Vacatures overheid civiele techniek / infra / GWW


65 vacatures gevonden

Vakspecialist Wegen

Dordrecht - Gemeente Dordrecht

Heb jij het in je om met een integrale bril op adviezen uit te brengen en hiermee de ambities van Dordrecht te realiseren? En daarbij lever je natuurlijk een bijdrage aan de Dordtse openbare ruimte!!! Kom bij ons werken! Waar kom je te werken? Jij komt te werken in het team Wegen, Verlichting en Schone stad, bij de vakgroep Wegen. Deze vakgroep bestaat uit een opzichter asfaltonderhoud/ bebording, 2 bordenzetters, bestandsbeheerders/ inspecteurs en een adviseur (vakspecialist) Wegen. Het team en ook de vakgroep wordt aangestuurd door een teamleider. In deze functie ga je natuurlijk nauw samenwerken met de andere adviseur (vakspecialist) Wegen. De gemeente Dordrecht. Niet zomaar een stad. Een eiland. Een stad met verborgen kwaliteiten. Een stad waar bijzondere dingen gebeuren. Maar waarover Dordtenaren niet opscheppen. Een stad waar jij door jouw bijdrage aan de openbare ruimte een grote invloed hebt op het woonplezier van onze inwoners. Werken voor Dordrecht is extra leuk, omdat de stad precies de juiste schaalgrootte heeft: de stad biedt complexe grootstedelijke uitdagingen en tegelijkertijd is de organisatie compact genoeg om slagkracht en korte lijnen te behouden. Dordrecht is daarmee de perfecte omgeving om jouw talent voor in te zetten. Wat ga je doen? Als vakspecialist Wegen werk je aan een grote verscheidenheid aan beheervraagstukken en projecten. Aan de hand van inspecties en draagkrachtmetingen werk je onderhouds- en projectvoorstellen uit. Dit zijn de zogenaamde technische randvoorwaarden voor onderhoudswerkzaamheden en nieuw te realiseren projecten. Deze projectvoorstellen maak je samen met de beheerders riolering en groen. In de voorstellen houd je ook rekening met zaken als risico-gestuurd onderhoud, klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzaamheid, enzovoort. De projectvoorstellen gaan naar de Programmeertafel voor een stedelijke afweging. Als zo'n projectvoorstel eenmaal op de Programmeertafel tot project benoemd is, werk je mee aan het opstellen en uitwerken van randvoorwaarden van het project. Dit doe jij door deel te nemen aan overlegstructuren, te calculeren voor projecten op het gebied van Wegen en technische schouwen te verzorgen. Je weegt de belangen van jouw en andere vakgroepen tegen elkaar af en brengt dan integrale adviezen uit.

29 November 2022 - lees meer ...

Coördinator kabels en leidingen

Eindhoven - Gemeente Eindhoven

Coördinator kabels en leidingen 36 uur per week Ben jij die communicatief sterke vakspecialist met kennis van de ondergrond en lijkt het jou leuk om operationele taken en tactische vraagstukken met betrekking tot kabels en leidingen voor je rekening te nemen? Wij hebben een vacature. Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven? De afdeling Stadsbeheer is hét centrale punt voor het beheer en onderhoud van alle openbare ruimte in Eindhoven, zowel boven- als ondergronds. Daarbij staan de inwoners, innovatie en duurzaamheid centraal. Wij voeren regie en de uitvoering is belegd bij verschillende marktpartijen. De afdeling kent een open cultuur met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief. Tot je taken behoren: Je voert de gemeentelijke regie over de uitvoering door derden van kabel- en leidingwerken. Je bent het aanspreekpunt voor de aannemers, je faciliteert bouwvergaderingen, bewaakt de planning, kwaliteit en afrekening van werkzaamheden en legt afwijkingen als meer- en minderwerk schriftelijk vast. Je geeft advies aan collega's intern en aan diverse partijen extern zoals vergunning aanvragers en aannemers. Je ondersteunt de gebiedsbeheerders en gebiedsmedewerkers inhoudelijk, door het aanleveren van technische informatie voor de beantwoording van meldingen, vragen en brieven. Je denkt na over het verbeteren van uitvoeringsprocessen en werkt deze uit in een bouwteam samen met de aannemer. Je draagt zorg voor afwikkeling van aanvragen en meldingen binnen een kabels en leidingensysteem. Albert Reiling (strategisch beheerder kabels en leidingen): "Wat mijn werk zo leuk maakt is de diversiteit, iedere dag ziet er anders uit. Het is vooraf niet goed te zeggen hoe mijn dag eruit komt te zien. De ene dag werk ik op technisch vlak, formeel of informeel samen met mijn collega's, juristen en de netwerkbeheerders. De andere dag zit ik samen met beheerders, programmaleiders en aannemers te brainstormen over een betere openbare ruimte en onderwerpen als duurzaamheid, klimaatbestendigheid en ecologie." Met wie doe je dat? Je werkt nauw samen met de strategisch beheerder kabels en leidingen en wordt ondersteund door collega's op gebieden als informatievoorziening, financiën en administratie. Je hebt afstemming met collega-beheerders en vertegenwoordigd de gemeente binnen diverse platforms zoals Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen en legt verantwoording af aan de teamleider stadsbeheer. Bekijk de video over de afdeling Stadsbeheer van de gemeente Eindhoven op onze website www.werkenvooreindhoven.nl.

30 November 2022 - lees meer ...

Traineeship Infra | post-hbo

Eindhoven - Construction University

Jouw startpunt begint hier! Maak in 3 jaar tijd kennis met verschillende bedrijven binnen de infra én behaal jouw post-hbo certificaat. Start jij in dit programma? Dan heet jij vanaf nu Building Talent. Jij bent een gedreven professional met 0 tot 3 jaar werkervaring en staat klaar om de wereld van civiele techniek te veroveren. In het multi-company traineeship ga je rouleren binnen de kernrollen bij aannemers in de infrawereld en werk je in de realisatiefase. Denk aan werkvoorbereiding, uitvoering en calculatie. Dat terwijl je intensief wordt begeleid door een leading professional. Daarbij kom je maandelijks samen met de andere trainees (Building Talents) van het programma. Naast de begeleiding van de leading professionals en opleiders word je óók nog eens begeleid door zowel een persoonlijke als een vakinhoudelijke coach om het maximale uit jouw ontwikkeling te halen. Er wordt ingezet op soft skills en vakmanschap waarbij je zelf de keuze maakt wat wel en wat niet interessant is voor jou. Je behoudt dus zelf de regie over je eigen groei. Samen met jou stellen we jouw ontwikkel- en groeipad samen. Ben jij klaar om het verschil te maken als Building Talent?

29 November 2022 - lees meer ...

Projectmanager Planstudies

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Projectmanager Planstudies geef jij leiding aan uitdagende en vaak ook complexe planvormingsprocessen. Dit doe jij vaak voor de opdrachtgevers van onze relatie. Dit zijn vaak Provincies, Waterschappen, Gemeenten, Het Rijk of grote overheden. Complexe omgevingen dus waar jij vaak te maken krijgt met meerdere stakeholders. Het belangrijkste doel van deze functie is dat jij in deze rol draagvlak weet te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling. Dit draagvlak is cruciaal. Van belang is dus dat jij sterk onderlegd bent op onder andere omgevingsmanagement, participatie en dat je een gevoel hebt om goed om te kunnen gaan met bestuurlijke organisaties. Daarnaast ben je als Projectmanager Planstudies verder actief met: - Het aansturen en leiden van een integrale en multidisciplinaire teams; - Het aansturen van diverse (externe) disciplines; - Het controleren van diverse adviesrapporten; - Het voorzitten van vergaderingen; - Het zorgen voor een kwalitatieve uitwerking van planstudies; - Het bewaken van budgetten, het resultaat, de planning en voortgang.

28 November 2022 - lees meer ...

Projectleider GWW Wegenbouw

Geldermalsen - Building Heroes

Er wordt hard gezocht naar een Projectleider GWW Wegenbouw, die leiding gaat geven aan verschillende projecten. Je bent in deze rol verantwoordelijk voor de uitvoering van het overeengekomen contract, conform de daarbij behorende werkbegroting en tijdsplanning. Ook bewaak je de kwaliteit, van de uitvoering en correcte afwikkeling van contractwijzigingen. Daarnaast geef je invulling aan de verwachtingen van deklast op de elementen tijd, kwaliteit, informatie en organisatie. Je neemt de afrekeningen met klanten voor je rekening en regelt de financiële afwikkeling van werken. Ook stuur, coach en ontwikkel je, samen met de bedrijfsleider, de afdeling Wegenbouw. Met jouw coaching skills weet jij het best uit het team te halen en draag je bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de mensen die hier werken. Als laatste ben je het aanspreekpunt voor (potentiële) klanten.Samen met de uitvoerder en de werkvoorbereider zorg je ervoor dat de projecten buiten en binnen optimaal afgewerkt worden. Je bewaakt de projectplannen en stemt deze af met de uitvoerder. Ook ben je het aanspreekpunt van het project en heb je de verantwoordelijkheid over het budget en het resultaat. Je evalueert en rapporteert over het resultaat, zowel tussentijds als na oplevering, aan de bedrijfsleider.

27 November 2022 - lees meer ...

Adviseur Water en Klimaatadaptatie

Gieten - Gemeente Aa en Hunze

Adviseur Water en Klimaatadaptatie Gieten, 36 uur per week Word jij enthousiast van het werken aan een klimaatbestendige leefomgeving? Kom dan werken bij de gemeente Aa en Hunze! Gemeente Aa en Hunze, van A tot Z Buitengewoon! Van Drentsche Aa tot Hunze, van Amen tot Spijkerboor, van het Cuby museum in Grolloo en het festival der Aa in Schipborg. Van natuur tot cultuur, van sport tot wonen en werken: in alle opzichten is de gemeente Aa en Hunze ‘Buitengewoon’! Aa en Hunze is een van de grootste plattelandsgemeenten in Nederland met zo’n 25.000 inwoners, 35 dorpen en kernen en een oppervlakte van ruim 270 km2. En dat alles strekt zich uit over het zand van de Hondsrug en het veen van de Veenkoloniën. Aa en Hunze is een vitale gemeente, waar recreatie en toerisme, zorg en de agrarische sector vele kansen bieden. Waar inwoners gericht zijn op ‘samen doen’, en waar sterke sociale verbanden en zorg voor elkaar nog bestaan: dát is noaberschap. Elke dag een beetje mooier! Werk je bij de gemeente Aa en Hunze, dan voer je samen met ruim 250 collega’s, werk uit dat ertoe doet. Onze missie is om Aa en Hunze mooi te houden én elke dag een beetje mooier te maken. Vanuit deze filosofie is verandering nodig. We zijn in het werk aan het werk om de gewenste verandering te bereiken. We willen ons ontwikkelen van een hiërarchische organisatie naar een organisatie waarin inwoners en medewerkers centraal staan. Een organisatie waarin we meer denken en werken in opgaven. Het liefst werken we samen met onze inwoners aan maatschappelijke vraagstukken. We staan daarbij open voor initiatieven, luisteren en bewegen mee, verbinden en ondersteunen. Dat doen we door steeds vaker naar ‘buiten’ te gaan en contacten te onderhouden met inwoners, organisaties en verenigingen. Zo kunnen we goed inspelen op wat er leeft bij inwoners. In verbinding zijn staat bij ons centraal. Wat ga je doen? Als adviseur water en klimaatadaptatie werk je samen met je collega’s aan het stedelijk (grond)waterbeleid. Je stelt vervangings- en onderhoudsprogramma’s op, inclusief de financiële aspecten en consequenties. Je regelt onderzoeken en zorgt voor de technische ontwerpen. Je hebt een regierol richting de inwoners op het gebied van watervragen. Als adviseur ben je ook verbinder in de samenwerking met andere organisaties. Zo ben je actief betrokken bij de samenwerking in de waterketen. Je geeft mede vorm aan de uitvoeringsagenda van de Landelijke Adaptatie Strategie. Je bent de vakinhoudelijk beleidsspecialist en adviseert collega’s, bestuur en inwoners. Je levert inbreng in bestuurlijke overleggen over bijvoorbeeld de klimaatagenda of een stresstest klimaatadaptatie. Binnen het team Ruimtelijk Beheer werk je nauw samen met de andere adviseurs, projectleiders en de technische specialisten. Hierbij kun je denken aan advisering over andere beleidsprocessen, projectontwikkelingen en omgevingsvergunningen. De rioolheffing, watergerelateerde verordeningen en subsidieregelingen vallen binnen je taakveld. Je bent op de hoogte van innovaties en ontwikkelingen in de sector en kunt deze lokaal inzetten.

24 November 2022 - lees meer ...

Civieltechnisch werkvoorbereider (36 uur per week)

Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel - SED Organisatie

Als civieltechnisch werkvoorbereider bij team Realisatie werk je aan uitdagende projecten in onze drie prachtige gemeenten. Je levert een belangrijke bijdrage aan het onderhouden, vervangen en opnieuw inrichten van de openbare ruimte. De complete voorbereiding van projecten op het gebied van o.a. wegen, verkeer, riolering, civiele kunstwerken, openbare verlichting en groen vallen onder jouw verantwoording. Daarnaast ben je bij deze projecten vanaf de aanbesteding tot en met de oplevering nauw betrokken. De opdrachten hiervoor komen vaak van onze beheerafdeling en afdeling ruimtelijke ontwikkeling. Kortom, veel uitdaging en verantwoordelijkheid in een leuk team met enthousiaste collega’s. Je werkzaamheden bestaan uit onder andere: • Tekeningen maken en beoordelen; van schetsontwerp tot en met bestekstekeningen. • Opstellen en controleren van bestekken, werkomschrijvingen en ramingen. • Ondersteunen en adviseren van de opdrachtgever en projectleider. • Voorbereidende werkzaamheden zoals het opvragen en controleren van offertes en plannen van aanpak, participatie, vergunningen en onderzoeken. • Indien je dit interessant en leerzaam vindt, kun je in overleg ook toezicht houden op projecten.

22 November 2022 - lees meer ...

Project engineer civiel

Breda - Gemeente Breda

Je stelt als project engineer civiel contracten op en adviseert het projectteam met je vakkennis. Zijn deze taken nieuw voor je? Dan krijg je een persoonlijke buddy die je begeleidt zodat je al snel zelfstandig in de diverse projectteams kan meewerken. En afhankelijk van jouw ambitie kun je je specialiseren in een bepaalde technische richting zoals constructie, riolering/water, verhardingen etc. Verder bestaan je werkzaamheden uit het: Samenwerken met opdrachtgevers, projectmanagers, ontwerpers, beheerders en andere leden van je projectteam. Toetsen van ontwerpen op haalbaarheid en kosten zoals stedelijke inrichtingsplannen, reconstructies of rioleringsprojecten. Aanvragen van noodzakelijke aansluitingen of vergunningen bij nutsbedrijven, waterschap of Provincie.

21 November 2022 - lees meer ...

Omgevingsmanager verkeersmanagement (medior)

Geldermalsen - Building Heroes

Binnen de rol van Omgevingsmanager ben jij de link tussen het project en de omgeving. Als vertegenwoordiger ken jij de belangen en invloed van de stakeholders. Het is essentieel dat je draagvlak weet te creëren of tot een compromis komt voor en soepel verloop van de werkzaamheden.Jij wordt succesvol in deze rol als je de vertaal technische projectinformatie via de juiste communicatiekanalen bij alle omgevingspartijen terecht komt. Denk aan partijen zoal bewoner, overheidsinstanties, andere bedrijven en belangenverenigingen. Jij hoort meningen en klachten aan van deze partijen en zorgt ervoor dat de aanpak of planning hierop wordt aangepast. Je krijgt veel ruimte voor initiatief in de functie.Jouw werkzaamheden zijn erg breed: jij bent van A tot Z verantwoordelijk voor de volgende facetten:Stakeholdermanagement: inventariseren en actualiseren van alle stakeholders en hun belangen;Vergunningsmanagement: inventariseren van de benodigde vergunningen, plant aanvragen en het realiseren van de vergunningsvoorwaarden;Zorgdragen voor effectieve bouw- en publiekscommunicatie en de afstemming met de ontvanger;Bewaken van het meldingenproces;Bijdragen aan het ontwikkelen van omgevingsmanagement door inbreng van jou kennis, ervaring en mening;Signaleren van commerciële kansen en opvolging geven aan deze kansen.

19 November 2022 - lees meer ...

Bouwkundig tekenaar HSB

Provincie Friesland - Prostruct

Onze klant werkt in het hele land aan landmeetkundige projecten voor klanten in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten, bij gemeenten en waterschappen, Kadaster en nutsbedrijven. Wij zijn door deze klant gevraagd om te zoeken naar een Ervaren Landmeetkundige Werkvoorbereider Bouw. Wat ga jij doen? Als Landmeetkundig Werkvoorbereider ben je aanspreekpunt bij het uitvoeren en beheren van de projecten en stem je de werkzaamheden af met opdrachtgevers en collega’s. Je bereidt zelfstandig de meet- en uitzetwerkzaamheden voor. Hierbij analyseer je de aanvragen en je overlegt zo nodig met de projectleiding over de aanpak. Daarnaast verwerk je zelfstandig de ingewonnen meetdata tot het gewenste eindproduct met behulp van CAD/GIS systemen en/of specialistische verwerkingssoftware in 2D en 3D. Binnen het specifieke werkveld denk je actief mee bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten zoals BIM. Wat vragen wij van jou? Afgeronde opleiding Geodesie, Civiele techniek of Bouw Relevante werkervaring in het voorbereiden en controleren van maatvoering werkzaamheden Diploma VCA Basisveiligheid In bezit van een geldig rijbewijs B (bij voorkeur BE) Kennis in het gebruik van landmeetkundige apparatuur (GPS, Robotic Total Station en laserscanning) Kennis van CAD-applicaties (Autocad, Civil3D, Microstation) Kennis van BIM Jij bent: Accuraat en je levert kwalitatief hoogwaardig werk Gewend om in teamverband te werken en zelfstandig beslissingen te durven nemen Communicatief vaardig om te overleggen met de werkvoorbereiders van de opdrachtgevers Flexibel en resultaatgericht Wat mag je van ons verwachten? Een afwisselende, uitdagende baan in een gezond en dynamisch bedrijf Een professionele en collegiale werkomgeving Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Interesse? Zie jij jezelf in deze uitdagende functie? Stuur ons dan je C.V. met motivatie of neem contact op met André Drenth (06-51007184) voor meer informatie.

12 November 2022 - lees meer ...

Bouwkundig tekenaar HSB

Provincie Friesland - Prostruct

Onze klant werkt in het hele land aan landmeetkundige projecten voor klanten in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten, bij gemeenten en waterschappen, Kadaster en nutsbedrijven. Wij zijn door deze klant gevraagd om te zoeken naar een Ervaren Landmeetkundige Werkvoorbereider Bouw. Wat ga jij doen? Als Landmeetkundig Werkvoorbereider ben je aanspreekpunt bij het uitvoeren en beheren van de projecten en stem je de werkzaamheden af met opdrachtgevers en collega’s. Je bereidt zelfstandig de meet- en uitzetwerkzaamheden voor. Hierbij analyseer je de aanvragen en je overlegt zo nodig met de projectleiding over de aanpak. Daarnaast verwerk je zelfstandig de ingewonnen meetdata tot het gewenste eindproduct met behulp van CAD/GIS systemen en/of specialistische verwerkingssoftware in 2D en 3D. Binnen het specifieke werkveld denk je actief mee bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten zoals BIM. Wat vragen wij van jou? Afgeronde opleiding Geodesie, Civiele techniek of Bouw Relevante werkervaring in het voorbereiden en controleren van maatvoering werkzaamheden Diploma VCA Basisveiligheid In bezit van een geldig rijbewijs B (bij voorkeur BE) Kennis in het gebruik van landmeetkundige apparatuur (GPS, Robotic Total Station en laserscanning) Kennis van CAD-applicaties (Autocad, Civil3D, Microstation) Kennis van BIM Jij bent: Accuraat en je levert kwalitatief hoogwaardig werk Gewend om in teamverband te werken en zelfstandig beslissingen te durven nemen Communicatief vaardig om te overleggen met de werkvoorbereiders van de opdrachtgevers Flexibel en resultaatgericht Wat mag je van ons verwachten? Een afwisselende, uitdagende baan in een gezond en dynamisch bedrijf Een professionele en collegiale werkomgeving Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Interesse? Zie jij jezelf in deze uitdagende functie? Stuur ons dan je C.V. met motivatie of neem contact op met André Drenth (06-51007184) voor meer informatie.

11 November 2022 - lees meer ...

Projectleider Civiele werken

Kerkdriel - Gemeente Maasdriel

Ben jij bedreven in het succesvol behalen van de eindstreep? Ben jij een projectleider waar dingen ‘vanzelf lijken te gaan’? Die vanuit zijn/haar expertise uitdagende projecten in relatie tot de leefomgeving én de verwachtingen van belanghebbenden managet? En dit doet op een sensitieve, stevige, duidelijke en zelfbewuste manier? Dan ben je een goede aanvulling op ons team! De functie Als projectleider civiel ben je sterk in de voorbereiding en het laten uitvoeren van projecten in de openbare ruimte. Je voert de projecten uit via open planprocessen en participatie. Je bent de regisseur in participatieprocessen en het aanspreekpunt voor inwoners. Je bent daarbij ook verantwoordelijk voor de communicatie intern en extern, inclusief het tijdig informeren van het lijnmanagement. Ook draag je zorg voor de integrale afstemming binnen de organisatie. Tot slot zorg jij voor de (integrale) bestuurlijke afstemming en besluitvorming, waarbij je ook college- en raadsvoorstellen schrijft. Waar ga je je verder mee bezig houden? Je bent in de rol van projectleider o.a. verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie, planning, ramingen, contractvorming, controle en de veiligheid van de projecten die je leidt. Je bewaakt continu de kwaliteit, planning, het budget en de risico’s van de projecten. Kortom een functie met veel verantwoordelijkheden! Waar kom je werken? De gemeente Maasdriel ligt in het prachtige rivierenlandschap van de Bommelerwaard. Door de centrale ligging in Nederland, aan de A2, het spoor en de rivieren de Maas en de Waal, biedt Maasdriel vele mogelijkheden voor bedrijvigheid en voor landelijk wonen op korte afstand van diverse grote steden. De gemeente Maasdriel staat voor een aantal forse infrastructurele uitdagingen. Deze (complexe) projecten vragen een vertaalslag naar een toekomstbestendige inrichting van het leefgebied binnen Maasdriel. De uitvoering daarvan vraagt een professionele en deskundige aansturing. Hierin kan jij als projectleider een belangrijke bijdrage leveren, want samen met het team streef je naar één doel: een project realiseren waar iedereen trots op is. Binnen de organisatie heerst een gezellige en informele sfeer, waarbij een veilig gevoel en ruimte voor ontwikkeling belangrijk zijn. Het team Realisatie & Beheer is één van de 5 teams en telt 40 medewerkers. Het team bestaat uit de clusters Projecten openbare ruimte, Beheer openbare ruimte, Buitendienst, Facilitaire zaken en Vastgoed. Het team is onder andere verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van projecten. Projecten worden steeds complexer door de verschillende opgaven en vraagstukken die hierin samenkomen. Daarnaast bereiden wij ons voor op de komst van o.a. de Omgevingswet. De complexiteit van projecten vraagt om strategische afwegingen en rekenschap van de politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

11 November 2022 - lees meer ...

3D Ontwerper

Rotterdam - Connetix

‘’Als beginnend 3D-ontwerper kreeg ik snel de verantwoordelijkheid over diverse infrastructurele projecten. Hierom heb ik mij kunnen ontwikkelen op verschillende vlakken en voelde ik me al snel als toegevoegde waarde binnen het team. Je helpt mee met het ontwikkelen van de diverse projecten voor Schiphol, gemeentes en vele andere partijen. Wordt jij mijn nieuwe collega waar ik mee samen kan werken aan de tofste projecten?’’ – Jouw toekomstige collega Organisatie- en afdelingsomschrijving OrganisatieDe organisatie waar jij voor komt te werken, is een internationale organisatie die in meer dan 100 landen actief is. Doordat zij veel kennis en ervaring in huis hebben, kunnen zij innovatieve oplossingen bedenken voor verschillende markten. Met jouw collega’s ga jij samen aan de slag om deze projecten te kunnen realiseren. Ondanks de grootte van de organisatie, wordt er veel waarde gehecht aan een fijn gevoel onderling en persoonlijke aandacht. Je bent bij deze organisatie geen nummer.WerksfeerBij jouw team is loyaliteit en betrouwbaarheid twee belangrijke aspecten. Er wordt gevraagd om wederzijds respect, door alle lagen van de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat jij de ruimte krijgt om jezelf breder te oriënteren binnen de organisatie. Dit hangt natuurlijk af van jouw wensen en ambities. Vindt jij dit ook belangrijk? Dan is dit misschien wel een mooie uitdaging voor jou! Functie omschrijving Als 3D Ontwerper ben jij verantwoordelijk voor:het maken van 3D ontwerpen;vanaf de planfase tot aan het realiseren van het werk, begeleidt jij het project;de uitvoerbaarheid en veiligheid van het ontwerp testen;samen met je collega’s voor een zo goed mogelijk resultaat gaan! Functie eisen Functie eisenNaast jouw verantwoordelijkheden, vragen we ook van jou een aantal eisen. In deze rol krijg jij er namelijk voor terug dat je je mag ontwikkelen en doorgroeien in de functie als 3D Ontwerper. Met jouw creatieve en innovatieve ideeen, krijg je veel ruimte om deze ideeen uit te werken in de praktijk. We vragen in ieder geval een aantal competenties en vaardigheden:minimaal een mbo- of hbo-diploma in de Civiele techniek;affiniteit of ervaring met AutoCAD, Civil3D en/of Revit;je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.ProfielJe vindt het niet vervelend om af en toe zelfstandig te werken en hebt de mogelijkheid tot hybride werken. Verder krijg je er energie van om je bezig te houden met verschillende projecten en sta je stevig in je schoenen. Je bent proactief en durft de leiding te nemen in een team. Arbeidsvoorwaarden / Aanbod Het kiezen van de juiste job kan best spannend zijn. Daarom help ik jou graag bij de sollicitatie procedure. Niet alleen ervaring, maar ook persoonlijkheid is erg belangrijk. Hierom willen wij jouw wensen graag matchen met de juiste job en organisatie. Met ons grote netwerk binnen deze branche, kunnen wij dit zeker realiseren. Uiteraard ben jij ook benieuwd naar wat jou te verwachten staat aan arbeidsvoorwaarden, hieronder som ik ze voor je op:een startsalaris tussen de €2.700,- en €3.500,- euro per maand (afhankelijk van jouw ervaring en opleiding);8,33% vakantiegeld over je jaarsalaris;een persoonlijke jaarplan gericht op jouw ontwikkeling;uitzicht op een vast contract;een goede pensioenregeling;30 vrije dagen;mogelijkheid tot auto van de zaak;reiskostenvergoeding van €0,19 cent per kilometer;budget voor persoonlijke ontwikkeling tot €2000,00;een leuk, jong team met een hoge dosis humor.Is jouw interesse gewekt na het lezen van deze vacature? Mooi! Schroom dan niet om contact op te nemen met mij. Laten we je wensen bespreken onder het genot van een kop koffie.088-5062217 | Whatsapp 06-82481866 | [email protected]

11 November 2022 - lees meer ...

3D BIM Modelleur

Rotterdam - Connetix

Waar krijg jij energie van? In deze rol ga jij samen met het team aan bestaande en nieuwe constructies werken. Dit bedrijf is een specialist in bouwkundige constructies en circulair bouwen. Hierbij kan je denken aan woningbouw en utiliteitsbouw. Samen met jouw team bedenk en realiseer je oplossingen die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgevers. Zo hebben jouw aanstaande collega’s diverse projecten voor Schiphol, gemeentes en tal van andere partijen uitgevoerd. Help jij mee met duurzaam bouwen? Organisatie- en afdelingsomschrijving OrganisatieDit is een wereldwijde organisatie. Zij zijn actief in meer dan 100 landen en staan bekend als een organisatie die veel betekend voor de maatschappij. Doordat zij veel kennis en ervaring in huis hebben, kunnen zij unieke en innovatie oplossingen bedenken voor verschillende markten. Zo kan je onder andere denken aan civiele, infrastructurele of stedelijke oplossingen. Ondanks dat dit een wereldwijde en grote organisatie is, staan collega’s nauw met elkaar in contact. Zij hechten veel aandacht aan samenwerkingen en een fijne werksfeer. Er is weinig hiërarchie binnen de organisatie en de medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid. Werk jij binnenkort samen met meer dan 6.000 collega’s aan uitdagende projecten?“Er is veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid tussen collega’s én met leidinggevenden. Je bent bij ons geen nummer." – Constructief Ontwerper InfrastructuurWerksfeerCollegialiteit en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Binnen de organisatie is er ruimte voor jouw ideeën en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van iedere medewerker. Zo krijg jij de ruimte om jezelf breder te oriënteren binnen de organisatie, zodat jij meer kennis en ervaring opbouwt. Vanuit deze rol kan jij in diverse rollen doorgroeien. Dit hangt uiteraard af van jouw ambities en wensen. Het bedrijf denkt in ieder geval in mogelijkheden en motiveert jou om jezelf te ontwikkelen! Functie omschrijving In de rol als Modelleur ben jij verantwoordelijk voor het ontwerpen, realiseren en toetsen van constructieve 3D modellen. Dit doe jij zelfstandig met ondersteuning van een constructeur en raadgevend ingenieur. Jij gaat ervoor zorgen dat er kwalitatief goede werktekeningen aangeleverd worden. En jouw belangrijkste verantwoordelijkheden? We zetten ze graag op een rij:je doet in teamverband onderzoek en maakt analyses van technische vraagstukken en vertaalt dit naar een technische oplossing;technisch coördineren en verwerken van de door stakeholders verstrekte gegevens in het bouwkundig ontwerp;aanleveren en controleren van (deel)bestekstukken en tekeningen van derden;je bent een teamspeler en werkt in een multidisciplinair team. Functie eisen Functie eisenafgeronde hbo-opleiding bouwkunde of mbo-opleiding met enkele jaren werkervaring;minimaal 1 jaar werkervaring als BIM/ Revit modelleur op het gebied van woningbouw of utiliteitsbouw;je spreekt de Nederlandse taal in woord en geschrift;kennis van constructies is fijn, geen harde eis!ProfielIn de rol als 3D Modelleur is het belangrijk dat jij communicatief vaardig bent. Je zal regelmatig deelnemen aan overleggen met collega’s en stakeholders. Hierin is het belangrijk dat jij onderdeel bent van het team en de stakeholders te woord kan staan. Dit doe jij op een professionele en klantgerichte manier. Arbeidsvoorwaarden / Aanbod Wij vertrouwen erop dat jij uitblinkt als 3D BIM Modelleur, daarom bieden we op basis van een 40-urige werkweek:een goed salaris tussen de €2.800,- en €3.500,- euro per maand (afhankelijk van jouw ervaring en opleiding);28 vakantiedagen;reiskostenvergoeding;een pensioensregeling waar wij meebetalen;8,33% vakantiegeld;mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, inclusief budget;mogelijkheid om thuis of op kantoor te werken.Benieuwd wat wij jou kunnen bieden? Solliciteer direct (en zeker vóór het einde van de maand). Na ontvangst van je sollicitatie:meteen een automatische ontvangstbevestiging;binnen 3 werkdagen duidelijkheid óf je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek;iedereen enthousiast? Dan plannen we een afspraak in bij ons op kantoor of via Teams! Mocht je net een andere mogelijkheid zoeken in de civiele techniek, dan help ik jou hier ook graag bij.

11 November 2022 - lees meer ...

Bouwkundig calculator HSB

Provincie Friesland - Prostruct

Onze klant werkt in het hele land aan landmeetkundige projecten voor klanten in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten, bij gemeenten en waterschappen, Kadaster en nutsbedrijven. Wij zijn door deze klant gevraagd om te zoeken naar een Allround Landmeetkundig Operator. Wat ga jij doen? Als Allround Landmeetkundige Operator ben je verantwoordelijk voor het verwerken van landmeetkundige metingen door gebruik te maken van moderne en geavanceerde softwarepakketten. Je werkt nauw samen met landmeetkundige medewerkers in de buitendienst en ontvangt van hen relevante meetgegevens van de diverse projecten. Je berekent en verwerkt zelfstandig de landmeetkundige gegevens uit het veld. Hierbij beoordeel je de kwaliteit van de meetgegevens. Vervolgens maak je de vertaalslag naar relevante informatie en rapporteert dit aan onze klanten. Hierbij maak je efficiënt gebruik van landmeetkundige verwerkingssoftware, modelleersoftware en/of geavanceerde CAD/GIS applicaties. Wat vragen wij van jou? Een afgeronde opleiding Geodesie, Civiele techniek of Bouw Relevante werkervaring binnen het geodetische werkveld Diploma VCA Basisveiligheid In bezit van een geldig rijbewijs B (bij voorkeur BE) Kennis in het gebruik van landmeetkundige apparatuur (GPS, Robotic Total Station, stereokartering, laserscanning, lidar) Kennis van moderne vereffeningtechnieken (MOVE 3), landmeetkundige verwerkingssoftware (bij voorkeur DgDialog) en CAD (Microstation / AutoCAD / Civil3D). Kennis van het verwerken van 3D-puntenwolken. Jij bent: Accuraat en je levert kwalitatief hoogwaardig werk Gewend om in teamverband te werken Flexibel en je denkt graag vooruit Creatief om tot het gewenste resultaat te komen Wat mag je van ons verwachten? Een afwisselende, uitdagende baan in een gezond en dynamisch bedrijf Een professionele en collegiale werkomgeving Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Interesse? Zie jij jezelf in deze uitdagende functie? Stuur ons dan je C.V. met motivatie of neem contact op met André Drenth (06-51007184) voor meer informatie.

10 November 2022 - lees meer ...

Bouwkundig tekenaar HSB

Provincie Friesland - Prostruct

Onze klant werkt in het hele land aan landmeetkundige projecten voor klanten in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten, bij gemeenten en waterschappen, Kadaster en nutsbedrijven. Wij zijn door deze klant gevraagd om te zoeken naar een Ervaren Landmeetkundige Werkvoorbereider Bouw. Wat ga jij doen? Als Landmeetkundig Werkvoorbereider ben je aanspreekpunt bij het uitvoeren en beheren van de projecten en stem je de werkzaamheden af met opdrachtgevers en collega’s. Je bereidt zelfstandig de meet- en uitzetwerkzaamheden voor. Hierbij analyseer je de aanvragen en je overlegt zo nodig met de projectleiding over de aanpak. Daarnaast verwerk je zelfstandig de ingewonnen meetdata tot het gewenste eindproduct met behulp van CAD/GIS systemen en/of specialistische verwerkingssoftware in 2D en 3D. Binnen het specifieke werkveld denk je actief mee bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten zoals BIM. Wat vragen wij van jou? Afgeronde opleiding Geodesie, Civiele techniek of Bouw Relevante werkervaring in het voorbereiden en controleren van maatvoering werkzaamheden Diploma VCA Basisveiligheid In bezit van een geldig rijbewijs B (bij voorkeur BE) Kennis in het gebruik van landmeetkundige apparatuur (GPS, Robotic Total Station en laserscanning) Kennis van CAD-applicaties (Autocad, Civil3D, Microstation) Kennis van BIM Jij bent: Accuraat en je levert kwalitatief hoogwaardig werk Gewend om in teamverband te werken en zelfstandig beslissingen te durven nemen Communicatief vaardig om te overleggen met de werkvoorbereiders van de opdrachtgevers Flexibel en resultaatgericht Wat mag je van ons verwachten? Een afwisselende, uitdagende baan in een gezond en dynamisch bedrijf Een professionele en collegiale werkomgeving Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Interesse? Zie jij jezelf in deze uitdagende functie? Stuur ons dan je C.V. met motivatie of neem contact op met André Drenth (06-51007184) voor meer informatie.

10 November 2022 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Zaltbommel - Gemeente Zaltbommel

Projectleider Civiel 32-36 uur per week Ben jij een regisseur? De functie? In deze baan krijg je veel ruimte voor je eigen inbreng en leid je projecten die het team moet realiseren. Het primaat van deze projecten ligt op het gebied van infrastructuur en openbare ruimte. Werkzaamheden omvatten bouw- en woonrijp maken bij bijvoorbeeld woningbouwprojecten (waar we zelf grondeigenaar zijn), maar ook bijvoorbeeld de herinrichting van een weg. Waar ga je je verder mee bezig houden? Je coördineert als civiele projectleider vanuit een regisseursrol de werkzaamheden van voorbereiding, via aanbesteding tot uitvoering. Je luistert naar de verschillende belangen van bijvoorbeeld inwoners en bedrijven en weet met deze informatie een breed gedragen eindproduct op te leveren. Je houdt hierbij de doorlooptijden, randvoorwaarden en benodigde financiële middelen in de gaten en komt met oplossingen wanneer iets uit de pas dreigt te lopen. Waar kom je werken? In een open werksfeer, goed bereikbaar en uitstekende arbeidsvoorwaarden. Dat is werken bij de gemeente Zaltbommel in een notendop. Wij kennen weinig hiërarchie en iedereen loopt bij elkaar naar binnen. Het gemeentekantoor staat vlak naast de A2 en er is een rechtstreekse treinverbinding vanuit Utrecht en Den Bosch. Tel daar nog een gratis parkeerplek voor de deur bij op en je hebt het recept voor een ideale werkomgeving. Naast de historische (binnen)stad Zaltbommel is er het buitengebied dat verdeeld is over elf dorpen. De ongeveer 160 vaste werknemers werken vanuit het gemeentekantoor in Zaltbommel en de gemeentewerf. Wij vinden onderling contact, ook buiten de inhoud om, belangrijk. En dat stimuleren we. Ontdek nu jouw mogelijkheden bij de gemeente Zaltbommel! Bij de afdeling Realisatie en Beheer werken enthousiaste professionals aan projecten en uitvoering van beleid. Vaak in samenspraak of samenwerking met de inwoners en bedrijven. Je opereert dus in een dynamische omgeving met een breed scala van in- en externe contacten.

4 November 2022 - lees meer ...

Calculator/werkvoorbereider GWW

Bleskensgraaf - Connetix

Gaat jouw hart sneller kloppen van het berekenen, voorbereiden en plannen van een project in de Civiel en Waterbouw? Dan zit je hier aan het goede adres. De projecten zijn zeer divers van bruggen tot riool- en wegconstructies. Jouw eigen inbreng als Calculator/Werkvoorbereider is van belang en het zoeken naar innovatieve ontwerp oplossingen is voor jou eigen. Mis deze kans niet bij dit leuke bedrijf in regio Rotterdam. Organisatie- en afdelingsomschrijving OrganisatieOntdek bij dit bedrijf het geweldige vakgebied van techniek. Hier werken zij met aandacht voor zowel grote als kleinere projecten binnen de Civiel en Waterbouw. Ook focussen zij zich op Cultuur, Groen en Heiwerken. Met ruim 60 werknemers, kom je in een organisatie te werken met veel ervaring. Wegens groei zijn ze altijd op zoek naar nieuw talent met een passie voor de techniek!WerksfeerMet een goede dosis humor, zit je hier goed op je plek. De werksfeer is belangrijk binnen dit bedrijf en je zal nauw samenwerken met het team. Naast de gezelligheid op de werkvloer en bij de maandelijkse uitjes, is het ook een plek van hard werken en ruimte voor ontwikkeling. Functie omschrijving Als Calculator/Werkvoorbereider ben je allround bezig met projecten. Door de langdurige samenwerking met verschillende gemeentes, is er de mogelijkheid voor nieuwe uitdagende projecten. Hierbij kun je denken aan het werken aan een vispassage, maar ook het reconstrueren van een straat. Een greep uit jouw verantwoordelijkheden bij één van deze projecten zijn:gehele calculatieproces;werkvoorbereiding voor de uitvoering;opstellen complete kostprijsbegroting conform de aanvraagdocumenten;beoordelen van de ontvangen offertes op basis van de contractdocumenten. Functie eisen Functie eisenHet bedrijf biedt jouw een veelzijdige baan, waarbij jij je creativiteit de vrije loop kan laten. Je komt te werken in een ervaren en hecht team, die staat te popelen om jou te verwelkomen. Er zijn genoeg mogelijkheden om door te groeien naar een andere functie in de mate van senioriteit. Maar ambieer jij een functie als projectleider is dit ook bespreekbaar. Dit is afhankelijk van jouw wensen.We vragen ook van jou een aantal competenties en vaardigheden:een afgeronde MBO+ of HBO opleiding in de Civiele techniek;kennis van Autocad;een goede dosis humor.ProfielWij zijn op zoek naar een creatieve Calculator/Werkvoorbereider, die houdt van aanpakken. Flexibiliteit en stressbestendig zijn competenties, waar jij jezelf in kan vinden. Er is veel ruimte voor jouw ideeën en zo kan jij dit team tillen naar een hoger niveau. Ga jij deze uitdaging aan? Arbeidsvoorwaarden / Aanbod Het switchen van een de ene naar de andere baan kan best spannend zijn. Daarom help ik jou graag bij de sollicitatie procedure. Niet alleen ervaring, maar ook persoonlijkheid is erg belangrijk. Hierom willen wij jouw wensen graag matchen met de juiste job. Met ons grote netwerk binnen deze branche, kunnen wij dit zeker realiseren. Uiteraard ben jij ook benieuwd naar wat jou te verwachten staat aan arbeidsvoorwaarden, hieronder som ik ze voor je op:een startsalaris van minimaal €2.600,00 – €2.800,00;een goede pensioenregeling;8,33% vakantiegeld over je jaarsalaris;na een jaar uitzicht op een vast contract;reiskostenvergoeding van €0,19 cent per kilometer;de mogelijkheid om te investeren in persoonlijke ontwikkeling met een budget tot €2000,00;een fijn en informeel werkklimaat!Heb je nog vragen na het lezen van de vacature? Neem dan contact op via onderstaande gegevens: 088-5062217 | Whatsapp 06-82481866 | [email protected]

3 November 2022 - lees meer ...

Beheerder Wegen

Hilversum - Gemeente Hilversum

De gemeente Hilversum is op zoek naar een Beheerder Wegen Ga jij zorgen voor goede en begaanbare wegen in Hilversum? En houdt je, je graag bezig met het opstellen en coördineren van de onderhoudsplanning van het totale wegenareaal van de gemeente Hilversum? Als je graag bezig bent met de doorontwikkeling van beheerprocessen en je bent een kei met data, dan nodigen wij je graag uit! Wat houdt je functie in? Je bent in de basis verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van de onderhoudsplanning van het totale wegenareaal van de gemeente Hilversum. Daarnaast zorg je ervoor dat de beheerinformatie en de daaraan verbonden beheerprocessen actueel blijven. Als vervanger van een collega en/of op projectbasis houd je toezicht op de uitbestede werkzaamheden. De uitvoering krijgt zijn beslag in nauwe samenwerking met de directe vakgroep collega’s die die toezicht houden op de uitbestede wegwerkzaamheden. Anderzijds ondersteun je de senior beheerder/ adviseur fysieke leefomgeving met het in beeld brengen van sturingsinformatie. Ook ben je als Beheerder Wegen een aanspreekpunt voor beheerinformatie en ondersteun je in data-gestuurd werktrajecten. Merk je een aandachtspunt op of zie je een verbetering in een werkproces? Dan pak je dat proactief op in afstemming met de collega’s die je daarvoor nodig hebt. Wat ga je concreet doen? • Je zet weginspecties uit en coördineert deze; • Je stelt een meerjarenonderhoudsplanning op en bewaakt de voortgang; • Je houdt de beheerdata digitaal op orde, brengt regulier sturingsinformatie in beeld, onderhoudt de werkprocessen en bewaakt de budgetten; • Je ondersteunt bij het opstellen en actueel houden van de onderhoudsbestekken; • Je zet (deel)afspraken uit, in samenspraak met de toezichthouders; • Je fungeert als aanspreekpunt voor in- en externe partijen en werkt samen met andere disciplines die werken aan wegbeheerprojecten; • Verder houd je (incidenteel of projectgebonden) toezicht op de uitvoering van werkzaamheden; • Ook kun je in de toekomst deel gaan uitmaken van de groep die gladheidbestrijding coördineert in de periode van november tot en met maart. Als je piketdienst hebt dan beslis jij wanneer er gestrooid moet worden. Dit doe je niet alleen op je eigen waarneming maar daarin word je ondersteund door Meteogroup.

3 November 2022 - lees meer ...

Projectleider

's-Hertogenbosch - Waterschap Aa en Maas

Projectleider 's-Hertogenbosch, 36 uur per week Wie zijn wij? Werken met water doet er toe! In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende en schoon water. We hebben voortdurend oog voor onze omgeving en voor de grote uitdagingen die de toekomst brengt, zoals het veranderende klimaat. Dat vraagt van ons dat we innovatief zijn, duurzame oplossingen bedenken en nauw samenwerken met gemeenten, burgers, agrariërs en bedrijven. In ons waterbeheerplan staan diverse ambities voor het verbeteren van de leefomgeving. Om te zorgen dat we die ambities optimaal in kunnen vullen, zijn we op zoek naar een nieuwe projectleider die projecten van de afdeling Grondzaken en Inrichting gaat leiden. Ben jij toe aan een stevige, nieuwe uitdaging? Dan hopen we je graag te ontmoeten! Wat ga je doen? Krijg jij energie van het realiseren van grote projecten in de buitenlucht? Maak je ons werkgebied graag een stukje mooier, en dat het liefst met veel oog voor de omgeving? In zulke uitdagingen mag jij je tanden zetten. Als projectleider krijg jij bestuurlijke en multidisciplinaire ontwikkelingen van de afdeling Grondzaken en Inrichting onder je hoede. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen voeg je onze ambities en die van anderen samen tot een concreet werkpakket van projecten. Jij zorgt dat de projecten en ontwikkelingen waarbij je betrokken bent goed, op tijd en binnen budget worden uitgevoerd. Jij bent in- en extern dé captain van het project. In deze rol heb je intern veel te maken met projectleiders, specialisten, managers, directieleden en bestuursleden. Extern heb je contact met partners als gemeenten, de provincie, terreinbeherende organisaties, ZLTO, adviesbureaus, ondernemers en bewoners van ons beheergebied. Geen zorgen; wij zorgen voor ruim voldoende visitekaartjes. Jouw werkpakket? Dat is lekker gevarieerd en uitgebreid. Je zorgt dat je projectteam soepel draait. Je stimuleert de projectteamleden om input te leveren. Je bent verantwoordelijk voor de kosten en verliest de voortgang nooit uit het oog. Je bent gesprekspartner voor de opdrachtgever en houdt deze op de hoogte van de ontwikkelingen zonder dat daar een vraag voor nodig is.

28 Oktober 2022 - lees meer ...

Projectleider Civiele Techniek

Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht

Je neemt de verantwoording voor het realiseren van diverse (grote) civiel technische projecten. Met jouw civiele kennis van o.a. klimaatadaptie en rioolvervangingsprojecten weet jij de projectinhoud makkelijk te doorgronden. Je werkt aan de duurzaamheid en innovatie binnen de openbare ruimte van Zwijndrecht! De organisatie Het raadsprogramma “Krachtig Zwijndrecht” omvat een stevig ambitie. De opgaven waar de gemeente Zwijndrecht voor staat, vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak. Wie zijn wij? Als Projectleider Civiele Techniek, ben je werkzaam op de afdeling realisatie, deze bestaat uit 91 ervaren en betrokken professionals. Het is een dynamische afdeling welke is onderverdeeld in vier teams; Team beheer en openbare Ruimte, Team projecten, Team Vastgoed, Accommodaties en begraafplaatsen en Team Uitvoering. Wat ga je doen? De gemeente Zwijndrecht kent een fors investeringsprogramma. Het accent ligt hierbij op grootschalige wijkgerichte rioolvervangingsprojecten (projectsommen tussen € 1-10 miljoen) waarbij de openbare ruimte integraal wordt opgehoogd en vernieuwd. Een aantal projecten worden gecombineerd met de eerste aanleg van het warmtenet. Naast de civieltechnische aansturing van deze projecten onderhoud je contacten met het warmtebedrijf, nutsbedrijven en zorg je voor de interne afstemming. Ook ga je met projecten in het kader van klimaatadaptatie aan de slag. Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor integrale projecten op civieltechnisch vlak in zowel de plan-, voorbereidings- als uitvoeringsfase. Je geeft leiding aan grote wijkgerichte rioolvervangingsprojecten. Binnen de projecten draag je zorg voor de voortgang, kwaliteit, communicatie en financiën. Je werkt hierin nauw samen met zowel interne- als externe partners en krijgt daarbij de ruimte om zelf vorm te geven aan de projecten.

27 Oktober 2022 - lees meer ...

Gemeente Huizen

Huizen - Gemeente Huizen

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening 'Goed geregeld, graag gedaan!'. Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega's, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners. Fysiek domein en afdeling Openbare werken Binnen de gemeente Huizen bestaat het fysiek domein uit een tweetal afdelingen: afdeling Omgeving en afdeling Openbare werken. Het fysiek domein wordt de komende tijd toekomstbestendig gemaakt: de formatie en bedrijfsvoering worden op orde gebracht, evenals de dienstverlening, met daarbij aandacht voor een effectieve in- en externe samenwerking en resultaat- en opgavegericht werken. De functie van projectondersteuner fysiek domein is ondergebracht binnen afdeling Openbare werken (ruim 55 fte). Binnen deze energieke afdeling wordt in een goede onderlinge sfeer en met veel drive gewerkt aan het beheer en de nodige projecten in de openbare ruimte. Je gaat aan de slag in het team Beheer openbare ruimte. Dit team bestaat uit 27 collega’s en werkt onder meer aan een professionele ontwikkeling van het assetbeheer. Bij de afdeling Openbare werken is per direct de volgende functie vacant: Projectondersteuner fysiek domein voor 36 uur per week Wat ga je doen • Je ondersteunt de projectorganisatie voor de beide afdelingen binnen het fysiek domein. • Je hebt ervaring met het inrichten en opbouwen van de projectorganisatie- en administratie. Hieraan lever je een belangrijke bijdrage. • Je verzorgt het agendabeheer van de projectleiders en bereidt in- en externe bijeenkomsten voor, waaronder bewonersbijeenkomsten. • Je verzorgt verder de projectadministratie en -archivering. • Je draagt bij aan inwonerscommunicatie en informatie op de website. • Tenslotte lever je een bijdrage aan voortgangsrapportages, notuleer je in voorkomende gevallen, formuleer je actiepunten en bewaak je deze. • Hierbij werk je samen met collega’s bedrijfsvoeringondersteuning, projectleiders, adviseurs en de leiding.

25 Oktober 2022 - lees meer ...

Civil3D Ontwerper

Rotterdam - Connetix

Waar krijg jij energie van? In deze rol ga jij samen met het team aan bestaande en nieuwe infrastructurele projecten werken. Dit bedrijf is een specialist in de infrastructuur en hebben een wereldwijd netwerk. Samen met jouw team bedenk en realiseer je oplossingen die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgevers. Zo hebben jouw aanstaande collega’s diverse projecten voor Schiphol, gemeentes en tal van andere partijen uitgevoerd. Help jij mee aan het ontwikkelen van de infrastructuur? Organisatie- en afdelingsomschrijving OrganisatieDit is een wereldwijde organisatie. Zij zijn actief in meer dan 100 landen en staan bekend als een organisatie die veel betekend voor de maatschappij. Doordat zij veel kennis en ervaring in huis hebben, kunnen zij unieke en innovatie oplossingen bedenken voor verschillende markten. Zo kan je onder andere denken aan civiele, infrastructurele of stedelijke oplossingen. Ondanks dat dit een wereldwijde en grote organisatie is, staan collega’s nauw met elkaar in contact. Zij hechten veel aandacht aan samenwerkingen en een fijne werksfeer. Er is weinig hiërarchie binnen de organisatie en de medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid. Werk jij binnenkort samen met meer dan 6.000 collega’s aan uitdagende projecten?“Er is veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid tussen collega’s én met leidinggevenden. Je bent bij ons geen nummer." – Constructief Ontwerper InfrastructuurWerksfeerCollegialiteit en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Binnen de organisatie is er ruimte voor jouw ideeën en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van iedere medewerker. Zo krijg jij de ruimte om jezelf breder te oriënteren binnen de organisatie, zodat jij meer kennis en ervaring opbouwt. Vanuit deze rol kan jij in diverse rollen doorgroeien. Dit hangt uiteraard af van jouw ambities en wensen. Het bedrijf denkt in ieder geval in mogelijkheden en motiveert jou om jezelf te ontwikkelen! Functie omschrijving Als Civil3D Ontwerper vertaal je de plannen en concepten van de klant naar gevisualiseerde 3D-ontwerpen. Hierbij houd je rekening met de technische uitvoerbaarheid en de veiligheid van de ontwerpen. In de functie krijg je veel ruimte om te bepalen hoe jij te werk gaat. Hierdoor kan jij je creatieve en innovatieve ideeën daadwerkelijk in de praktijk brengen. Daarnaast sta jij nauw in contact met de klanten. Zo ben jij betrokken in de praktijk en bouw jij een eigen netwerk op. En jouw belangrijkste verantwoordelijkheden? Wij zetten ze graag op een rij:je verricht werkzaamheden en begeleidt het project vanaf de planfase tot aan de realisatie van het werk;je maakt 3D ontwerpen;je toetst de uitvoerbaarheid en de veiligheid van het ontwerp;je werkt nauw samen in multidisciplinaire teams om een zo goed mogelijk project te realiseren. Functie eisen Functie eisenDit bedrijf staat te springen om een ambitieuze en gedreven topper. In deze rol krijg jij veel ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien. Er zijn meerdere groeipaden binnen de organisatie mogelijk. Het is aan jou welk pad je gaat bewandelen. Wat zijn hiervoor de belangrijkste eisen?minimaal een hbo opleiding in de civiele techniek;je hebt skills op het gebied Civil3D, Revit of InfraWorks;zelfstandig werken gaat je goed af maar je werkt ook graag samen met je collega’s;je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.ProfielJe vindt het een leuke uitdaging om creatieve en innovatie oplossingen te ontwerpen. Dit doe jij individueel en in teamverband. Zo zijn er sessies waarin jij kan sparren met collega’s en jouw ideeën kan delen. Super leerzaam! Arbeidsvoorwaarden / Aanbod Wij vertrouwen erop dat jij uitblinkt als Ontwerper, daarom bieden we op basis van een 40-urige werkweek:een goed salaris tussen de €2.800,- en €3.600,- euro per maand (afhankelijk van jouw ervaring en opleiding);28 vakantiedagen;reiskostenvergoeding;een pensioensregeling waar wij meebetalen;8,33% vakantiegeld;een laptop en telefoon van de zaak;mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, inclusief budget;mogelijkheid om thuis of op kantoor te werken.Benieuwd wat wij jou kunnen bieden? Solliciteer direct (en zeker vóór het einde van de maand). Na ontvangst van je sollicitatie:meteen een automatische ontvangstbevestiging;binnen 3 werkdagen duidelijkheid óf je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek;iedereen enthousiast? Dan plannen we een afspraak in bij ons op kantoor of via Teams!Mocht je net een andere mogelijkheid zoeken in de civiele techniek, dan help ik jou hier ook graag bij. Neem gerust contact met mij op.

24 Oktober 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Toezichthouder

Amsterdam - Connetix

Op het moment zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider / Toezichthouder die graag onderweg is en een veelzijdige rol ambieert. Dit bedrijf is een specialist in de Civiele Techniek en hebben een wereldwijd netwerk. Samen met jouw team bedenk en realiseer je oplossingen die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgevers. Zo hebben jouw aanstaande collega’s diverse projecten voor gemeentes, overheden en tal van andere partijen uitgevoerd. Organisatie- en afdelingsomschrijving OrganisatieDit is een wereldwijde organisatie. Zij zijn actief in meer dan 100 landen en staan bekend als een organisatie die veel betekend voor de maatschappij. Doordat zij veel kennis en ervaring in huis hebben, kunnen zij unieke en innovatie oplossingen bedenken voor verschillende markten. Zo kan je onder andere denken aan civiele, maritieme, infrastructurele of stedelijke oplossingen. Ondanks dat dit een wereldwijde en grote organisatie is, staan collega’s nauw met elkaar in contact. Zij hechten veel aandacht aan samenwerkingen en een fijne werksfeer. Er is weinig hiërarchie binnen de organisatie en de medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid. Werk jij binnenkort samen met meer dan 6.000 collega’s aan uitdagende projecten?“Er is veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid tussen collega’s én met leidinggevenden. Je bent bij ons geen nummer." – Constructief Ontwerper InfrastructuurWerksfeerCollegialiteit en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Binnen de organisatie is er ruimte voor jouw ideeën en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van iedere medewerker. Zo krijg jij de ruimte om jezelf breder te oriënteren binnen de organisatie, zodat jij meer kennis en ervaring opbouwt. Vanuit deze rol kan jij in diverse rollen doorgroeien. Dit hangt uiteraard af van jouw ambities en wensen. Het bedrijf denkt in ieder geval in mogelijkheden en motiveert jou om jezelf te ontwikkelen! Vanuit deze rol kan jij onder andere doorgroeien in de rol van Contractmanager of Directievoerder. Functie omschrijving Als Werkvoorbereider / Toezichthouder adviseer jij de ontwerpteams over uitvoeringsaspecten en werk jij mee in de voorbereiding van het uitvoeringsproject. Zo ben jij van A tot Z betrokken bij het project. De afdeling houdt zich voornamelijk bezig met civiele werken als kaders, steigers, oeverbeschermingen en baggerwerk. En wat worden jouw voornaamste taken? Ik zet het graag even op een rijtje.jij bent je bewust van de kwaliteit en veiligheid bij de uitvoerig;jij werkt actief mee in de voorbereiding (adviseren, modelleren, schrijven van bestekken);jij staat nauw in contact met jouw collega’s om het beste werk op te leveren. Functie eisen Functie eisenJouw toekomstige collega’s verwelkomen graag een nieuwe collega die deze veelzijdige rol met beide handen aangrijpt. Jij gaat namelijk geen uitdaging uit de weg en hebt de ambitie om nieuwe dingen te leren. De belangrijkste eisen?een mbo- of hbo-opleiding in Civiele Techniek;je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;je bent in het bezit van een rijbewijs B.ProfielIn deze rol is het belangrijk dat jij flexibel en proactief bent. Je voert namelijk diverse taken uit en werkt nauw samen met collega’s. Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen in deze rol. Dit vraagt om een gedreven en leergierige instelling. Arbeidsvoorwaarden / Aanbod Wij vertrouwen erop dat jij uitblinkt als Werkvoorbereider / Toezichthouder, daarom bieden we op basis van een 40-urige werkweek:een goed salaris tussen de €3.300,- en €4.000,- euro per maand (afhankelijk van jouw ervaring en opleiding);28 vakantiedagen;reiskostenvergoeding;een pensioensregeling waar wij meebetalen;8,33% vakantiegeld;een laptop en telefoon van de zaak;mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, inclusief budget;mogelijkheid om thuis of op kantoor te werken.Ben jij de ideale kandidaat om deze rol te vervullen? Wil jij jezelf in een leuke omgeving blijven ontwikkelen en aan de slag gaan met de meest uitdagende projecten? Wacht dan niet langer! Ik nodig je graag uit om te solliciteren en kom graag met je in contact. Wellicht ben jij de Werkvoorbereider / Toezichthouder die het team bij deze opdrachtgever komt versterken! Voor vragen en andere zaken ben ik bereikbaar via de onderstaande gegevens:Bradley de la Croix ☎️ 088 - 506 22 24 of 06 51972350 (ook via WhatsApp bereikbaar) ✉️ [email protected] niet helemaal de vacature waar je naar op zoek was? Geen zorgen, ook dan kom ik graag met jou in contact om eventuele andere opties te bespreken. Er is altijd wel een baan in de techniek die bij jou past!

18 Oktober 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Toezichthouder

Delft - Connetix

Op het moment zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider / Toezichthouder die graag onderweg is en een veelzijdige rol ambieert. Dit bedrijf is een specialist in de Civiele Techniek en hebben een wereldwijd netwerk. Samen met jouw team bedenk en realiseer je oplossingen die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgevers. Zo hebben jouw aanstaande collega’s diverse projecten voor gemeentes, overheden en tal van andere partijen uitgevoerd. Organisatie- en afdelingsomschrijving OrganisatieDit is een wereldwijde organisatie. Zij zijn actief in meer dan 100 landen en staan bekend als een organisatie die veel betekend voor de maatschappij. Doordat zij veel kennis en ervaring in huis hebben, kunnen zij unieke en innovatie oplossingen bedenken voor verschillende markten. Zo kan je onder andere denken aan civiele, maritieme, infrastructurele of stedelijke oplossingen. Ondanks dat dit een wereldwijde en grote organisatie is, staan collega’s nauw met elkaar in contact. Zij hechten veel aandacht aan samenwerkingen en een fijne werksfeer. Er is weinig hiërarchie binnen de organisatie en de medewerkers krijgen veel verantwoordelijkheid. Werk jij binnenkort samen met meer dan 6.000 collega’s aan uitdagende projecten?“Er is veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid tussen collega’s én met leidinggevenden. Je bent bij ons geen nummer." – Constructief Ontwerper InfrastructuurWerksfeerCollegialiteit en betrouwbaarheid staan hoog in het vaandel. Binnen de organisatie is er ruimte voor jouw ideeën en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van iedere medewerker. Zo krijg jij de ruimte om jezelf breder te oriënteren binnen de organisatie, zodat jij meer kennis en ervaring opbouwt. Vanuit deze rol kan jij in diverse rollen doorgroeien. Dit hangt uiteraard af van jouw ambities en wensen. Het bedrijf denkt in ieder geval in mogelijkheden en motiveert jou om jezelf te ontwikkelen! Vanuit deze rol kan jij onder andere doorgroeien in de rol van Contractmanager of Directievoerder. Functie omschrijving Als Werkvoorbereider / Toezichthouder adviseer jij de ontwerpteams over uitvoeringsaspecten en werk jij mee in de voorbereiding van het uitvoeringsproject. Zo ben jij van A tot Z betrokken bij het project. De afdeling houdt zich voornamelijk bezig met civiele werken als kaders, steigers, oeverbeschermingen en baggerwerk. En wat worden jouw voornaamste taken? Ik zet het graag even op een rijtje.jij bent je bewust van de kwaliteit en veiligheid bij de uitvoerig;jij werkt actief mee in de voorbereiding (adviseren, modelleren, schrijven van bestekken);jij staat nauw in contact met jouw collega’s om het beste werk op te leveren. Functie eisen Functie eisenJouw toekomstige collega’s verwelkomen graag een nieuwe collega die deze veelzijdige rol met beide handen aangrijpt. Jij gaat namelijk geen uitdaging uit de weg en hebt de ambitie om nieuwe dingen te leren. De belangrijkste eisen?een mbo- of hbo-opleiding in Civiele Techniek;je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;je bent in het bezit van een rijbewijs B.ProfielIn deze rol is het belangrijk dat jij flexibel en proactief bent. Je voert namelijk diverse taken uit en werkt nauw samen met collega’s. Je krijgt de kans om jezelf te ontwikkelen in deze rol. Dit vraagt om een gedreven en leergierige instelling. Arbeidsvoorwaarden / Aanbod Wij vertrouwen erop dat jij uitblinkt als Werkvoorbereider / Toezichthouder, daarom bieden we op basis van een 40-urige werkweek:een goed salaris tussen de €3.300,- en €4.000,- euro per maand (afhankelijk van jouw ervaring en opleiding);28 vakantiedagen;reiskostenvergoeding;een pensioensregeling waar wij meebetalen;8,33% vakantiegeld;een laptop en telefoon van de zaak;mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, inclusief budget;mogelijkheid om thuis of op kantoor te werken.Ben jij de ideale kandidaat om deze rol te vervullen? Wil jij jezelf in een leuke omgeving blijven ontwikkelen en aan de slag gaan met de meest uitdagende projecten? Wacht dan niet langer! Ik nodig je graag uit om te solliciteren en kom graag met je in contact. Wellicht ben jij de Werkvoorbereider / Toezichthouder die het team bij deze opdrachtgever komt versterken! Voor vragen en andere zaken ben ik bereikbaar via de onderstaande gegevens:Bradley de la Croix ☎️ 088 - 506 22 24 of 06 51972350 (ook via WhatsApp bereikbaar) ✉️ [email protected] niet helemaal de vacature waar je naar op zoek was? Geen zorgen, ook dan kom ik graag met jou in contact om eventuele andere opties te bespreken. Er is altijd wel een baan in de techniek die bij jou past!

18 Oktober 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Betonbouw

Groningen - Prostruct

Onze klant werkt in het hele land aan landmeetkundige projecten voor klanten in de woning- en utiliteitsbouw, infrastructurele projecten, bij gemeenten en waterschappen, Kadaster en nutsbedrijven. Wij zijn door deze klant gevraagd om te zoeken naar een Ervaren Landmeetkundige Werkvoorbereider Bouw. Wat ga jij doen? Als Landmeetkundig Werkvoorbereider ben je aanspreekpunt bij het uitvoeren en beheren van de projecten en stem je de werkzaamheden af met opdrachtgevers en collega’s. Je bereidt zelfstandig de meet- en uitzetwerkzaamheden voor. Hierbij analyseer je de aanvragen en je overlegt zo nodig met de projectleiding over de aanpak. Daarnaast verwerk je zelfstandig de ingewonnen meetdata tot het gewenste eindproduct met behulp van CAD/GIS systemen en/of specialistische verwerkingssoftware in 2D en 3D. Binnen het specifieke werkveld denk je actief mee bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten zoals BIM. Wat vragen wij van jou? Afgeronde opleiding Geodesie, Civiele techniek of Bouw Relevante werkervaring in het voorbereiden en controleren van maatvoering werkzaamheden Diploma VCA Basisveiligheid In bezit van een geldig rijbewijs B (bij voorkeur BE) Kennis in het gebruik van landmeetkundige apparatuur (GPS, Robotic Total Station en laserscanning) Kennis van CAD-applicaties (Autocad, Civil3D, Microstation) Kennis van BIM Jij bent: Accuraat en je levert kwalitatief hoogwaardig werk Gewend om in teamverband te werken en zelfstandig beslissingen te durven nemen Communicatief vaardig om te overleggen met de werkvoorbereiders van de opdrachtgevers Flexibel en resultaatgericht Wat mag je van ons verwachten? Een afwisselende, uitdagende baan in een gezond en dynamisch bedrijf Een professionele en collegiale werkomgeving Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Interesse? Zie jij jezelf in deze uitdagende functie? Stuur ons dan je C.V. met motivatie of neem contact op met André Drenth (06-51007184) voor meer informatie.

15 Oktober 2022 - lees meer ...

De overheid is een grote werkgever binnen veel verschillende disciplines. Ook binnen de civiele techniek is zij een grote werkgever en veel vacatures binnen de overheid vind je op Gwwjobs.nl (infra of GWW).

Gebruik onze zoekpagina om snel de beste vacature boven water te krijgen. We houden hierbij ook rekening met de regio('s) en functie(s) die jouw voorkeur hebben. Als de perfecte baan er nog niet tussen staat, schrijf je dan in voor de jobagent. Je ontvangt dan dagelijks de nieuwste infra jobs die voldoen aan jouw profiel.

Bent u werkzaambij een overheidsinstelling en bent u juist op zoek naar een nieuwe medewerker? Ook dan zit u goed. Samen met onze partnersites hebben wij meerdere mogelijkheden voor het invullen van civieltechnische / infra vacatures binnen de overheid.

Filteren