Vacatures Infra / Civiel / GWW Assen


106 vacatures gevonden

Adviseur waterveiligheid en geotechniek

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Adviseur waterveiligheid en geotechniek Doetinchem, 36 uur per week Ben jij organisatorisch sterk samenwerkingsgericht? Geef jij daarnaast graag je persoonlijke inbreng aan verschillende onderwerpen die spelen binnen het team? Dan gaan we graag met jou in gesprek! Het werk van de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer De unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer van ons waterschap is verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstromingen in een groot deel van Oost-Nederland. We voelen als unit een sterk eigenaarschap voor onze waterkeringen. Daartoe beoordelen we de primaire en regionale waterkeringen periodiek op basis van landelijke veiligheidsnormen en waar nodig starten we dijkversterkingsprojecten. Ook voeren we het dagelijks beheer (de zogenaamde zorgplicht) over onze waterkeringen. Bij projecten en werken die invloed hebben op onze keringen wordt in een vroeg stadium aansluiting gezocht voor een goede samenwerking met de omgeving. Binnen onze unit komen veel aspecten van dijkbeheer samen. Om ons werk goed te doen is het noodzakelijk inzicht te behouden in de sterkte van de waterkeringen, grip te houden op ontwikkelingen en bij crisissituaties voorbereid te zijn. Voor een professioneel beheer van onze waterkeringen willen we de benodigde geotechnische kennis in huis beschikbaar hebben. Daarvoor zoeken wij versterking van ons team in de vorm van deze adviseur. Over Waterschap Rijn en IJssel Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Wij zorgen voor veilig, schoon en voldoende water in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Wij werken ook hard om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Dat doen we samen. Ook jij kunt bijdragen. Bekijk wat wij doen op www.wrij.nl/wat-wij-doen. Functiebeschrijving Jij als adviseur waterveiligheid en geotechniek hebt een (geotechnisch) adviserende rol bij de beoordeling, toetsing en zorgplicht van de waterkering. Daarnaast lever je een bijdrage aan de lopende dijkversterkingen zoals Pannerden-Westervoort en Den Elterweg-Zutphen. Vanuit de zorg voor de dijken voorzie je de lopende projecten van inhoudelijke adviezen en reviews op het gebied van waterveiligheid en geotechniek. Je werkzaamheden zullen voornamelijk zijn: Je voert hoogte-, piping- en stabiliteitsberekeningen uit. Je maakt ondersteunende kaarten in ArcGIS. Je adviseert bij dijkversterkingen en vergunningen. Je adviseert bij werkzaamheden om onze legger- en beheerregister actueel te houden. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus. Je voert reviews uit op technische documenten en ontwerpen bij uiteenlopende projecten. Je neemt deel aan regionale en landelijke overleggen op je vakgebied. Je volgt de ontwikkeling van kennis van waterkeringen en het Beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI) en deelt opgedane kennis actief. Je neemt deel aan onze calamiteitenorganisatie bij hoogwater.

17 Mei 2023 - lees meer ...

Projectmanager / Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

Arnhem - Kracht Recruitment

Als projectmanager ben jij verantwoordelijk voor de contracten van het project die het ingenieursbureau met de opdrachtgever afsluit. Samen met je collega's begeleid je projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit en of civiele techniek. Je bent de schakel tussen de regionale klant en de vakdisciplines en je draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden die noodzakelijk zijn om opdrachtgevers bij gemeenten en provincies te bedienen. Jouw verantwoordelijkheden bestaan verder uit: - Het managen van een proces/project van acquisitie- / tenderfase tot uitwerking en ontwerp; - Stakeholdermanagement, van conditionering en participatie tot strategisch omgevingsmanagement (SOM); - Aansturen van projectteams in verschillende fases van een project; - Samenwerken met de verschillende interne (technische) disciplines; - Het onderhouden en uitbreiden van een netwerk bij (potentiële) opdrachtgevers.

Gisteren - lees meer ...

