Vacatures overheid civiele techniek / infra / GWW


47 vacatures gevonden

Teamleider Onderhoud Wegen

Middelburg - Waterschap Scheldestromen

Teamleider Onderhoud Wegen Leidinggeven aan de buitendienst iets voor jou? Bedrijfsinformatie Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 500 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water. Jij binnenkort ook? Werken aan water is niet alleen nuttig maar ook leuk en nodig! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! Functie Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het team Onderhoud en voor de bewaking van de juiste bedrijfsvoering, waaronder budgetbeheersing. Naast aansturing van de teamleden houd je je ook bezig met advisering bij vraagstukken op het gebied van waterschapswegen. Taken Je zorgt voor de aansturing van alle buitendienstcollega’s van de afdeling Wegen. Afstemming en overleg met je collega’s binnen en buiten de afdeling is hierbij zeer belangrijk. Je ondersteunt de medewerkers bij de uitvoering van hun taken en coacht hen in het veranderingsproces waarbij in toenemende mate onderhoudswerkzaamheden worden uitbesteed. Je houdt ambitie-, voortgang- en beoordelingsgesprekken. Je adviseert over vraagstukken op het gebied van onze waterschapswegen. Je adviseert over de beantwoording van vragen van het bestuur en externe relaties. Je neemt deel aan overleggroepen met belangenorganisaties. Je hebt binnen je team een belangrijke rol bij de implementatie van assetmanagement en contractmanagement. Samen met het afdelingshoofd en het adjunct-afdelingshoofd vorm je het management van de afdeling Wegen.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Gemeente utrecht: projectleider

Utrecht - Voort

Als projectleider bij de gemeente Utrecht zorg jij er voor een goede leiding tijdens het project. In deze rol ben jij verantwoordelijk voor de volgende taken: Jij stuurt en beheerst projecten, van idee tot realisatie op projectgrootheden (GOTIK)Je stelt offertes opJe onderhoudt contact met en rapporteert aan de opdrachtgever en projectmanagerJij stelt, in overleg met de opdrachtgever de programma's van eisen opJe draagt zorg voor het opstellen van gedetailleerde ontwerpen, overlegd met de betrokken partijen en beslist binnen de projectkadersJij draagt zorg voor het opstellen van raminingen, kredietbegrotingen, projectplanningen en projectbegrotingenJij zorgt voor de realisatie en directievoering van projectenJij verzorgt de oplevering en/of overdracht van het project

Vandaag - lees meer ...

Gemeente utrecht: projectmanager

Utrecht - Voort

Als projectmanager ben jij de overkoepelende factor binnen een project. Door jou draait het project op rolletjes en weet iedereen wat zijn/haar taak is. Binnen deze rol heb je de volgende verantwoordelijkheden:  Je draagt zorg voor de sturing en beheersing van projecten op projectgrootheden (GOTIK) en rapporteert aan de opdrachtgeverJe onderhoudt contacten met de opdrachtgever en adviseert deze over het inrichten van (complexe) projectenJij signaleert en/of onderzoekt kansen voor nieuwe projectenJe ondersteunt en adviseert de opdrachtgever bij verwerving van (Rijks)subsidiesJe adviseert de opdrachtgever en draagt zorg voor complexe, traditionele als ook geïntegreerde contract- en aanbestedingsvormenJe draagt zorg voor de inrichting van het projectteamsJe draagt zorg voor de verdere uitwerking in ontwerp, projectplanning, contractdocumenten en projectbegrotingJe adviseert over een draagt zorg voor risicomanagementJe stelt (mede) planidentificaties / Programma’s van Eisen opJe draagt zorg voor het opstellen van ramingen en kredietbegrotingenJe draagt zorg voor het verrichten van nadere onderzoeken en het opstellen van plannotities (per projectfase) en overlegt met betrokken partijen en beslist binnen de projectkadersJe draagt zorg voor de realisatie en directievoering van (complexe) projectenJe draagt zorg voor de oplevering c.q. overdracht van projectenJe stelt offertes en offerteaanvragen op en beoordeelt de offertes van derden

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider wegen

Noord-Brabant - Voort

Als werkvoorbereider ben je bezig met uiteenlopende wegenbouw projecten van voorbereiding tot en met oplevering. De lijnen van een project komen bij jou als werkvoorbereider samen. In nauwe samenwerking met de projectleider en uitvoerder druk jij je stempel op interessante projecten. 

20 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider beton

Noord-Brabant - Voort

Als werkvoorbereider beton houd jij je bezig met het zelfstandig opstellen van planningen en faseringen, het opstellen van tekeningen, het uittrekken van hoeveelheden en opstellen van bestekken. Je bent werkzaam op uiteenlopende projecten in de allround GWW, waarbij sprake is van UAV-gc en Design & Construct.

20 Oktober 2017 - lees meer ...

Opzichter Riolering en Verkeer

GOES - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in Zeeland ben ik op zoek naar een Opzichter Riolering en Verkeer voor 36 uur in de week. Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar. De functie Opzichter Riolering en Verkeer bestaat voornamelijk uit het leidinggeven aan een team uitvoerende medewerkers in de vakgebieden verkeer (w.o. openbare verlichting, bewegwijzering, vri's, kabels en leidingen) en riolering. - Je bereidt voor, plant, coördineert en houdt toezicht op de reguliere en cyclische onderhoudswerkzaamheden van je team. - Je zorgt een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen binnen je team. - Je verzorgt toezicht op uitbestede onderhoudswerken. - Je verricht administratieve werkzaamheden, zorgt voor het budget-, materiaal- en voorraadbeheer. - Ook zie je toe op de naleving van wetten, verordeningen, overeenkomsten. - Je legt verantwoording af en rapporteert aan de bedrijfsleider gemeentelijke aannemingsbedrijf.

18 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider civiel

Den Haag - Gemeente Den Haag

Werkvoorbereider civiel Ben jij een werkvoorbereider civiel met kennis van en affiniteit met civiele techniek in de sportwereld én cultuurtechniek? Meer weten, lees verder! HBO | Tussen €2527 en €3712 | Schaal 9 | Regulier | Tijdelijk | 36 uur Heb jij ervaring met de RAW-systematiek, ISO, Autocad en geautomatiseerde dataverwerkingssystemen? Wat ga je doen? Als werkvoorbereider civiel ben je verantwoordelijk voor de technische voorbereiding en uitvoering van een project. Je controleert het werk buiten, maakt het bestek en stelt de raming op, zorgt voor de technische specificaties, maakt de tekeningen en registreert de projectadministratie. Tot jouw dagelijks werk behoort ook het mede opstellen van beheer- en renovatieplannen. Daarnaast zorg je voor de uitwerking van de projectfasering en -planning. Jij bent de toezichthouder van meerdere projecten en draagt zorg voor de verslaglegging van de bouwvergaderingen. Je verzorgt de vergunningaanvragen voor de uitvoering van de werkzaamheden en bewaakt de dagelijkse voortgang, kwaliteit en veiligheid van de aanbestede werkzaamheden. Vanuit jouw deskundigheid adviseer je de projectleider over noodzakelijkheden en eventuele wijzigingen in welke vorm dan ook. Je adviseert en ondersteunt de projectleider bij het inlichtingen- en aanbestedingsproces. En je rapporteert over de voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten. De projectleiding ‘bouwt’ op jouw deskundigheid en ondersteuning bij de (bouw)vergaderingen. Doordat jij de dagelijkse werkzaamheden bewaakt vragen wij van jou om de operationele werkzaamheden met betrokken partijen te coördineren. Je kunt denken aan aannemers, sportverenigingen, adviesbureaus en leveranciers. Tot slot, binnen de gemeente Den Haag werken wij met het generiek functiehuis. Van jou wordt daarom een brede inzetbaarheid en flexibiliteit verwacht. Dit betekent dat jouw inhoudelijke pakket op termijn kan veranderen. Het team Vitale en gezonde bewoners door sport en beweging; met dit doel stimuleert de productgroep Sportvoorzieningen van de gemeente Den Haag een sportieve houding bij de inwoners van Den Haag. De productgroep zorgt ervoor dat de sportvoorzieningen voor iedere Hagenaar veilig en toegankelijk zijn en ondersteunt sportverenigingen bij de verschillende aspecten van het verenigings- en sportleven. De productgroep bestaat uit zes afdelingen met in totaal circa 300 medewerkers. De afdeling Bouw & Techniek verzorgt de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor projectmanagement, marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplannen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering, toezicht en controles op realisaties. Via de meerjaren onderhoudsplanning zorgt de afdeling daarbij voor het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau van de Haagse sportvoorzieningen.

16 Oktober 2017 - lees meer ...

ProjectcoÖrdinator/beleidsmedewerker

Noord Nederland - Prostruct

Voor een gemeente in het noorden van het land zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider/beleidsmedewerker. De functie is structureel.   Functie-inhoud Als Projectcoördinator civiele techniek: draag je bij aan de integrale beleidsontwikkeling. ben je verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen binnen het taakgebied BOR. ben je richtinggevend en projectleider als het gaat om het realiseren van de ontwerpplannen en meervoudige projectplannen. ben je verantwoordelijk voor de contractvorming en aanbesteding van werken aan derden en        mede aanbesteden op het gebied van het beheer openbare ruimte. ben je eerste aanspreekpunt en trekker van civiele projecten (o.a. wegen, bruggen, riolering,         gebouwen) en verkeer en vervoer. coördineer, begeleid en coach je de beheerders voor de genoemde terreinen. neem je, vanuit je expertise deel aan verschillende werk- en projectgroepen, ook als projectleider.  

15 Oktober 2017 - lees meer ...

Regisseur civiel

Raalte - Gemeente Raalte

Gemeente Raalte heeft een vacature voor een Regisseur civiel Wat ga je doen als Regisseur Civiel? Je voert de regie over één van de belangrijkste rollen die de gemeente speelt in de openbare ruimte, namelijk dat iedereen in elk seizoen veilig en vertrouwd van A naar B kan gaan. Te voet, op de fiets, met de auto. Overal in onze negen dorpen of in het buitengebied willen we kunnen rekenen op goede wegen, bruggen, tunnels en openbare verlichting. We willen dat de bestaande infrastructuur schoon en heel is, dat alles werkt. Dat is jouw focus. Vanuit het team Beheer en Onderhoud zorg jij dat we met de beschikbare mensen en middelen een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen leveren op dit onderdeel. Als regisseur doe je veel meer dan alleen opdrachten geven vanuit een kantoor. Je weet ook hoe het er buiten uit ziet. Je kijkt vooruit: technisch, financieel en organisatorisch. Je zorgt dat je innovaties uit de markt kent, dat je ideeën en wensen van burgers kent en kunt duiden naar de politiek en dat je beleid en uitvoering op elkaar afstemt. Het woord regisseur zegt het al: jij regelt dat iedereen die een rol heeft die rol ook neemt, goed uitvoert en daarbij slim samenwerkt en communiceert met inwoners, bedrijven en andere partners. Samen met je drie collega regisseurs ben je integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het beheer en onderhoud door de gemeente.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider GWW 8987

Nieuw Vennep - Centerpoint Amsterdam

In de functie vormt u samen met de uitvoerder en projectleider het projectteam. Bij gunning van een project verzorgt u de gehele werkvoorbereiding, zowel de technische als organisatorische. De overall en 6-weekse planning maakt u zelfstandig. De 3-weekse planning in overleg met de uitvoerder.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectleider GWW 8988

Nieuw Vennep - Centerpoint Amsterdam

In de functie vormt u samen met de uitvoerder en werkvoorbereider het projectteam. U draagt zorg voor de eindverantwoordelijkheid van de onderhanden projecten. Gemiddeld stuurt u 10 projecten aan waarbij de projectgrootte kan oplopen tot 3 miljoen euro. U bent verantwoordelijk voor de projecten op basis van kwaliteit, planning en budget.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Uitvoerder/Werkvoorbereider Civiel 8898

Bloemendaal - Centerpoint Amsterdam

Wij zijn op zoek naar een allrounder in de civiele techniek. Als rechterhand van de bedrijfsleider zult u projecten voorbereiden, verzorgt u de inkoop en weet u de uitvoering aan te sturen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, draagt u zorg voor de projectadministratie en verwerkt u het meer- en minderwerk. Al met al een veelzijdige functie waar u van alle markten thuis moet zijn.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Civil Engineer

Enschede - Maandag

Heb jij een diploma in de Civiele Techniek en ben jij op zoek naar een mooie baan? Dan ben ik op zoek naar jou! Jij hebt je diploma Civiele techniek of Civil Engineering op zak en het is tijd om aan de slag te gaan. Hoe ziet de ideale statersfunctie er voor jou uit? Ga jij je bezig houden met ontwerp, werkvoorbereiding of de uitvoering? Of past een adviserende rol binnen een gemeente beter bij jou? Ik ga graag met je in gesprek om te ontdekken van welke baan jij gelukkig wordt. Maandag biedt je de kans om met de zekerheid van een contract jezelf te ontwikkelen, een kijkje in de keuken te nemen bij verschillende opdrachtgevers en ervaring op te doen. Heb jij een flinke portie flexibiliteit en ambitie, en beschik je over goede communicatieve vaardigheden. Dan is dit je kans. Kom je langs?

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Ontwerper/werkvoorbereider Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Sta jij aan het begin van je carrière als civieltechnisch ontwerper en heb jij de ambitie om door te groeien naar een werkvoorbereidersfunctie? Voor een opdrachtgever in de omgeving Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Civieltechnische ontwerper. Je beschikt over kennis en ervaring met betrekking tot civieltechnisch ontwerpen. Jij houdt je voornamelijk bezig met weg- en waterbouw projecten vanuit de gemeente en diverse opdrachtgevers. Verder heb je de ambitie om door te groeien naar een combinatiefunctie van civieltechnisch ontwerper / werkvoorbereider.

11 Oktober 2017 - lees meer ...

Accountmanager Bouw en Civiele Techniek

Breda - Maandag

Een goed gesprek met een klant, het vervullen van een vacature en je persoonlijke doel behalen. Dat zijn de dingen waar je als Accountmanager energie van krijgt. En dat keer op keer. De ene keer makkelijker dan de andere keer. Maar jij geeft niet op tot je hebt wat je wil: een tevreden klant én een tevreden professional! Als Accountmanager ben jij samen met de Recruiter dé schakel tussen bouwprofessionals en publieke organisaties. Samen bepaal je jullie focus. De Recruiter gaat op zoek naar de beste professionals en jij pakt je telefoon om afspraken te maken met mogelijke klanten. Je hebt een leuk gesprek met Mevrouw Sanders, het afdelingshoofd een gemeente in de buurt. Moeiteloos laat jij haar inzien waarom zij met Maandag® moet samenwerken. Voor een echt goede samenwerking is het van levensbelang dat jij weet wat Mevrouw Sanders écht belangrijk vindt. Je springt daarom snel de auto in om een kop koffie met haar te drinken. Door de goede vragen te stellen achterhaal je waar Mevrouw Sanders op haar afdeling behoefte aan heeft. Gaat er iemand van de afdeling met zwangerschapsverlof? Hebben ze te maken met een langdurig zieke? Of ligt de werkdruk te hoog? Jij weet de oplossing! Je hebt net het cv van een ervaren Werkvoorbereider ontvangen van de Recruiter. Deze professional kan de afdeling vanaf morgen al uit de brand helpen. Hoera! Goed nieuws! Mevrouw Sanders is blij dat jij met haar hebt meegedacht en de professional is meer dan welkom. Je belt de Recruiter om het goede nieuws te vertellen. Door een perfecte communicatie, snelle samenwerking en een scherpe blik heb je dit samen maar mooi voor elkaar gekregen. Van deze successen krijg je geen genoeg. Snel weer de auto in; de volgende klant wacht op je. En op vrijdag? Dan is het tijd voor die vrijdagmiddagborrel! Hét moment om met je collega's terug te kijken op een succesvolle week. Want hard werken doe je graag, maar zonder Brabantse gezelligheid is het toch net wat minder leuk. Het team van Maandag® Breda kenmerkt zich door haar nuchtere en positieve instelling. We zijn gedreven, ambitieus en doelgericht. Kom je ons team versterken?

10 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectvoorbereider wegen en riolering

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij altijd al voor een grote gemeente willen werken en heb jij ervaring binnen de civieltechnische werkvoorbereiding en ontwerpen? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, zijn wij op zoek naar projectvoorbereider, die graag op contractbasis aan de slag wilt gaan. Voor de voorbereiding van een aantal projecten in verschillende gebieden en wijken is er behoefte aan ervaren projectvoorbereiders op het gebied van wegen en riolering. Jij houdt je voornamelijk bezig met het zelfstandig voorbereiden van projecten. Het grootste onderdeel van jouw werkzaamheden omvat het tekenen met Autocad en het voorbereiden van bestekken. Tevens zal jij je bezig houden met het opstellen van kostenramingen (GWW-calc). Jij bent verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Het afstemmen en coördineren met interne en externe partijen over de verschillende projectonderdelen, behoren ook tot jouw takenpakket.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectleider Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Ben jij de civieltechnische projectleider die kennis heeft van diverse disciplines? Ik kom graag met je in contact! Voor een gemeente in Zuid Holland, zijn wij op zoek naar een Projectleider Civiel. Het team waar je in komt te werken bestaat uit medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor de technische advisering en uitvoering van de meer complexe activiteiten in de openbare ruimte. Als civieltechnisch projectleider geef je leiding aan verschillende projecten. Je adviseert over projecten in de openbare ruimte. Je bent verantwoordelijk voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Onderdeel van je werk is afstemmen met verschillende stakeholders. Je speelt in op exogene factoren. Je begeleidt rioleringsprojecten, projecten op het gebied van infrastructuur en projecten op het gebied van bouw- en woonrijp maken van zowel woningbouw als bedrijfsterreinen.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Startersfunctie Toezichthouder Bouwkunde

Alkmaar - Maandag

Voor een gemeente in de regio Alkmaar ben ik op zoek naar een toezichthouder. Als toezichthouder in het team handhaving en veiligheid controleer je eenvoudige bouwwerkzaamheden en controleer je of er volgens de vergunning gebouwd wordt. Dit zijn bijvoorbeeld situaties waarover een klacht of een melding binnenkomt. Van deze controles maak je een rapport voor de administratieve afwikkeling. Als toezichthouder ben je de ogen en oren van de gemeente. Je signaleert eventuele (illegale) bouwwerkzaamheden en verstoring van de openbare ruimte en treed hier tegen op. Je verstrekt informatie en geeft voorlichting aan burgers en bedrijven. Hiervoor ben je representatief, positief ingesteld en communicatief vaardig. Wat biedt Maandag® jou? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Een lease auto met tankpas behoort tot de mogelijkheden - Opleidingsmogelijkheden binnen de Maandag® Academy - Mogelijkheden tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek bij de overheid

Alkmaar - Maandag

Vanuit Maandag® Alkmaar ben ik op zoek naar een ervaren werkvoorbereider in de civiele techniek. Ben jij nog niet zo ervaren maar heb je al wel enige gemeentelijke ervaring opgedaan? Ook dan kom ik graag met je in contact! Als werkvoorbereider civiele techniek ben je van ontwerp tot uitvoering betrokken bij het project. Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor het uitwerken van de civieltechnische vraagstukken. Hiervoor maak je werk- en bestektekeningen en weet je deze te vertalen volgens de RAW systematiek. In de afwisselende functie van werkvoorbereider ben je de spin in het web tussen calculatie, projectleiding en uitvoering. Je bent verantwoordelijk voor een efficiënte voorbereiding van het project en je blijft gedurende het gehele project de uitvoering begeleiden. Tevens beheer je de projectadministratie en onderhoud je contact met de projectleider over de voortgang van de werkzaamheden. Je verzorgt alle contractstukken en stemt plannen af met andere disciplines, bewoners en gebruikers. Wat biedt Maandag® jou? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Een lease auto met tankpas behoort tot de mogelijkheden - Opleidingsmogelijkheden binnen de Maandag® Academy - Mogelijkheden tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Vergunningverlener Bouw

Alkmaar - Maandag

Heb jij ervaring als vergunningverlener bouw binnen de gemeente en ben jij toe aan een nieuwe stap? Een nieuwe omgeving, uitdagendere projecten of kortere reisafstand? Als bouwplantoetser binnen de gemeente verzorg je de beoordeling van bouwaanvragen en schetsplannen. Je toetst de bouwplannen aan de hand van het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en de relevante wet- en regelgeving (WABO). Hierbij ben je bij meervoudige aanvragen verantwoordelijk voor het gehele proces. In de afwisselende functie als vergunningverlener omgevingsvergunningen ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten bij grote bouwinitiatieven. Je vindt het leuk om zaken te doen met de aanvrager en het gehele proces te begeleiden. Je hebt de regie over je eigen taken en weet overzicht te houden over de toebedeelde dossiers. Je hebt een uitstekend oog voor detail en gaat zorgvuldig en precies te werk.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Ervaren Civiel Technicus

Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer

Ben jij een ervaren civiel technicus die de hand niet omdraait voor risicogestuurd beheer en die graag wil werken aan een mooie stad met goed en veilig onderhouden wegen? Solliciteer dan bij de gemeente Zoetermeer! Bij Stadsbeheer zeggen we: ‘We werken samen aan de kwaliteit van de stad’. Of het nu gaat om boomverzorging, straatvegen, openbare verlichting of rioolbeheer, wij zorgen voor een leefbaar Zoetermeer. Als civiel-technisch specialist zijn onze wegen en straten jouw domein. Je zorgt dat ze in optimale conditie zijn en blijven. Je voert inspecties uit, analyseert data (denk aan wegbelasting of slijtagepatronen) en ontwerpt de scenario’s die ten grondslag liggen aan het meerjarenprogramma voor onderhoud en beheer. Je zorgt er ook voor dat dit programma wordt omgezet in concrete uitvoeringsprogramma’s en je beheert het bijbehorende systeem, Geovisia. Je houdt je kennis actueel door ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwlettend te volgen en door netwerken te onderhouden met collega-specialisten, aannemers, adviesbureaus en andere ketenpartners. Maar je houdt je kennis niet voor jezelf: als materiedeskundige neem je deel aan werk- en projectgroepen, soms in samenwerking met andere gemeenten en overheden. Je adviseert het management en het bestuur bij het maken van beleid over het beheer en onderhoud van de stad. Als civiel technicus lever je op die manier een cruciale en vooral zichtbare bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Je werkt voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken. Mooi toch?

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toetsend Constructeur

Alkmaar - Maandag

Heb jij ervaring met het toetsen van aanvragen op grond van de wet- en regelgeving op constructieve veiligheid en ben je toe aan een nieuwe uitdaging binnen de overheid? Als toetsend constructeur binnen de gemeente verzorg je de toetsing van constructieve berekeningen en tekeningen aan het bouwbesluit. Je gaat in gesprek met klanten om hen te adviseren over de constructiemogelijkheden, materiaaltoepassing en detaillering. Je bent verantwoordelijk voor het toetsen van adviesrapporten op aspecten als sterkte, stijfheid, stabiliteit en samenhang. Een brede en technische kennis van bouwconstructies is in deze functie van het allergrootste belang. Je hebt daarom ook al enige ervaring opgedaan in een soortgelijke functie.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Verkeerskundige

Arnhem - Maandag

Ben jij toe aan een uitdaging als verkeerskundige? Maandag® zoekt voor verschillende gemeenten in Gelderland met regelmaat een verkeerskundige. De functies kunnen variëren tussen 16-36 uur. De werkzaamheden als verkeerskundige zijn divers met daarin veel ad-hoc aanvragen, waarin geen dag hetzelfde is. Als verkeerskundige houd jij je bezig met het behandelen van klachten. Jij bent hierin het eerste aanspreekpunt. Het betreft over het algemeen vragen over verkeersveiligheid, interne communicatie, onderzoek, analyse van verkeersgegevens. Je bent (mede) verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in de buurt. Wanneer er meldingen zijn wat betreft slecht wegdek, ga jij daar achteraan! Je bent veel in overleg met diverse partijen, je zit bijvoorbeeld om de tafel met scholen om te spreken over veiligheid rondom de schoolbuurt. Daarnaast behoren verkeerseducatie en campagnes voorbereiden tot je werkzaamheden. Om de plannen die je hebt geschreven over te brengen aan wethouders, moet je in staat zijn anderen te overtuigen!

5 Oktober 2017 - lees meer ...

Adviseur riool- en wegbeheer

Heerenveen - Voort

Vind jij het juist leuk om je te verdiepen in het beheer van de openbare ruimte? Als adviseur ben je betrokken bij diverse opdrachten en dan met name gericht op riool- en wegbeheer voor diverse gemeenten. Je vindt het leuk om met verschillende beheerssystemen te werken en hierin nauwkeurig te werk te gaan met data om vervolgens een advies te schrijven. Binnen deze vacature zijn er zowel kansen voor starters, als voor meer ervaren kandidaten die toe zijn aan een nieuwe uitdaging om zich verder te ontwikkelen.

4 Oktober 2017 - lees meer ...

Expert kunstwerken en waterbouwkundige constructies

Zwolle - Provincie Overijssel

De uitdaging is: hoe zorg je ervoor dat de constructieve kwaliteit van de provinciale kunstwerken en vaarwegen continu gewaarborgd blijft? Welke slimme manieren zijn er om de juiste data te verzamelen voor het planmatig onderhoud? De provincie Overijssel heeft een groot areaal aan kunstwerken en vaarwegen, en biedt voor jou een inspirerende en vernieuwende werkomgeving. Wij zoeken een bruggenbouwer met ambitie! Expert kunstwerken en waterbouwkundige constructiesZwolle | 36 uur Wat ga je doen?Je bent de expert op het gebied van de provinciale kunstwerken (het constructieve deel) en waterbouwkundige constructies. Je belangrijkste opgave is ervoor te zorgen dat er elk jaar een actualisatie van het risicogestuurde meerjarenprogramma komt. Met de technische ontwikkelingen zijn er veel mogelijkheden om hiervoor op een slimme manier de juiste gegevens in te winnen. Daarnaast neem je toekomstige ontwikkelingen uit het vakgebied mee in je afwegingen en zoek je kansen voor het toepassen van innovaties. Zo werk je samen met je collega’s aan een onderbouwde programmering. Ook adviseer je over vragen bij vervanging, renovatie of onderhoud van de kunstwerken. Je belangrijkste taken zijn: Adviseren over de programmatische aanpak van het meerjarig groot onderhoud en vervanging van kunstwerken en waterbouwkundige constructies; Opstellen, uitbesteden en begeleiden van slimme inspectie- en onderzoeksprogramma’s; Analyse van ingewonnen data en het beheren van de areaalgegevens; Adviseren in projecten over het onderhoud, de vervanging en de aanleg van kunstwerken en waterbouwkundige constructies; Volgen van innovaties, ontwikkelingen in het vakgebied en verkennen van de kansen voor toepassing in Overijssel. Je werkt binnen het team Ontwikkeling & Expertise in de Eenheid Wegen en Kanalen. Het team bestaat uit 30 collega’s, maar je hebt ook veel contact met collega’s uit andere teams die op tactisch-operationeel werken aan de kunstwerken. We zoeken een collega voor 36 uur per week (fulltime).

28 September 2017 - lees meer ...

De overheid is een grote werkgever binnen veel verschillende disciplines. Ook binnen de civiele techniek is zij een grote werkgever en veel vacatures binnen de overheid vind je op Gwwjobs.nl (infra of GWW).

Gebruik onze zoekpagina om snel de beste vacature boven water te krijgen. We houden hierbij ook rekening met de regio('s) en functie(s) die jouw voorkeur hebben. Als de perfecte baan er nog niet tussen staat, schrijf je dan in voor de jobagent. Je ontvangt dan dagelijks de nieuwste infra jobs die voldoen aan jouw profiel.

Bent u werkzaambij een overheidsinstelling en bent u juist op zoek naar een nieuwe medewerker? Ook dan zit u goed. Samen met onze partnersites hebben wij meerdere mogelijkheden voor het invullen van civieltechnische / infra vacatures binnen de overheid.

Filteren