Vacatures Infra / Civiel / GWW Zwolle


16 vacatures gevonden

Sterke uitvoerder Asfalt / GWW

Zwolle - bouwhuysch

Als uitvoerder in de asfalt ben je het middelpunt rondom de asfaltverwerking. Op diverse locaties in voornamelijk het oosten van het land ben jij als de uitvoerder aanwezig en geeft leiding aan je team. Je houdt iedereen gemotiveerd om zo efficiënt en veilig mogelijk te werken. Het onderhouden van contacten met de omgeving, opdrachtgever en het bedrijfsbureau behoort tot de dagelijkse taken. Je vindt het elke dag weer een geweldige uitdaging om met een gedreven team een mooi wegenbouwproject te realiseren. De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering is nauw afgestemd zodat iedereen hetzelfde doel heeft.

22 Maart 2019 - lees meer ...

Projectvoorbereider Constructieve Waterbouw

Zwolle - Kracht Recruitment

In de rol van Projectvoorbereider Constructieve Waterbouw ben je de spil in de voorbereiding van spraakmakende waterbouwkundige werken. Je stapt vaak al vroeg in het bouwproces in zodat je technische en procesmatige kennis in het tenderplan kunt inbrengen. Als het project aangenomen is vang je aan met de verdere uitwerking van uitvoeringsplannen, het contracteren van onderaannemers en het optimaliseren van ontwerpen en het coördineren van de engineering. In een later stadium kun je zelfs tijdens de uitvoering worden ingezet en een rol spelen in de projectbeheersing en het bewaken van afwijkingen of het begroten daarvan. Ten slotte heb je intensief contact met de klant over het geleverde werk en de kosten van de afwijkingen. Dus kortom een zeer afwisselende baan met de volgende taken: - Deelnemen in tenderteams, schrijven EMVI teksten en uitvoeringsplannen - Meedenken in het projectontwerp en begeleiden van de engineering - Bedenken van praktisch uitvoerbare projectplannen - Contracteren van onderaannemers, contractanalyse en inkoop - Verzorgen van projectadministratie alsmede het bijhouden en begroten van afwijkingen

19 Maart 2019 - lees meer ...

Projectorganisator Civiel

Landelijk, rekeninghoudend met woon/werkverkeer - BAM Infra Nederland

Werken als Projectorganisator Civiel betekent… Heel veel uitdaging. Jij adviseert met jouw kennis ervaring de (hoofd)uitvoerder en projectleider of tendermanager, voor alle projecten tussen € 0,5 en € 25 miljoen. Als projectorganisator heb je een zeer dynamische rol aan zowel de verwervingszijde als aan de uitvoeringszijde. Jij bent de rechterhand van de projectleider en het eerste contact voor klanten en onderaannemers. Dit maakt jou het gezicht voor BAM op de projectlocatie. Wat ga je doen? Je coördineert de te gebruiken werkmethoden, werkvoorbereiding, werkplanning, veiligheidsaspecten en contractplanning; Je levert je bijdrage aan het projectmanagementplan, door tijdens de realisatiefase de interne processen te bewaken, waarbij je wijzigingen in ontwerp, contract en planning verifieert en registreert; Je stuurt op risico-inventarisatie en kostenbewaking en mogelijke bedreigingen signaleer je tijdig.

19 Maart 2019 - lees meer ...

Medewerker beheer openbare ruimte

Zwolle - Maandag

Als medewerker beheer openbare ruimte kom je te werken in het team beheer in een afwisselende baan. Zo ben je verantwoordelijk voor de de date in het areaal / beheersysteem inclusief applicatiebeheer. Dit vormt een cruciale basis voor de zorg van de buitenruimte. Samen met beleidsmedewerkers ga je de beheerstaken verder professionaliseren en het beheer en onderhoud verder ontwikkelen. Ook heb je in een rol in de implementatie van de vastgestelde GeoVisie. Dit doe je in samenspraak met de BGT- en GEO gegevensbeheerder. Je verzorgt de halfjaarlijkse coördinatie-overleggen met alle nutspartijen. Ook ben jij vergunningverlener voor de aanvragen van verschillende nutspartijen in het kader van leggen, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen. Ook maak jij voor andere teams binnen de organisatie tekeningen zoals ondergronden, aan- en verkooptekeningen.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Land en Water

Zwolle - Maandag

Als werkvoorbereider land en water ben jij het middelpunt van het team! Waarom? Omdat jij continu aan het sparren bent met de deskundigheid van je collega's. Dit doe je tijdens het werken aan integrale projecten. Je gaat aan de slag in een stimulerende omgeving waar volop kansen liggen voor je persoonlijke ontwikkeling en waar een fijne werksfeer heerst.  Als werkvoorbereider land en water werk je aan de meest essentiële maatschappelijke opdrachten van deze tijd. Duurzaamheid, waterveiligheid, energietransitie of gebiedsinrichting bijvoorbeeld. Binnen deze projecten staat een optimale samenwerking tussen alle betrokken partijen centraal.  Als werkvoorbereider land en water houd jij je bezig met cultuurtechnische projecten en natuurontwikkelingsprojecten. Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever teken je zelfstandig en stel je bestekken op.  Jij hebt een scherp oog voor detail en er ontgaat jou niks. Zowel zelfstandig als in samenwerking streef jij naar duurzame  en haalbare oplossingen. 

13 Maart 2019 - lees meer ...

Constructeur

Zwolle - Maandag

Als constructeur houd jij je bezig met het controleren van constructieve berekeningen en tekeningen. Jij bent dus messscherp als het aankomt op het bewaken van de eisen en normen met betrekking tot bouwwerken. Omdat jij een allesweter bent op het gebied van constructieve aspecten controleer jij niet alleen maar heb je ook een adviserende rol. De controleur in jou heeft altijd de boventoon omdat ook moet worden gecheckt of de juiste materialen zijn gebruikt en of de juiste vergunningen aanwezig zijn. Bij het signaleren van een afwijking spring jij direct in om bij te sturen, je adviseert en denkt mee in oplossingen. Ook verzorg jij de nodige correspondentie zodat alle partijen op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Tot slot bewaak jij te allen tijde het proces met betrekking tot de constructieve aspecten. Jij bent 30 uur per week beschikbaar vanaf 20 april. De vacature sluit op 20 maart. 

13 Maart 2019 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider openbare ruimte

Zwolle - Maandag

Als werkvoorbereider openbare ruimte kom jij te werken in een groeiende organisatie. Momenteel werkt er één werkvoorbereider waarmee jij gaat samenwerken. De andere werkvoorbereider gaat zich vooral bezig houden met de grotere projecten terwijl jij eerst de kleinere projecten gaat oppakken. De organisatie waar jij aan de slag gaat besteed de technische ontwerpen uit aan ingenieursbureaus. Hierdoor ben jij de schakel tussen de ontwerpers en de uitvoering. Jij calculeert het getekende, zorgt voor de inkoop van de materialen en zorgt dat het personeel op de juiste plek staat ingepland. Het is een erg zelfstandige functie. Uiteraard kan je wel altijd terecht bij de senior werkvoorbereider. De projecten die zij vooral uitvoeren zijn integraal. Ik zal een voorbeeld schetsen. Rondom een verzorgingstehuis moet de openbare ruimte aangepakt worden. Jij bent dan verantwoordelijk voor de voorbereiding van al het groen, de bestrating en de aanleg van een nieuwe parkeerterrein. Je bent dus bezig met de volledige terreininrichting bij verschillende projecten.

13 Maart 2019 - lees meer ...

Adviseur beheer en onderhoud waterschap

Zwolle - Maandag

Als adviseur beheer en onderhoud ben jij verantwoordelijk voor de afstemming op het aspect beheer en onderhoud in het project waterschapszorg. Je bent de spil tussen het projectteam. Zij dragen zorg voor de implementatie van Waterschapszorg op de afdeling beheer en onderhoud. Je draagt zorg voor het aanleveren van de gewenste specificaties van het watersysteem aan het begin en het toetsen bij de oplevering. Ook ga jij je bezig houden met de inventarisatie van waterhuishoudkundige knelpunten. Voor medewerkers ben je het eerste aanspreekpunt in al bovengenoemde. Als adviseur beheer en onderhoud geef je uitleg aan medewerkers zoals peilbeheerders, waterschapsvakmannen en gebiedsbeheerders. Je brengt de consquenties voor wijzigingen ten opzichte van toekomstig beheer en onderhoud en herinrichtingswerken in beeld. Je schakelt bij dilemma's die buiten de kaders van het handelingsperspectief vallen met de verschillende medewerkers

12 Maart 2019 - lees meer ...

Trainee civiele techniek wegenbouw

Zwolle - bouwhuysch

bouwhuysch heeft exclusief van onze opdachtgever de vraag gekregen voor het werven, selecteren en begeleiden van ambiteuze civieltechnische starters voor het traineeship. Elk traineeship wordt individueel opgesteld op basis van de huidige marktontwikkelingen, jouw wensen en persoonljkheid. Door persoonlijke coaching (via het Insighs Model) creeeren we voor een starter het ideale maatwerktraject. Voor de één is dat een generalistisch traject met veel projectmanagement binnen de infra, voor de ander kan juist een specialistisch traject zjin met veel ontwerp op civieltechnische projecten. Onze opdrachtgever de mogelijkheid biedt om zowel bij het ingenieursbureau als de aannemer actief te zijn. Daarnaast heeft ze meerdere vestigingen. Afhankelijk van jouw woonplaats wordt gekeken naar de werklocatie.

9 Maart 2019 - lees meer ...

Traineeship civiele techniek

Zwolle - bouwhuysch

Voor 3e jaars of net afgestudeerde civiele techneuten heeft bouwhuysch de vraag gekregen voor het werven en begeleiden van ambiteuze starters. De traineeship zal worden vorm gegeven door jouw wensen en persoonlijkheid. Aan de hand van persoonlijke coaching via het Insights Model wordt er samen met jouw gekeken hoe wij het traject aanvliegen. Misschien ben jij op je plek buiten dicht bij de de realisatie of pas jij meer bij de kant van projectbeheersing. Onze opdrachtgever is zowel actief in de wegenbouw als de beton- en waterbouw.

9 Maart 2019 - lees meer ...

Senior projectleider civiel

Zwolle - Maandag

Als senior projectleider heb jij affiniteit met projectmanagement. Jij controleert, plant, regelt en verdeelt de dagelijkse werkzaamheden vanuit een niet-hiërarchische positie. Je bent daarnaast ook verantwoordelijk voor de budgetbewaking van projecten. Je instrueert medewerkers en draagt zorg voor kwalitatief goede werkzaamheden. Je ondersteunt medewerkers bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen vanuit je vakinhoudelijke kennis. Je signaleert problemen, vervult een klankbordfunctie en fungeert als eerste aanspreekpunt wat betreft werkinhoud. Als senior projectleider civiel heb jij een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en toepassen van innovatieve contracten. Je bent een echte teamspeler die over voldoende flexibiliteit beschikt en in staat is de doelstellingen binnen de gestelde kaders met het projectteam te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor het volgende: - Begeleiden van projecten (groot onderhoud en stedelijke ontwikkeling); - Projectmatig werken; - Sturen op geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit; - Communiceren met bewoners en andere belanghebbenden; - Aansturen van en samenwerken met werkvoorbereider en toezichthouder; - Adviseur voor de projecten die jij in je portefeuille hebt.

8 Maart 2019 - lees meer ...

Adviseur onderhoud waterbeheersyteem

Zwolle - Maandag

Als adviseur waterbeheersysteem ben je adviseur voor het afdelingshoofd voor het proces onderhoud. Je bent verantwoordelijk voor de strategische en tactische plannen. Je hebt een inhoudelijke visie op de wijze waarop je onderhoud professioneel organiseert. Dit weet je uit te dragen naar je collega's en neemt hen hierin mee. Je geeft sturing aan het inrichten en verder professionaliseren van het onderhoudsproces. Als adviseur waterbeheersysteem weet je verbinding te leggen met de andere disciplines binnen de afdeling. Je treedt op als interne opdrachtgever, organiseert een deel van de technische bedrijfsvoering en volgt de ontwikkelingen binnen watersysteembeheer. Deze ontwikkelingen vertaal je naar beheer en onderhoud. Je zorgt ervoor dat het belang van beheer en onderhoud goed in projecten wordt meegenomen. Je maakt de beheerplannen voor onder andere maaien, baggeren, beschoeien en houdt deze actueel.

4 Maart 2019 - lees meer ...

Adviseur waterketen

Zwolle - Maandag

Als adviseur waterketen houd jij je bezig met zeer uiteenlopende werkzaamheden. Zo hou jij je bijvoorbeeld bezig met het uitvoeren van onderzoek naar het optimaliseren van de afvalwaterketen. Daarnaast ben jij ook een aanspreekpunt inzake de afvalwaterketen voor gemeenten. Voor een goed en efficiënt beheer van de afvalwaterketen wordt er intensief samengewerkt met de gemeenten in het gebied waarin het waterschap is gevestigd. Je neemt deel aan samenwerkingsverbanden binnen de afvalwaterketen en houdt alle gegevens bij die verstrekt worden inzake de keten. Voor een goed en effciënt beheer van de afvalwaterketen werkt het waterschap intensief samen met de gemeenten in ons gebied. Hiervoor is het Water Innovatienetwerk Winnet opgericht. Door deze samenwerking kunnen kosten worden bespaard en kunnen we de kwaliteit van de afvalwaterketen verbeteren. Voor deze functie is het van belang dat je de volgende competenties bevat: - Analytisch vermogen; u weet gegevens vlot te analyseren en er uw oordeel over te vormen. - Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling). - Zelfstandig werken en tonen van initiatief. - Bevestiging van de parate vakkennis 

4 Maart 2019 - lees meer ...

Leraar Infra / Grond-, Weg- en Waterbouw

Zwolle - Deltion College

Leraar Infra / Grond-, Weg- en Waterbouw Wij zoeken een nieuwe collega Binnen het college Techniek & Gebouwde Omgeving is vanwege uitbreiding van het team een vacature ontstaan voor de functie van leraar Infra, Grond-, Weg- en Waterbouw. De ontstane vacature heeft een omvang van 0,8-1,0 fte. Wij zijn op zoek naar een leraar Infra / GWW met kennis en ervaring in de uitvoering en werkvoorbereiding van projecten. We komen graag in contact met iemand die ervaring heeft in de Grond-, Weg- en Waterbouw en deze kennis en kunde goed kan overbrengen op onze studenten. Bij voorkeur heb je kennis van Maatvoeringstechnieken en Civil3D of je wilt je hierin bekwamen. Onze nieuwe collega verzorgt en begeleidt theorie- en praktijklessen aan studenten van de opleiding Infra: niveau 2,3 en 4 BBL/BOL. Jij draagt jouw professionele kennis en vaardigheden over aan onze studenten. Jij zet hen aan tot zelfstandig en samenwerkend leren, waarbij je gebruik maakt van diverse werkvormen. Jij bent in staat om onderwijskundige vernieuwingen op te pakken en door te voeren en daarin jouw collega’s mee te nemen. Jij vertaalt relevante ontwikkelingen in jouw werkveld naar het opleidingsprogramma. Daarnaast houd jij je bezig met de ontwikkeling van de examens en participeer jij in (team overstijgende) projecten en/of werkgroepen. Jij begeleidt studenten in hun stage (BPV).

1 Maart 2019 - lees meer ...

Adviseur waterveiligheid

Zwolle - Maandag

Als adviseur waterveiligheid houd jij je bezig met verschillende zaken. Je adviseert en ontwerpt bij dijkversterkingsprojecten zoals in het hoogwaterbeschermingsprogramma is beschreven. Je bent actief in zowel de verkenningsfase als de planuitwerking en realisatie. Je bent daarnaast inzetbaar als ontwerper en als specialist bij de beoordeling van waterkering. Deze moeten aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. Je zet in de rol van adviseur je specialistische kennis in bij vraagstukken vanuit het beheer en onderhoud van waterkeringen. Als adviseur waterveiligheid kom je op de afdeling onderzoek en advies te werken. Hier houden zij zich bezig met waterveiligheid, waterketen, watersysteem en energie en duurzaamheid. Vanuit deze afdeling adviseren experts op basis van actuele en hoogwaardige vak,- gebieds- en systeemkennis de organisatie. Als adviseur waterveiligheid beschik jij over de volgende competenties: - Analytisch vermogen; je weet gegevens vlot te analyseren en er een oordeel over te vormen. - Communicatief vaardig (zowel schriftelijk als mondeling). - Zelfstandig werken - Initiatiefrijk

28 Februari 2019 - lees meer ...

Projectleider civiele techniek

Zwolle - Maandag

Heb jij al enige jaren ervaring als projectleider civiele techniek en ben je toe aan de volgende stap? Onze nieuwe projectleider civiele techniek is er één die stevig in zijn schoenen staat. Als nieuwe aanwinst kun jij vanuit een helicopterview procesgericht en resulstaatgericht werken. Je bent innovatief en wil altijd vernieuwend zijn. Je bent ondernemend en kan je team enthousiasmeren. Je toont lef en je kan onafhankelijk werken. Je kan goed luisteren en je hebt gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen. Als projectleider civiele techniek werk je op detacheringsbasis bij één van de vele opdrachtgevers die Maandag rijk is. Hoe werkt dat precies? Ik leg het uit! Onze opdrachtgevers zijn overheidsinstanties die ons inschakelen bij een tijdelijk capaciteitstekort. Je krijgt een contract bij Maandag en van daaruit word je bij verschillende opdrachtgevers gedetacheerd. Dit kan zes maanden zijn, een jaar of soms langer dan een jaar. Op deze manier geniet van je de vastigheid van een contract maar zit je nooit te lang bij een opdrachtgever. Ideaal om je horizon te verbreden en een kijkje te nemen in verschillende keukens! Onze projectleider civiele techniek vindt persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Daarom biedt Maandag trainingen aan op zowel persoonlijk als op professioneel vlak, je bent nooit uitgeleerd! Als je meer wil weten over de mogelijkheden, schroom niet en neem contact op! Als projectleider civiele techniek kan je zowel in loondienst werken als op zzp basis. In loondienst word je ingeschaald in schaal 10 of 11, dit betekent dat je loon tussen de €3105,07 en €5399,12 bruto per maand ligt. Dit is afhankelijk van je ervaring en opleiding. Als zzp'er kunnen wijeen tarief aanbieden van maximaal €80,- per uur.

25 Februari 2019 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm