Vacatures civiele techniek / infra / GWW Zeeland


2 vacatures gevonden

Starter Uitvoering

Zeeland - Building Heroes

Heb jij als starter behoefte om je kennis en ervaring te boosten en jezelf onder vakkundige begeleiding in no-time te ontwikkelen tot professional? Kies dan voor de Construction University: het ontwikkelprogramma waarin jij in 2 of 3 jaar uitgroeit tot échte bouwheld. Met het traineeship van de Construction University word je klaargestoomd richting lijnmanagement- of specialistfuncties zoals bouwplaatsmanager, projectcoördinator, bouwkostenmanager of planontwikkeling. Maar uiteraard moet je ergens beginnen, bijvoorbeeld in de rol van (Junior) Uitvoerder. Binnen de rol van Uitvoerder kan jij snel schakelen en ligt jouw focus op het veilig en goed uitvoeren van het werk en alles wat daar bij komt kijken. Meer weten over wat jou te doen staat als Uitvoerder? Bekijk deze pagina. 

16 Juni 2022 - lees meer ...

Maintenance Engineer

Middelburg - Waterschap Scheldestromen

Maintenance Engineer Middelburg, 36 uur per week (tijdelijk tot 31 december 2022) Bouw mee aan de basis van de Zeeuwse Waterveiligheid. Bedrijfsinformatie Bij waterschap Scheldestromen werken zo’n 500 medewerkers met veel kennis en passie aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Door heel Zeeland. Jij binnenkort ook? Het werk bij het waterschap is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! De afdeling Waterkeringen (WK) De afdeling die gaat over planmatig beheer en onderhoud, ontwikkelen van beleid en vergunningverlening op het gebied van waterveiligheid. Met aandacht voor de omgeving, waarbij ruimte wordt geboden voor recreatief medegebruik. Je directe collega’s zijn onder andere bezig met:Toetsen van de staat van de waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke normering. Via een procesmatige aanpak invulling geven aan het planmatig en risico gestuurd beheer en onderhoud. Voorbereiden van projecten voor versterking Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) en groot onderhoud. Adviseren over en toetsen van (ruimtelijke) planontwikkeling van derden. Opstellen van een vergunningenkader en het beoordelen van vergunningaanvragen. Opstellen en actueel houden van calamiteitenplannen. De functieomschrijving De Maintenance Engineer Waterkeringen is dé deskundige op het gebied van onderhoudsconcepten en meerjaren onderhoudsplannen voor waterkeringen, waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende objecten binnen het areaal van waterschap Scheldestromen. Wat zijn jouw werkzaamheden? Het hoofddoel van de functie is door efficiënt en effectief onderhoud uit te voeren maximaal bij te dragen aan de hoogwaterveiligheid voor Zeeland. Je vertaalt van doelen en beleid naar meerjaren uitvoeringsplannen en onderhoudsconcepten die nodig zijn om de financiële begroting en capaciteitsplanning op te stellen. Als beleidsmatige keuzes leiden tot bijstelling, weet jij de consequenties in beeld te brengen. Je toetst samen met de collega’s van de uitvoering op welke punten de onderhoudsconcepten actueel zijn of bijgesteld moeten worden. Jij coördineert om te komen tot risico gestuurde onderhoudsmaatregelen. Je betrekt marktpartijen voor advies-of inspectiewerk en je ziet toe op de juiste uitvoering van het werk.

1 April 2022 - lees meer ...

Filteren