Vacatures civiele techniek / infra / GWW Limburg


4 vacatures gevonden

Toezichthouder Civiel

MAASTRICHT - Maandag

Ben jij de nieuwe Toezichthouder Civiel voor een mooie gemeente in Limburg? Als Toezichthouder Civiel werk je samen met onder andere een werkvoorbereider, directievoerder en gebiedsopzichter om projecten te realiseren op het gebied van wegen, kunstwerken en riolering. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerdere civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang van het werk, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jouw werkgebied is breed, als Toezichthouder Civiel werk je namelijk zowel buiten door het toezicht houden bij de uitvoering van beheer en onderhoudswerken, alsook vanuit je kantoor om de rapportage op te stellen over de voortgang en uitputting van de middelen. Je hebt passie voor je werk en je bent extern gericht en dienstverlenend. Hierdoor vind je het belangrijk dat de kwaliteit van werken worden bewaakt en signaleert de afwijkingen. Jouw transparantie in je werk zorgen ervoor dat de budgetten goed bewaakt worden een dat je voortgangs- en eindcalculaties en evalueert de uitvoering. Klinkt goed toch? Dacht ik ook! Neem contact met mij op via 06 83 02 45 08 of [email protected] en wie weet ziet jouw maandag er binnenkort heel anders uit.

Gisteren - lees meer ...

Senior Inkoopadviseur

Maastricht - Maandag

Goedkoop is duurkoop, maar duur kopen is niet altijd goed kopen. Toch?! Het verantwoord en efficiënt inzetten van budgetten is altijd een uitdaging. Dat weet jij als Senior Inkoopadviseur maar al te goed. Om het nog wat lastiger te maken, gaat het bij deze opdracht om de inkoop en contractenbeheer van producten en diensten voor de aanleg en het onderhoud van grootse infraprojecten. Aan jou om hier via heldere strategieën sturing aan te geven. Je baseert je adviezen en inkoopstrategieën op bestaande wet- en regelgeving. Een contract afsluiten zonder dat deze voldoet aan de geldende kaders, richtlijnen of randvoorwaarden? Not on your watch! Jij bent de vraagbaak voor contract(beheersings)zaken en past gevraagd en ongevraagd jouw specifieke kennis van aanbesteden, contracteren en contractbeheersing toe.

2 September 2019 - lees meer ...

Specialist Civiele Techniek Wegen

St. Odiliënberg - Maandag

De gemeente waar je komt te werken is groen, schoon en veilig. Dat moet natuurlijk zo blijven! And that's where you come in. Als Specialist Civiele Techniek werk jij samen met een team aan de ruimtelijke opgave. Je bent verantwoordelijk voor het beheren en vernieuwen van de openbare ruimte, in het bijzonder van de wegen. Vanuit je Civiel Technische achtergrond denk je mee in ontwerpen, bij het opstellen van bestekken, het controleren hiervan en ben je betrokken bij directievoering en toezicht op de uitvoering. Ook is het aan jou om: - Als aanspreekpunt te fungeren voor team en organisatie op het gebied van wegenbeheer; - Samen met je collega's te bouwen aan het beleid op het gebied van beheer en onderhoud van wegen; - Nauw contact te onderhouden met de bewoners inzake actualiteiten en wat er lokaal leeft; - Beleid en uitvoering goed op elkaar te laten aansluiten.

26 Augustus 2019 - lees meer ...

Adviseur Civiele Techniek

MAASTRICHT - Maandag

Ken jij de RBK versie 1.1 uit je hoofd? Dan ben jij wellicht de Adviseur Civiele Techniek die ik zoek!  Als Adviseur Civiele Techniek fungeer je als expert met de nodige kennis van en ervaring met civiel-technische constructies. De focus van de functie ligt op de begeleiding van een 2-tal Prestatiecontracten, welke op korte termijn gaan starten. Daarnaast worden afzonderlijke (kleinere) opdrachten voorbereid en uitgevoerd. Je bent hierbij een belangrijke schakel binnen de projectteams van de 2 Prestatiecontracten, het technisch team én de linkin-pin naar de Technisch Manager. Daarnaast hebben veiligheid, informatievoorziening en duurzaamheid je aandacht.  - Je zet je specifieke inhoudelijke expertise in binnen de Prestatiecontracten en adviseert in verschillende fasen van het project op het eigen werkpakket; - Je toetst ontwerpen en andere voorstellen van Opdrachtnemers op kwaliteit en maakt een gedegen beoordeling en evaluatie met betrekking tot het ontwerp, de effecten hiervan en de technische aspecten; - Je toetst uitgevoerde werkzaamheden aan de opdracht en aan overige gemaakte afspraken en beoordeelt hierbij inspectie- en toestandsrapportages. Je toetst of voorstellen, ontwerpen en uitgevoerde werkzaamheden veilig zijn; - Je legt resultaten vast in rapportages en beoordeelt op- en afleverdossiers; - Je signaleert (technische) risico's, raakvlakken en afwijkingen én denkt mee over passende oplossingen en/of beheersmaatregelen. Daarbij bewaak je dat het risicodossier op technische aspecten periodiek geactualiseerd wordt en daarvoor de benodigde informatie verzamelt en aangeleverd wordt (oorzaken en gevolgen risico's); - Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) de Technisch Manager met betrekking tot het onderhoud van objecten en neemt deel aan (technische) overleggen met beheerder en opdrachtnemer; - Je doet voorstellen en geeft adviezen om de uitvoering van het project en/of het proces te verbeteren. Bovendien draag je aantoonbaar bij aan het op orde houden van de kwaliteit en kennis van het vakgebied; - Je hebt overzicht in de voortgang van technische aspecten van acties, zoals beoordeling VTW's, ontwerpen, verbetervoorstellen en zorgt voor voortgang van deze acties; - Naar aanleiding van (eventuele) aanvullende (onderhouds)vragen en wensen vanuit de beheerder verzamel je relevante tekeningen, technische handleidingen, toestandsinspecties en andere relevante zaken en initieer je eventueel aanvullende onderzoeken. Hiermee wordt de (aanvullende) onderhoudsbehoefte duidelijk in beeld gebracht, zodat de onderhoudsvraag nader uitgewerkt kan worden in scopemaatregelen, die afgestemd/afgebakend worden met de beheerder. Vervolgens stel je, middels functioneel specificeren, vanuit de onderhoudsvraag de (technische) vraagspecificaties (contracttekst) op ten behoeve van het aanbestedingstraject; - Dankzij je proactieve operationele afstemming stuur je op een goed verloop van de werkzaamheden. Naast je rol in projecten volg je uiteraard nauwlettend de ontwikkelingen binnen je vakgebied. Daar waar je kansen of risico's ziet, kom je proactief met voorstellen en oplossingen. Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel en ben je enthousiast geworden? Neem dan snel contact met mij via 06 83 02 45 08 of [email protected]

23 Augustus 2019 - lees meer ...

Filteren