Vacatures Infra / Civiel / GWW Hoofddorp


4 vacatures gevonden

Senior Uitvoerder Infra

Hoofddorp - Kracht Recruitment

In de functie van senior uitvoerder infra geef je leiding aan een vaste asfaltploeg en ben jij verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van middel- tot grote asfaltprojecten. Verder zijn de volgende zaken belangrijk: - Met jouw leiderschapskwaliteiten zorg je ervoor dat jouw team optimaal presteert; - Jij bent de cruciale schakel in de succesvolle realisatie van de projecten;  - Je zorgt dat de planning op-en-top in elkaar zit; - Je signaleert afwijkingen en meer- of minderwerk; - Verantwoordelijk voor goede documentatie;

21 Januari 2022 - lees meer ...

Kostendeskundige Civiele Betonbouw

Hoofddorp - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige Civiele Betonbouw zorg jij (voor een deel) van de financiële verslaglegging en beheersing van de kosten van een infraproject. Deze werkzaamheden zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van spraakmakende infra projecten. Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken: - Financiële haalbaarheidsstudies;  - Maken van begrotingen in de initiatieffase voor het projectbudget; - Maken van begrotingen in de ontwerpfase; - Opstellen van de inschrijfbegroting en het leiden van opdrachten; - Coördineren van de calculatiewerkzaamheden voor een project; - Opstellen van een risicoanalyse en het vaststellen van beheersmaatregelen.

19 Januari 2022 - lees meer ...

Civieltechnisch Directievoerder

Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer

Civieltechnisch Directievoerder 36 uur | Hoofddorp Het Ingenieursbureau van Gemeente Haarlemmermeer – te Hoofddorp – zoekt enthousiaste ervaren directievoerders. Gun jezelf een mooi december cadeau en neem een nieuwe baan! Jouw rol als civieltechnisch directievoerder Je bent verantwoordelijk voor directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook groen, kunstwerken en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. Je voert de werkzaamheden uit binnen een projectteam “Reconstructies, Aanleg nieuwe Infra en/of Water”. In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je, als rechterhand van de technisch projectleider, alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Je bent verantwoordelijk voor de realisatiefase, nazorgfase en de overdracht aan de cluster Beheer & Onderhoud. Het “denken als beheerder” bij jouw projecten is hierbij een belangrijk aspect. Criteria hiervoor zijn tijd, kwaliteit, geld en integraliteit. Jouw werkzaamheden • Toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid; • Startmelding maken bij start project; • Technisch advies, met financiële consequenties geven aan de projectleider; • Coördineren van de uitvoering van alle bij het uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen; • Melden en aansturen van milieukundige werkzaamheden; • Behandelen van vragen en afhandelen van klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase; • Functioneel aansturen van 1 of meer toezichthouders; • Meer en minderwerk opgaven en bestekwijzigingen van de aannemer beoordelen; • Je bent voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen; • Beoordelen van de eindoplevering van de aannemer; • Verzorgen van overdrachten aan de cluster Beheer en Onderhoud; • Als gemeentelijke vertegenwoordiger deelnemen aan interne en externe overleggen; • Tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten) Waar ga je werken? Het Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de (her-)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Ook begeleidt het de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke accommodaties. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie UAV gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. In alle fases van de projecten begeleiden we op het gebied van: ontwerp, aanleg nieuwe infra, water, reconstructies, groen en bepaalde specialismes zoals verkeer en kostendeskundigheid. Dit doen we in zelfsturende projectteams. Er wordt hard gewerkt, maar er is zeker ook tijd voor plezier en gezelligheid.

4 November 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider/ Assistent projectleider

Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer

Werkvoorbereider/ Assistent projectleider 36 uur | Hoofddorp Gemeente Haarlemmermeer – te Hoofddorp – zoekt werkvoorbereiders/ assistent projectleiders. Heb jij je sporen in de civiele techniek verdiend en wil je meewerken aan onze projecten in de openbare buitenruimte? Infrastructuur, kunstwerken, reconstructie woongebieden en bedrijventerreinen en openbare verlichting? b>Gun jezelf een december cadeau en neem een nieuwe baan! Jouw rol als werkvoorbereider/ assistent projectleider Als werkvoorbereider/ assistent projectleider civiele techniek ben je een belangrijke schakel in het projectteam. Je voert jouw werkzaamheden uit in een zelfsturend projectteam waarbij jij hét aanspreekpunt bent op het gebied van werkvoorbereiding. Je hebt minimaal twee jaar ervaring in het civieltechnische vak. Jouw werkzaamheden Je hebt een gevarieerd takenpakket en organiseert alle voorkomende werkzaamheden in de ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase: • Je levert vakinhoudelijke expertise samen met je collega’s van andere vakdisciplines; • Je toetst producten op de civieltechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad; • Je assisteert bij de begeleiding van de uitbesteding van werkzaamheden aan derden; • Je maakt (soms) tekeningen, werkomschrijvingen en bestekken van kleine omvang; • Je assisteert bij de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met interne en externe partijen, bewoners en gebruikers; • Je stelt programma’s van eisen, plannen van aanpak, ramingen en risicoanalyses op; • Je rapporteert tijdig aan de projectleider over de voortgang, financiële consequenties en afwijkingen. Waar ga je werken? Het Ingenieursbureau is verantwoordelijk voor de (her-)inrichting van de openbare buitenruimte van o.a. woonwijken, parken, infrastructuur en bedrijventerreinen. Ook begeleidt het de nieuwbouw en renovatie van gemeentelijke accommodaties. Globale plannen worden uitgewerkt tot gedetailleerde ontwerpen en bestekken (door derden). Vervolgens wordt het werk aanbesteed, wordt directie UAV gevoerd en wordt ter plekke toezicht gehouden op de uitvoering. In alle fases van de projecten begeleiden we op het gebied van: ontwerp, aanleg nieuwe infra, water, reconstructies, groen en bepaalde specialismes zoals verkeer en kostendeskundigheid. Dit doen we in zelfsturende projectteams. Er wordt hard gewerkt, maar er is zeker ook tijd voor plezier en gezelligheid.

4 November 2021 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm