en extern. Daarbij verstrek je inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties. Daarnaast verricht je overige werkzaamheden passend binnen de doelstelling van het cluster en het team.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch Talent

Arnhem - Maandag

Civiele techneut gezocht! Ben jij net afgestudeerd of in de afrondende fase van je opleiding en sta jij te trappelen om aan de slag te gaan binnen de Overheid / Civiele Techniek? En wil jij in aanmerking komen voor een vast dienstverband? Bij Maandag® zijn wij op zoek naar enthousiaste Civiele techneuten (of in opleiding) die het leuk vinden om ervaring op te doen binnen diverse overheidsinstellingen. Dit kunnen Gemeentes, Bouwbedrijven of Omgevingsdiensten zijn. Op deze manier kan jij er achter komen waar jouw passie ligt en waar jij energie van krijgt als Civiele techneut. Wij zijn onder andere op zoek naar: - Civieltechnisch medewerker - Vakspecialist Groen - Rioolbeheerder - Beheerder Wegen - Projectleider Civiele Techniek - Civieltechnisch toezichthouder Staat jouw functie er niet tussen, schroom dan niet om te reageren. Ook dan gaan wij graag met jou in gesprek! Ben jij nieuwsgierig naar de mogelijkheden via Maandag®, neem dan contact met mij op via [email protected] of 06-13022066.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Bodemadviseur

ROTTERDAM - Maandag

Ben jij een ervaren adviseur op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering? Voor een gemeente in de regio Zuid-Holland zijn wij momenteel op zoek naar een ervaren Bodemadviseur. Als bodemadviseur verstrek jij adviezen ter bevordering van de ontwikkeling en uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering. In de komende jaren dienen de verschillende reeds voorbereide saneringen van de desbetreffende gemeente te worden herzien volgens de actuele wet- en regelgeving. De bodem zal opnieuw worden onderzocht en eventueel gesaneerd vanwege een strengere loodnorm.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Constructeur

ROTTERDAM - Maandag

Beschik jij over relevante werkervaring als constructeur en heb jij ervaring met de disciplines wegen en riolering? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar een Constructeur Wegen en Riolering op contractbasis. Voor de voorbereiding van een aantal projecten in diverse gebieden en wijken is er behoefte aan een ervaren constructeur op de disciplines wegen en riolering. Jij bent in staat om projecten zelfstandig voor te bereiden. Tevens ben je verantwoordelijk voor het schrijven van bestekken, het maken van tekeningen, het maken van kostenramingen en het coördineren en afstemmen van de verschillende projectonderdelen. Ook zal er van jou worden verwacht dat je engineerings-werkzaamheden kan toetsen en begeleiden.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Arnhem - Maandag

Wil jij als Bouwinspecteur aan de slag bij diverse gemeenten? Maandag® Arnhem is op zoek naar ervaren bouwinspecteurs. Of je nu liever in loondienst bent of als ZZP'er, tijdelijke duur of onbepaalde tijd: Bij Maandag® is alles bespreekbaar. De werkzaamheden van een Bouwinspecteur: Je controleert de naleving van de wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op samenhangende terreinen van WABO (focus op bouw). Je inspecteert ter plaatste de bouwkundige voorzieningen, signaleert illegale bouwactiviteiten, zegt zo nodig bestuursrechtelijke sanctiemiddelen aan en stelt schriftelijke controlerapporten op. Je bent in staat zelfstandig brieven op te stellen richting uitgaande bedrijven of burgers. Naast inspecterende taken, ben je ook in staat voorlichting te geven en informatie te verstrekken aan derden. Tot slot draag je zorg voor de afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Grond Weg en Waterbouw

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Uitvoerder wegen

Noord-Brabant - Voort

Als uitvoerder ben je mede verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van de aan jou toegewezen projecten binnen de vastgestelde planning en begroting. Dit doe je door mensen, materieel en materiaal zo effectief en efficiënt mogelijk te organiseren. Je houdt toezicht op de veiligheid en een juiste uitvoering van werkzaamheden en je haalt het maximale uit je team door je medewerkers te motiveren en te coachen. Daarnaast zal je veel in overleg zijn met betrokkenen en zal je de nodige vergaderingen bijwonen

13 Januari 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider wegen

Noord-Brabant - Voort

Als werkvoorbereider ben je bezig met uiteenlopende wegenbouw projecten van voorbereiding tot en met oplevering. De lijnen van een project komen bij jou als werkvoorbereider samen. In nauwe samenwerking met de projectleider en uitvoerder druk jij je stempel op interessante projecten. 

10 Januari 2018 - lees meer ...

Stedenbouwkundig Tekenaar

Amsterdam - Maandag

Wil jij je kwaliteiten als Stedenbouwkundig Tekenaar inzetten voor een ambitieuze gemeente in regio Amsterdam? Reageer dan direct! Het gaat goed met de economie, wat betekent dat er steeds meer wordt ontwikkeld! De afdeling waar jij als stedenbouwkundig tekenaar werkzaam gaat zijn werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van de stad. De afdeling regisseert de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang samengewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel. De afdeling Gebiedsontwikkeling geeft invulling aan de ambitie namelijk dat de stad een bouwstad is en zal blijven. De gemeente biedt aan particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen op iedere schaal, voor iedere doelgroep, in iedere kwaliteit en prijsklasse voor zowel de koop- als de huurmarkt. De balans in het totale woonaanbod verliezen zij daarbij niet uit het oog. Zij zetten de omslag voort van grootschalig planmatig bouwen naar een meer organische ontwikkeling.” De komende jaren moet dit uitmonden in o.a. de realisatie van ruim 1000 woningen per jaar. Zo wordt er actief ingezet op bedrijfsterreinontwikkeling in de stad. Werkzaamheden: - Assisteert bij de planvorming op wijkniveau, ontwikkelingsplannen en vooral verkavelings- en inrichtingsplannen; - Verricht systeem/tekenwerk ten behoeve van de bovengenoemde planvorming; - Werkt schetsen uit tot presentatie- en ontwerptekeningen; - Voert waar nodig overleg met medewerkers van andere afdelingen ten behoeve van het planproduct.

6 Januari 2018 - lees meer ...

De overheid is een grote werkgever binnen veel verschillende disciplines. Ook binnen de civiele techniek is zij een grote werkgever en veel vacatures binnen de overheid vind je op Gwwjobs.nl (infra of GWW).

Gebruik onze zoekpagina om snel de beste vacature boven water te krijgen. We houden hierbij ook rekening met de regio('s) en functie(s) die jouw voorkeur hebben. Als de perfecte baan er nog niet tussen staat, schrijf je dan in voor de jobagent. Je ontvangt dan dagelijks de nieuwste infra jobs die voldoen aan jouw profiel.

Bent u werkzaambij een overheidsinstelling en bent u juist op zoek naar een nieuwe medewerker? Ook dan zit u goed. Samen met onze partnersites hebben wij meerdere mogelijkheden voor het invullen van civieltechnische / infra vacatures binnen de overheid.

Filteren