Vacatures Infra / Civiel / GWW Emmen


52 vacatures gevonden

Consultant bij Centerpoint 9015

Utrecht - Centerpoint

Als consultant onderhoudt u goede contacten met alle stakeholders die van belang zijn voor het realiseren van uw doelstellingen. Een belangrijk deel van uw werk bestaat uit het werven en selecteren van bouwprofessionals. U bedenkt daartoe wervingscampagnes, voert intakegesprekken, trekt referenties na, meet competenties en persoonlijke eigenschappen en analyseert of de gevraagde en geboden competenties matchen. U stelt gedegen resumés op voor uw opdrachtgevers en wisselt met hen regelmatig van gedachten over verantwoorde flexibiliteit.

20 April 2018 - lees meer ...

Junior Ontwerper Civil 3D

Almere - bouwhuysch

Als ontwerper werk je gegevens uit tot tekeningen en 3D modellen. Je signaleert en meldt ontwerpoptimalisaties, alternatieve ontwerpoplossingen en geconstateerde afwijkingen. Hierin werk je nauw samen met de ontwerpcoördinator en ontwerpleider. Constant ben jij bezig met de vraag, is dit de beste oplossing of zou ik het anders doen? Jij maakt deel uit van het projectteam dat zich bezig houdt met deze vraagstelling, vooral bij het maken van complexe (grote) civieltechnisch ontwerpen. Opdrachten beginnen bij het schetsontwerp en eindigen voor jou als ontwerper bij het definitieve ontwerp. Je vervaardigd zelfstandig hoogwaardige 3D-ontwerpen in het civiel technische vakgebied en heb regelmatig contact met de opdrachtgever om de resultaten en voortgang af te stemmen.

18 April 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Senior Civiel

Tilburg - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider infra zorg jij ervoor dat materiaal en materieel perfect op het project zijn afgestemd. Daarnaast ondersteun je de projectleiders ten behoeve van de werkplanning en de haalbaarheid van projectdoelen. Als Werkvoorbereider infra werk je direct samen met de calculator(s). Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken: - Opstellen RAW-bestekken - Schrijven van EMVI-plannen - Toezicht houden op uitvoeringswerkzaamheden - Leveren van bijdrage aan contractmanagement middels SCB - Afstemmen met projectteam en leveranciers/onderaannemers  - Opstellen en beheersen tijdschema’s en planningen 

17 April 2018 - lees meer ...

Ontwerpleider civiel technische projecten

Maastricht - Voort

Als communicatief vaardige professional, met ervaring in werkvoorbereiding/ontwerp, krijg jij de kans om het uiterste uit jezelf te halen in deze uitdagende functie als ontwerpleider! Doorlopen ontwerpproces In de functie als ontwerpleider doorloop jij, samen met een projectleider, in een ontwerpteam het gehele ontwerpproces. Van schets-, tot definitief ontwerp. Hiernaast ondersteun je ook in de stap die hierop volgt, namelijk het opstellen van een contract (RAW, UAV-gc). Naast deze stappen zorg jij ook voor de planning en verzamel je alle benodigde informatie en eisen. Je vertaalt de eisen van de klant naar een uitvoerbaar ontwerp waarbij je op kantoor, maar ook op de werken zelf opereert.   Aansturen Global Excellence Center Je bent naast het aansturen van je Nederlandse collega's ook verantwoordelijk voor het aansturen en samenwerken met het Global Excellence Center in Romenië, hier werken tekenaars en is de voertaal Engels. Taken die hiernaast nog aan de orde komen zijn:​ Het verzamelen van klanteisen en implementeren in het ontwerpDe aansturing van de tekenaarsDe aansturing van specialisten en afstemmen diverse technische disciplinesProjectbeheersing kwaliteit, risico's en kostenOrganisatie, planning en kostenOpstellen contract (RAW, UAV-gc): hoeveelhedenbepaling, materiaalkeuze, contact met leveranciers  

17 April 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider civiele betonbouw

Groningen - Bouwselect

Als werkvoorbereider houdt je je bezig met ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van projectuitvoering. Te denken valt aan: – het berekenen, selecteren en controleren van het benodigde materiaal – het inkopen van de benodigde materialen – het opstellen van aanvragen – het opstellen van de planning – contact onderhouden met onderaannemers, leveranciers en autoriteiten – rapportage aan de hand van de ontvangen informatie over voortgang en resultaat – het coördineren, controleren, en afstemmen van de werkzaamheden – het uitwerken van detailtekeningen – je coördineert, controleert, en stemt de werkzaamheden af. – controleren, toetsen en aanpassen van werktekeningen van onderaannemers en toeleveranciers – opstellen en bewaken van de projectplanning en deelschema’s