Projectcoördinator civiele betonbouw

Utrecht - Kracht Recruitment

Als projectcoördinator civiele betonbouw ben je resultaatgericht. Dit resultaat behaal je door nauwkeurig te zijn, oog te hebben voor kwaliteit en veiligheid en pro actief te werk te gaan. Verdere eisen zijn: - Je coördineert de onderaanneming en materieelinzet; - Je werkt nauw samen met verschillende disciplines (projectleiding, ontwerp en uitvoering); - Je stuurt op positieve financiële resultaten; - Leidinggeven en managen van meerdere werkvoorbereiders en collega's; - Je expertise en ontwikkelingen intern delen om het algehele kennisniveau te verhogen;

29 Mei 2023 - lees meer ...

Projectleider Kabels En Leidingen

Geldermalsen - Kracht Recruitment

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor een project in de precontractuele en/of uitvoeringsfase, zowel het werk, de medewerkers, de middelen als de kosten. Je voelt je thuis in de projectorganisatie waar veiligheid hoog in het vaandel staat. In verband met de grote diversiteit van de functie ben je van vele markten thuis. Je verantwoordelijk voor: - Begeleiden van de aanbesteding en voortgang van de uitvoering; - Het invoeren, onderhouden en het doelmatig functioneren van het kwaliteitssysteem; - Het bewaken van Arbo -en milieuaspecten binnen het project; - Leiding geven over het project en het bewaken van tijd, kwaliteit en kosten; - Coachen, motiveren en stimuleren van het personeel.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Constructief Modelleur (Revit)

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Constructief Revit Modelleur ben je verantwoordelijk voor het maken van tekeningen voor bouwkundige constructies. In deze functie werk je complete gebouwen constructief uit tot een 3D Revit model. Er wordt veelal gewerkt in teamverband waardoor kennisdeling en samenwerking worden bevorderd. Je werkt dus in verschillende teams van 3D ontwerpers en je legt verantwoording af bij de desbetreffende projectleider. Taken die je als Constructief 3D Revit Modelleur uitvoert: - Het in teamverband onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken - Het vervaardigen van 3D constructie tekeningen over alle fasen van het bouwproject - Uitwerken van constructies en modelleerwerkzaamheden m.b.v. Revit structure - Vervaardigen van vorm- en wapeningtekeningen t.b.v. betonconstructies - Het maken van aanvraag-, bestek- en werktekeningen voor projecten - Vervaardigen van werktekeningen van constructieve onderdelen en wapening

27 Mei 2023 - lees meer ...

Kostendeskundige Bouwkunde

's-Gravenhage - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige heb jij een belangrijke rol in het ontwikkeltraject. Samen met de Projectontwikkelaar breng jij het project verder in kaart en houdt hierbij met veel diverse aspecten rekening. Samen kijken jullie hoe je het beste realiseerbare project kunnen aanbieden. Als Kostendeskundige ben je om dit te bereiken bezig met: - Het maken van ramingen en financiële rapportages - Het inventariseren van kansen en bedreigen - Het meedenken en bepalen van alternatieve bouwmethodieken en materialen - Het bedenken en toepassen van innoverende, efficiënte en rendement vergrotende mogelijkheden - Het financieel en technisch haalbaar maken van projecten - Het coachen en begeleiden van de Calculatie

27 Mei 2023 - lees meer ...

Uitvoerder GWW regionaal

Roosendaal - Kracht Recruitment

Als Uitvoerder GWW ben je verantwoordelijk voor de aansturing en de logistieke organisatie rondom wegenbouwprojecten. Naast de realisatie, wordt je praktische inzicht ook ingezet in de ontwerpfase van het project. Hierdoor ben je al vroeg betrokken in het proces en kan je risico's elimineren en kansen benutten. De Uitvoerder GWW heeft de dagelijkse leiding en zorgt dat het project tot een goede afronding komt. Je hebt perspectief op een mooie rol als Hoofd Uitvoerder of bijvoorbeeld Projectleider, natuurlijk afhankelijk van jouw ambities! Binnen de rol als Uitvoerder voer je onder andere onderstaande taken uit: - Verantwoordelijkheid over de uitvoering van het werk, met een sturende rol op het gebied van ARBO, kwaliteit en milieu; - Leidinggeven aan het team op een mensgerichte manier, waarbij je de kracht van collega's optimaal benut; - Zorgen voor de coördinatie en aansturing van onderaannemers op de bouwplaats; - Verschillende projecten aansturen; - Mede verantwoordelijk zijn voor werkvoorbereiding en inkoop.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Bouwkundig ontwerpleider

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als bouwkundig ontwerpleider ben jij eindverantwoordelijk voor de aansturing van het ontwerpteam, de betrokken stakeholders én het contact met de opdrachtgever, gemeente of ontwikkelaar. Zo ben je vanaf een van de eerste fasen in het proces al betrokken en bekijk jij de kwaliteit, haalbaarheid en resultaat van het ontwerp. Binnen deze organisatie krijg je in deze rol veel verantwoordelijk én vrijheid. Als bouwkundig ontwerpleider selecteer jij op projecten je eigen team en externe partijen. Daarbij kies jij ook de juiste strategie en lijn om als team te volgen! Kortom; een dynamische rol binnen een familiaire en vooral ondernemende omgeving. Verder ben je ook actief met: - Het aansturen van de architect, adviseurs en andere partijen;  - Het contact onderhouden met de opdrachtgever, gemeenten of interne ontwikkelaar; - Het achterhalen van de vraag achter de vraag; - Het coördineren en sturen van zowel het constructieve, bouwkundige én installatietechnische ontwerp; - Zorgen voor een goede samenwerking en communicatie tussen alle betrokken partijen; - Zorgen voor een goede overdracht richting realisatie.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Projectleider GWW

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als projectleider Infra ben je vanaf de tenderfase t/m uitvoering betrokken bij diverse GWW projecten. In deze brede rol ben je verantwoordelijk voor alle verschillende aspecten, zoals contractuele zaken tot aan adviseren van opdrachtgevers. Daarnaast maak je onderdeel uit van het MT, waardoor je invloed hebt op hoe de organisatie zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Uiteraard werk je ook nauw samen met collega's van de calculatie en het ontwerpteam, waarnaast je direct in contact staat met de werkvoorbereiding en uitvoerders: Daarnaast houdt de Projectleider GWW zich bezig met: - Onderhouden van relaties en het maken van werk met werk; - Alternatieve werkwijzen inzetten om kansen te benutten en risico's te verkleinen; - Het aanjagen en optimaliseren van het projectproces vanuit de klantwensen; - Het aansturen van het uitvoerende personeel, in de werkvoorbereiding en uitvoering; - Bewaken van de klanttevredenheid, de voortgang, de kwaliteit en de kosten van het project; - Het opleveren en afrekenen van het project.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider Infra

Kruiningen - Building Heroes

Je werkt voor Infratak, onderdeel van een van de grotere MKB-ondernemers in de Zeeuwse GWW-sector met een gemiddelde omzet van 15-20 miljoen per jaar.Je bent betrokken bij toonaangevende infraprojecten in Zuidwest-Nederland, waarbij je je richt op wegenbouw, bouw- en woonrijp maken van gebieden, grondverzet, rioleringswerken, bestratingsprojecten en waterbouwkundige werken.Je maakt deel uit van een projectteam bestaande uit een projectleider, uitvoerder en jijzelf. Tijdens de beginfase van een project zorg je voor werkplannen, tekeningen, vergunningen en leveranciers- en onderaannemersselectie. Eenmaal begonnen met een project verzorg je de administratie, houd je de projectfinanciën bij, bied je technische ondersteuning en bezoek je het project regelmatig.Je neemt ook deel aan interne overlegmomenten en bouwvergaderingen met de opdrachtgever en/of andere externe partijen.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Uitvoerder Infra

Kruiningen - Building Heroes

De werkzaamheden omvatten toonaangevende infraprojecten in Zuidwest-Nederland, met een focus op wegenbouw en bouw- en woonrijp maken van gebieden;Onze opdrachtgever heeft expertise in rioleringswerken, (her)bestrating en waterbouwkundige werken;Het projectteam bestaat uit een projectleider, werkvoorbereider en jijzelf;Je bent betrokken bij het hele project en zorgt voor de planning en vastlegging van materieel en personeel;Jouw verantwoordelijkheden omvatten de dagelijkse projectleiding, inclusief het aansturen van bouwplaatspersoneel en het waarborgen van kwaliteit en veiligheid;Administratieve taken zijn ook van belang, zoals het controleren van urenstaten en het bijhouden van productie en hoeveelheden;Daarnaast neem je deel aan interne overlegmomenten en bouwvergaderingen met opdrachtgevers en/of andere externe partijen.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Constructeur Projectleider

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Constructief modelleur ben je verantwoordelijk voor de constructieve engineering van complexe bouwkundige constructies  voor onder andere Utiliteitsbouw, Woontorens en Appartementen. Jij kent Revit op je duimpje en bent wellicht al bezig om de extra mogelijkheden door het gebruik van Dynamo te onderzoeken/ toe te toepassen. Je streeft naar een kwalitatief hoogwaardig model en spoort ook collega's aan dit te doen. Je bent een teamplayer en deelt zowel problemen als nieuwe ontwikkelingen.

27 Mei 2023 - lees meer ...

junior contractmanager infra

Utrecht - Ansinger

Alles leren over complexe contracten. Over samenwerken aan infrastructurele projecten en mobiliteitsvraagstukken. Over samenwerken met (semi-) overheidsinstanties en aannemers. Doorlopend kennis opdoen in een continu opleidingstraject en dit direct toepassen in de praktijk. Dat is wat jij doet als: junior adviseur contractmanagementIn deze veelzijdige functie adviseer je de Contractmanager in elke fase van het project. In de tenderfase analyseer je contracten en achterhaal je potentiële risico’s die deze met zich meebrengen. In de contractvoorbereidingsfase inventariseer jij samen met de Contractmanager de grote hoeveelheid eisen van verschillende belanghebbende partijen. Vervolgens help je bij het creëren van de juiste inhoud van alle contractdocumenten waarin staat wie wat gaat doen en aan welke eisen het projectresultaat moet voldoen. In de projectrealisatiefase bewaak je de in het contract vastgelegde afspraken. Dit laatste doe je door:contact te onderhouden met de opdrachtnemer en af en toe kijkje nemen op de projectlocatieeventuele contractwijzigingen nauwkeurig te verwerkenhet claimmanagement in goede banen te leidenVan begin tot eind ben je bij het project betrokken en dat maakt jouw werk niet alleen leerzaam en belangrijk maar ook lekker afwisselend. Om je razendsnel te kunnen blijven ontwikkelen houden we één dag per week voor je vrij voor opleidingen, trainingen, cursussen en sparren met collega’s.

19 Mei 2023 - lees meer ...

Technisch manager infrastructuur

Den Haag - Ansinger

Aan uitdagende infrastructurele projecten werken in jouw provincie? Dit is jouw functie als: technisch manager Als technisch manager bij deze provincie ben je gegarandeerd van uitdagende projecten. Gedurende het project geef je leiding aan een team van technisch specialisten en ben je verantwoordelijk voor de GROTIK aspecten voor diverse complexe projecten op het gebied van wegen, kunstwerken en bruggen. Jij zorgt ervoor dat het project gerealiseerd wordt binnen de afgesproken planning en budgetten. Dit doe je onder andere door: opstellen van integrale technische uitvragen voor opdrachten ten behoeve van ontwerpen en contractvoorbereiding en aanbesteding van de realisatiecontracten;de werkzaamheden op gebied van techniek te coördinerente fungeren als sparringpartner van het team en het te sturen op o.a. planning, risico’s en organisatiede kwaliteit gedurende het gehele project te borgen

19 Mei 2023 - lees meer ...

Junior Werkvoorbereider Civiel Ingenieursbureau

Utrecht - Ansinger

Ben jij bezig met het afronden van je opleiding ‘Civiele Techniek’ en ben je op zoek naar een uitdagende functie als ‘Werkvoorbereider’. Dan is dit jouw baan.Als ‘Junior Werkvoorbereider Civiel’ ben je bezig met civieltechnische projecten op het gebied van kunstwerken, wegen, water en riolering. Bij deze opdrachtgever ben je met name betrokken bij diversen kleine projecten tot grote multidisciplinaire infrastructurele projecten, waar jouw werk van groot belang is. Tijdens je werk ben je bezig met bestekken, tekeningen en calculaties. Het is jouw doel om te zorgen dat het project tijdig, volgens begroting en conform de afgesproken technische specificaties wordt opgeleverd. De competenties die passen bij deze uitdagende functie zijn:Aanpassingsvermogen;Gemotiveerd;Communicatief sterk;Initiatiefrijk;Gestructureerd. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Junior Projectleider Ingenieursbureau

Utrecht - Ansinger

Ben jij onlangs afgestuurd? Of heb jij al wat werkervaring opgedaan? Heb jij de ambitie om op termijn je eigen projecten te mogen leiden? Lees dan snel verder en solliciteer!Onze opdrachtgever is op zoek naar een Junior Projectleider. De projecten waar jij aan zal werken zullen voornamelijk binnen de stedelijke infrastructuur plaats vinden. Je probeert samen met je projectteam onder begeleiding van een ervaren projectleider tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Budget, materialen, planning en duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen waar je mee leert werken. Hiernaast zal jij verder bezig houden met:Controleren en meedenken voor de verbetering van de huidige procedures die betrekking hebben op het proces;Kwaliteit waarborgen van bepaalde documentatie;Op de hoogte blijven van diverse marktontwikkelingen;Doelstellingen analyseren op haalbaarheid en daarop adequaat inspelen.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Junior Constructeur Ingenieursbureau

Rotterdam - Ansinger

Heb jij onlangs je master afgerond of ben je onlangs gepromoveerd? Heb je dat gedaan in de richting van Structural Engineering of een vergelijkbare richting? Zie jij jezelf ontplooien bij een groot advies- en ingenieursbureau tot een ervaren constructeur? Lees dan snel verder!Als Junior Constructeur ga je meewerken aan toonaangevender projecten in Nederland en misschien zelfs wel daarbuiten. Hiernaast is constructief ontwerpen en engineeren jouw passie en wil je graag meewerken aan het verbeteren van onze leefomgeving.Wat jij gaat doenJe gaat berekeningen maken voor complexe staal-, beton- en houtconstructies;Samen met je collega's behandel en werk je complexe technische vraagstukken van opdrachtgevers uit;Je werkt samen en communiceert met medewerkers of derden aan het constructief ontwerp;Je ziet toe op de eigen projectadministratie en het archiveren van projectstukken.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Constructieve Toezichthouder gemeente

Amsterdam - Ansinger

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een enthousiaste en op samenwerking gerichte Constructieve Toezichthouder, die samen met het projectteam ervoor zorgt dat projecten soepel en conform de projectdoelen verlopen.Als Constructieve Toezichthouder ga je je breed inzetten voor de projecten in uitvoering in Amsterdam. Je zal vooral buiten op de bouwplaats aanwezig zijn en vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. Je houdt toezicht op het werk van de aannemer en je hebt daarom, naast kennis en ervaring als Constructieve Toezichthouder, ook ervaring met het coördineren van kabels en leidingen en bouwlogistiek.Een belangrijk onderdeel van je werk is het toepassen van en toezicht houden op BLVC maatregelen in een complex stedelijke omgeving. Je kent het bestek of ander contract tot in de details. Je hebt inzicht in de risicovolle activiteiten binnen het project en daar richt je aandacht op, waarbij je zorgt dat de aannemer deze problemen voor is. Als Toezichthouder neem je een groot deel van de administratieve kant van het werk op je.Je beheert de stukken, maakt verslagen van bouwvergaderingen, zorgt dat het dossier goed bijgehouden wordt en houdt het risicodossier en de vergunningen bij. Je stelt toezicht- of V&G plannen op, waarvoor je nauw samenwerkt met de Directievoerder. Je kan ook ingezet worden voor monitoringactiviteiten tijdens uitvoering van een project. Dit alles onder aansturing van de directievoerder. De complexiteit van het werk zit soms in de techniek, soms in de drukke Amsterdamse omgeving en soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie. Over je werk communiceer je naar de directievoerder. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Adviseur System Engineering gemeente

Rotterdam - Ansinger

Het ingenieursbureau van de Gemeente Rotterdam werkt aan diverse bouwprojecten, midden in de stad, die steeds complexer worden. Van kleine rioolwerkzaamheden tot het her- inrichten van buitenruimtes zoals de Coolsingel en als leverancier van informatie. De projecten moeten duurzamer, veiliger en omgevingsbewust; hierbij geeft het toepassen van System Engineering uitkomst.Voor een aantal infrastructurele en gebiedsprojecten is het Ingenieursbureau op zoek naar een Adviseur op het gebied Systems Engineering, die meewerkt in deze projecten. Hierbij kan gedacht worden aan rioolvervangingsopgaven en andere buitenruimteprojecten, maar ook aan grotere projecten zoals het aanleggen van een drijvend park in de Rijnhaven.Dit ga je doen:Zorgdragen dat, in samenspraak met de vakgroep en projectteams, het SE proces wordt ingericht: van initiatiefase tot beheer;Het proces rondom stakeholders, klanteisen, systeem ontwerp en contractering voor een aantal projecten inrichten en begeleiden. Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen van context-, raakvlak- en stakeholder analyses en diverse (klant)eisspecificaties.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Technisch Manager gemeente Den Haag

Den Haag - Ansinger

Op dit moment is het Ingenieursbureau Den Haag op zoek naar een ervaren Technisch Manager voor het programma INTHR (8 tot 12 uur) en een fulltime TM voor het programma Fiets en PIW. INTHR is een programma, deels in voorbereiding, deels in de uitvoering, voor de introductie van de nieuwe trams in de Haagse regio (vandaar de naam INTHR). Hiertoe moeten het spoornetwerk en alle perrons worden aangepast. Omdat we waar mogelijk werk met werk maken wordt er in de opgaven ook vaak een herinrichting van straten meegenomen, evenals rioleringswerkzaamheden. Deze combinatie van werkzaamheden brengt extra dynamiek en soms ook complexiteit in de werkzaamheden van het team en in de afstemming met de omgeving. De TM die we voor INTHR zoeken gaat zich in eerste instantie bezig houden met de lijnen 6c en 12 b. Dit zijn lijnen in de voorbereidingsfase (SO-VO) waarbij nauw wordt samengewerkt met de HTM. Tevens zijn er grote ontwerpuitdagingen waar de TM een rol heeft in de afstemming en de coördinatie van de te maken keuzes. Voor het opstellen van benodigde PvE’s, het coördineren en hands-on faciliteren  van verschillende aspecten van het technische ontwerpproces, het borgen van integraliteit, het afstemmen met raakvlakprojecten en de (coördinatie van) toetsing van door een extern ingenieursbureau op te leveren producten wordt een technisch manager gezocht die aantoonbare ervaring heeft met dergelijke multidisciplinaire technische opgaven.Voor het programma Fiets en PIW gaat het om verschillende deelprojecten die zich in verschillende fases bevinden, van SO/VO, tot DO en uitvoering. De TM zal zich bewust moeten zijn van deze verschillende fases en wat daarvoor nodig is in de rol van TM, hij/zij zal goed moeten kunnen schakelen tussen deze verschillende type vraagstukken, de te betrekken disciplines en stakeholders en te in te zetten kennis en expertise.Dit ga je doen:de werkzaamheden op gebied van techniek te coördineren;Je bent voorzitter van en draagt zorg voor een goede samenwerking binnen het technisch team door het aanbrengen van passende taakverdeling tussen de team leden, toedelen van onderlinge raakvlakken en het motiveren en enthousiasmeren van de team leden;Je bent verantwoordelijk voor het Integraal Veiligheidsplan en het V&G-plan, ook in de ontwerpfase.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel Ingenieursbureau

Amsterdam - Ansinger

Als toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de in het contract benoemde kwaliteit, kwantiteit en bijbehorende administratie binnen civieltechnische projecten in een complexe stedelijke omgeving. Hier ben je de oren en ogen op het werk. Je maakt afspraken over de techniek, planning en materialen met de aannemer. Je fungeert als rechterhand van de directievoerder en bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de dagrapporten, afwijkingen, bestekadministratie en het notuleren van bouwvergaderingen. Verder ben je het eerste aanspreekpunt voor nutsbedrijven, (onder)aannemers, bewoners en andere betrokken partijen.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Projectleider Civiele Techniek gemeente

Nijmegen - Ansinger

De gemeente Nijmegen zoekt een Projectleider Civiele Techniek voor verschillende projecten in De Waalsprong. Dit is een grote gebiedsontwikkeling ten noorden van de Waal waar momenteel zo'n 7000 van de 10.000 te bouwen woningen zijn gerealiseerd. De projecten waaraan gewerkt wordt richten zich op het bouw- en woonrijp maken van vlekken en overige infrastructuur binnen het plangebied Waalsprong.De werkzaamheden bestaan o.a. uit:Ontwikkeling en realisatie van (deel) projecten binnen, met opdrachtgevers afgesproken eisen van kosten, tijd en kwaliteit;Beheersen van alle aspecten van het project;Leidinggeven aan projectteam;Afstemmen met partijen en belanghebbende en regelen geldstromen.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Contractmanager bij Rijkswaterstaat

Zuid-Holland - Ansinger

Rijkswaterstaat is op zoek naar een Contractmanager voor groot onderhoud in het droge areaal van Zuid-Nederland. Concreet betekent dit werken aan groot onderhoud van het wegennet in Zuid Nederland en van diverse bruggen en tevens de realisatie van het meerjarenprogramma geluid, waarbij duurzaamheid en circulair bouwen belangrijke uitgangspunten zijn. Deze afwisselende werkzaamheden maken dat je je  ook fysiek door Rijkswaterstaat heen beweegt. Zo werk je vandaag digitaal vanuit thuis, morgen schuif je aan bij het bureau van een collega in Roermond en overmorgen trek je het land in voor overleg in Den Bosch. Dit ga je doen:Vaststellen van inkoopstrategieën en contractvoorbereiding tot aan de aanbesteding en uitvoering van projecten;In overleg me de senior contractmanager voer je de regie op afgesloten contracten;Je bent verantwoordelijk voor contractbeheersing, meestal via systeem-, proces en product toetsen en stelt jezelf steeds de vraag of de opdrachtnemer voldoet aan de contracteisen. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Starter HBO Civiele Techniek

Utrecht - Ansinger

Jij bent recent afgestudeerd en net terug of nog aan het genieten van jouw welverdiende vakantie. Via diverse kanalen worden jou ontelbare uitdagingen aangeboden en je vraagt jezelf af: "Wat ga ik doen?".De bedoeling is dat jij een vliegende start maakt binnen de wereld van Civiele Techniek. Dit kan bij een tal aan opdrachtgevers zoals: overheidsinstanties, advies- en ingenieursbureaus en ook aannemers!ANSINGER helpt starters graag bij de jacht naar een leuke en uitdagende eerste baan. Wij adviseren je graag in het maken van moeilijke keuzes. Wij geven jou meerdere opties en mogelijkheden die zowel qua opdrachtgever als functie erg divers zijn. Denk hierbij aan rollen als Junior Projectleider, Ontwerper / Tekenaar, Junior Constructeur, Junior Werkvoorbereider, Assistent Projectleider, Junior Adviseur Geotechniek. Daarnaast zullen wij samen gaan kijken wat voor soort organisaties het beste bij jou passen. Wil jij graag bij een overheidsinstantie aan de slag of toch liever bij een ingenieursbureau? Werk jij graag bij een grote of kleine organisatie? Wat voor soort projecten wil jij gaan doen? Binnen welk specialisme? Dit zijn allemaal vraagstukken die wij stap voor stap met jou doorlopen om zo de perfecte match voor jou te vinden. Wij maken graag kennis met jou aan de hand van een gesprek. Op deze manier kunnen wij precies achterhalen wat jij leuk vindt en waar jij gelukkig van wordt. Tijdens dit gesprek zullen wij kijken wat jouw eigenschappen en wensen zijn. Vervolgens zullen wij intern alle mogelijkheden inventariseren en deze met jou bespreken.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider Ingenieursbureau (ZZP mogelijk)

Den Haag - Ansinger

Als Werkvoorbereider voor het Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) werk jij aan vele verschillende civieltechnische projecten. Den Haag kent ambitieuze, integrale en uitdagende projecten rondom het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Heb jij ervaring als Werkvoorbereider en ga je een uitdaging niet uit de weg? Dit is jouw baan als: Werkvoorbereider.Variërend van de grote en complexe projecten rondom de stationlocaties (CID) tot aan kleinere herinrichtingen en renovaties. Het IbDH speelt een centrale rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente. De circa 250 medewerkers van IbDH staan voor de kennis en ervaring die een grote gemeente nodig heeft als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, rail,  pleinen, parken, bruggen, kades, tunnels, riolering en om milieu.Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van openbare werken. En dat gaat verder dan techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt het werk bij IbDH concreet, veelzijdig en gevarieerd. Het ingenieursbureau heeft de opgave om uitvoering te geven aan de doelstellingen geformuleerd binnen verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag.Je bent verantwoordelijk voor:Het leggen van verbanden tussen de verschillende vakdisciplines en fases in een project;In samenwerking met collega’s ervoor zorgen dat er een integraal product tot stand komt;Het zelfstadig uitwerken van tekeningen en bestekken (waar nodig wordt je daarbij begeleid door je ervaren collega);Het schakelen tussen verschillende tekenprogramma’s zoals Autocad, Microstation, Revit en Civil 3D;Het begrijpen van de digitale transitie van 2D naar 3D datamodellen;Het kunnen aanpassen bij de verandering van werkprocessen. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Technisch Manager (IPM)

's-Hertogenbosch - Ansinger

Als Technisch Manager ben je volledig verantwoordelijk voor de civieltechnische inbreng in de voorbereidings-, aanbestedings- en realisatiefase van een project.  Het meenemen van duurzaamheidsaspecten en geslaagde innovatieve concepten zijn voor jou vanzelfsprekend.  Binnen het team techniek stuur je het ingenieursbureau, de technisch specialisten en adviseurs aan en coacht hen. Je zorgt voor een efficiënte inzet van mensen en middelen en bewaakt en borgt de technische kwaliteit en integrale veiligheid.We verwachten dat je vanuit je managementtaak de verbinding zoekt met de andere IPM-leden, vanuit het projectbelang meedenkt en de technische inbreng in besluiten overziet en borgt. Bovendien combineer je een visie op technisch management met gedegen vakinhoudelijke kennis. Je weet daadkracht en diplomatie prima met elkaar te verenigen, hebt een proactieve houding en bent een teamspeler die gemakkelijk samenwerkt met directe collega’s en met externe partijen, zonder de zakelijkheid uit het oog te verliezen. Je bent procesmatig sterk, taak- en resultaatgericht, zorgvuldig/accuraat, zelfstandig, sterk in adviseren, kan snel anticiperen op nieuwe omstandigheden.  

16 Mei 2023 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm