Vacatures overheid civiele techniek / infra / GWW


37 vacatures gevonden

Directievoerder

Vlaardingen - Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas! De openbare ruimte doet er toe. De waarden van die openbare ruimte zijn: identiteit, gastvrij en bruikbaar, gezond en duurzaam. En daar willen wij (natuurlijk…) sámen aan werken! Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van de stad. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Het team Voorbereiding en Realisatie van de afdeling Stedelijk Beheer zoekt een Directievoerder 36 uur | Vlaardingen De afdeling Stedelijk Beheer bestaat uit vier teams en heeft tot taak om de openbare ruimte en de daarbij behorende infrastructurele voorzieningen, efficiënt en integraal in te richten, te beheren en te onderhouden. Het team Voorbereiding en Realisatie is hierin verantwoordelijk voor o.a. de werkvoorbereiding, de uitvoering van projecten, aanbestedingen en verkeersmaatregelen. Het team bestaat uit werkvoorbereiders, directievoerders, administratief medewerker, omgevingsmanager en projectleiders. De directievoerder werkt nauw samen met de projectleider om de uitvoering van de diverse civieltechnische werken/projecten binnen scope te realiseren. Functie-inhoud • Het in nauwe samenwerking en afstemming met de projectleider directie voeren, managen van contracten en toezichthouden conform U.A.V. (GC) op civieltechnische werken/projecten; • Het bewaken van de planning, voortgang van het werk, beoordelen van prijsopgaves m.b.t. meer- en minderwerk, en bijkomende werkzaamheden. • Beoordelen termijnstaten en eindafrekening, bijhouden van de bestek administratie • Aansturen en coördineren van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het werk zoals bv. nutspartijen, vervoersbedrijven, hulpdiensten en leveranciers. • Fungeren als contactpersoon voor de bewoners en bedrijven in de directe nabijheid van het project. • Toetsen van ontwerpen, tekeningen en bestekken op financiële haalbaarheid, volledigheid en uitvoerbaarheid (kwaliteitsbewaking); • Als lid van het projectteam adviseren over de haalbaarheid van de projecten, actieve bijdrage in de werkvoorbereiding en risicobeheersing; • Het afstemmen van werkzaamheden; • Het voorzitten van bouwvergaderingen en zorgdragen voor verslaglegging.

16 April 2019 - lees meer ...

Civieltechnisch Constructeur

Rotterdam - Maandag

Beschik jij over relevante werkervaring als constructeur en heb jij ervaring met de disciplines wegen en riolering? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar een Constructeur Wegen en Riolering op contractbasis. Voor de voorbereiding van een aantal projecten in diverse gebieden en wijken is er behoefte aan een ervaren constructeur op de disciplines wegen en riolering. Jij bent in staat om projecten zelfstandig voor te bereiden. Tevens ben je verantwoordelijk voor het schrijven van bestekken, het maken van tekeningen, het maken van kostenramingen en het coördineren en afstemmen van de verschillende projectonderdelen. Ook zal er van jou worden verwacht dat je engineerings-werkzaamheden kan toetsen en begeleiden.

19 April 2019 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Rotterdam - Maandag

Ben jij de civieltechnische projectleider die kennis heeft van diverse disciplines? Ik kom graag met je in contact! Voor een gemeente in Zuid Holland, zijn wij op zoek naar een Projectleider Civiel. Het team waar je in komt te werken bestaat uit medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische advisering en uitvoering van de meer complexe activiteiten in de openbare ruimte. Als civieltechnisch projectleider geef je leiding aan verschillende projecten. Je adviseert over projecten in de openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Onderdeel van je werk is afstemmen met verschillende stakeholders. Je speelt in op exogene factoren. Je begeleidt rioleringsprojecten, projecten op het gebied van infrastructuur en projecten op het gebied van bouw- en woonrijp maken van zowel woningbouw als bedrijfsterreinen.

19 April 2019 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte

Maastricht - Maandag

Voor jou als beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte is geen weg te ver! Als beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van wegen. Je weet waar kansen liggen en bent niet bang voor verandering.    Je gaat binnen een gemeente in Midden-Limburg aan de slag met het ontwikkelen, adviseren en invoeren van beleid rondom het wegennetwerk. Voor de jaarlijks uit te voeren reconstructieplannen stel je de uitgangspunten op en leid je projecten. Daarnaast zul jij verantwoordelijk zijn voor de contractvorming en aanbestedingen op het gebied van openbare ruimte. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan meteen contact met mij op via: [email protected] 06 - 83 24 75 36

19 April 2019 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider

Vlaardingen - Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen is havens, haring, water, groen, historie en sociaal aan de Nieuwe Maas! Bij de gemeente Vlaardingen staan de ramen en deuren open. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken we aan de ontwikkeling van de stad. Onze werkomgeving verandert en onze organisatie verandert mee. Dat doen we professioneel, vanuit gelijkwaardigheid en met lef. Het team Voorbereiding en Realisatie van de afdeling Stedelijk Beheer zoekt een Senior Werkvoorbereider 36 uur per week | Vlaardingen De afdeling Stedelijk Beheer bestaat uit vier teams en heeft tot taak om de openbare ruimte en de daarbij behorende infrastructurele voorzieningen, efficiënt en integraal in te richten, te beheren en te onderhouden. Het team Voorbereiding en Realisatie is hierin verantwoordelijk voor o.a. de werkvoorbereiding, de uitvoering van projecten, aanbestedingen en verkeersmaatregelen. Het team bestaat uit werkvoorbereiders, directievoerders en projectleiders. De senior werkvoorbereider voert de regie over de op te stellen civieltechnische werken/projecten en het zorgen voor het voorbereiden en opstellen van op uit te voeren civieltechnische aanleg, beheer- en onderhoudsprojecten/-werken toegesneden bestekken. Functie-inhoud • zorgt (mede) voor een goede overdracht van het ontwerp- naar de bestekfase; • zorgt (mede) voor een goede overdracht van de bestekfase naar de uitvoeringsfase; • maakt -uitgaande van de ontwerpen- bestekken en werkomschrijvingen en verzorgt de opstelling van een (technisch) programma van eisen; • maakt besteks-, situatie en detailtekeningen, grondbalans en materiaalstaat en V&G plan en stelt bijbehorende kostenramingen en begrotingen op; • beoordeelt of bestekwerkzaamheden het beste kunnen worden uitbesteed of in eigen beheer verricht; • levert een onderbouwing (financieel, technisch en deels juridisch) op de meest geschikte contractvorm; • ondersteunt de projectleiders bij het aanbestedingstraject; • stelt functionele specificaties, ramingen en projectopdrachten op; • begeleidt de uitbestede taken, bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de te leveren prestaties; • beoordeelt en toets bij innovatieve contractvormen het kwaliteitsplan; • onderhoud de contacten met de projectleiders.

16 April 2019 - lees meer ...

Beheerder Wegen

Veenendaal - Gemeente Veenendaal

Beheerder Wegen 36 uur per week De organisatie Je gaat breed aan de slag binnen de afdeling Wijk- en Stadsbeheer (WSB), team Beheer en Projecten. De afdeling WSB is volop in ontwikkeling. De afdeling maakt een beweging naar een afdeling die scherp is op resultaat, die integraal werkt en die tegelijkertijd ruimte geeft voor ontwikkeling van talent van de medewerker. De afdeling bestaat uit vier teams met in totaal ruim 80 medewerkers. Naast het team Beheer en Projecten zijn er de teams Vastgoed, Adviseurs en Wijkservice. De afdeling is verantwoordelijk voor het beheer en ontwikkeling van openbare ruimte, water- en riolering, afvalverwijdering, verkeer- en vervoerbeleid, duurzaamheidsbeleid, de vastgoedportefeuille, betaald parkeren, wijkregie en -management. Binnen de afdeling en organisatie staan uitgangspunten als samenwerken, informeren en plannen en prioriteren centraal. De functie Samen met de groenbeheerder en rioolbeheerder ben je verantwoordelijk voor een goed beheer van onze openbare ruimte, van gevel tot gevel. Je kijkt vooruit, ontwikkelt een visie op het functioneren en het onderhouden van de wegen en civieltechnische kunstwerken in Veenendaal en vertaalt deze vervolgens naar concrete maatregelen. Je maakt een koppeling tussen je eigen werkgebied en dat van de andere beheerders (riolering en groen) en waar nodig behartig je in voorkomende gevallen hun belangen. Verder adviseer je over toekomstige beheersvraagstukken, de beheersbaarheid van het openbare gebied en op basis van inspecties en beheerprogramma’s zet je deze materie om in (meerjaren-) planningen. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over opdrachtverstrekkingen, maatregelen die in het kader van toekomstig beheer en beheersbaarheid noodzakelijk zijn en je toetst civieltechnische bestekken en tekeningen. Veenendaal werkt wijkgericht en als adviseur wegen en kunstwerken ben jij de verbinding tussen de bewoners van Veenendaal en de techniek van het ‘vak’.

11 April 2019 - lees meer ...

Senior Projectleider Civiel

Zwolle - Maandag

Als senior projectleider civiel heb jij affiniteit met projectmanagement. Jij controleert, regelt, plant en verdeelt de dagelijks werkzaamheden. Dit doe jij door naast je collega's te staan en niet daarboven. Je bent verantwoordelijk voor de budgetbewaking van projecten. Je instrueert medewerkers en zorgt dat de werkzaamheden kwalitatief op hoog niveau zijn. Jij ondersteunt medewerkers bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen vanuit jouw expertise. Als senior projectleider civiel signaleer jij problemen die zich voordoen en vervult een klankbord functie. Je fungeert als eerste aanspreekpunt als het inhoudelijk op het werk aan komt. Jij bent iemand die het een uitdaging vind om de voortrekkersrol te nemen bij het ontwikkelen en toepassen van innovatieve contracten. Differentiatie van contracten is een sleutelwoord. Je bent een echte teamplayer die over voldoende flexibiliteit beschikt en in staat is doelstellingen binnen de gestelde kaders te realisren. Jouw taken: - Begeleiden van projecten (groot onderhoud en stedelijke ontwikkeling); - Projectmatig werken; - Sturen op geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit; - Communiceren met bewoners en andere belanghebbenden; - Aansturen van en samenwerken met werkvoorbereider en toezichthouder; - Je adviseert de organisatie.

11 April 2019 - lees meer ...

Contractmanager bij de gemeente

Amsterdam - Maandag

Ben jij afgestudeerd van jouw WO studie rechten? En heb jij (stage)ervaring met het aanbestedingsrecht binnen de civiele techniek? Altijd al willen werken voor de gemeente? Wij zoeken voor 1 van de meeste dynamische afdelingen binnen de gemeente een jurist die aan de slag gaat als contractmanager/ inkoopadviseur. Jij gaat als contractmanager alles leren over aanbestedingsrecht en met name van de aanbestedingswet. Samen met jouw team ga jij er ALLES aan doen om te ondersteunen tijdens het operationele en tactische inkoop- en aanbestedingsproces. Samen met jouw collega's werk jij aan de meest uiteenlopende en grootste projecten. Dit is jouw kans om een uitstekende start van jouw (Rechten)carrière te maken bij een van de meest uitdagende opdrachtgevers van Nederland. Natuurlijk start jij gelijk met een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden! Interesse?

10 April 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek

Enschede - Maandag

Als werkvoorbereider civiele techniek ben je van ontwerp tot uitvoering betrokken bij het project. Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor het uitwerken van de civieltechnische vraagstukken. De werkvoorbereider civiele techniek is verantwoordelijk voor een efficiënte voorbereiding van het project en blijft gedurende het gehele project de uitvoering begeleiden. In de functie ben je onder andere verantwoordelijk voor het ontwerpen en maken van bestektekeningen en het opstellen van RAW bestekken, ramingen, calculaties en grondexploitaties. Daarnaast ben je bezig met het toetsen, beoordelen en controleren van plannen, calculaties, bestekken en tekeningen van derden. Binnen de functie bepaal je de inzet van personeel, materieel en materiaal en draag je zorg voor de bijbehorende projectadministratie. Als werkvoorbereider civiele techniek heb jij veel doorzettingsvermogen en ben je een alleskunner op het gebied van verkeer, infrastructuur en mobiliteit. Wil je graag binnen de overheid aan de slag of gaat jouw voorkeur uit naar de private sector? Ik hoor het graag!

8 April 2019 - lees meer ...

Beheerder groen

Eersel - Maandag

Heb jij affiniteit en werkervaring met groen en civiele techniek? Voor een mooie gemeente in de omgeving van Eindhoven ben ik per direct op zoek naar een beheerder groen voor 36 uur. Je gaat aansturing geven aan de toezichthouder groen binnen de gemeente. Op dit moment ervaren de ontwerpers en toezichthouders teveel vrijheid waardoor de kosten niet gewaarborgd worden. Het is de bedoeling dat jij daar structuur in kan aanbrengen, zodat het groenbeheer efficiënter ingericht gaat worden. Het accent ligt op het abstracte denken. Dus ik ben op zoek naar iemand met een duidelijke visie en beheerstrategie.

8 April 2019 - lees meer ...

Civiel professional - Vast Dienstverband Maandag®

Eindhoven - Maandag

Flexibele zekerheid, dat is waar Maandag® voor staat. Maar wat is dat nou eigenlijk? Maandag geeft jou de kans om als civiele professional in verschillende keukens te kijken. Ervaring en kennis op doen bij verschillende opdrachtgevers en er achter komen wat jij écht wil en ook wat jij niet wil. Flexibeler leven met de zekerheid van een vast inkomen is waar flexibele zekerheid voor staat. Steeds minder professionals willen bij 1 werkgever werken en krijgen juist energie van wisselende opdrachten. Daarbij staat werkgeluk voorop. Bij Maandag® vinden we het belangrijk dat je doet wat je leuk vindt. Je bent een groot gedeelte van je tijd bezig met werken, dus het is wel de bedoeling dat je hier energie van krijgt. Voor de een is dat een leuk team, voor de ander een leuke functie of juist het ontwikkelen van jezelf in je functie. Aan jou om dat te gaan ontdekken. Maandag® biedt jou deze mogelijkheid. Heb jij een HBO civiele techniek in de pocket en ben jij er klaar voor om voor Maandag® te gaan werken? Ben jij vakbekwaam en betrouwbaar? Dan heeft Maandag® een Vast Dienstverband voor jou in de aanbieding!

8 April 2019 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Eindhoven - Maandag

Als projectleider zet jij de lijnen uit, waarbij je verantwoordelijk bent voor het project van begin tot eind. Hiervoor heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar je haalt er ook je energie uit. Herken jij dit en heb jij werkervaring als projectleider civiele techniek bij de gemeente? Dan ben ik op zoek naar jou. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van de werkvoorbereiding tot aan realisatie van het project. Jouw verantwoordelijkheid ligt binnen de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van de planning en de budgetbewaking. Verder is het jouw taak om multidisciplinaire projectteams aan te sturen, die zich bezighouden met projecten gericht op de civiele techniek. Binnen het team bevinden zich diverse achtergronden. Dit betekent dat je voor senioren een sparringpartner zult zijn en een coachende rol zal aannemen ten opzichte van junioren. Je bewaakt het project zowel procesmatig, inhoudelijk als commercieel.

8 April 2019 - lees meer ...

Medior Wegbeheerder

Rotterdam - Maandag

Heb jij ervaring met de instandhouding, het verbeteren van kwaliteit en veilig gebruik van de openbare ruimte? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Specialist Wegen. Als Specialist Wegen draag jij bij aan de instandhouding, het verbeteren van kwaliteit en het veilig gebruik van de openbare ruimte. Jij wordt verantwoordelijk gesteld voor een aantal kerntaken, waaronder het veilig gebruik van het gehele verhardingsareaal en weginrichting en het behalen van de resultaten van het teamonderdeel Wegen op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud. Jij bent betrokken bij aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer en risicobeheersing. Ook draag je zorg voor de afstemming van adviezen met relevante interne en externe partijen op het gebied van wegen en weginrichting. Jij zal een bijdrage gaan leveren aan beheerplannen (initiatiefmaatregelen en meerjarenplanning) en de uitvoering ervan. Tevens ga jij operationeel aansturen binnen het teamonderdeel Wegen. Met jouw collega's van andere vakdisciplines zoek je naar draagvlak en toekomstbestendige oplossingen. Ook zal je innovaties gaan signaleren binnen de vakdiscipline en maak je een vertaalslag hiervan naar beleidskeuzes/concrete maatregelen. Inhoudelijke problemen met burgers en instanties los jij op!

5 April 2019 - lees meer ...

Project Medewerker Wegbeheer

Utrecht - Gemeente Utrecht

Ben jij een kei op het gebied van wegbeheer? En heb jij het in je om namens het team Wegbeheer te fungeren als aanspreekpunt voor een grote diversiteit aan projecten in de stad? Dan zijn wij op zoek naar jou! Gemeente Utrecht heeft een vacature voor de functie van Project Medewerker Wegbeheer 36 uur Dit is je werk als Project Medewerker Wegbeheer De stad Utrecht groeit hard en is volop in beweging. Vele projecten zijn in voorbereiding en uitvoering, zoals bijvoorbeeld in het Stationsgebied. In deze dynamiek werkt de gemeentelijke beheerorganisatie dagelijks aan een leefbare, veilige en duurzame openbare ruimte. Het team Wegbeheer neemt het beheer en onderhoud van de Utrechtse wegen voor haar rekening. Jij als Project Medewerker Wegbeheer Levert input vanuit het team aan programma’s van eisen voor projecten in de stad. Toetst projecten in de diverse projectfasen namens het team op beheerbaarheid en neemt deel aan project overleggen. Bent aanspreekpunt vanuit het team bij overdrachten van projecten naar wegbeheer. Ondersteunt de beheerder in zijn rol als opdrachtgever van wegbeheerprojecten, door onder meer het formuleren van projectopdrachten en het als opdrachtgever toetsen van tussentijdse projectresultaten (scope, kwaliteit, tijd, geld). Kan in voorkomende gevallen optreden als opdrachtgever namens de beheerder. Ondersteunt de beheerder Wegen en de rest van het team in brede zin op het vlak van wegbeheer (beleid, programmering en uitvoering). Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten ... Iedereen ziet ons werk! Jij gaat werken voor de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG). BORG is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven. BORG beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de stad Utrecht. Dat zijn gebouwen, maar ook wegen, fietspaden, bomen, verkeerslichten, gemalen enzovoort. De afdeling stuurt strak op processen, zoals inspecties en uitvoeren van onderhoud. Ook zorgen we voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en gebruikers van de stad. Daarbij kijken we ook naar duurzaamheid en functionaliteit.

5 April 2019 - lees meer ...

Uitvoerder/Werkvoorbereider Civiel

Bloemendaal - Centerpoint Amsterdam

Wij zijn op zoek naar een allrounder in de civiele techniek. Als rechterhand van de bedrijfsleider zult u projecten voorbereiden, verzorgt u de inkoop en weet u de uitvoering aan te sturen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, draagt u zorg voor de projectadministratie en verwerkt u het meer- en minderwerk. Al met al een veelzijdige functie waar u van alle markten thuis moet zijn.

4 April 2019 - lees meer ...

Kostendeskundige Infra

Lelystad - Provincie Flevoland

Kostendeskundige Infra (1,0 fte) Ben jij een echte getallenwonder? Bekend met complexe projecten, contracten en ramingen? Ben jij daarnaast niet bang om de onderhandeling aan te gaan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor de afdeling Infrastructuur zijn wij op zoek naar een Kostendeskundige. De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben. De afdeling 130 medewerkers houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau) en het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). De afdeling waar je komt te werken kent een hechte samenhang. Er heerst een open informele sfeer, gericht op het gezamenlijk klaren van de klus. De afdeling heeft een uitdagende en complexe portefeuille aan werkzaamheden. Zo wordt er momenteel gewerkt aan nieuwe aansluitingen op snelwegen, het onderhouden van de bruggen en sluizen, de haven van Lelystad en Lelystad Airport. Wat ga je doen Samen met de andere kostendeskundigen binnen de afdeling ben je verantwoordelijk voor de verdere implementatie van de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK), het adviseren over de toepassing van probabilistisch ramen bij onze grote projecten, de doorontwikkeling van onze kostenkengetallen, de introductie van Life Cycle Costing (LCC) in onze werkwijze. Naast bovenstaande ben je breed inzetbaar binnen ons team Kosten & Contracten. Je bent verantwoordelijk voor het toetsen van ramingen en contracten (RAW en UAV-gc), het beoordelen van prijsaanbiedingen, het voeren van prijsonderhandelingen en advisering over uiteenlopende financiële kwesties binnen onze lopende (complexe) projecten. Voor diverse projecten binnen een specifieke regio ben je hiervoor het 1e aanspreekpunt. Wat breng je mee • Afgeronde HBO opleiding Civiele Techniek/Bouwtechnische Bedrijfskunde; • Aangevuld met een module ‘Kostendeskundige Infra’; • Werkervaring binnen infrastructurele projecten; • Kostendeskundigheid m.b.t. elektrotechniek en/of werktuigbouw is een pré; • Kennis over materialen; zowel prijs als functionaliteit; • Onderhandelings- en communicatief vaardig; • Resultaatgericht, analytisch en overtuigend. Wat bieden wij jou • Een salaris van minimaal € 3.287,60 en maximaal € 4.696,60 (schaal 11) bruto per maand bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding; • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het Individuele Keuze Budget van circa 22% bovenop je maandelijkse salaris, de mogelijkheid om extra vakantiedagen bij te kopen, een goede pensioenregeling, een iPad van de zaak en een NS Business Card; • Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen via een eigen opleidingsbudget; • Een dienstverband voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vaste aanstelling; • Je werkplek is op 2 minuten loopafstand van station Lelystad. Meer informatie en reageren Wil jij je talenten graag inzetten bij provincie Flevoland? Reageer dan via de 'Solliciteer' button. Wil je eerst meer weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Otto Telkamp, manager van het Ingenieursbureau van de afdeling Infrastructuur: 06 - 28902742. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4 April 2019 - lees meer ...

Integraal Beheerder Openbare Ruimte

Zundert - Gemeente Zundert

Integraal Beheerder Openbare Ruimte 36 uur per week Gemeente Zundert zoekt een ervaren Integraal Beheerder Openbare Ruimte met focus op wegen, kunstwerken en verlichting. Ben jij diegene die onze wegen, openbare verlichting en kunstwerken kan beheren? Heb jij een frisse blik op de toekomst en plan jij vooruit? Solliciteer dan voor deze baan en ontdek Gemeente Zundert als werkgever! Hoe ziet je baan eruit? Als Integraal Beheerder Openbare Ruimte ken jij de infrastructuur van de gemeente Zundert op je duimpje. Je werkt in een team van adviseurs, projectleiders en uitvoerders aan de ontwikkeling en het beheer van onze wegen, openbare verlichting en kunstwerken. Je zorgt voor het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen. Prioritering en planning van activiteiten sluiten aan op de ambities van de gemeente en houden rekening met wensen uit de samenleving. Je vertaalt de beheerplannen in uitvoeringsplannen en voorziet die van randvoorwaarden en uitgangspunten. Je houdt de beheerdata actueel door bijvoorbeeld afstemming met collega's van informatiemanagement. Als budgetbeheerder ben je financieel verantwoordelijk voor de realisatie en interne opdrachtgever voor de projectleiders. Je bereidt voor en voert aanbestedingen voor het dagelijks onderhoud uit. Je adviseert het college B&W over het beleid en de uitvoering. Tevens ben je een vraagbaak en adviseur voor de collega's en het bestuur. Kortom: een veelzijdige en afwisselende baan in een enthousiast team.

3 April 2019 - lees meer ...

Civiel Technisch Werkvoorbereider/Tekenaar

LEEUWARDEN - Maandag

Als Civiel Technisch Werkvoorbereider/Tekenaar ga je onder andere ontwerp- en bestektekeningen opstellen en het ontwerpen van diverse civieltechnische constructies. Ook ga je als Civiel Technisch Werkvoorbereider/Tekenaar bestekken schrijven volgens de RAW-systematiek. Verder ga je als Civiel Technisch Werkvoorbereider/Tekenaar verschillende calculaties en ramingen in orde maken, maar teken je ook ontwerpen uit zowel 2D als 3D. Je beschikt ook over goede schriftelijke- en mondelinge vaardigen en je bent een echte doorpakker die graag een uitdaging aan gaat.

2 April 2019 - lees meer ...

Starter Civiele Techniek bij Maandag®

LEEUWARDEN - Maandag

Als Junior Civiele Techniek ben je breed inzetbaar. Als junior start je bijvoorbeeld in een functie als tekenaar, uitvoerder, calculator, werkvoorbereider en meer. Je bent met een team verantwoordelijk voor onder ander het maken van werkplannen, plannen van aanpak, kwaliteitsplannen en zorg je ervoor dat alle materialen op orde zijn. Het is een zeer afwisselende functie met veel diversiteit. Een Junior Civiele Techniek zorgt ervoor dat de uitvoering alle middelen ter beschikking heeft om het project succesvol te laten verlopen. Ook beschik je over kennis en ervaring met betrekking tot het civieltechnisch ontwerpen. Verder heb je de ambitie om door te groeien!

1 April 2019 - lees meer ...

Constructeur Civiele Techniek op vast contract

LEEUWARDEN - Maandag

Als Constructeur Civiele Techniek ben jij in staat om projecten zelfstandig voor te bereiden. Je bent als Constructeur Civiele techniek verantwoordelijk voor het schrijven van bestekken, het maken van tekeningen, het maken van kostenramingen en het coördineren en afstemmen van verschillende projectonderdelen. Verder word er van je verwacht als Constructeur dat je engineerings-werkzaamheden kan toetsen en begeleiden. Je houdt van creatieve oplossingen en bent zelf ook in staat deze tot stand te brengen. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en handelt hier ook na. Ook begeleid je tekenaars en overleg je met de Hoofd Constructeurs. Het optimale resultaat is voor jou belangrijk. Communicatief ben je erg sterk en je vindt het geen probleem om met interne en externe partijen te overleggen.

1 April 2019 - lees meer ...

Senior beheerder stedelijk water (gemeente arnhem)

Arnhem - Voort

De senior beheerder bij de afdeling Programmeren is belast met het beheer van het stedelijk water van de gemeente Arnhem. Dat is het beheer van het vrijverval rioolstelsel, randvoorzieningen, infiltratievoorzieningen, de gemalen en persleidingen, de druksystemen, de fonteinen, het nautisch beheer, de beken en watergangen die niet in het beheer van de Waterschappen zijn en de duikers. Werkzaamheden: - Heeft (en houdt) overzicht van de stand van zaken over alle rioleringswerken/-projecten, vanaf het moment van de beoordeling (vaststelling concrete acties) tot de gereedmelding in het beheersysteem (verwerken revisies); - Bereidt plannen voor de realisatie van het dagelijks onderhoud, de reparatie- en vervangingsprogramma's; - Is opdrachtgever voor de autonome rioleringsprojecten; - Adviseert over technische aspecten van voorstellen, ontwerpen en plannen op het gebied van het beheer van de riolering; - Houdt rekening met het landelijk en gemeentelijk beleid ten aanzien van het Stedelijk Waterbeheer en signaleert ontwikkelingen en veranderingen; - Past jaarlijks de gemeentelijke Gids Openbare Ruimte aan en stemt dit af binnen de organisatie; - Voorkomend: o het controleren van aangeleverde revisiegegevens en rioolinspecties (juist én compleet). o het beoordelen van videoinspecties van de riolering (op basis van de daarvoor vastgestelde systematiek). o Het vertalen van de beoordelingen in concrete acties (repareren, herstellen, vervangen) en prioriteren van deze acties. o Het actualiseren van de beheergegevens (RioGL) van de riolering. - Verzorgt de objectgerichte informatie voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud en het opstellen van het herstel en vervangingsprogramma (korte en lange termijn programmering); - Levert inbreng in de vaststelling van de, gemeente brede integrale projecten voor de openbare ruimte (de z.g.n. maptablesessies); - Neemt deel aan ontwerpateliers om de beheeraspecten te borgen; - Schrijft samen met de afdeling Stedelijk Onderhoud periodiek de raambestekken voor het onderhoud van de gemalen, het reinigen en inspecteren van de riolering en het dagelijks onderhoud van de riolering; - Zorgt samen met de toezichthouders voor de gemalen voor het beheer en onderhoud van de gemalen, persleidingen, druksystemen en fonteinen; - Actualiseert jaarlijks het RioolBeheerplan; - Maakt hydraulische berekeningen van de rioolstelsels, de oppervlakkige afvoer van regenwater en zo nodig de interactie tussen beide "systemen".

30 Maart 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider / ontwerper (gemeente arnhem)

Arnhem - Voort

Functiekenmerken: - Maakt plannen op het specifieke terrein van de openbare ruimte; - Voert (specialistische) vaktechnische werkzaamheden uit; - Houdt rekening met beperkte investeringen op operationeel niveau die gezichtsbepalend zijn voor een deel van de openbare ruimte; - Beperkte financiële en/of maatschappelijke impact. Werkzaamheden: - Vertaalt kaders, beleidslijnen en projectspecifieke randvoorwaarden naar (ruimtelijke) ontwerpen; - Resultaat draagt bij aan het imago van de organisatie; - Ontwerpen / voorbereiden en vervaardigen van contracten voor multidisciplinaire projecten in projectteamverband: doet voorstellen voor de technische inrichting van de openbare ruimte; - begeleidt de werkzaamheden van externe bureaus, bewaakt de kwaliteit en voortgang en stuurt zonodig bij; - maakt schetsontwerpen en ontwerpen in 2D, bestekken, berekent hoeveelheden en doet voorstellen voor mogelijke varianten en alternatieven; - maakt planningsschema’s; - wordt door de projectleider/directievoerder ingeschakeld bij ontwerptechnische uitvoeringsproblemen; - borgt keuzes in ontwerp en contract; - adviseert de projectleider met betrekking tot de initiatief-, definitie- en de ontwerpfase aanbesteding, uitvoering van een project; - stelt een plan van aanpak op (inclusief urenraming); - signaleert afwijkingen ten opzichte van het plan van aanpak en lost deze op; - evalueert met de projectleider en/of opdrachtgever; - verzorgt in ontwerpfase, in overleg met de projectleider, de afstemming met de omgeving.

30 Maart 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider/ beheerder openbare ruimte

Groningen - Bouwselect

Wat ga je allemaal doen? Je hebt contact met bewoners op het gebied van werkzaamheden die uitgevoerd worden in de openbare ruimte. Je draagt bij aan diverse plannen en geeft uitvoering aan het beleid die jij samen met jouw collega’s hebt opgesteld. Je houdt je bezig met de meerjarige onderhoudsplanningen en ziet er op toe dat de kwaliteitsafspraken gehaald en behaald worden. Je beheert diverse gegevens en zorgt voor een up-to-date databestand. Daarnaast zorg je voor een goede aanbesteding van onderhoudswerkzaamheden en beoordeel je diverse aanbiedingen. 

30 Maart 2019 - lees meer ...

Adviseur afvalwaterketen

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Adviseur afvalwaterketen Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme met veel enthousiasme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De unit Zuiveringsbeheer en Riolering zoekt een: Adviseur afvalwaterketen  32 tot 36 uren per week De unit Zuiveringsbeheer en Riolering bestaat uit circa 40 medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het transporteren en behandelen van afvalwater. De unit beheert en stuurt zuiveringtechnische installaties aan. Ook initieert zij projecten op het gebied van renovaties, nieuwe technieken en innovatie. Zij werkt samen met overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties om beleidsdoelen te realiseren. De baan In deze functie analyseer je het traject dat het afvalwater aflegt, voordat het bij de rioolwaterzuivering arriveert. Je hebt in beeld welke eigenschappen en hoeveelheden afvalwater je normaal gesproken kunt verwachten. En op welke manier dit kan veranderen door bijvoorbeeld extreme neerslag of wanneer er nieuwe woonwijken of afvalwaterlozende bedrijven bij komen. Betekent dit dat je moet ingrijpen op onderdelen van de afvalwaterketen? Je gebruikt aanwezige data en jouw technische kennis van rioolstelsels om goede adviezen te geven. Als adviseur afvalwaterketen heb jij een echte verbindersfunctie. Je werkt structureel samen met gemeenten om mee te denken over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, die effect hebben op hun rioleringsstelsel. Ook overleg je met waterschappers, die vergunningen afgeven aan bedrijven of met medewerkers van de zuiveringen. Samen voel je je verantwoordelijk voor het gehele proces van de afvalwaterketen. Bij calamiteiten kan het zijn dat jouw expertise gelijk nodig is. Is er brand bij een bedrijf? Dan zorg jij ervoor dat het bluswater op de juiste plek wordt vastgehouden met zo min mogelijk impact op het watersysteem. Al deze eigenschappen maakt het een afwisselende en uitdagende functie!

29 Maart 2019 - lees meer ...

Projectleider Installatietechniek – E of W

Utrecht - Gemeente Utrecht

Ben jij een gedreven installatietechnische projectleider met ervaring in het integraal beheer en onderhoud van vastgoed? Gemeente Utrecht heeft een vacature voor een Projectleider Installatietechniek – E of W (36 uur, schaal 10) Dit is je werk als Projectleider • Als projectleider begeleid je bouwwerkzaamheden in het bestaande vastgoed van de gemeente Utrecht. De ambitie is om al het vastgoed te verduurzamen. Jij voert deze verduurzaming (mede) uit. • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, inrichten, aanbesteden en begeleiden van de instandhoudingsprojecten, maar ook voor kleinere integrale projecten zoals (functionele) verbouwingen en renovaties. • Je stemt de werkzaamheden af met de collega’s binnen de gemeente, zoals bijvoorbeeld de technische beheerders en de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) die de eigenaar is van het vastgoed, maar ook met de gebruikers; • Je draagt zorg voor de aansluiting van de projectfase naar de fase van exploitatie; • Je hebt een goede kennis van de markt om in onze panden de verduurzaming vorm te geven. Het dagelijks werk van dienst Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten. Iedereen ziet ons werk! Jij gaat werken voor de afdeling BORG. BORG beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de stad Utrecht. Dat zijn gebouwen, maar ook wegen, fietspaden, bomen, verkeerslichten, gemalen enzovoort. De afdeling stuurt strak op processen, zoals inspecties en uitvoeren van onderhoud. Ook zorgen we voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en gebruikers van de stad. Daarbij kijken we ook naar duurzaamheid en functionaliteit. Binnen BORG werkt de groep Vastgoedbeheer aan het integraal onderhoud van het onroerend goed dat de Vastgoed Organisatie van de gemeente Utrecht (UVO) bezit. De gemeente heeft circa 550 panden in beheer en het is met recht een unieke vastgoedportefeuille. In de portefeuille zitten onder andere theaters, sportaccommodaties (ook zwembaden), kantoor- en schoolgebouwen, buurthuizen en parkeergarages. Maar voor een echte techneut zoals jij vormen onze monumentale panden (en daar hebben we er nogal wat van) natuurlijk de echte uitdaging!

28 Maart 2019 - lees meer ...

Junior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Voor de voorbereiding van een aantal wijken zijn wij op zoek naar een junior projectvoorbereider van wegenbouw en riolering. Werkzaamheden: - Het doen van autoCAD tekenwerk - Het voorbereiden van bestekken - Het maken van kostenramingen - Het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen

27 Maart 2019 - lees meer ...

De overheid is een grote werkgever binnen veel verschillende disciplines. Ook binnen de civiele techniek is zij een grote werkgever en veel vacatures binnen de overheid vind je op Gwwjobs.nl (infra of GWW).

Gebruik onze zoekpagina om snel de beste vacature boven water te krijgen. We houden hierbij ook rekening met de regio('s) en functie(s) die jouw voorkeur hebben. Als de perfecte baan er nog niet tussen staat, schrijf je dan in voor de jobagent. Je ontvangt dan dagelijks de nieuwste infra jobs die voldoen aan jouw profiel.

Bent u werkzaambij een overheidsinstelling en bent u juist op zoek naar een nieuwe medewerker? Ook dan zit u goed. Samen met onze partnersites hebben wij meerdere mogelijkheden voor het invullen van civieltechnische / infra vacatures binnen de overheid.

Filteren