17 April 2018 - lees meer ...

Civil 3d Modelleur

Ede - Kracht Recruitment

In de functie van Civil 3D Modelleur vervaardig je zelfstandig hoogwaardige 3D-ontwerpen in het civiel technisch vakgebied. Binnen het projectteam ben je verantwoordelijk voor het ontwerp of deelontwerp en zorg je ervoor dat deze voldoet aan de vastgestelde eisen en specificaties. Je maakt hiervoor gebruik van geavanceerde tekenprogramma's en software. Daarnaast heb je regelmatig contact met de opdrachtgever om de resultaten en voortgang af te stemmen. Je bent gewend om zowel zelfstandig als in teamverband projectmatig te werken. Het taken pakket van de Civil 3d Modelleur: - Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van technische vraagstukken - Je maakt 3D modellen ten behoeve van de ontwerp- en realisatiefase van de constructies - Je stelt conceptontwerpen op en werkt deze uit tot definitieve ontwerpen, tekeningen en berekeningen; aansluitend ondersteun je in de uitvoeringsfase - Je onderhoudt contacten met externe partijen zoals opdrachtgevers, leveranciers en partners - Je neemt deel aan interne ontwikkelprojecten en initieert interessante ontwikkeldoelen - Met een team van collega’s zijn jullie gezamenlijk vraagbaak voor vragen op het gebied van modelleren in Civil

16 April 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider telecom

Regio Apeldoorn - Zwolle - Voort

In de functie van werkvoorbereider Telecom ben je werkzaam aan een diversiteit van projecten. Het betreft een hele diverse en brede functie waarbij je zowel betrokken bent bij het opstellen van voorcalculaties en voorbereiding van de werkzaamheden als ook de oplevering van diverse projecten. Een greep uit de werkzaamheden die je zult gaan uitvoeren: Verantwoordelijk voor vergunningsaanvragen en de bewaking hiervan;Het verzorgen van KLIC- en Moor-meldingen;Het verzorgen van het werkpakket voor de civiele,- blaas – en lasploegen;Revisie en foto’s van de gemaakte werken verwerken in diverse systemen;Het afstemmen van de eindoplevering bij de klant;Een bijdrage leveren aan proces optimalisatie.

13 April 2018 - lees meer ...

Sterke ontwerpcoordinator infra (MX/Civil3D)

Nieuw Vennep - bouwhuysch

Als ontwerpcoordinator infra (MX / Civil3D) ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoering en toezicht op ontwerpwerkzaamheden. De activiteiten kunnen zich zowel in de tenderfase als in de uitvoeringsfase afspelen. De werkzaamheden betreffen het bewaken van de ontwerpplanning, het beoordelen, verifiëren en vrijgeven van ontwerpdocumenten, het analyseren en (laten) uitwerken van technische specificaties, richtlijnen geven over het ontwerpproces, aangeven van alternatieve oplossingen, afstemmen tussen de verschillende subprojecten en ingenieursbureaus, het overleggen met werkvoorbereiding en uitvoering met betrekking tot het realiseren van het ontwerp, het onderhouden van de contacten met de opdrachtgever met betrekking tot het ontwerp.

12 April 2018 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider wegen (traineeship)

Apeldoorn - Voort

In de functie als werkvoorbereider zal je, je voornamelijk bezig houden met de volgende werkzaamheden: Controleren en inkoop van de benodigde materialen;Aanvragen van offertes;Contact met leveranciers, onderaannemers en autoriteiten;Controleren en uitwerken van tekeningen;Rapporteren;Coördineren, controleren, en afstemmen van de werkzaamheden. Naast jouw werk als werkvoorbereider ga je ook aan de slag met jouw ontwikkeling. Je volgt het Jong professional programma Moderne Projectmanagement bestaande uit 12 opleidingsdagen. Zo word jij een specialist op dit gebied. Ook volg je een aantal persoonlijke trainingen om meer inzicht te krijgen in je eigen gedrag en het effect hiervan op jouw omgeving.  

12 April 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiele Techniek

Den Haag - Maandag

Als directievoerder lever je vakinhoudelijke expertise en fungeer je als rechterhand van de projectleider. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van diverse werkzaamheden in de uitvoeringsfase van civieltechnische werken in de openbare buitenruimte. Hierbij komen ook groen, cultuurtechnische, openbare verlichting en VRI aspecten aan de orde. Als directievoerder ben je voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Ook verzorg je de overdracht aan het cluster beheer en onderhoud en begeleidt je de nazorgfase. Naast het beoordelen van meer- en minderwerk, het bewaken van de uitvoeringsplannen en het rapporteren aan de technisch projectleider toets je ook de bestekken en verricht je de bestek administratie. Verder stuur je de toezichthouders aan en stem je de plannen af met onder andere de gemeente, bewoners en gebruikers.

11 April 2018 - lees meer ...

Directievoerder

Den Haag - Maandag

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Den Haag zoeken wij een directievoerder. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van infra- en cultuurtechnische werken. Je zal de onderhandelingen voeren omtrent verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthouders en zal hierbij het gesprek aangaan met o.a. bewoners, bedrijven en nutspartijen. Ook ben je eindverantwoordelijke voor de voortgang van het project (tijd, geld, kwaliteit). Tot slot draag je zorg voor de oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen naar de beheer en onderhoudsafdeling van de gemeente.

11 April 2018 - lees meer ...

Projectleider Civiel en Openbare ruimte

Den Haag - Maandag

In de functie van projectleider ben je integraal verantwoordelijk voor de realisatie van civiel- en cultuurtechnische projecten in de openbare ruimte. Voor het uitvoeren van de functie is kennis van projectmanagement noodzakelijk. Je bent zal je bezig houden met de opdrachtformulering, procesbegeleiding en kwaliteitsborging bij uitbesteding. De verschillende aanbestedings- en contractvormen zijn je dan ook niet onbekend. Hiernaast adviseer je vanuit het project de betrokken stakeholders. Enkele competenties die van belang zijn voor deze functie zijn: - Deskundig; - Klantgericht; - integraal werken; - Creatief; - projectmatig werken; - communicatief vaardig; - Verantwoordelijk; - Oordeelsvorming; - Regisseren; - Samenwerken; - Resultaatgericht.

11 April 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch Projectleider

Den Haag - Maandag

In deze functie lever je vakinhoudelijke expertise op GOTIK- aspecten van alle werkzaamheden in de ontwerp, voorbereidende en uitvoerende fase van civieltechnische projecten. De werkzaamheden bestaan uit: - Het aansturen van projectmedewerkers; - Overleggen en afstemmen met stakeholders; - Het opstellen en afstemmen van offertes; - Het uitzetten van toetsing en controle van ontwerpen, tekeningen bestekken en werkomschrijvingen; - Het nazien en bewaken van voortgang en kwaliteit; - Het laten opstellen van eisen, ramingen, risicoanalyses en het plan van aanpak; - Het verzorgen van advies en financiële consequenties aan opdrachtgevers; - Het coördineren van werkzaamheden van derden; - Het optreden als gemeentelijk vertegenwoordiger bij interne en externe overleggen; - Het rapporteren aan de opdrachtgever aan de hand van GOTIK-aspecten.

7 April 2018 - lees meer ...

Uitvoerder Rail

Zwolle - Maandag

Jij gaat geen uitdaging uit de weg en ziet een toekomst in de rail branche als een schot in de roos? In de functie van uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, werkverdeling en instructies aan zowel de vaste medewerkers als aan de onderaannemer(s) met betrekking tot de lopende projecten op het gebied spoorse kabels, seinwezen, treinbeveiliging en energievoorziening. Daarnaast ben je (mede)verantwoordelijk voor de organisatorische, financiële en administratieve voortgang van de projecten. Wat ga je precies doen? Aansturen van kabelploegen, onderhouden van contacten met collega's, opdrachtgevers en derden. Je bepaalt de werkvolgorde, houdt de administratie bij, en draagt zorg voor de juiste procedures op het project. Jij bent degene die beslissingen neemt die samenhangen met- of voortvloeien uit de KAM-activiteiten behoren ook tot de functie. Kortom: Je organiseert het werk op basis van veiligheid, kwaliteit en productie.

7 April 2018 - lees meer ...

Projectleider Openbare Ruimte

Breda - Maandag

Voor onze opdrachtgevers in Midden-Brabant en Zeeland ben ik op zoek naar een Projectleider Civiel. Maandag® is op zoek naar een ervaren, gedreven en enthousiaste full time Projectleider met relevant werkervaring in de beton- en waterbouw. Als projectleider geef je leiding aan het projectteam voor gecompliceerde en/of multidisciplinaire projecten binnen de beton- en waterbouw. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering conform overeengekomen contract, inclusief de daarbij behorende werkbegroting en tijdsplanning. Het is belangrijk dat je pro-actief op treedt als een verbindende schakel tussen het management en de operationele kern van de vestiging. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering en correcte afwikkeling van contractwijzigingen.

6 April 2018 - lees meer ...

Constructeur

Den Haag - Maandag

In deze functie zal je je bezig houden met het beoordelen van bouwplannen aan de hand van mechanische en constructieve veiligheid, omgevingsveiligheid, bruikbaarheid, brandwerendheid, bouwmethodiek en duurzaamheid en zal je over deze punten adviseren. Je zal aan diverse projecten werken, uiteenlopend van eenvoudig tot zeer complex.

6 April 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch Toezichthouder

Den Haag - Maandag

In deze functie hou je je bezig met het toezicht op civieltechnische werken in de grond-, weg- en waterbouw. Hiernaast zullen ook groen, cultuurtechnische, openbare verlichting en VRI aspecten aan bod komen. Je zal je bezig houden met: - Het toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestekken en werkomschrijving; - Het verzorgen van technisch advies; - Het coördineren van de uitvoering van het project; - Het bewaken van de voortgang van het project; - Het behandelen en afhandelen van vragen en klachten van bewoners en bedrijven; - Het beoordelen van meer- en minderwerk; - Het beoordelen van de eindoplevering; - Het deelnemen aan, en notuleren van interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; - Het rapporteren aan de directievoerder aan de hand van GOTIK-aspecten.

6 April 2018 - lees meer ...

Civiel en Cultuurtechnisch Projectleider

Den Haag - Maandag

In deze functie ben je het aanspreekpunt van de klant, ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van de klantenkring en zorg je ervoor dat de projectdoelen van de klant worden behaald. Je geeft leiding aan het projectteam en zorgt voor de organisatie en realisatie van projecten in de voorbereidingsfase. De werkzaamheden richten zich op bouw- en woonrijp maken, reconstructie projecten, rioolvervangingsprojecten, natuur- en cultuurbouw projecten, constructieve projecten en verkeerskundige projecten in zowel stedelijk als buiten stedelijk gebied.

6 April 2018 - lees meer ...

Civiel Tekenaar

Den Haag - Maandag

Je werkzaamheden zullen voor het grootste gedeelte bestaan uit teken- en ontwerpwerkzaamheden ten behoeve van schetsontwerpen, bestekstekeningen, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en opbreek tekeningen. Dit zullen zowel situatietekeningen, als dwarsprofielen en detailtekeningen zijn. Hiernaast zal je je ook bezighouden met berekeningen, opmaak van bestekken en nota van Inlichtingen. Je werkzaamheden richten zich op bouw- en woonrijp maken, reconstructies, rioolvervangingsprojecten en verkeerskundige projecten.

6 April 2018 - lees meer ...

Verkeerskundige

BERGEN OP ZOOM - Maandag

Voor een opdrachtgever in West-Brabant zijn wij op zoek naar een Verkeerskundige. De duur van de opdracht is in overleg, waarbij een vast dienstverband bij Maandag® tot de mogelijkheden behoort. Als Verkeerskundige lever je een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op gebied van Verkeer en Vervoer. Je signaleert ontwikkelingen en adviseert over de gevolgen hiervan op het gemeentelijk beleid. Verder lever je een bijdrage aan het oplossen van verkeers- en vervoerskundige vraagstukken in gemeentelijk en in gemeenteoverstijgend verband. Je stelt verweerschriften op in bezwaar- en beroepsprocedures en vertegenwoordigt de gemeente bij de behandeling ervan. Ook ben je aanspreekpunt van de burgers voor dergelijke vragen over verkeer en vervoer. Tot slot draag je zorg voor het verstrekken van informatie ten behoeve van inspraakavonden, hoorzittingen etc. De functietaken zijn concreet: - Voor een opdrachtgever Je adviseert op verkeerskundige (schets)ontwerpen; - Je geeft verkeers- en parkeeradvies (o.a. bepaling parkeernorm) op ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen; - Je geeft verkeerskundig advies in openbare ruimteprojecten; - Je beantwoordt brieven van burgers en raad; - Je ondersteunt het bestuur, de afdeling en directe collega's van verkeer.

6 April 2018 - lees meer ...

Projectleider Civiele Techniek

Alkmaar - Maandag

Als je leuk vindt wat je doet hoef je nooit meer een dag te werken. Wil jij binnenkort ook een nieuwe weg inslaan? Als projectleider Civiele Techniek ben jij een geboren leider en beschik je over ruime civieltechnische ervaring. Onder jouw leiding worden grootschalige, multidisciplinaire civieltechnische projecten uitgevoerd. Je coördineert het project van ontwerp tot oplevering en weet gedurende dit proces het overzicht te bewaren. Je vindt het leuk om binnen het projectplan zorg te dragen voor de realisatie van openbare werken. Tijdens de uitvoering van het project verzorg je de directievoering, maak je calculaties en onderhoud je adequate interne en externe contacten. Je hebt veel contact met aannemersbedrijven, adviesbureaus, nutsbedrijven, overheden, instellingen en burgers. Wat biedt Maandag® jou? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Een lease auto met tankpas behoort tot de mogelijkheden - Opleidingsmogelijkheden binnen de Maandag® Academy - Mogelijkheden tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

6 April 2018 - lees meer ...

Calculator rail

Zwolle - Maandag

Een uitdaging in de rail, daar draai jij je hand niet voor om. Als calculator ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een correcte kostprijs, dit is voor verscheidene (multidisciplinaire) projecten op het gebied van spoorse kabels, seinwezen, treinbeveiliging, energievoorziening, overige disciplines en engineering. Welke werkzaamheden voer je uit? Onder andere kostprijsberekeningen, aanvragen van offertes, maken van werkbegrotingen en het archiveren van projectgebonden stukken. Je maakt de calculatiegegevens aan en houdt deze bij. Je controleert de binnengekomen aanvragen, onder andere op compleetheid. Wanneer de tekeningen binnen komen registreer je deze. Jouw hoofdverantwoordelijkheid zullen de kostprijsberekeningen zijn.

6 April 2018 - lees meer ...

Specialist Wegen

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met de instandhouding, het verbeteren van kwaliteit en veilig gebruik van de openbare ruimte? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een Specialist Wegen. Als Specialist Wegen draag jij bij aan de instandhouding, het verbeteren van kwaliteit en het veilig gebruik van de openbare ruimte. Jij wordt verantwoordelijk gesteld voor een aantal kerntaken, waaronder het veilig gebruik van het gehele verhardingsareaal en weginrichting en het behalen van de resultaten van het teamonderdeel Wegen op het gebied van aanleg, beheer en onderhoud. Jij bent betrokken bij aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer en risicobeheersing. Ook draag je zorg voor de afstemming van adviezen met relevante interne en externe partijen op het gebied van wegen en weginrichting. Jij zal een bijdrage gaan leveren aan beheerplannen (initiatiefmaatregelen en meerjarenplanning) en de uitvoering ervan. Tevens ga jij operationeel aansturen binnen het teamonderdeel Wegen. Met jouw collega's van andere vakdisciplines zoek je naar draagvlak en toekomstbestendige oplossingen. Ook zal je innovaties gaan signaleren binnen de vakdiscipline en maak je een vertaalslag hiervan naar beleidskeuzes/concrete maatregelen. Inhoudelijke problemen met burgers en instanties los jij op!

6 April 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek

ROTTERDAM - Maandag

Jouw passie ligt bij het gehele civieltechnische voorbereidingsproces! Jouw werkzaamheden bestaan uit: bestekontwerpen, bestekken schrijven, werkomschrijvingen en kostenramingen maken. Jij bent betrokken tijdens de voorbereiding, uitvoerings- en nazorgfase. Jij werkt nauw samen met de projectleider, toezichthouder en directievoerder. Ook toets je de gemaakte stukken en stel je standaard rapportages op. Ter ondersteuning lever jij input bij het evalueren van standaardprojecten (door derden). Tevens neem jij besluiten over aanpassingen van bovengenoemde werkzaamheden. Het communiceren met in- en externe partijen zijn jou bekend, gezien jij zowel burger, bedrijf en instantie moet gaan inlichten over de diverse projecten. Dit project zal ten uitvoering worden gebracht bij een gemeente in de regio Zuid-Holland.

6 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

De aannemer controleren en bewoners gerust stellen bij vragen! Jij houdt ervan om projecten goed af te ronden! Als resultaatgerichte toezichthouder, ben jij de troubleshooter die als doel heeft dat projecten succesvol worden afgerond. Wanneer de bewoners overlast ervaren, weet jij hen gerust te stellen. Ook controleer jij die werken die worden uitgevoerd door de aannemers en onderaannemers. Jij controleert de projecten kritisch en neemt een assertieve rol aan op het moment dat zich een probleem voordoet. Jij bent het centrale aanspreekpunt, stelt werkplannen op, rapporteert jouw bevindingen aan de teamleider en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werken. Binnen de diverse projecten ben jij toezichthouder op de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger / beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichtingen, hekwerken en speeltoestellen. Deze opdrachtgever is voor een gemeente in de regio Zuid-Holland Zuid.

6 April 2018 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm