Vacatures overheid civiele techniek / infra / GWW


41 vacatures gevonden

Beheerder begraafplaatsen

Alphen aan den Rijn - Matchd

Startdatum:16-11-2020 Einddatum:31-1-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum:30-10-2020 om 09:00 uur Als locatie-beheerder van de 8 begraafplaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn draag je zorg voor het juiste verloop van alle begrafenissen en bijzettingen. Je zorgt in overleg met de begraafplaatsadministratie voor de planning van de werkzaamheden. Samen met je collega`s vorm je een team van 3-6 personen, die zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is. Je staat betrokkenen en nabestaanden correct te woord, informeert bezoekers en treedt corrigerend op als regels niet worden nageleefd. Ook onderhoud je contacten met begrafenisondernemers over diverse onderwerpen.  Je bent flexibel en bereid ook op zaterdagen (in uitzonderlijke gevallen ook zondagen) te werken als het werk dit vraagt. Periodiek stem je af met de Beheerder Openbare Ruimte over onderwerpen zoals de capaciteit voor begraven, het ruimingsbeleid, het beheerplan e.d. Ook is er afstemming met de toezichthouder groen over de onderhoudswerken door derden. Tenslotte werk je mee bij reguliere werkzaamheden rond begraven. Bv het openen en/of  sluiten van graven of het rechtzetten gedenktekens en ophogen graven. Jouw werkzaamheden   - Werkplanning team begraven, voorbereiding begrafenissen.  - Het tijdig plannen en afstemmen van begrafenissen met de planning U&S / PC hoofd en begraafplaatsadministratie - Aansturing van de werkzaamheden en zorg voor voldoende bezetting. - Afstemming met de begraafplaatsadministratie (gebruikmakend van digitale hulpmiddelen en systemen) - Communicatie met ondernemers/steenhouwers/aannemers. - Toewijzen vrije graven op aanwijzing van de begraafplaatsadministratie volgens de afspraken in de begraafplaatsverordening. Waarin wordt beschreven dat particuliere graven voor directe begraving in volgorde van ligging worden uitgegeven - Periodiek en regelmatig afstemmen met Beheerder Openbare Ruimte  (uit gemeentehuis). Dit betreft onder meer - het  pro-actief meedenken en meewerken om tijdig te handelen bij terugkerende werkzaamheden en onderhoud, vervangingen of het mede opstellen van beheerplannen. - Contacten over de staat van onderhoud van de grafbedekking met rechthebbenden (bv bij slecht onderhoud, niet passende ornamenten e.d.) - afstemming over de capaciteit voor begraven (volle velden, grafkelders vol, etc ) - voorbereiden en plannen ruimingen - contacten over uitvoeringstaken  met andere opzichters of diensten ( bv milieudienst) - Voorlopen, vooralsnog wel. Dit is afhankelijk van afspraken die gemaakt gaan worden tussen de gemeente en de begrafenisondernemers Uitvoeren van (complexe) onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. - Communicatie met nabestaanden. Met name over grafonderhoud/etc. Vragen over kosten, grafrechten ed. verlopen via de begraafplaatsadministratie.  - Meewerken/ meehelpen bij voorkomende werkzaamheden. Bv het openen en/of  sluiten van graven of het rechtzetten gedenktekens en ophogen graven. Overig - Je bent beschikbaar per 16 november 2020; - Je bent flexibel inzetbaar en bereid indien nodig de weekend te werken. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden o.b.v. een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Vandaag - lees meer ...

Stedenbouwkundige Woongebied

Leidschendam - Matchd

Startdatum: 05-11-2020 Einddatum: 05-04-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 28-10-2020 om 09:00 uur De stedenbouwkundige werkt primair aan het project Klein Plaspoelpolder. Klein Plaspoelpolder is een gebied in Leidschendam aan de Vliet dat transformeert van een kantorenlocatie naar een levendig woongebied. Voor het gebied is een Ontwikkelvisie gemaakt en per deelgebieden zijn spelregelkaarten vastgesteld, waar bouwplannen aan worden getoetst. Daarnaast wordt er gewerkt aan de totstandkoming van de bijbehorende openbare ruimte. De stedenbouwkundige maakt deel uit van het kernteam KPP. Het kernteam bestaat uit de projectleiders, planeconomen, stedenbouwers en projectondersteuning. De opdracht komt voort uit een behoefte aan extra inzet op stedenbouw. De lopende en nieuwe stedenbouwkundige werkzaamheden worden in goed overleg verdeeld.    Werken bij Leidschendam-Voorburg Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op. Afdeling MRO De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners. Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

Vandaag - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water

Nijmegen - Kracht Recruitment

- Je bent de interne adviseur naar het management op het gebied van stedelijk water; - Je kijkt kritisch naar nieuwe aanvragen voor projecten en brengt hierop je advies; - Je bent sparringpartner en inhoudelijk specialist bij de verdere ontwikkeling van het Programma Stedelijk Water; - Je bent sparringpartner en adviseur vanuit Stedelijk Water voor de implementatie van klimaatadaptatie in de openbare ruimte; - Je bent overlegpartner van de waterschappen en andere water-gerelateerde organisaties.

Vandaag - lees meer ...

Toezichthouder GWW

Rotterdam - Kracht Recruitment

- Als toezichthouder houd je toezicht op complexe en multidisciplinaire projecten, zoals een herinrichting in stedelijk gebied op het gebied van wegen, openbare verlichting en riolering; - Je verricht dagelijkse inspecties van het openbaar gebied op grond van contractafspraken (toetsingscriteria) en legt de uitkomsten (digitaal) vast in rapportages; - Je coacht inhoudelijk je collega-toezichthouders en je zorgt voor een doorontwikkeling van het vak van toezichthouder binnen de organisatie; - Je hebt veel contact met andere stakeholders, waarbij kwaliteit, veiligheid en de voortgang voorop staan.

Vandaag - lees meer ...

Beheerder Riolering en Stedelijk Water

Arnhem - Kracht Recruitment

Deze gemeente staat door de grote groene kwaliteiten op de grens van Veluwe en Betuwe. De uitzonderlijke ligging, in het noorden heuvelachtig en in het zuiden vlak met verschillende ondergronden stelt hoge eisen aan het rioleringsstelsel. De steeds extremere weersomstandigheden versterken dit alleen maar. Dat vraagt verstandige keuzes in het beheer en bij projecten. Voor de vakgroep Stedelijk waterbeheer zijn we op zoek naar een ervaren beheerder die gespecialiseerd is in het beheer van gemalen en persleidingen. Als beheerder stedelijk waterbeheer ben je verantwoordelijk voor het beheer van de gemalen en persleidingen, de fonteinen en infiltratievoorzieningen. Je houdt je bezig met het opstellen en actualiseren van het beheerplan en het opstellen en (laten) uitvoeren van het inspectieplan. Je bent intern opdrachtgever voor het beheer en (dagelijks) onderhoud. Vanuit jouw deskundigheid lever je bijdragen aan andere plannen zoals het BRP. Je adviseert bij ruimtelijke projecten en je bent het aanspreekpunt voor niet-gerioleerde panden.

Vandaag - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Arnhem - Kracht Recruitment

Als toezichthouder ga jij je bezig houden met civieltechnische reconstructie- en nieuwbouw projecten in de openbare ruimte van deze gemeente. Als toezichthouder ben je de oren en ogen van de afdeling in de projecten die in uitvoering zijn. Jij bent, samen met de projectleider en eventueel de directievoerder, de schakel tussen buiten en binnen en tussen opdrachtgever en de uitvoerende partij. Je bent dan ook een belangrijke sparringpartner voor de aannemer en het projectteam. Jij zorgt ervoor dat fouten in de kiem gesmoord worden en iedereen altijd overal van op de hoogte is. Ook volg je de ontwikkelingen van het vakgebied, projectmatig werken is jou niet onbekend en je draagt inhoudelijk je steentje bij in diverse projecten en vergaderingen.

Gisteren - lees meer ...

Programmamanager Ruimtelijk Domein

Utrecht - Matchd

Startdatum:09-11-2020 Einddatum: 01-11-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 8 Sluitingsdatum:  27-10-2020 om 10:00 uur De gemeente Utrecht is op zoek naar en programmamanager ruimtelijk domein. Samen met het MT verbijzonder je de 24 stappen uit het strategisch plan naar een implementatieplan. Waar nodig doe je gedurende de uitvoering van het implementatieplan voorstellen voor eventuele aanpassing van de planning van de verschillende stappen en attendeer je het afdelingshoofd op de trajecten die inhoudelijke (bij)sturing nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat: • er geen trekker voor is; • zich hardnekkige problemen voordoen waardoor stagnatie optreed; • er afstemming moet komen tussen bepaalde stappen als gevolg van afhankelijkheden; • er een tussentijds voorstel nodig is ter besluitvorming door het MT of DMT; • we kunnen/moeten communiceren over de stand van zaken of over tussentijds bereikte resultaten; • we een stap feestelijk kunnen afsluiten.   De inschatting is dat dit ongeveer 8 uur per week aan tijd vergt. Indien er meer tijd nodig blijkt, kan er eventueel bijgeschakeld worden qua aantal uren. Afdeling De afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG) van Stadsbedrijven heeft een strategisch plan opgesteld als leidraad voor de koers voor de komende jaren. Borg is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven en beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de gemeente Utrecht. Dat zijn onder andere riolering, wegen, groen, civiele constructies en installaties in de openbare ruimte. Het strategisch plan van BORG bestaat uit 24 stappen, gericht op de ontwikkeling van functioneel beheer naar ontwikkelend beheer van de assets in de openbare ruimte. Enerzijds wordt de basis op orde gebracht (duidelijke procedures en processen, professioneel opdrachtgeverschap, sturen op resultaat, lerende organisatie). Anderzijds gaat het om een transformatie van BORG naar een professionele stadsbeheerder die bijdraagt aan integrale stadsvernieuwing (ontwikkelen van strategisch beleid, meerjarige beheerplannen, programmamanagement, informatiemanagement). BORG zoekt een programmamanager die de 24 stappen uit het plan aanjaagt, coördineert, monitort en hierover communiceert.

20 Oktober 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek

TIEL - Kracht Recruitment

Als werkvoorbereider civiele techniek houd jij je bezig met civiel- en cultuurtechnische ontwerpvraagstukken. Jij weet wat nodig is om een idee zo efficiënt mogelijk tot leven te brengen en kan dit nauwkeurig vastleggen in tekeningen en bestekken. - Je verzorgt voor de kleinere (deel)projecten o.a. het tekenwerk, offerteaanvragen, bestekken en verzorgt vergunningstrajecten; - Voor de complexere projecten ondersteun je de civieltechnisch projectleider met het beoordelen van de aangeleverde documenten (bestekken, kostenramingen, etc) van marktpartijen; - Je verzorgt de faserings- en omleidingstekeningen en input voor de uitvoeringsvoorwaarden; - Je rapporteert aan de civieltechnisch projectleider over de inhoud en voortgang van je werkzaamheden en de totstandkoming van de producten.

20 Oktober 2020 - lees meer ...

Adviseur openbare ruimte

Leeuwarden - Matchd

Startdatum: 01-11-2020 Einddatum: 18-01-2021  Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 23-10-2020 om 12:00 uur Ben jij de adviseur die er bij ons voor zorgt dat de projecten integraal op elkaar worden afgestemd en  duurzaamheid goed in de projecten tot uiting komt? Als accounthouder vertegenwoordig je het Bedrijfsbureau en ben je daarmee het eerste inspreekpunt. Je zorgt voor afstemming en dient de belangen voor doelmatig beheer & onderhoud in diverse projecten en projectteams. Wat ga je doen? Als accounthouder werk je binnen het Bedrijfsbureau aan het opzetten van een Integraal Meerjaren Onderhoudsprogramma. Je behartigt de belangen van het Bedrijfsbureau in Projecten en Programma’s en ziet er op toe dat klimaat-, duurzaamheidsdoelen en doelmatig beheer & onderhoud goed tot uiting komen in de planuitwerking. Gaande de uitvoering van projecten ben jij degene die op de hoogte wordt gehouden en vanuit het projectteam mee adviseert in scope wijzigingen. Ook zorg je er voor dat de overdracht naar beheer & onderhoud goed verloopt en areaalwijzigingen in beeld zijn gebracht. - Je ziet er op toe dat projecten en programma’s conform opdracht worden uitgevoerd; - Je signaleert en adviseert binnen de projectgroepen over thema’s die wij als gemeente moeten inpassen; - Je behartigt de belangen van team Bedrijfsbureau in diverse contracten; - Je informeert de beheerders over de vorderingen in projecten en de aangepaste afspraken die er worden gemaakt n.a.v. scopewijzigingen. Waar ga je werken? Wij zijn het team Bedrijfsbureau en zijn de regisseurs van de Openbare Ruimte. Wij zijn verantwoordelijk voor het tactisch en strategische beheer van onze assets, alles in het kader van het creëren van Publiekswaarde. Ons team bestaat uit circa 35 medewerkers, bestaande uit senior adviseurs, beheerders en gegevensbeheerders. We werken nauw met andere teams samen, waaronder ontwerpers, beleidsadviseurs, bestekschrijvers en buitendienst, om Leeuwarden telkens weer wat mooier te maken. Kom je ons daarbij helpen?

19 Oktober 2020 - lees meer ...

Adviseur Scheepvaart en Vaarwegen

Amsterdam - Matchd

Startdatum: 16-11-2020 Einddatum: 31-01-2023 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 23-10-2020 om 17:00 uur Als adviseur scheepvaart en vaarwegen behartig jij de belangen van Rijkswaterstaat in het hoofdvaarwegensysteem. Zo volg je de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van scheepvaart en vaarwegen op de voet, waarbij je risico’s en kansen voor het hoofdvaarwegensysteem signaleert en analyseert. Ook geef je aan wat de gewenste functionaliteit is van de netwerkschakels, zoals bruggen, sluizen en de vaarwegbak. Daarnaast heb je een duidelijke en inhoudelijke visie op de bewaking van de veiligheid van het waterverkeer, die je naar concrete adviezen en oplossingen vertaalt en soms ook uitvoert. Dit doe je onder meer voor de Staande Mast Route en de Amsterdamse wateren. Zo min mogelijk overlast voor de gebruikers: dat is jouw doel. Jouw takenpakket is heel gevarieerd; van het afhandelen van een publieksvraag tot het adviseren van de directeur. Binnen het organisatieonderdeel West-Nederland Noord spelen er de komende jaren een groot aantal vervangings- en renovatietrajecten. Hierin speel jij een belangrijke rol. Zo adviseer je over scheepvaartontwikkelingen op het gebied van nautische veiligheid, duurzaamheid, de bediening van vaarwegobjecten en informatievoorziening. Deze adviezen en de voorbereiding van bestuurlijke overleggen lever je aan bij het districtshoofd en het directieteam. Je werkt nauw samen met je twee directe collega adviseurs die binnen hetzelfde vakgebied actief zijn. Daarnaast heb je intensief contact met de andere adviseurs binnen het district, maar ook met collega’s van Netwerkontwikkeling en Visie, Handhaving en Vergunningverlening en de dienst Verkeer en Watermanagement. Werk je bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van zee toegang? Dan zoek je regelmatig contact met het Havenbedrijf Amsterdam. Tot slot heb je ook regelmatig contact met de assetmanagers binnen jouw district en met de beleidsafdeling die zorgt voor de langetermijnvisie en de kaders ten aanzien van de vaarwegen. Je hebt kennis van de toekomstige ontwikkelingen op gebied van klimaat en neemt dit mee in je adviezen. Je bent een inhoudelijk gedreven en initiatiefrijke adviseur met oog voor de organisatiebelangen en gevoel gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen. Je gaat je concreet bezig houden met advies voor vergunning verlening, advies en het voorschrijven van klanteisen voor projecten/initiatieven derde partijen, ontwikkeling van werkafspraken en het cyclisch afstemmen met nautisch uitvoerende organisaties, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat, ad hoc vragen van collega’s en vragen vanuit onze diverse interne projecten zoals b.v. de nieuwe Zeesluis. Ook kan je ingezet worden op taken op het gebied van nautische veiligheid, route overleggen, ligplaatsen beleid en droogte beheersing op het aspect van scheepvaart, overeenkomsten e.d. Locatie: Amsterdam, Haarlem, IJmuiden

19 Oktober 2020 - lees meer ...

Beheerder / Vakspecialist Civiele techniek

Gouda - Kracht Recruitment

- Vanuit de disciplines wegen, kabels & leidingen en openbare verlichting adviseren over onderhoud/projecten/leefbaarheidsinitiatieven, inclusief het opstellen van programma's van eisen; - Uitzetten en begeleiden van inspecties en onderzoeken, inclusief het beoordelen van rapportages; - Toetsen van ontwerpen en overdrachtsdossiers (van Realisatie naar Beheer) en revisiegegevens; - Coördinator K&L en inhoudelijk adviseren voor instemmingsbesluiten kabels en leidingen (MOOR); - Opstellen van integrale uitvoeringsplannen en planningen; - Actualiseren en beheren van het Handboek Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (HIBOR); - Behandelen van de aanvragen voor het gebruik van de openbare ruimte, grondverkopen en adviseren voor vergunningen.

16 Oktober 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Leiden - Gemeente Leiden

Werkvoorbereider WIJ bieden een uitdagende baan in een team van 30 enthousiaste collega’s waar afwisseling dagelijkse praktijk is en kwaliteit de norm. Een baan waar jij je talent, je samenwerkingsgerichte kwaliteiten, je resultaatgerichtheid en technisch kennis goed kan inzetten. Een functie die door verantwoordelijkheid, afwisseling en complexiteit veel kansen biedt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We hebben veel ambitie en tegelijkertijd nog niet alles op de rit. Genoeg te doen voor een organisator die wel houdt van een uitdaging. We zijn als team in ontwikkeling en doen dit met elkaar. Samen klaren we de klus, dat is ons uitgangspunt en daar werk je zichtbaar aan mee. Vanwege de toenemende werkzaamheden binnen onze regio zoeken wij een nieuwe collega die alles onder controle heeft. Die projecten efficiënt en effectief plant en voorbereidt. Ben jij die werkvoorbereider die wij zoeken? Wat ga je doen? ONS TEAM stellen we graag voor: MARK D.: Ik ben sinds 2018 werkzaam bij de gemeente Leiden als civiel technisch medewerker. Het leuke aan het werken bij Stadsingenieurs is om vanaf het begin tot het einde betrokken te zijn bij een project. De diversiteit aan projecten is ook erg leuk, zoals het herinrichten van een stadspark of het reconstrueren van een kruising naar een rotonde. Wido: Het mooie is dat ik vanaf het begin betrokken bent bij het project. Ik denk en praat mee met de ontwerpers. Als er een DO is, ligt de verantwoordelijkheid van het aanvragen van de nodige onderzoeken en vergunningen bij mij. Ik maak de tekeningen en schrijft het bestek en hebt een groot aantal deskundige collega’s waar ik altijd op terug kan vallen. Na de aanbesteding van het project kijk ik mee in de uitvoering zodat ik hier ook weer van kan leren. TEAM STADSINGENIEURS is onderdeel van het Leids Projectbureau. Als Stadsingenieurs zorgen wij voor de inrichting en realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte. Dat loopt uiteen van het voorbereiden en aanleggen van o.a. bruggen, wegen, tunnels, waterbergingen en riolering tot de Openbare Verlichting. Maar ook bijvoorbeeld complete stadsparken, ondergrondse parkeergarages en sportaccommodaties. Zo zorgen wij dat Leiden een prachtige stad blijft om te werken, studeren en wonen! We hebben aan civiele technici veelzijdiger werk te bieden dan de meeste andere gelijksoortige bedrijven doordat je vanaf het initiatief tot en met de realisatie betrokken bent en dat zie je terug in je directe werkomgeving. Wil je meer weten over onze projecten in Leiden en ons team, kijk dan op de site van de gemeente.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Teamleider openbare ruimte

Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk

Werk waar je blij van wordt! We zijn binnen de afdeling Ruimte op zoek naar een: Teamleider openbare ruimte Oisterwijk, 32 uur per week Er komt binnen de afdeling Ruimte een team bij, dit komt door de groei van de afdeling. Jij gaat daar leiding aan geven. Het team zal bestaan uit ca. 14 medewerkers die werkzaam zijn in de vakgebieden: verkeer, geo-informatie, groen, wegen, openbare verlichting, riolering en water. Dit team voert werkzaamheden uit op het gebied van beleid, beheer en de uitvoering. Je zorgt voor een prettige verbinding onderling en voor verbinding met andere afdelingen/teams. Je ontwikkelt het team door processen te verbeteren en de kwaliteiten van medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten. Samen met het afdelingshoofd, de teamleider buitendienst en de coördinator Ruimtelijke Ordening werk je aan een leuke, dynamische afdeling om Oisterwijk te laten stralen. Je bent op je best als je bezig bent met: Het leidinggeven aan medewerkers met een uitvoerend, adviserend en beleidsbepalend takenpakket. Jij kan schakelen op de verschillende niveaus en weet de helicopterview vast te houden. Zo houd je overzicht en richt je je op de ontwikkelpunten van het team. De personele zaken op de afdeling, zoals begeleiding bij ziektetrajecten of de ontwikkeling van medewerkers. Zo maak je resultaatsafspraken met medewerkers, bewaak en stuur je de prestaties en coach je de medewerkers in hun ontwikkeling. Hiermee komen zij in hun kracht te staan en verbetert de dienstverlening. De integrale afstemming tussen jouw team en andere afdelingen/teams, zodat afspraken en verwachtingen helder zijn. Het zorgen voor het opstellen en bewaken van de werkprocessen, zodat voor iedereen duidelijk is wie, wanneer wat doet. Het zorgen voor de aanlevering van gegevens voor de planning- en control cyclus. Daarbij ben je ook budgethouder voor de budgetten van jouw team. Het overleggen met collega’s, wethouders, inwoners of bedrijven om jouw team goed te laten presteren.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Infra (gemeente)

Amsterdam - bouwhuysch

De toezichthouder is breed inzetbaar op diverse projecten binnen de gemeente. Je zal vooral buiten op de verschillende bouwplaatsen aanwezig zijn. Je werkt binnen de disciplines maaiveld, infrastructuur en kabels en leidingen in een stedelijke omgeving. Je houdt toezicht op het werk van de aannemer en je kent het bestek of ander contract tot in de details. Je hebt inzicht in de risicovolle activiteiten binnen het project en daar richt je je aandacht op. Je neemt als toezichthouder een groot deel van de administratieve kant van het werk op je. Je beheert de stukken, maakt verslagen van bouwvergaderingen en zorgt dat het dossier goed bijgehouden wordt. Je werkt nauw samen met de directievoerder. Je kan ook ingezet worden voor monitoringactiviteiten tijdens uitvoering van een project. Dit alles onder aansturing van de directievoerder. De complexiteit van het werk zit in de techniek, de drukke omgeving en in de belangen van betrokken partijen.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Directievoerder civiele techniek (gemeente)

Hoofddorp - bouwhuysch

De directievoerder is verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte. Denk hierbij ook aan disciplines als groen, cultuurtechnisch en openbare verlichting/VRI. In de projecten lever je vakinhoudelijke de expertise. Je fungeert als rechterhand van de technisch projectleider in de uitvoeringsfase. Je bent de voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Directievoerder en beheerder groen en water

Gouda - Matchd

Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-12-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20 - 24 Sluitingsdatum: 09-11-2020 om 09:00 uur Product Groen en Water Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Groen en Water uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld. Profiel assistent beheerder - het in kaart brengen van vraagstukken in de openbare ruimte. - zelfstandig uitvoeren kleinschalige projecten (minder dan €50.000) - het voorbereiden van (deel)opdrachten; - het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering; - het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden; - het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering; - het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over groen en water; - het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder Groen en Water; - het voorbereiden van overleggen en eventuele verslaglegging (actiepuntenlijst); - het toetsen en adviseren diverse (in- en extern) groenplannen; - het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie). Profiel directievoerder - het voeren van directie UAV over de groencontracten; - het verzorgen (IBIS)-besteksadministratie; - het vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern; - aansturing van de toezichthouder; - fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens uitvoering; - communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering; - afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden. - rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen; - het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan; - het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering; - bewaken van de voortgang en planning. - het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert; - het voorbereiden en geven van deelopdrachten; - het beoordelen van meer- minderwerk; - het opleveren van de deelopdrachten; - het beoordelen van termijnen en eindafrekeningen; - het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie). De organisatie Gemeente Gouda De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn! In totaal werken er zo'n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden o.b.v. een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

13 Oktober 2020 - lees meer ...

Specialist Beheer Verhardingen M/V

Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer

Ben jij een expert in verhardingen? Zoek jij een functie waarmee je bijdraagt aan een prettige en veilige leefomgeving voor meer dan 150.000 inwoners van Haarlemmermeer en haar bezoekers? Lees dan vooral verder. Gemeente Haarlemmermeer heeft voor haar locatie in Hoofddorp een vacature voor een Specialist Beheer Verhardingen M/V Salaris van € 3.225, - tot max. € 5.260, - incl. IKB - tijdelijk met uitzicht op vast contract 36 uur per week Jouw rol als specialist verhardingen: Als vakspecialist verhardingen ben je de spin in het web voor het beheer van de openbare ruimte. Binnen het driekoppige team verhardingen wordt bepaald waar onderhoud of vervanging nodig is, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en hoe dit gaat worden aangepakt. Tevens stem je dit af met collega’s van andere disciplines en zorg je voor heldere opdrachten richting ons interne Ingenieursbureau of andere opdrachtnemers. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de projecten treed je op als opdrachtgever. Jouw werkzaamheden bestaan uit • Het toetsen of ontwerpen voldoen aan de eisen (van beheer); • Contact houden met het ingenieursbureau of de projecten nog lopen zoals afgesproken, of er nog bijzonderheden zijn waardoor moet worden bijgestuurd; • Beantwoorden van vragen van collega’s of derden; • Projectaanvragen beoordelen; • Beoordelen aanvragen uitzonderlijk vervoer; • Opstellen/Bijdragen aan Meerjarenplanning; • Afstemmen projecten met andere vakdisciplines; • Opstellen projectopdrachten; • Budgetverantwoording naar bestuur. Je bent goed in je vak en kijkt verder dan vandaag. Een technische achtergrond betekent voor jou niet dat je jezelf in de details verliest. Je weet jouw keuzes goed te beargumenteren en houdt daarbij rekening met de politieke context. Op een professionele wijze vertegenwoordig je de gemeente naar in- en externe partijen. Je staat bekend als een organisator met een proactieve opstelling die het overzicht weet te behouden. Waar ga je werken: Het team Vakdisciplines openbare ruimte van cluster Beheer & Onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingen binnen de fysieke leefomgeving. Het team bestaat uit specialisten met aandachtsgebieden in de openbare ruimte, zoals verhardingen, riolering, openbare verlichting, groen, civieltechnische kunstwerken, verkeer, bodem e.a. Het hoofddoel van het team is het veilig en leefbaar houden van de openbare ruimte door het bestaande areaal op het gekozen kwaliteitsniveau te houden. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied die de positieve beleving van de gebruikers kunnen versterken en/of de kosten kunnen reduceren.

8 Oktober 2020 - lees meer ...

(Senior) Toezichthouder Bodem

Den Bosch - Omgevingsdienst Brabant Noord (odbn)

(Senior) Toezichthouder Bodem ‘s-Hertogenbosch, 32-36 uur per week Weet jij alles over bodem en bouwstoffen en vind je het leuk om samen met je collega’s voor onze partners het toezicht uit te voeren? Ben jij je bewust van de milieunormen en de risico’s voor omwonenden? Wacht dan niet en solliciteer. Wat ga je doen als (Senior) Toezichthouder Bodem? Als (Senior) Toezichthouder Bodem houd je voornamelijk toezicht op het Besluit bodemkwaliteit, Besluit mobiel breken en de Wet bodembescherming. Dit doe je voor onze deelnemende gemeenten. Als na toezicht blijkt dat handhaving moet plaatsvinden is dat ook een taak die jij uitvoert, vaak in samenwerking met je vakcollega’s of collega’s van andere disciplines zoals juristen. Je assisteert ook in grotere projecten de senior-toezichthouder. Deze projecten bestaan uit onderzoek in samenwerking met een specialist bodem en onze handhavingspartners zoals waterschap en IL&T van de gehele keten van bodem en bouwstoffen van A tot Z. Afhankelijk van je ervaring kan je ook ingezet worden als senior toezichthouder Bodem. De taken die je dan extra hebt zijn: Waar nodig onderzoek je in samenwerking met een specialist bodem en onze handhavingspartners zoals waterschap en IL&T de gehele keten van bodem en bouwstoffen van A tot Z. Afhankelijk van je kennis en ervaring initieer je ketenprojecten op het gebied van bodem en bouwstoffen en ondersteun je de integrale toezichthouders bij bedrijfscontroles en natuurlijk je vakgenoten binnen het cluster bodem. Tot slot neem je deel aan projectteams zoals branchegericht toezicht. In welk team kom je terecht? Je komt terecht in een informeel en enthousiast team van ongeveer 30 mensen. Het cluster bodem bestaat nu uit 8 personen die graag een steentje bijdragen aan een beter milieu. Het belang van een gezonde en vitale bodem is steeds belangrijker voor de grote maatschappelijke opgaven in Nederland en in het bijzonder de regio Noordoost-Brabant. Hierbij wordt dan uiteraard gedacht aan de energietransitie, klimaatverandering en voedselvoorziening, invoering van de Omgevingswet en behoud van natuur. Als cluster zijn wij ons bewust van de huidige en toekomstige opgave. We bezitten als cluster bodem veel kennis en ervaring en delen deze actief met andere omgevingsdiensten. Je toekomstige team bestaat uit (agrarisch en industriële) vergunningverleners en toezichthouders, waarbinnen het cluster bodem als zelfstandige groep functioneert voor het hele ODBN-gebied. Je bodemcollega’s hebben verschillende achtergronden en zijn afkomstig van gemeenten, milieudiensten/omgevingsdiensten en adviesbureaus.

7 Oktober 2020 - lees meer ...

Vakspecialist Hydrologie

Roermond - Waterschap Limburg

Vakspecialist Hydrologie (fs 11) Roermond, 36 uur per week Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groots! Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van de zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden. Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg mooier en waterklaar te maken voor de toekomst? Ben jij flexibel, vernieuwend, omgevingsgericht? Duik dan in een toekomst bij Waterschap Limburg en reageer op onze vacature. Word jij onze nieuwe Vakspecialist Hydrologie? Als Vakspecialist Hydrologie volg je de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hydrologie en klimaatadaptatie en sta je in nauwe verbinding met de praktijk in het veld. Op basis hiervan ontwikkel je beleid voor deze taakvelden en implementeer je nieuwe ontwikkelingen in onze organisatie. Samen met je collega’s, onze bestuurders en onze waterpartners (zoals gemeenten, Provincie en Waterschapsbedrijf Limburg) en andere stakeholders, zet je je in voor een klimaatbestendig en robuust watersysteem (conform de landelijke Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie). Het waterschap beheert een watersysteem dat deels vrij afstroomt en deels onder peilbeheer staat. Ook wordt het water via kanalen naar de juiste plek gebracht. Tenslotte is er veel interactie tussen het water in de beken en het grondwater in de provincie. Weten hoe het water boven en onder de grond functioneert in afgelopen, huidige en toekomstige situaties is cruciaal voor het goed beheren door het waterschap. Dit vraagt om inzicht om met behulp van de juiste modellen de juiste analyse te kunnen maken. Je staat aan de voorkant van het werkproces rond het thema kwantitatief waterbeheer: jouw adviezen leiden tot het beeld van de opgave die het waterschap de komende jaren heeft. Dit vraagt een doordacht en afgestemd advies en het implementeren ervan. De werkzaamheden omvatten onder andere: Formuleren en doen uitvoeren van beleid op het gebied van peilbeheer. Strategisch adviseren binnen de crisisorganisatie en ten tijde van droogte over peilbeheer. Adviseren in en richting geven aan strategische vraagstukken rond peilbeheer en verdrogingsbestrijding. Formuleren en doen uitvoeren van (intern) beleid op het gebied van hydrologische modelontwikkeling alsmede advisering hierover. Opzetten en begeleiden en/of leiden hydrologisch model- en veldonderzoek. Vertegenwoordigen van WL in externe werkgroepen op het gebied van waterbeleid en hydrologisch onderzoek. Een rol in de crisisorganisatie kan onderdeel uitmaken van de functie. Belangrijk is dat je… Op het gebied van het kwantitatief waterbeheer nauw samenwerkt met een aantal collega’s in de keten (o.a. tactisch peilbeheerder, droogte coördinator, hydrologen). Voor het bestuur de sparringpartner bent over de keuzes die we maken als waterschap. Vanuit je ervaring gesprekspartner bent voor collega-hydrologen over toepassing van modellen in de bijbehorende vraagstukken. In nauwe verbinding staat met relevante partners als de markt- en de kennisinstituten, weet welke kennis er beschikbaar is en deze voor het waterschap weet aan te boren. In staat bent om een netwerk in stand te houden met andere waterschappen en deelneemt aan relevante kennis/werkgroepen (STOWA, Unie van waterschappen, NHI). Goed kunt plannen en organiseren en complexe zaken op eenvoudige en overtuigende wijze weet over te brengen.

5 Oktober 2020 - lees meer ...

Contractmanager medior

's-Hertogenbosch - Waterschap Aa en Maas

Contractmanager medior (32/36 uur) voor de realisatie van uitdagende waterprojecten Jouw bloed gaat sneller stromen als je je vast kunt bijten in de realisatie van maatschappelijke waardevolle projecten. Projectmatig werken is je op het lijf geschreven. Je hebt oog voor resultaten, verschillende belangen en innovatie. Herken je dit? Dan ben jij de contract manager die we zoeken! Waterschap Aa en Maas Wij zoeken een contractmanager medior. Die weet wat het is om (innovatieve) complexe bouwprojecten te realiseren en te begeleiden in de voorbereiding en realisatiefase. Want werken met water vraagt steeds meer om innovatief vermogen en nieuwe samenwerkingsvormen. In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. Wij zijn een ambitieuze organisatie die het maatschappelijk belang optimaal wil dienen. Wij leveren dagelijks een hoog niveau van betrouwbaarheid en staan tegelijkertijd, met het oog op de toekomst, steeds weer voor nieuwe uitdagingen. De afdelingen Ontwerp & Realisatie is verantwoordelijk voor de realisatie van bouwprojecten in waterketen (waterzuivering) en watersysteem (dijken en watergangen). Daarnaast trekken we innovatieve projecten in de planvormings- en uitvoeringsfase. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe concepten om grondstoffen uit afvalwater te winnen en/of nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe partners voor medicijnresten verwijdering uit afvalwater of gebiedsontwikkeling zoals beekherstel droogte en wateroverlast op te lossen. Je werkt als contractmanager in IPM-teams waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Functieomschrijving Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de inkoop behoefte tot en met de uiteindelijke contractbeheersing. Wij vinden het heel belangrijk dat je goed nadenkt over de contract- en aanbestedingsvorm (inkoopstrategie is maatwerk) en goed bent in managen van een contract tijdens de realisatiefase. Het takenpakket voor de medior contractmanager bestaat vooral uit: - Contractadvisering en -beheersing voor complexe projecten (bijv. renovatie zuivering, pilots met innovatieve technieken, herinrichting van een beek). Hierbij ligt een mooie uitdaging op het vlak van implementatie van innovaties en duurzaamheid in de contracten. - Ondersteuning van de senior contractmanager bij de strategische doorontwikkeling van contractmanagement bij waterschap Aa en Maas.

29 September 2020 - lees meer ...

Assistent Projectleider

Lelystad - Or-Quest

WAT GA JIJ DOEN ALS ASSISTENT PROJECTLEIDER? Als assistent projectleider ga jij in eerste instantie bezighouden met vooronderzoek en de verkenning naar projecten op het gebied van wegen en paden. Jouw belangrijkste werkzaamheden: Verkenning van het project, in samenwerking met het IPM-team; Organiseren van werkzaamheden; Schrijven van stukken voor de verkenning, in samenwerking met projectmanager; Organiseren en bijwonen van overleg met het projectteam. De functie betreft 24 uur per week gedurende de verkenningsfase, waarbij de dagen in onderling overleg bepaald worden. Na de verkenningsfase is er vooruitzicht op een verlenging van het contract. WAT VRAGEN WIJ VAN JOU ALS ASSISTENT PROJECTLEIDER? Als assistent projectleider ben jij in staat om de verkenning en delen ervan te schrijven. Je zit bij gesprekken met omgevingspartijen en andere partners, waarbij jij zorgdraagt voor de voorbereiding van de besluitvormstukken. Je bent een verbinder en weet verschillende disciplines samen te brengen. Je durft inhoudelijk kritische vragen te stellen aan de project-teamleden. Functie-eisen: Afgeronde hbo-opleiding in de richting van civiele techniek, projectmanagement of bestuurskunde; Minimaal 3 jaar werkervaring op projecten als assistent projectleider, projectcoördinator of projectorganisator, ervaring op infrastructurele projecten is een pré; Aantoonbare ervaring met her werken bij de overheid en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; Ervaring op het gebied van schrijven van verkenningen dan wel vergelijkbare stukken; Ervaring met complexe multidisciplinaire projecten. WAAR KOM JE TE WERKEN ALS ASSISTENT PROJECTLEIDER? Onze opdrachtgever is een overheidsinstantie in de provincie Flevoland. Binnen de organisatie heerst een inspirerende en uitdagende werksfeer. Dagelijks wordt er gewerkt een projecten op het gebied van mobiliteit, wonen, ondernemen en recreëren. De organisatie kenmerkt zich als slagvaardig en flexibel. Binnen de organisatie is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Zo wordt er veel geïnvesteerd in opleidingen, trainingen en studies. Voor medewerkers wordt een individueel werkplan opgesteld en op basis hiervan is het mogelijk om relevante studies kosteloos te volgen. Of dit nou opleidingen zijn die vereist zijn voor de functie of voor persoonlijke ontwikkeling. WAT IS DE ROL VAN OR-QUEST? Je komt bij ons in dienst. Wij detacheren ambitieuze professionals die waarde toevoegen aan de wereld van de bouw, infra en industrie. Wij bieden jou: Een parttime- of fulltime dienstverband; Een salaris tussen de € 3.000 – € 4.500 (o.b.v. 40 u/pw.), afhankelijk van jouw opleiding en ervaring; Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 adv-dagen; Mogelijkheid tot zowel interne als externe scholing en veel doorgroeimogelijkheden; Exclusieve toegang tot seminars, workshops en kennis events via de Or-Quest Academy; Een positieve werksfeer in een dynamisch team vol expertises. Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en heb jij de kennis en ervaring die onze opdrachtgever zoekt? Heb jij daarnaast de ambitie om je binnen een professionele organisatie te ontwikkelen binnen de infratechniek? Twijfel dan niet en solliciteer bij ons Assistent Projectleider in de regio Lelystad. DIENSTVERLENING OR-QUEST GEDURENDE CORONAVIRUS Wij zijn goed bereikbaar en kennismakingsgesprekken gaan gewoon door, niet face-to-face maar telefonisch of via videobellen. Na het insturen van jouw sollicitatie ontvang je binnen twee werkdagen een reactie van een van onze consultants. Sollicitatiegesprekken met onze opdrachtgevers vinden bij voorkeur plaats via Skype of een videocall. Bij wederzijds goedvinden vanuit opdrachtgever en sollicitant kan het sollicitatiegesprek ook face-to-face plaatsvinden. Hierbij gelden de onderstaande voorzorgsmaatregelen: Je blijft thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts; Schud elkaars handen niet; Was je handen regelmatig en minimaal 20 seconden; Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; Gebruik papieren zakdoeken.

29 September 2020 - lees meer ...

Assetmanager Wegen

Lelystad - Gemeente Lelystad

Assetmanager Wegen 36 uur per week Heb jij een heldere visie hoe je assetmanagement op het gebied van onze wegen bij ons kan vormgeven? Ben jij een kei op het gebied van wegbeheer? Ben jij in staat om samen met collega’s ervoor te zorgen dat het beheer van de wegen tiptop is en houd je oog voor een goede bereikbaarheid binnen onze stad tegen zo scherp mogelijke kosten? En ben je net als wij enthousiast om bij te dragen aan onze prachtige openbare ruimte? Dan wordt deze functie jouw weg naar succes! Het fysiek domein 'Actief betrokken met elkaar' Binnen het Fysiek domein werken wij met zo’n 250 collega’s verspreid over verschillende clusters en worden wij ondersteund door 7 teamleiders. Het team Beheer is een divers team, van 24 professionals, met een leeftijdsopbouw van jong talent tot ervaren medewerkers. Wij zijn een hecht team, houden van een barbecue of informele borrel en vinden het vanzelfsprekend dat we elkaar helpen en stimuleren binnen onze projecten. Vanuit de vakgebieden wegen, groen, technische installaties en water & milieu werken we allemaal aan de vastgestelde doelstellingen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Wij weten als geen ander dat de openbare ruimte een belangrijk onderdeel is van de leefomgeving van Lelystad. Iedereen die in Lelystad komt, krijgt bewust of onbewust een bepaalde indruk van de openbare ruimte. Het is aan ons om te zorgen dat dat een onvergetelijke indruk is. De functie Als assetmanager zorg jij voor de sturing op onze processen. Je stelt prioriteiten, je zorgt voor de juiste aanpak waarbij kwaliteit en kostenefficiency kunnen worden behaald. Je bent sparringpartner voor de experts en stimuleert een goede samenwerking intern en met stakeholders. Je zet je collega’s in hun kracht en maakt keuzes wanneer dit nodig is vanuit jouw rol. Voor de organisatie ben je het aanspreekpunt op de voortgang van alle activiteiten op het bestaande verhardingsareaal. Je werkt dus planmatig en bent verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoudsprogramma wegen. Daarnaast help je mee met het opbouwen en implementeren van data gestuurd beheer en ben je verantwoordelijk voor de raamovereenkomsten dagelijks onderhoud. Als assetmanager werk je binnen het vakgebied wegen nauw samen met opzichters, toezichthouders en beheerders. Je loopt voorop bij ontwikkelingsprojecten. Jij zorgt ervoor dat het totale proces van beleid, planvorming en uitvoering goed verloopt. Je ziet verbanden met andere assets zoals riolering, water en groen in de openbare ruimte en zorgt op die punten voor een integrale aanpak. Je trekt dus samen op met je collega’s van deze assets. Ook stem je beleidsmatige keuzes af met ons bestuur. Je zorgt dat gemeentelijke strategische kaders en doelstellingen worden verwerkt in een praktische aanpak richting de verschillende disciplines. Je bouwt aan een programma voor het meerjarig onderhoud van wegen op basis van weginspectieresultaten en je bouwt het digitaal planmatig beheren van het areaal verder uit.

22 September 2020 - lees meer ...

(Senior) Civiel Technisch Projectleider

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

(Senior) Civiel Technisch Projectleider 32-36 uur | Amsterdam Het Ingenieursbureau zoekt voor de projectmanagementteams in Amsterdam Noord en Oost op meerdere ervaringsniveaus drie integraal projectleiders met sterke adviesvaardigheden voor projecten met nadruk op de planvorming en voorbereidingsfase. De opdrachten variëren van planvorming en participatie, contractvorming tot en met de realisatie van infrastructuur en openbare ruimte projecten. Het gaat om gebiedsontwikkeling, herinrichting en groot onderhoud. De functie In Amsterdam Noord ligt een omvangrijke ontwikkelopgave. Langs de IJ-oever worden bedrijventerreinen gesaneerd en omgevormd tot woonlocaties waar circa 16.000 woningen worden gerealiseerd. Bestaande woongebieden, veelal met unieke historie en architectuur, worden opnieuw ingericht. De vraag naar voorzieningen voor recreatie en ontspanning neemt toe door de toename van het aantal bewoners in Amsterdam Noord. Ook de mobiliteit groeit sterk. Er wordt gewerkt aan bereikbaarheid voor auto, fiets en OV en er zijn plannen in ontwikkeling om het aantal verbindingen over het IJ uit te breiden. In het landelijk gebied, gelegen noordelijk van Amsterdam en uniek in zijn soort, ligt een omvangrijke opgave om bestaande inrichting en infrastructuur te optimaliseren en aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen. Een gebiedsopgave waarin veel en uiteenlopende belangen spelen, zoals wonen, werken, mobiliteit, recreatie, natuur en waterveiligheid en tegelijkertijd het unieke karakter van dit stuk Amsterdam behouden moet blijven. In Amsterdam Oost ligt de nadruk op projecten in de gebiedsontwikkelingen en de grootstedelijke infrastructuur Amsterdam. Een onderdeel hiervan is de grootschalige woningbouw aan de Oostflank van Amsterdam op Zeeburgereiland en IJburg. Dit vraagt veel nieuwe infrastructuur. In de bestaande stad, zoals in de Indische Buurt en de Dapperbuurt, gaat het om het herinrichten en integraal groot onderhoud om de stad leefbaar te houden en klimaatproof te maken. Dat betekent meer ruimte voor voetganger en fiets, vergroenen, klimaatadaptatie en het inpassen van de energietransitie. Uitdagingen die in samenspraak en participatie met bewoners en gebruikers een plek moeten krijgen. In al onze projecten is het doel het realiseren van een aantrekkelijk, hoofdstedelijk woon-werkgebied, goed bereikbaar met auto, openbaar vervoer en fiets, en duurzaam. Want de kwaliteiten van deze gebieden qua ligging, omvang en identiteit zijn uniek binnen de Metropoolregio Amsterdam. Als integraal projectleider ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding, bestuurlijke besluitvorming en uitvoering van de projecten en stuur je projectteams van wisselende samenstelling en grootte aan. Van alle kandidaten verwachten wij affiniteit, ervaring en competenties om zich in projectleiding verder te ontwikkelen. Belangrijk hiervoor zijn de sterke mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden en affiniteit met bestuurlijke besluitvorming. Het Ingenieursbureau werkt met het IPM Integraal Projectmanagement model op Amsterdamse maat en werkt in de windrichtingen zoveel mogelijk gebiedsgericht. Steeds meer ontstaan bundelingen van projecten in verschillende fasen binnen buurten en gebieden zodat IPM rollen specifiek kunnen worden belegd. Werkzaamheden In de rol van integraal projectleider ben je het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever als het gaat om de overall inzet en prestatie vanuit het Ingenieursbureau. Je bent een stevige adviseur in de vroege planvormingsfase en kijkt daarbij integraal. Je kijkt vooruit en organiseert de benodigde projectteams en stuurt het team coachend aan. Je verantwoordelijk voor de complete begeleiding van civieltechnische projecten: • Je initieert projecten in samenspraak met opdrachtgevers aan de hand van een projectplan (GROTICK). Je stelt een projectteam samen, stuurt dit team aan en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project; • Je zorgt voor een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding, geeft leiding aan het aanbestedingsproces en stuurt het werk tijdens de uitvoering aan; • Naast je rol als projectleider weet je opdrachtgevers ook in andere opzichten te ondersteunen; zo beschik je over adviserende kwaliteiten als er nog geen sprake van een project is; • Ook ben je gewend om snel te schakelen tussen verschillende projecten, je ziet hun onderlinge samenhang en je hebt goede antennes voor de belangen in de omgeving; • Tot slot draag je bij aan de organisatieontwikkeling van het Ingenieursbureau.

21 September 2020 - lees meer ...

Projectmanager infra

Haarlem - Provincie Noord-Holland

Projectmanager infra Haarlem, 32-36 uur per week Enig idee hoe veelzijdig Noord-Holland is als het om infra gaat? Rij maar eens van Schiphol tot het uiterste puntje van Texel. Sluizen, bruggen, wegen, kustbescherming, onze eigen ov-lijnen: je komt het allemaal tegen. De provincie Noord-Holland investeert elk jaar honderden miljoenen euro’s in haar infrastructuur. Daarom zijn we op zoek naar ervaren projectmanagers op verschillend niveau die onze projecten in goede banen leiden. Jouw baan Als projectmanager geef je leiding aan onze projectteams die allemaal volgens integraal projectmanagement (IPM) werken. Je bouwt goede relaties op en haalt het beste uit zowel collega’s als samenwerkingspartners Je werkt bijvoorbeeld aan een van onze gebiedscontracten, waarbij je verantwoordelijk bent voor het beheer van onze wegen en vaarwegen. Je werkt nauw samen met de interne beheerder en met de aannemer die in jouw gebied het werk uitvoert en - naast het 10-jarige beheer - vaak ook aanpassingen zoals de aanleg van rotondes en vervanging van oeverconstructies. Of je zet je tanden in nieuwbouw- of vervangingsprojecten, variërend van € 5 tot € 50 miljoen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de renovatie van de Koopvaardersschutsluis of de reconstructie van de N247. We zijn op zoek naar projectmanagers op 3 niveaus. Onze projecten variëren namelijk in complexiteit en omvang. Aan jou de taak om dit in goede banen te leiden. De meest ervaren projectmanagers krijgen projecten in de buitencategorie onder hun hoede, zoals de vervanging van de Wilhelminasluis of de nieuwe HOV-verbinding in ’t Gooi. Politiek-bestuurlijk gevoelige projecten die volop in de schijnwerpers staan bij belangenorganisaties, inwoners en media. Daarnaast speel je als projectmanager een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van onze sector Realisatie Infrastructuur. Je houdt de ontwikkelingen op jouw vakgebied nauwlettend in de gaten en neemt onze organisatie daarin mee. Zo willen we gebiedsgericht werken en beter inspelen op de wensen en behoeften van Noord-Hollanders en onze partners. Ook is de provincie volop bezig met duurzaamheid en innovaties. Zo wordt de nieuwe Cruquiusbrug energieneutraal, circulair en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. Het resultaat: een zelfvoorzienende brug die evenveel energie opwekt als verbruikt. Dat vraagt een nieuwe manier van denken en samenwerken; over de grenzen van projecten, onze sector en de provincie heen. Hoe mooi is het om daar je stempel op te drukken? Jij en je collega’s beheren, onderhouden en vernieuwen de infra in heel Noord-Holland. Je gaat werken in de sector Realisatie Infrastructuur. Hier werken zo’n 100 in- en externe professionals. Samen zijn we verantwoordelijk voor ruim 600 kilometer wegen, 250 kilometer vaarwegen, 50 kilometer ov-banen, 400 kilometer fietspaden, 10 sluizen en ruim 550 bruggen. Ons team bestaat uit veel mannen en een paar vrouwen. Samen vormen we een betrokken, laagdrempelige, informele en resultaatgerichte club. We hebben een grote passie voor het vak en veel collega’s werken al jaren in dit team. De afgelopen jaren maakten we een grote professionaliseringsslag. Zo hebben we nu onder meer een ISO55001-gecertificeerd werkproces.

17 September 2020 - lees meer ...

Beheerder integrale reiniging en sportparken

Eindhoven - Gemeente Eindhoven

Beheerder integrale reiniging en sportparken Eindhoven, 36 uur Heb jij vernieuwende ideeën die ervoor zorgen dat de openbare ruimte van Eindhoven er goed bij ligt en die ervoor zorgt dat vele tienduizenden bewoners kunnen sporten op goed onderhouden sportparken? Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven? De afdeling stadsbeheer is hét centrale punt voor het beheer en onderhoud van alle openbare ruimte in Eindhoven. Daarbij staan de inwoners, innovatie en duurzaamheid centraal. Wij voeren regie en de uitvoering is belegd bij verschillende marktpartijen. De afdeling kent een open cultuur met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief. Je organiseert voor diverse beheervelden de integrale reiniging en het onderhoud van de openbare ruimte en draagt zorg voor het onderhoud van alle gemeentelijke sportparken. Je bent het interne en externe aanspreekpunt voor deze beheervelden en verantwoordelijk voor de contracten met aannemers, het beheer van de exploitatiebudgetten, het opstellen van een jaarprogramma en draag je zorg voor het up-to-date houden van de beheersystemen. Je geeft samen met de directievoerders invulling aan de aanpassing van werkwijzen die bij de introductie van nieuwe contractvormen van een aantal integrale reinigingscontracten hoort. Je stelt aan de hand van technische levensduur, en wensen van gebruikers voor de sportparken, een meerjarig onderhoudsprogramma met bijbehorende begroting op. Je stuurt het dagelijkse onderhoud - dat door eigen medewerkers wordt uitgevoerd - in hoofdlijnen aan. Collega Toon, teamleider stadsbeheer: “Het werken bij stadsbeheer betekent plezierig samenwerken met vakspecialisten om zodoende een bijzondere bijdrage te leveren aan de fysieke leefomgeving van Eindhoven”. Met wie doe je dat? Je werkt samen met een team van directievoerders die dagelijks regievoeren op de werkzaamheden. Hierin ondersteunen collega’s op gebieden als informatievoorziening, financiën en administratie. Je hebt afstemming met collega-beheerders en de programmaleiders. Je stuurt een team van uitvoerend personeel aan en daarnaast vertegenwoordig je de gemeente binnen diverse platforms zoals: CROW en de B5. Je legt verantwoording af aan teamleider stadsbeheer.

15 September 2020 - lees meer ...

De overheid is een grote werkgever binnen veel verschillende disciplines. Ook binnen de civiele techniek is zij een grote werkgever en veel vacatures binnen de overheid vind je op Gwwjobs.nl (infra of GWW).

Gebruik onze zoekpagina om snel de beste vacature boven water te krijgen. We houden hierbij ook rekening met de regio('s) en functie(s) die jouw voorkeur hebben. Als de perfecte baan er nog niet tussen staat, schrijf je dan in voor de jobagent. Je ontvangt dan dagelijks de nieuwste infra jobs die voldoen aan jouw profiel.

Bent u werkzaambij een overheidsinstelling en bent u juist op zoek naar een nieuwe medewerker? Ook dan zit u goed. Samen met onze partnersites hebben wij meerdere mogelijkheden voor het invullen van civieltechnische / infra vacatures binnen de overheid.

Filteren