Vacatures overheid civiele techniek / infra / GWW


46 vacatures gevonden

Junior inspecteur bouw en strijdig gebruik

Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer

(Inspecteur bouw en strijdig gebruik – 36 uur – schaal 8, max. € 3.376 – 1 jaar met uitzicht op vaste aanstelling) Wil jij graag opgeleid worden tot inspecteur en heb jij een bouwkundige opleiding afgerond? Haal jij voldoening uit een uitvoerende en signalerende rol? Dan is gemeente Haarlemmermeer de werkgever die je zoekt! Wij zijn namelijk op zoek naar een (junior) inspecteur bouw en strijdig gebruik voor Cluster Veiligheid. Jouw rol als junior inspecteur Je houdt toezicht op bestaande en in uitvoering zijnde bouw- en sloopwerken. Je signaleert strijdigheid met planologische voorschriften, adviseert over aanschrijvingen bij (woning)klachten en geeft uitvoering aan het opheffen van gebrekkige, gevaarlijke of hinderlijke situaties. Naar aanleiding van je bevindingen stel je een rapport op en maak je indien nodig een dossier op voor legalisatie onderzoek. Je werkt binnen het team Bouw en Milieu nauw samen met je overige collega's en je doet dit voor de inwoners en bedrijven van de Gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Tijdens de integrale uitvoering van je werk kom je regelmatig in contact met onze externe partners, waaronder politie, Omgevingsdienst, Waterschap en brandweer. Waar ga je werken? Binnen de gemeente Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude is het team Bouw en Milieu van het cluster Veiligheid verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van omgevingsvergunningen. Daarnaast handelt het team klachten af over onder andere het illegale gebruik van gronden en panden, illegale bewoning van panden en overlast door strijdig gebruik. Cluster Veiligheid heeft als visie: “Bouwend op de kracht en zelfredzaamheid van Haarlemmermeer(ders) werken wij met de inwoners en onze partners samen aan een veilige, leefbare en schone gemeente.” In deze visie gaan we ervan uit dat er een (regulerings)keten loopt ‘van buiten, naar binnen en naar buiten’. We sluiten aan op de kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners in de wijken en buurten. Daarop schrijven wij beleid en handelen wij.

5 Juni 2018 - lees meer ...

Technisch Manager

Hattem - Gemeente Hattem

Technisch Manager Standplaats: Hattem 32 uur Heb jij generalistische vakinhoudelijke proceskennis? Ben je in staat om de eisen aangedragen door de omgevingsmanager/ projectleider functioneel te specificeren en wil je een bijdrage leveren aan de herinrichting van onze prachtige Hanzestad? Dan zijn we benieuwd wat jij vindt van deze vacature en wanneer we je sollicitatie tegemoet kunnen zien! De organisatie De gemeente Hattem is een compacte organisatie die volop in ontwikkeling is. We zijn trots op onze medewerkers die met energie en betrokkenheid aan het werk zijn. Enkele kernwoorden voor onze organisatie zijn: enthousiast en ambitieus management, korte lijnen met het bestuur en leuke collega’s. In Hattem werken we samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan vernieuwing van onze gemeente. Hiervoor is een inspirerend programma opgesteld waarin ook de doorontwikkeling van de organisatie aandacht krijgt. Door onze inhoudelijke opgaven te koppelen aan thema’s als ICT, medewerkers en cultuur, organisatie-inrichting en dienstverlening, bouwen we gezamenlijk aan een nieuwe organisatie. Hierdoor is een groot gedeelte van onze organisatie betrokken bij deze doorontwikkeling. De gemeente werkt aan het verbeteren van het projectmatig werken. Als onderdeel daarvan wordt gewerkt met het model 'IPM-light'. De technisch manager speelt daarin een belangrijke rol. We werken aan interessante projecten zoals de herinrichting van de openbare ruimte binnenstad, aanleg woonwijk Assenrade, transformatie van bedrijventerrein ’t Veen, de aanleg van een nieuw zorgcomplex en het opstellen van een nieuwe Omgevingsvisie. Onze organisatie is momenteel ingericht volgens het directiemodel. Dat betekent een platte structuur met de gemeentesecretaris als ‘directeur’ aan het hoofd van de organisatie. De organisatie bestaat uit de eenheden: Ontwikkeling & Advies, Publiek & Service, Realisatie & Beheer en Bedrijfsvoering. De vier eenheidsmanagers geven integraal leiding aan hun eenheid. Je maakt onderdeel uit van de eenheid Realisatie & Beheer. De eenheid bestaat uit een binnendienst (8 medewerkers) met vakspecialisten, administratief medewerkers en beheerders en uit een buitendienst (16 medewerkers). De werkzaamheden vallen onder verantwoordelijkheid van de eenheidsmanager Realisatie & Beheer. Samen zorgen wij ervoor dat er plannen worden opgesteld en uitgevoerd voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en gebouwen. Naast het regulier onderhoud handelt het team de meldingen van inwoners en bedrijven af. Dit kan onder andere gaan om losliggende tegels, kapotte lantaarnpalen, rioolproblemen en loszittende takken.

Gisteren - lees meer ...

Medewerker Buitendienst

Son en Breugel - Gemeente Son en Breugel

Son en Breugel, een gemeente die volop in ontwikkeling is. Onze organisatie telt ruim 75 medewerkers; professionals met een breed en uitdagend takenpakket. We zijn in deze dynamische omgeving van samenwerking met gemeenten, bedrijven en instellingen op weg om ons te ontwikkelen tot een sterke regiegemeente. We werken samen en maken optimaal gebruik van de kennis en kunde van andere organisaties. We maken duidelijke afspraken en werken resultaatgericht. Binnen deze context krijg je volop kansen om jezelf verder te ontwikkelen en ons personeelsbeleid biedt mogelijkheden om prestaties van medewerkers extra te belonen. Onze filosofie? ’Wij zijn een maatschappelijke onderneming’. We zoeken dan ook collega’s met ondernemersbloed. Mensen met eigen initiatief die een impuls willen geven aan onze nieuwe manier van werken. Onze medewerkers staan dicht bij de inwoners en de ondernemingen. We luisteren naar signalen uit de samenleving om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten. Gemeente Son en Breugel heeft voor de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer een vacature voor een: Medewerker Buitendienst met specialisatie civiele techniek 36 uur, schaal 5 De buitendienst werkt volgens het concept wijkgericht onderhoud. Elke wijk wordt door één wijkteam verzorgd en is er op gericht meldingen en klachten te voorkomen. De drie wijkteams worden hierbij ondersteund door een civiele ploeg. De medewerkers van de wijkteams zijn de conciërges van hun wijk en fungeren als het loket openbare ruimte. De wijkteams werken volgens een integrale benadering van de vakgebieden groen, grijs, rood en blauw waardoor hun betrokkenheid bij de wijk groot is. We kennen twee uitvoeringsniveau, te weten niveau A (exclusief voormantaken) en niveau B (inclusief voormantaken). Voor deze functie zijn wij op zoek naar een uitvoeringsniveau A. Wat ga je doen als Medewerker Buitendienst? • Je verricht alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan straten, wegen, bruggen, rioleringen, waterwegen en openbaar groen, volgens het geldende plan. • Je onderhoudt de gemeentelijke voertuigen en gereedschappen. • Je verzorgt mede de gladheidsbestrijding en andere vormen van piket of calamiteiten en bent hiervoor beschikbaar. • Je hebt een signalerende rol in de wijken op het gebied van veiligheid voor o.a. politie en handhavers (BOA). • Je bent een aanspreekpunt voor de inwoners bij klachten en meldingen over de openbare ruimte en handelt deze af. • Indien nodig ondersteun je je collega`s bij andere voorkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van groen.

Gisteren - lees meer ...

Medewerker BAG/Gegevensbeheer

Amsterdam - Maandag

Team Basisinformatie is onderdeel van de afdeling Informatiebeheer en verantwoordelijk voor de wettelijke basisregistraties BAG, WKBP en BGT. Daarnaast distribueert en publiceert team Basisinformatie basis- en kerngegevens zoals luchtfoto's, panoramabeelden, beheer openbare ruimte, enz., ten behoeve van de interne bedrijfsvoering.   Profielbeschrijving:   Als Medewerker BAG/ Gegevensbeheer WKPB voer je de volgende werkzaamheden uit:  -         Je controleert en muteert basisgegevens. -         Je beoordeelt en verwerkt mutatiebestanden en uitvallijsten. -         Je beoordeelt meldingen m.b.t. onjuiste basisgegevens en handelt die af. -         Je verwerkt splitsingen en bepaalt geometrie van beperkingen. -         Je geeft (on)belastverklaringen af in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. -         Je doet voorstellen om werkprocessen te verbeteren en organiseert de afstemming die daarvoor nodig is met andere teams/afdelingen. -         Je stelt verklaringen op ten behoeve van de mutaties in de BAG. -         Je berekent oppervlaktes op basis van de NEN 2580 norm -         Je voert projectmatige werkzaamheden uit. -         Je bent een vraagbaak voor gegevensbeheerders Basisregistraties.

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Realisatie

Breda - Maandag

Voor een grote gemeente in Noord-Brabant zoek ik een ervaren projectleider realisatie voor projecten op het gebied van element- en asfaltverharding, riolering en groen. De functie gaat van start per half Juli voor 36 uur per week. Jij gaat onder andere: - gecontroleerd starten van een project op basis van een projectplan; - leiding geven aan het projectteam in de ontwerp; voorbereidings- en uitvoeringsfase; - verantwoordelijk voor sturing op de gemaakte afspraken m.b.t. de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie, risico's, organisatie, beheeraspecten en communicatie; - verzorgen van de aanbesteding en gunning; - voeren van directievoering inclusief afhandeling meer- en minderwerk; - regulier overleg met opdrachtgever over voortgang van het project; Hiernaast ben je ook bezig met het verzorgen van technische en financiële adviezen en rapportages. Denk hierbij aan het behoordelen van contracten, opstellen projectenplanning en controleren van RAW bestekken en UAV-gc. 

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Civiele Techniek

Alkmaar - Maandag

Hou jij ervan om alle touwtjes in handen te hebben, alles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat projecten vlekkeloos verlopen? Dan is een baan als projectleider in de civiele techniek wellicht voor jou de perfecte baan waarin jij je passie kunt vinden. Als projectleider geef je leiding aan verschillende projecten en zorg jij ervoor dat alles in goede banen verloopt. Jij weet van aanpakken! In jouw functie als projectleider ben jij verantwoordelijk voor de realisatie en uitvoering van het project. Voor dit project ben jij het aanspreekpunt vanuit de gemeente en zal jij alle betrokkenen adviseren. Je adviseert over projecten in de openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Bij de opdrachtgever ben je op basis van je vakinhoudelijke kennis onmisbaar. Door jouw goede communicatievaardigheden, is onderhandelen en tegenstrijdige standpunten bij elkaar brengen, iets waar jij als projectleider van geniet. In deze functie wordt ervaring gevraagd met diverse contractvormingen en aanbestedingen. Uiteraard heb jij een uitgebreid takenpakket, waaronder ook de planning, budgetbeheer en voortgangsrapportages vallen. Jij leidt het projectteam en weet hoe je jouw teamleden moet coachen en motiveren om samen het project binnen de deadline te behalen.

16 Juni 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiel

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

De werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de directievoerder Civiele Techniek bestaan uit: - Verantwoordelijk voor de directievoering van civiel technische projecten zoals kademuren; - Zorg dragen voor de correct uitvoering van de projecten met zowel interne als externe partijen; - Beheren van het gemeentelijk contract; - Verantwoordelijk voor de financiële contracten; - Plannen en coördineren van het werk in uitvoering en instrueren van toezichthouders; - Aandragen van oplossingen voor problemen bij de realisatie van de werkzaamheden/projecten.

15 Juni 2018 - lees meer ...

Medior Civieltechnisch Medewerker

Leiden - Gemeente Leiden

Gemeente LeidenLeiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons personeelsbestand. Met hart voor de stad …. zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker zoeken we de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen. Samen maken we Leiden en de Leidse regio een nog geweldiger plek. Werken bij Leiden … iets voor jou? TEAM STADSINGENIEURS IS OP ZOEK NAAR EEN Medior Civieltechnisch Medewerker36 uur per week | Leiden Wat zijn de werkzaamheden?Als Medior Civieltechnisch Medewerker werk je in nauw overleg met anderen samen in projecten en werk je ontwerpschetsen en-tekeningen uit tot bestekken en bestekstekeningen en zorg je ervoor dat dat die daarna op de juiste wijze uitgevoerd worden. HOE DOE JE DAT? De (schets)ontwerpen uit de ontwerpfase werk je uit tot bestek- en situatietekeningen met behulp van AutoCAD.Je gebruikt bij het verzamelen van gegevens een vastgestelde checklist die puntsgewijs wordt afgewerkt maar bent bij specifieke projecten in staat zelf alle benodigde gegevens te verzamelen. Je maakt ramingen en berekeningen ook voor onderhouds- en/of beheersplannen ten behoeve van grotere projecten.Je informeert in de uitvoeringsfase de uitvoerende diensten en organisaties over de bestekken.Je schrijft o.a. (bewoners)brieven.Je informeert de projectcoördinator over de voortgang van de werkzaamheden en je tijdbesteding.Je brengt technische adviezen uit op het vakgebied civiele techniek en zet onderzoeken uit..Je verricht administratieve werkzaamheden.Je vertegenwoordigt op verzoek de projectcoördinator het project en/of werkgroepen.Je verricht andere algemene vaktechnische en/of ondersteunende werkzaamheden voor andere civieltechnisch medewerkersJe houdt toezicht op door aannemers uitgevoerde werken.Je coördineert de werkzaamheden tussen derden en de gemeente.Je stelt indien gewenst burgers op de hoogte.Je neemt actief deel aan een kennisteam.

14 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Railinfra

'S-HERTOGENBOSCH - Centerpoint Den Bosch

Als werkvoorbereider neemt u zelfstandig eventuele klachten in behandeling, stelt de oorzaak vast en zorgt voor een passende afhandeling. U verwerkt machine-,personeel,- en verlofaanvragen en plant opleidingen in. U overlegt tijdig met de aanvrager in hoeverre u kunt voorzien in een passende oplossing. U doet als werkvoorbereider alles aan om afwijkingen in de planning te voorkomen, omdat dit gevolgen kan hebben voor het hele proces. 

14 Juni 2018 - lees meer ...

Directievoerder Beheer Openbare Ruimte

Leiden - Gemeente Leiden

Gemeente LeidenLeiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons personeelsbestand. Met hart voor de stad …. zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker zoeken we de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen. Samen maken we Leiden en de Leidse regio een nog geweldiger plek. Werken bij Leiden … iets voor jou? TEAM ONDERSTEUNING BEHEER IS OP ZOEK NAAR EEN Directievoerder Beheer Openbare Ruimte36 uur per week | Leiden Wat zijn de werkzaamheden?Door uitbreiding van ons takenpakket en de grote hoeveelheid aan projecten die spelen in de stad Leiden, zoeken wij nu een extra directievoerder. In samenspraak met de senior directievoerder krijg jij een aantal werkterreinen (domeinen worden ze bij ons genoemd) toebedeeld, op basis van jouw ervaring en capaciteiten.  Onze domeinen zijn de volgende:   Riolering, Groen, Water, Spelen, Openbare verlichting , Sportaccommodaties, Wegen en  Kunstwerken. Het werk is hierdoor heel veelzijdig. Als directievoerder richt je de projecten in en bepaal je het toezichtplan. Jij zorgt dat het wordt uitgevoerd met de aangewezen toezichthouder. Je stemt af met alle betrokken partijen om te zorgen dat de aannemers hun werk succesvol kunnen afsluiten. Voor de jouw toebedeelde domeinen ben jij als directievoerder degene die toetst of een project, wat door derden is uitgevoerd, overgedragen kan worden naar Beheer. Je let daarbij met name op de aspecten waar jouw expertise ligt, zodat jouw team het moeiteloos kan gaan beheren. Je wordt regelmatig gevraagd mee te denken in complexe vraagstukken. Waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld aan complexe vragen op het gebied van planning, techniek en processen. Jij wordt geacht daar de oplossingen voor te vinden waarbij je natuurlijk wel de hulp kunt inroepen van een scala aan vakspecialisten die in ons team aanwezig zijn. Richting de opdrachtgever zorg je dat het project binnen de financiële kaders gerealiseerd wordt. Je bent gewend om te kijken of processen en technieken efficiënter en innovatiever ingericht kunnen worden. Zodra je mogelijkheden ziet, zorg je ervoor dat ze gerealiseerd worden.

14 Juni 2018 - lees meer ...

Projectcoördinator Groen, Spelen en Water

Leiden - Gemeente Leiden

Gemeente LeidenLeiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons personeelsbestand. Met hart voor de stad …. zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker zoeken we de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen. Samen maken we Leiden en de Leidse regio een nog geweldiger plek. Werken bij Leiden … iets voor jou? TEAM ONDERSTEUNING BEHEER IS OP ZOEK NAAR EEN Projectcoördinator Groen, Spelen en Water36 uur per week | Leiden Wat zijn de werkzaamheden?In deze functie ben jij degene die zich bezighoudt met het grootschalig onderhoud van al de zaken die ondergebracht zijn bij het Cluster Beheer binnen het domein Groen, Spelen en Water. De Stedelijk Beheerders stellen meerjaren beheerplannen op, en jij bent degene die ervoor zorgt dat de planning en uitvoering hiervan op jaarbasis geregeld wordt. Dit werk je uit in een jaarplan. Je adviseert de Stedelijk Beheerders over eventuele uitbesteding van werkzaamheden en over de afstemming van eigen, clusterbrede en clusteroverstijgende projecten. Hierbij moet je denken aan het voorbereiden van aanbestedingen van groot onderhoudswerkzaamheden in de vorm van raamovereenkomsten en UAV-GC contracten. Maar ook werkzaamheden als het opstellen van (deel) bestekken, incl. Bijbehorende tekeningen, en bestekramingen hoort daarbij, waarbij je deze werkzaamheden ook gedeeltelijk kan laten uitbesteden door ingenieursdiensten. Daar hou je dan natuurlijk wel de regie over. Je verzorgt de overdracht van projecten t.b.v. uitvoering naar het team Directievoering en Toezicht, zodat zij er weer verder mee kunnen. Ook voer je beheertoetsen uit op projecten van het team Stedelijke Ontwikkeling en van externe partijen. Je stelt voortgangsrapportages op t.b.v. clusterbrede managementrapportage. Daarnaast monitor je de voortgang van het totale werkpakket en adviseer je de beheerder ten aanzien van eventuele interventies indien planningen of resultaten niet worden behaald.

14 Juni 2018 - lees meer ...

Medewerker civiele techniek

Zwolle - Maandag

Als medewerker civiele techniek binnen een gemeentelijke organisatie geef je uitvoering aan het beheer en onderhoud. De focus binnen je functie ligt op gemeentelijke verhardingen, het begeleiden van verkeers- en vervoersprojecten en de afhandeling van parkeervraagstukken. Ten aanzien van inritten is een beleid vastgesteld en jij geeft de uitvoering aan dit beleid. Ten slotte ben jij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud met betrekking tot de openbare verlichting in de gemeente. Als persoon ben je zelfstartend, vakkundig en creatief. Je hebt de vaardigheid om situaties en mogelijkheden te beoordelen, informatie te zoeken en te onderzoeken.

12 Juni 2018 - lees meer ...

Projectvoorbereider wegen en riolering

Rotterdam - Maandag

Heb jij altijd al voor een grote gemeente willen werken en heb jij ervaring binnen de civieltechnische werkvoorbereiding en ontwerpen? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar projectvoorbereider, die graag op contractbasis aan de slag wilt gaan. Voor de voorbereiding van een aantal projecten in verschillende gebieden en wijken is er behoefte aan ervaren projectvoorbereiders op het gebied van wegen en riolering. Jij houdt je voornamelijk bezig met het zelfstandig voorbereiden van projecten. Het grootste onderdeel van jouw werkzaamheden omvat het tekenen met Autocad en het voorbereiden van bestekken. Tevens zal jij je bezig houden met het opstellen van kostenramingen (GWW-calc). Jij bent verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Het afstemmen en coördineren met interne en externe partijen over de verschillende projectonderdelen, behoren ook tot jouw takenpakket.

12 Juni 2018 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Rotterdam - Maandag

Ben jij de civieltechnische projectleider die kennis heeft van diverse disciplines? Ik kom graag met je in contact! Voor een gemeente in Zuid Holland, zijn wij op zoek naar een Projectleider Civiel. Het team waar je in komt te werken bestaat uit medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische advisering en uitvoering van de meer complexe activiteiten in de openbare ruimte. Als civieltechnisch projectleider geef je leiding aan verschillende projecten. Je adviseert over projecten in de openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Onderdeel van je werk is afstemmen met verschillende stakeholders. Je speelt in op exogene factoren. Je begeleidt rioleringsprojecten, projecten op het gebied van infrastructuur en projecten op het gebied van bouw- en woonrijp maken van zowel woningbouw als bedrijfsterreinen.

12 Juni 2018 - lees meer ...

Junior Civiel

Rotterdam - Maandag

Sta jij aan het begin van je carrière als civieltechnisch ontwerper en heb jij de ambitie om door te groeien naar een werkvoorbereiders functie? Voor een opdrachtgever in de omgeving Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Civieltechnische ontwerper. Je beschikt over kennis en ervaring met betrekking tot civieltechnisch ontwerpen. Jij houdt je voornamelijk bezig met weg- en waterbouw projecten vanuit de gemeente en diverse opdrachtgevers. Verder heb je de ambitie om door te groeien naar een combinatiefunctie van civieltechnisch ontwerper / werkvoorbereider.

12 Juni 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch Constructeur

Rotterdam - Maandag

Beschik jij over relevante werkervaring als constructeur en heb jij ervaring met de disciplines wegen en riolering? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar een Constructeur Wegen en Riolering op contractbasis. Voor de voorbereiding van een aantal projecten in diverse gebieden en wijken is er behoefte aan een ervaren constructeur op de disciplines wegen en riolering. Jij bent in staat om projecten zelfstandig voor te bereiden. Tevens ben je verantwoordelijk voor het schrijven van bestekken, het maken van tekeningen, het maken van kostenramingen en het coördineren en afstemmen van de verschillende projectonderdelen. Ook zal er van jou worden verwacht dat je engineerings-werkzaamheden kan toetsen en begeleiden.

12 Juni 2018 - lees meer ...

Contractdeskundige geïntegreerde contracten

Assen - Voort

Als contractdeskundige lever je een bijdrage aan de realisatie van civieltechnische projecten binnen een projectteam van vakspecialisten en adviseurs. Binnen jouw functie adviseer je over de contractkeuze en de aanbestedingsprocedures. Daarnaast houd je, je bezig met het opstellen van beheersen van de uav-gc contracten.  Zowel zelfstandig als in teamverband ga je projectmatig aan te werk en speel je in op de technische eisen en omgevingsfactoren. Hierbij geef je ook advies richting de projectleider. 

8 Juni 2018 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Naaldwijk - Maandag

Ben jij de civieltechnische projectleider die kennis heeft van diverse disciplines? Ik kom graag met je in contact! Voor een gemeente in Zuid Holland, zijn wij op zoek naar een Projectleider Civiel. Het team waar je in komt te werken bestaat uit medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische advisering over en uitvoering van de meer complexe activiteiten in de openbare ruimte.  Als civieltechnisch projectleider geef je leiding aan verschillende projecten. Je adviseert over projecten in de openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Onderdeel van je werk is afstemmen met verschillende stakeholders. Je speelt in op exogene factoren. Je begeleidt rioleringsprojecten, projecten op het gebied van infrastructuur en projecten op het gebied van bouw- en woonrijp maken van zowel woningbouw als bedrijfsterreinen.

7 Juni 2018 - lees meer ...

Beheerder Wegen & Verkeer

Oss - Gemeente Oss

Oss staat voor aanpakken. Voor lef. Met z’n allen. Enthousiast en energiek. Recht op het doel af. Oss durft voorop te lopen. Als stad met de bijbehorende kernen én als gemeentelijke organisatie. Samen willen we het verschil maken. Want Oss wil ertoe doen. Oss weet wat het wil. Jij ook? Oss, dóen! De afdeling IBOR, is op zoek naar een: Beheerder Wegen & Verkeer 36 uur Wat is je takenpakket? Je stelt een meerjarig integraal beheerplan Wegen en onderhoudsplan voor Verkeer en Wegen op. Je vraagt subsidies aan voor (verkeers-) projecten. Je stelt een plan voor het monitoren van verkeer en verkeersveiligheid op. Je geeft verkeerskundige adviezen en zet verkeersonderzoeken uit. Je onderhoudt en bouwt het verhardingsbeheer uit.

7 Juni 2018 - lees meer ...

Senior Technisch Adviseur (Bouwplantoetser) (Medewerker beleidsuitvoering I)

Enschede - Gemeente Enschede

Naam: Senior Technisch Adviseur (Bouwplantoetser) (Medewerker beleidsuitvoering I) (36 uur/week) Weergave Organisatie: Cluster Omgeving & Recht Afdeling Bestemmen & Vergunnen Team Vergunningen Leefomgeving Ondertitel Het afhandelen van aanvragen vergunningen omgevingsvergunningen en het verstrekken van informatie. De organisatie De afdeling Bestemmen & Vergunnen handelt vergunning- en ontheffingen aanvragen af en verzorgt de informatieverstrekking over alle op de gebouwde en openbare ruimte gerichte activiteiten. Bij de afdeling Bestemmen & Vergunnen werken 55 personen. Functie-inhoud Wat verwachten we van je? De hoofdlijn van de werkzaamheden: • Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen en behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen (bouw). Je toetst verzoeken en aanvragen aan wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit en bestemmingsplannen. • Je bent naast een collega senior vergunningverlener de inhoudelijke vraagbaak voor het team. • Je bent verantwoordelijk voor het totale proces en de inhoud van de verschillende omgevingsverzoeken (principeverzoeken en omgevingsvergunningen). Naast bouwen gaat het vaak om monumenten, strijdig gebruik, slopen, brandveilig gebruik, aanleggen en milieu. De senior technisch adviseur verzorgt ook het opzoeken van juridische (achtergrond-)informatie en verstrekt relevante gegevens. Je bent in staat gegevens te beoordelen, onderzoekt de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid en brengt een logische ordening aan. Je controleert de informatie in haar geheel alvorens je deze verstrekt. Je hebt veelvuldig overleg met collega’s, inwoners en professionals zoals architecten, aannemers, projectontwikkelaars en fungeert als vast aanspreekpunt voor de aanvraag. Je toetst, stemt af, coördineert en adviseert, zowel individueel als in teamverband, met andere productvelden zoals stedenbouw, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening, stadsbeheer, veiligheidsregio/brandweer en de stadsbouwmeester. Je bent in staat de adviezen integraal te verwerken tot een beslissing. Ook adviseer je inwoners en ondernemers met betrekking tot het bestemmingsplan, afwijkingsprocedures, vergunningsvrij bouwen, zowel mondeling als schriftelijk (mail, telefonisch, brief en balie). Functie-eisen We hebben behoefte aan een collega die klantgericht, sociaal en nauwkeurig is. Wat vragen we van je? • Minimaal 5 jaar ervaring met het toetsen van complexe bouwprojecten. • Je hebt een relevante HBO opleiding (bouwkunde) afgerond. Bij voorkeur aangevuld met relevante cursussen en aantoonbaar relevante werkervaring. • Je hebt gedegen kennis van het Bouwbesluit en van de Algemene wet bestuursrecht,. • Je weet de bepalingen van bestemmingsplannen i.r.t. de aanvraag toe te passen. • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit, goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. • Daarnaast ben je coöperatief, stressbestendig, zelfstandig, klantgericht, daadkrachtig, dienstverlenend en proactief. Ook kun je omgaan met vertrouwelijke informatie. Je gaat veranderingen niet uit de weg, je signaleert ze en komt gevraagd en ongevraagd met creatieve oplossingen. Deze vaste functie is ingeschaald in schaal 10 bij gebleken geschiktheid. Wat bieden wij? Wij bieden jou een afwisselende baan in een informele, open en collegiale werksfeer. Deze functie biedt een functieschaal 10 (IIB). Het bruto maandsalaris bedraagt tussen de €2795,- en €4225,- op basis van een 36-urige werkweek. Naast je salaris ontvang je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,8%, dat je vrij kunt besteden of inzetten voor beschikbare doelen zoals aankoop verlof en opleiding Reageren Solliciteer nu via de 'Solliciteer' button. Neem voor meer informatie over deze functie contact op met de teamleider van het team Vergunningen Leefomgeving de heer P. Westenbrink, telefoon 06 46 13 14 63. Deze functie wordt gelijktijdig in Twentsekracht en extern geplaatst. Sollicitanten vanuit Twentsekracht hebben initieel voorrang bij de sollicitatie. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden: Vacature, fulltime, Enschede, Senior Technisch Adviseur, Bouwplantoetser, Medewerker beleidsuitvoering, wetgeving, beleid, vergunning.

7 Juni 2018 - lees meer ...

Senior adviseur civiele techniek

Almelo - Waterschap Vechtstromen

Senior adviseur civiele techniek 36 uur per week Dankzij jou schoon, veilig en voldoende water. Je ontwerpt, realiseert, in een projectteam met technische vakspecialisten, op een duurzame wijze rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, stuwen en andere waterschapswerken. Zo zorg jij op jouw manier voor schoon, veilig en voldoende water. Wil jij waarde creëren én toevoegen? Solliciteer dan direct op de vacature senior adviseur civiele techniek bij waterschap Vechtstromen! Samen staan we sterk Schoon, veilig en voldoende water: dat is onze missie. We willen een aantrekkelijke leefomgeving creëren voor mensen, planten en dieren. Ook willen we bedrijven op een goede manier faciliteren. We doen dit zo duurzaam, en kostenbewust als mogelijk. Onze meer dan 500 medewerkers steken elke dag hun handen uit de mouwen om voor het water te zorgen in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. Als senior adviseur civiele techniek kom je te werken bij het Expertisecentrum van het waterschap. Je bent werkzaam vanuit onze werklocaties Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo, Vriezenveen en Emmen. Bij het Expertisecentrum werken circa 50 collega’s. Wat het zo uniek maakt om in dit team te werken? Het team bestaat uit een groot aantal gedreven mensen die zich allemaal verbonden voelen met het waterschapswerk. Jouw toekomstige leidinggevende Gon Eugelink zegt hierover: “Ik ben trots op de ontwikkeling van het team. Het bestaat uit zelfstandige en deskundige adviseurs, die samen goed werk leveren.&rdquo Werk met betekenis Vanuit jouw oplossingsgerichtheid adviseer jij over ontwerp en realisatie van te (ver)bouwen waterschapinstallaties. Dit doe je samen met de collega’s uit andere vakdisciplines met wie je samenwerkt in multidisciplinaire projectteams. Met je actuele vakkennis draag je bij aan toekomstbestendige installaties. De keuzes van nu bepalen het succes van het waterschap voor een ruim aantal jaren. Een functie met impact dus. Deze impact zie je terug in jouw werk waarbij het gaat om: het ontwerpen van rwzi’s, rioolgemalen, oppervlaktegemalen, stuwen etc.; het opstellen van kostenramingen van nog te realiseren installaties; het hydraulisch doorrekenen van rwzi’s, rioolgemalen, inclusief bijbehorende (pers)leidingsystemen; het adviseren over pompkeuzen, waarbij zowel de soort pomp, de kwaliteit als de capaciteit van belang is; het adviseren over beheer en onderhoudsconcepten voor de installaties; het functioneel beheer van softwarepakket Wanda.

5 Juni 2018 - lees meer ...

Toezichthouder civiele techniek bij middelgrote gemeente

Utrecht - Voort

Laat zien wat je kan als toezichthouder! Jij bent als toezichthouder bent verantwoordelijk voor het dagelijkse toezicht op de voortgang en kwaliteit van het geleverde werk. Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden: Het voeren van werkoverleg met uitvoerder(s) over de opdrachtUitvoeren van de besteksadministratie (dagelijks- en wekelijks)Toezien op naleving van de arbowetgeving en het vca-reglement op het werkContact met omwonenden, nutsbedrijven en belanghebbenden over de voortgang van het projectVerantwoordelijk voor de planning

5 Juni 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiele Techniek

Den Haag - Maandag

In de functie van directievoerder zet jij jouw vakinhoudelijke expertise in. Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthouders en je stemt de plannen af met onder andere de gemeente, bewoners en gebruikers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de organisatie van diverse werkzaamheden in de uitvoeringsfase van civieltechnische werken in de openbare buitenruimte. Hierbij komen onder andere groen- en speelvoorzieningen, cultuurtechnische werken, riool, openbare verlichting en VRI aspecten aan de orde. Als directievoerder zit je bouw- en nutsvergaderingen voor en stel je de bouwverslagen op. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen. Tenslotte ben je degene die zorgt voor een oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen naar beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente d.m.v. een overdrachtsdossier.

5 Juni 2018 - lees meer ...

(Junior) Medewerker Water

Geldrop - Gemeente Geldrop-Mierlo

Voor het cluster beheer van de afdeling Ruimte zoeken wij een: (Junior) Medewerker Water 36 uur per week Wat ga je doen als (Junior) Medewerker Water? Je bereidt beleid voor en adviseert over de beleidsuitvoering op het gebied van riolering, waaronder het leveren van een vakinhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming en actualisatie van plannen en instrumenten op het gebied van riolering. Je houdt toezicht en voert controle werkzaamheden uit; Je controleert revisies; Je coördineert werkzaamheden buiten; Je zoekt oplossingen voor klein- en grootschalig wateroverlast; Je handelt kleine, acute problemen zelfstandig af (pompstoringen, kolkverstopping, gat in de weg); Je beantwoordt vragen van burgers, telefonisch en persoonlijk; Je stelt bestekken en werkomschrijvingen op; Je voert eenvoudig tekenwerk uit; Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhouden van beheersystemen met betrekking tot de infrastructuur (Geovisia en RioGL); Je verzorgt de gemaalbesturing via TCN; Je handelt vergunningen af via het systeem SquitXO.

4 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider / ontwerper groen

ROTTERDAM - Voort

Het voorbereiden van cultuurtechnische werkenHet maken van ontwerpen/bestekstekeningenHet schrijven van beplantingsplannenHet maken van specifieke groenbestekkenInkoop plantmateriaal

1 Juni 2018 - lees meer ...

Toezichthouder binnenstedelijke infra

Omgeving Rotterdam - Voort

Van de kandidaat wordt het volgende verwacht: Het coördineren en afstemmen van het werk volgens bestek en tekeningen met de omgevingHet toetsen van kwaliteit van de productenHet bijhouden van de week rapportenHet bijhouden van dagboekenHet voorbereiden van bouwvergaderingen Van de kandidaat wordt verwacht dat hij in staat is om de projecten zelfstandig te begeleiden en op kan treden als Directie UAV op de door derden uit te voeren projecten. Een groot deel van de werkzaamheden bestaat uit het coördineren en afstemmen met de omgeving en andere partijen.

1 Juni 2018 - lees meer ...

De overheid is een grote werkgever binnen veel verschillende disciplines. Ook binnen de civiele techniek is zij een grote werkgever en veel vacatures binnen de overheid vind je op Gwwjobs.nl (infra of GWW).

Gebruik onze zoekpagina om snel de beste vacature boven water te krijgen. We houden hierbij ook rekening met de regio('s) en functie(s) die jouw voorkeur hebben. Als de perfecte baan er nog niet tussen staat, schrijf je dan in voor de jobagent. Je ontvangt dan dagelijks de nieuwste infra jobs die voldoen aan jouw profiel.

Bent u werkzaambij een overheidsinstelling en bent u juist op zoek naar een nieuwe medewerker? Ook dan zit u goed. Samen met onze partnersites hebben wij meerdere mogelijkheden voor het invullen van civieltechnische / infra vacatures binnen de overheid.

Filteren