Vacatures inkoper GWW / infra / civiele techniek


1 vacature gevonden

Contractmanager

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Contractmanager Vaste baan, voor 24 - 36 uur. De functie Het Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. In het stadsdeel Nieuw-West ligt een grote opgave voor veel projecten op lokale schaal. Straten, plantsoenen, verkeersveiligheidsprojecten en groot onderhoud. Als contractmanager behartig je de contractuele belangen rondom bouwprojecten. Je bent betrokken van de inkoopafweging tot aan uitvoering. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s van Inkoop en Advies, de experts van de gemeente op het gebied van aanbesteden van werken. Je maakt een risico-afweging en adviseert de projectleider bij het inrichten van het contract. Je draagt zorg voor de voorbereiding van contractstukken, de totstandkoming van overeenkomsten en de contractbeheersing in de realisatiefase. Om deze werken efficiënt uit te kunnen voeren heeft het Ingenieursbureau ook raamovereenkomsten afgesloten met partijen voor de uitvoering van de werkzaamheden, in de vorm van een afgeprijsd RAW-bestek met open posten. Voor het contractmanagement van deze overeenkomsten is het Ingenieursbureau Amsterdam op zoek naar een ervaren Contractmanager, die verantwoordelijk is voor: Uitvoering van bestaande contractbeheersplannen; • Voorbereiding en opdrachtverstrekking van (deel)opdrachten; • Het opstellen van de documenten binnen deze processen; • Onderhandelen met aannemers over wijzigingen; • Analyseren en evalueren van lopende opdrachten, inclusief rapportage aan de organisatie; • Borging van de kwaliteit van contractmanagement gedurende het project. De Contractmanager voert de volgende werkzaamheden uit: • Het meenemen van de projectleiders in de werking van de raamovereenkomst en de voorbereiding van deelopdrachten; • Het organiseren van de operationele taken in het contractmanagement en het meenemen van de projectteamleden in de uitvoering van deze taken, inclusief organiseren van begrip en draagvlak; • Het meenemen van de directievoerders en toezichthouders in het organiseren van de controle op naleving van de contractvoorwaarden bij de uitvoering van deelopdrachten; • Het signaleren van knelpunten in de voorbereiding en uitvoering van de deelopdrachten; • Het onderhouden van contact met de centrale afdeling Inkoop & advies; • Het signaleren van risico’s, het doen van voorstellen en leveren van voortgangsrapportages aan de contracteigenaar en de teamleiders van het Ingenieursbureau; • En het verder ontwikkelen van het vakgebied contractmanagement binnen de projectteams van het Ingenieursbureau. Wij vragen

11 April 2018 - lees meer ...

Filteren