Vacatures civiele techniek / infra / GWW Groningen


43 vacatures gevonden

Uitvoerder betonrenovatie en onderhoud

Noord Nederland - Prostruct

Voor een klant in het noorden van het land zijn wij op zoek naar een uitvoerder betonrenovatie en onderhoud. Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van renovatie en onderhoud van civiele betonconstructies op basis van de CUR 118 en CUR119. Je stuurt het bouwplaatspersoneel van de in te schakelen onderaannemers aan, overlegt met de werkvoorbereiding en productspecialist over de toe te passen reparatiematerialen en te hanteren uitvoeringsmethoden, communiceert met de omgeving en draagt zorg voor de veiligheid van onze medewerkers, die van onze onderaannemer, weggebruikers en voorbijgangers. Daarnaast ben je ons aanspreekpunt op locatie en ben je verantwoordelijk voor een goede voortgang en uitvoering van de werkzaamheden. Je bent administratief sterk aangelegd, verzamelt de documentatie van de onderaannemer en draagt zorg voor de bewijsstukken om te kunnen aantonen dat er aan de gevraagde kwaliteit voldaan is.

20 Oktober 2017 - lees meer ...

Ervaren projectleider civiel

Noord Nederland - Prostruct

Voor een groeiend adviesbureau gevestigd in het noorden van Nederland zijn wij op zoek naar een ervaren Projectleider.   Functie-inhoud Als Civieltechnisch Projectleider ben je primair verantwoordelijk voor het leiden van een team van specialisten binnen de volle breedte van de Civiele Techniek. Bij klanten ben je in staat om een langdurige klantrelatie op te bouwen en door te schakelen naar nieuwe projecten. Daarbij heb je oog voor de volle breedte van de vele expertises binnen de organisatie.   Bij de organisatie wordt er nauw samengewerkt met overheden en aannemers. Door betrokkenheid en begrip voor samenwerkingspartners  werkt men graag met onze opdrachtgever samen. De organisatie bestaat uit een groep jonge professionals die met de juiste begeleiding tot grootse dingen kunnen komen.   

20 Oktober 2017 - lees meer ...

Ontwerper infra (MX / Civil3D) voor Ring Groningen

Groningen - bouwhuysch

Als Civil 3D Ontwerper Wegen maak je zelfstandig ontwerpen van 3D modellen volgens het programma van eisen en/of verzamelde informatie. Samen met een ontwerpteam van vakspecialisten werk je mee aan het uitdagend project wat Aanpak Ring Zuid heet. De zuidelijke ringweg in Groningen is de belangrijkste verkeersader van het Noorden. Het project Aanpak Ring Zuid verbetert de bereikbaarheid van stad en regio, de leefbaarheid en de veiligheid. Tussen 2016 - 2021 ondergaat de weg een belangrijke reconstructie. De Combinatie Herepoort voert de werkzaamheden uit. bouwhuysch is exclusief gevraagd een sterke ontwerper te leveren.

18 Oktober 2017 - lees meer ...

Systems engineer civiele bouw

Noord Nederland - Prostruct

Voor een aannemer in het noorden van het land gespecialiseerd in het bouwen van kunstwerken zijn wij op zoek naar een Systems Engineer. Dit betreft een structurele invulling. Functieomschrijving: Als Systems Engineer (SE) ben je zowel coördinerend als uitvoerend actief. Je hebt een centrale rol in het projectteam met betrekking tot SE activiteiten en coördineert/verspreidt de meest actuele gegevens naar betrokken partijen. Je werkt mee aan verschillende UAV-gc projecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het inrichten en actueel houden van het systeem (software: Relatics) en beheer je planningen en draag je zorg voor de noodzakelijke rapportages, verificaties & validaties en het opstellen van keuringsrapporten.

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider/engineer civiele bouw

Noord Nederland - Prostruct

Voor een klant in het noorden van het land, gespecialiseerd in het bouwen van kunstwerken zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider/Engineer. Het betreft een structurele aanstelling. Als werkvoorbereider/engineer ben je verantwoordelijk voor de technische en organisatorische voorbereiding van D&C projecten. Je bent in een vroeg stadium verantwoordelijk voor de coördinatie van de engineering en doorloopt het project uiteindelijk tot en met oplevering. Takenpakket o.a.; Toetsen technische haalbaarheid, uitzoeken alternatieven. Opstellen werkplannen / DKP’s  Afstemmen input/tekenwerk/engineering van derden.  Verantwoordelijk voor afstemmen techniek en ontwerp op regelgeving, wetgeving en contract. Opstellen en bijhouden tekeningbehoeftenschema’s.  Opstellen en bijhouden projectplanningen.  Opstellen VTW’s/afwijkingen. Tekening- en contractcontrole.  Inkoopvoorbereiding en bijwonen inkoopgesprekken.  Deelnemen aan diverse vergaderingen (o.a. werkoverleg, bouwvergadering, engineeringsoverleg).  Uitwerken van technische details en beheren van de documentenlijsten.

17 Oktober 2017 - lees meer ...

Uitvoerder betonrenovatie- en onderhoud

Groningen - Bouwselect

Als Uitvoerder betonrenovatie en onderhoud zal de dagelijkse uitvoering van de renovatie en het onderhoud van civiele betonconstructies onder je verantwoordelijkheid vallen. De taken zullen op basis van de CUR 118 en de CUR 119 uitgevoerd worden. Namens het project ben je het aanspreekpunt op de locaties en ben je verantwoordelijk voor een goede voortzetting en uitvoering van de werkzaamheden. Daarnaast stuur je het bouwplaats personeel van de onderaannemers aan, pleeg je overleg met de werkvoorbereiding en productspecialisten, communiceer je met de omgeving en waarborg je de veiligheid op de bouwplaatsen. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor het document-beheer van de onderaannemers. Als Uitvoerder betonrenovatie en onderhoud zal je in ieder geval de volgende taken gaan uitvoeren: het voorlichten en instrueren van bouwplaats-medewerkers en onderaannemers; zorgen voor een goede afstemming van de werkzaamheden; regelen van de aanwezigheid van materialen, gereedschappen en VGM voorzieningen; uitvoeren van keuringen, metingen en het rapporteren van deze resultaten; houden van toezicht op de kwantiteit en kwaliteit van het opgeleverde werk; contact onderhouden met de opdrachtgever aangaande de uitvoering van de werkzaamheden; bijhouden van week- en dagrapporten, gewerkte uren, hoeveelheden en ontvangen leveringen.  

17 Oktober 2017 - lees meer ...

ProjectcoÖrdinator/beleidsmedewerker

Noord Nederland - Prostruct

Voor een gemeente in het noorden van het land zijn wij op zoek naar een ervaren projectleider/beleidsmedewerker. De functie is structureel.   Functie-inhoud Als Projectcoördinator civiele techniek: draag je bij aan de integrale beleidsontwikkeling. ben je verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen binnen het taakgebied BOR. ben je richtinggevend en projectleider als het gaat om het realiseren van de ontwerpplannen en meervoudige projectplannen. ben je verantwoordelijk voor de contractvorming en aanbesteding van werken aan derden en        mede aanbesteden op het gebied van het beheer openbare ruimte. ben je eerste aanspreekpunt en trekker van civiele projecten (o.a. wegen, bruggen, riolering,         gebouwen) en verkeer en vervoer. coördineer, begeleid en coach je de beheerders voor de genoemde terreinen. neem je, vanuit je expertise deel aan verschillende werk- en projectgroepen, ook als projectleider.  

15 Oktober 2017 - lees meer ...

Emvi-plan schrijver gww

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant is een landelijjk opererende organisatie in de grond-, weg- en waterbouw. Zij adviseren, ontwerpen en realiseren de meest uiteenlopende infrastructurele projecten. Voor deze klant zijn wij op zoek naar een EMVI schrijver. De functie   Ga je samen met het tenderteam schrijven aan een winnend concept? Als EMVI schrijver ben je samen met het tenderteam verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de EMVI-documenten die ingediend worden bij een aanbesteding. Je levert input voor de tenderstrategie door de klant en de klantvraag gedegen te analyseren. Daarnaast denk en beslis je, actief mee over de gekozen werkwijze, maatregelen, planning, fasering en omgevingsaspecten. Je bent verantwoordelijk voor het opleveren van de kwalitatieve documenten van de tender.  

15 Oktober 2017 - lees meer ...

Wegontwerper

Groningen - Bouwselect

Als wegontwerper ben je veelal onderdeel van een multidisciplinair projectteam en voer je ontwerpwerkzaamheden uit binnen grootschalige infraprojecten, gericht op binnenstedelijke infrastructuur en riolering. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit: Opstellen en uitwerken van realistische en technisch duurzame oplossingen; Opstellen van rapportages (waaronder ontwerpnota’s); Begeleiden van MX-modelleurs (binnen het ontwerpproces); Deelnemen aan interne ontwikkeltrajecten (optimalisatie van procedures en werkprocessen). Binnen je werk richt je je niet alleen op het wegontwerp, maar houd je ook rekening met omgevingsfactoren (kabels & leidingen, kunstwerken, waterhuishouding, etc.). De werkzaamheden worden uitgevoerd op één van de Tauw kantoren (je standplaats wordt in goed overleg bepaald), of op de projectlocatie van de aannemer.

10 Oktober 2017 - lees meer ...

Adviseur bodem en ondergrond

Groningen - Voort

Als junior adviseur bodem ben je een belangrijke spil binnen de organisatie. Je biedt ondersteuning aan de adviseurs die werkzaam zijn op het vlak van bodemonderzoek. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan grotendeels uit het voorbereiden en rapporteren van bodemonderzoeken. Je bent onder andere verantwoordelijk voor: Verzamelen van informatie over de projectlocatie, het opstellen van onderzoeksstrategieën en plannen;Voorbereiden van en ondersteunen bij veldwerkzaamheden voor milieukundig, cultuurtechnisch, geohydrologisch en bodemkundig onderzoek;Uitvoeren van analyses van ruimtelijke bodemdata en visualiseren van meetresultaten met behulp van GIS;Ondersteunen bij het opstellen van rapportages.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Adviseur waterbeheer

Groningen - Voort

Als adviseur waterbeheer voer je projecten uit op het gebied van integraal waterbeheer. Je houdt je onder andere bezig met watergebiedsplannen en beleidsopgaven op het vlak van wateroverlast, waterveiligheid, watertoetsen, peilbesluiten, waterhuishoudkundige structuur- en inrichtingsplannen (in landelijk en stedelijk gebied) en assetmanagement. Je bent projectleider op het gebied van waterbeheer en je draagt bij aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van het werkveld.  

2 Oktober 2017 - lees meer ...

Jr. calculator waterbouw

Groningen - Voort

Aan de hand van de bouwtekeningen, het contract en andere projectgegevens bepaal je als calculator welke materialen, materieel en mankracht er nodig is om een project te realiseren. Dit wordt allemaal verwerkt in een begroting aangevuld met prijzen van bijvoorbeeld offertes van leveranciers en onderaannemers. Ook zijn winst en risico altijd een onderdeel van de begroting, om deze te bepalen zal je strategisch inzicht moeten hebben om een zo groot mogelijke kans te maken om het project uiteindelijk te mogen bouwen.

1 Oktober 2017 - lees meer ...

Adviseur bodem

Groningen - Bouwselect

U begeleidt diverse projecten op het gebied van het bodemonderzoek. D.w.z.  In overleg met de opdrachtgever stelt een plan van aanpak op c.q. Programma van eisen, brengt offertes uit,  geeft aansturing bij het uitvoeren van het bodemonderzoek, stel rapportages op naar de opdrachtgever en adviseert de opdrachtgever bij welke bodemsaneringsmethode toe te passen. Daarnaast begeleidt en coacht u  de junior adviseurs.

26 September 2017 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider & toezichthouder infra/civiel

Noord Nederland - Prostruct

Onze opdrachtgever is een overheid die werkt aan infra en civiele projecten in het noorden van Nederland. Voor deze organisatie zijn wij op zoek naar een Junior Werkvoorbereider/toezichthouder Infra/civiel. Na goed bevinden ligt er een vast dienstverband in het verschiet.    Functie-inhoud Als werkvoorbereider ontferm je je over civieltechnisch tekenwerk en maak je werkomschrijvingen in de vorm van een bestek. Ook maak je ramingen van het voorbereidde werk. De voorbereidde werken begeleid je in de uitvoering door als toezichthouder op te treden. Je onderhoudt contact met de nutsbedrijven en coördineert de informatie vragen van omwonenden en gebruikers van de openbare ruimte. Samen met het team draag je zorg voor een goede projectarchivering- en documentatie. De projecten hebben een omvang tot ongeveer een projectwaarde van € 100.000 en zullen zowel infra-  als civieltechnisch zijn.

25 September 2017 - lees meer ...

Bestekschrijver / projectcoördinator civiele techniek

Groningen - Voort

Als Werkvoorbereider / projectcoördinator help je samen met onze opdrachtgevers steeds complexere vraagstukken aan te pakken. Dit gebeurt vanaf de initiatiefase, advies, ontwerp, bouw tot en met het beheer. Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en klanttevredenheid van de op te leveren producten en diensten. Je werkt aan het opstellen van RAW-bestekken en UAV-gc contracten voor regionale en stedelijke projecten. Je ondersteunt de projectleider waar nodig en daarnaast bestaat coördineren, controleren en aansturen van civieltechnische ontwerpers tot jouw takenpakket. Je neemt deel aan gesprekken met de klant en er wordt van jou een actieve en adviserende houding verwacht. Je opereert zelfstandig en kunt overleggen met projectleiders en contractadviseurs.

23 September 2017 - lees meer ...

Als Constructeur wonen én werken in Noord Nederland

Groningen - Werkum B.V.

Als Constructeur wonen én werken in Noord Nederland Waar sprake is van prachtige natuur, betaalbare woonruimte, weinig files en schone lucht. Heerlijk zeilen op de Friese meren met je vrienden of uitwaaien op de stranden van de Waddeneilanden met je partner en kinderen. Wandelen en fietsen in de uitgestrekte bossen van Drenthe. En natuurlijk niet te vergeten de stad Groningen, een bruisende studentenstad met meer dan 200.000 inwoners. Dankzij de vele muziek-, theater- en inspiratiefestivals, cafés, restaurants, theaters, musea en topsportevents, hoef je je nooit te vervelen. Ga voor een sfeerimpressie naar http://www.werkum.nl/constructeur-noord-nederland/ Wil je als Constructeur voor onze opdrachtgevers werken aan één van de grootste bouwkundige versterkingsprojecten ter wereld? Dan is Werkum op zoek naar jou. Door de gaswinning van de NAM wordt een deel van de provincie Groningen geconfronteerd met geïnduceerde aardbevingen. Dit levert behoorlijk wat overlast op voor de Groningse bevolking, maar biedt ook enorme kansen voor werkgelegenheid, gebieds- en technologische ontwikkelingen. De bouwbranche in Groningen staat de komende decennia voor een ‘extreme engineering project’: het bouwkundig versterken van 20.000 tot 30.000 objecten. Als Constructeur sta je aan de basis van het aardbevingsbestendig maken van bestaande en nieuwe gebouwen en/of kunstwerken in de stad en provincie Groningen. Je vertaalt de resultaten van recent (inter-)nationaal wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van aardbevingen in je berekeningen en tekeningen op het gebied van staal, metselwerk, hout en beton. Je (geeft leiding en/of) werkt nauw samen met collega’s en geeft advies aan opdrachtgevers en/of bouwkundigen die de gebouwen en/of kunstwerken in het aardbevingsgebied inspecteren of daadwerkelijk gaan versterken. De opdrachtgevers van Werkum zijn bedrijven die zich, naast de traditionele projecten in de woning- en utiliteitsbouw, bezig houden met de coördinatie, taxatie, herstel en preventie van aardbevingsschade. Je beschikt over - een hbo- of wo opleiding in een constructieve richting; - analytisch vermogen, inventiviteit, oordeelsvorming en verantwoordelijkheid; - pragmatische instelling, goede sociale-, communicatieve- en adviesvaardigheden; - werkervaring met 3D rekenprogramma’s is een pré (Dyana, 3Muri en/of AxisVN). We bieden jou - uitdagende projecten op het gebied van Bouw & Civiel en Ruimte & Duurzaamheid; - voortreffelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; - opleidingen en loopbaancoaching. Indien je voor deze baan dient te verhuizen, wellicht met je partner of je hele gezin, dan begrijpen we dat dit een grote stap kan zijn. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen we eveneens ondersteunen in het zoeken van geschikte (tijdelijke) woonruimte en loopbaankansen voor je partner. Wil jij deel uitmaken van deze uitdaging? Neem dan contact op met drs. John Minnema, kantoor (050) 311 97 06, of stuur een brief en cv via de sollicitatiebutton naar Werkum. Een goed gesprek onder het genot van een kop koffie heeft onze voorkeur. Ga voor een sfeerimpressie van Noord Nederland naar http://www.werkum.nl/constructeur-noord-nederland/

20 September 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur (EVS2)

Groningen - Werkum B.V.

Werkum is een detacheringsbureau voor Bouw, Civiel en ICT. Wij zijn op zoek naar gemotiveerd bouwkundig- en civieltechnisch personeel. Heb je passie voor je werk? Meld je dan bij ons aan! Wij zijn per direct op zoek naar een Bouwkundig Inspecteur (EVS2) Functieomschrijving Als Bouwkundig Inspecteur ga je EVS2-inspecties uitvoeren van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Op basis van de daaruit voortkomende rapportages worden maatregelen geadviseerd om de woning of het gebouw veiliger te maken. Functie-eisen - afgeronde MBO+/HBO, richting Bouwkunde; - minimaal 5-7 jaar ervaring met het uitvoeren van bouwkundige inspecties (o.a. EVS-2); - enige kennis van NEN 2767; - constructief inzicht; - communicatieve vaardigheid en interpersoonlijke sensitiviteit. Competenties - klantgericht; - flexibel; - doelgericht handelen; - plannen en organiseren; Waarom Werkum? - bij ons draait het om jouw loopbaan; - persoonlijk contact, transparant, direct en eerlijk in de onderlinge communicatie; - vakinhoudelijke groei door uitdagende projecten en opleiding; - persoonlijke groei door coaching, loopbaanbegeleiding en nazorg. Heb je interesse en wil je opgenomen worden in ons bestand? Stuur dan een brief en cv via de sollicitatiebutton naar Werkum. Een goed gesprek onder het genot van een kop koffie heeft onze voorkeur. John Minnema, kantoor (050) 3119706

20 September 2017 - lees meer ...

Junior Constructeur met ambitie

Groningen - Werkum B.V.

Werkum is een detacheringsbureau voor Bouw, Civiel & ICT. Ben je net afgestudeerd als Civiel- en/of Bouwkundig Ingenieur of ben je nog bezig om een baan in de bouw te vinden? Dan is Werkum op zoek naar jou! Voor een opdrachtgever van Werkum, ga je direct aan het werk als Junior Constructeur. In de loop van de komende jaren wordt je geschoold tot Beton- en/of Staalconstructeur; een creatief en uitdagend beroep. Met jouw rekenkracht en tekenvaardigheid levert het toekomstige bouwteam veilige kunst- en/of bouwwerken op. Je beschikt over - HBO Civiel en/of Bouwkunde (bij voorkeur Constructief); - constructief- en creatief inzicht; - analytisch vermogen, oordeelsvorming, samenwerken en adviesvaardigheden; - een gezonde dosis ambitie en doorzettingsvermogen. Laat deze unieke kans niet liggen! - opleiding tot Beton- en/of Staalconstructeur; - werken aan uitdagende projecten en/of opdrachten; - marktconform salaris; - loopbaancoaching vanuit Werkum. Heb je interesse? Stuur dan een motivatiebrief en cv via de sollicitatiebutton naar detacheringsbureau Werkum. Een assessment zal deel uitmaken van de selectieprocedure. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met drs. John Minnema, kantoor (050) 311 97 06. Kortom, laat deze kans niet liggen!

20 September 2017 - lees meer ...

Junior Bouwkundig Werkvoorbereider

Groningen - Werkum B.V.

Werkum is een detacheringsbureau voor Bouw, Civiel & ICT. Wij zijn op zoek naar gemotiveerd bouwkundig- en civieltechnisch personeel. Heb je passie voor je werk? Meld je dan bij ons aan! Voor een opdrachtgever in Noord-Nederland zijn wij per direct op zoek naar een Junior Bouwkundig Werkvoorbereider. Functieomschrijving Als Junior Bouwkundig Werkvoorbereider moet je werktekeningen kunnen inlezen. Je moet offertes kunnen maken en helder kunnen verwoorden wat wel en wat niet geleverd wordt. Verder ben je verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van projectplanningen en deelschema’s. Voorts bewaak je de voortgang en de kosten. Functie-eisen • een afgeronde MBO4+ opleiding, richting Bouwkunde; • minimaal 1-3 jaar ervaring; • je bent sociabel en resultaatgericht; • snelheid en accuratesse kunnen combineren; • stevig karakter is een must; • je bent stressbestendig. Waarom Werkum? • bij ons draait het om jouw loopbaan; • persoonlijk contact, transparant, direct en eerlijk in de onderlinge communicatie; • vakinhoudelijke groei door uitdagende projecten en opleiding; • persoonlijke groei door coaching, loopbaanbegeleiding en nazorg. Heb je interesse en wil je opgenomen worden in ons bestand? Stuur dan een brief en cv via de sollicitatiebutton naar Werkum. Een goed gesprek onder het genot van een kop koffie heeft onze voorkeur. John Minnema, kantoor (050) 3119706

20 September 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider cultuurtechniek

Groningen - Bouwselect

Als werkvoorbereider bent u een cultuurtechnieker die de projectleider ondersteunt in het plannen, uitvoeren, controleren en bewaken van de voortgang van natuurbouwprojecten, zodat de opdrachten tijdig, efficiënt, binnen budget en de technische kaders uitgevoerd kunnen worden. U kunt hierbij denken aan: -Assisteren bij het aannemen van werken -Plannen, voorbereiden en uitwerken van de werkzaamheden -Het uitwerken, bewaken, toetsen en actualiseren van diverse plannen, zoals planning, kwaliteitsplan, VGM-plan, uitvoeringsontwerp, keuringsplan, etc. -Het (laten) gereedmaken van het in te zetten materieel/ materiaal. Organiseren/ bewaken en plannen transport. Verstrekken van informatie/ instructies m.b.t. de uitvoering aan medewerkers -Op locatie de voortgang van natuurherstelprojecten controleren

19 September 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider geotechniek

Groningen - Bouwselect

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van de uitvoering van geotechnische veldwerkzaamheden en bewaak je kosten, tijd en kwaliteit tijdens de uitvoering. De werkzaamheden worden door veldmedewerkers uitgevoerd en bestaan uit geotechnisch boren en sonderen. Je zorgt ervoor dat de veldmedewerkers het werk goed kunnen uitvoeren met het juiste materiaal. Je bent het centrale aanspreekpunt voor de interne en externe opdrachtgever of andere werkvoorbereiders als het gaat over de planning van de uitvoering van de veldwerkzaamheden. Je hebt een coördinerende rol tussen klant, buitendienst, werkvoorbereiders en de adviesafdelingen.

19 September 2017 - lees meer ...

Tekla Tekenaar

Groningen - Werkum B.V.

Werkum is een detacheringsbureau voor Bouw, Civiel & ICT. Wij zijn op zoek naar gemotiveerd bouwkundig- en civieltechnisch personeel. Heb je passie voor je werk? Meld je dan bij ons aan! Voor een opdrachtgever in Groningen zijn wij op zoek naar een Tekla Tekenaar Functieomschrijving Als Tekla Tekenaar ben je verantwoordelijk voor divers tekenwerk van ontwerp- tot werktekening. Je verzamelt technische gegevens voor de realisatie van de plannen en controleert de opgeleverde tekeningen/documenten. Daarnaast bedenk je oplossingen voor inrichtingen, installaties en/of constructies. Functie-eisen - MBO denk- en werkniveau, richting Werktuigbouw; - minimaal 2 tot 3 jaar ervaring met staalconstructies; - ervaring met civiele projecten, zoals bruggen; - ruime ervaring met Tekla; - oplossingsgericht en een proactieve werkhouding; - ervaring met projectmatig werken. Waarom Werkum? - bij ons draait het om jouw loopbaan; - persoonlijk contact, transparant, direct en eerlijk in de onderlinge communicatie; - vakinhoudelijke groei door uitdagende projecten en opleiding; - persoonlijke groei door coaching, loopbaanbegeleiding en nazorg. Heb je interesse en wil je opgenomen worden in ons bestand? Stuur dan een brief en cv via de sollicitatiebutton naar Werkum. Een goed gesprek onder het genot van een kop koffie heeft onze voorkeur. John Minnema, kantoor (050) 3119706

18 September 2017 - lees meer ...

Hydrografisch surveyor

Noord Nederland - Prostruct

Onze opdrachtgever is een aannemer gespecialiseerd in waterbouwkundige projecten. Voor deze organisatie zijn wij op zoek naar ervaren hydrografisch Surveyor ter versterking van de Survey-afdeling. Functie-inhoud Als surveyor ben je verantwoordelijk voor online data acquisitie, offline data processing, volume calculaties, kalibratie van schepen en kranen en navigatie & positionering, vanaf de voorbereiding tot en met de afronding van het project.  Je werkt hierin nauw samen met ons bedrijfsbureau, projectleiding, uitvoerders en overige collega's op de projecten. De werkzaamheden worden zowel op het water als op het land uitgevoerd. Je voert de werkzaamheden uit op onze projectlocaties in Nederland en Noord-Duitsland en ons kantoor te Delfzijl.

15 September 2017 - lees meer ...

Hoofduitvoerder ov/vri ( interim )

Noord Nederland - Prostruct

Onze opdrachtgever is de expert op landelijk niveau in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. De organisatie voorziet hun klanten van advies, legt aan en verzorgt het beheer en onderhoud. Wat houdt jouw (interim) functie als Hoofduitvoerder in? Een uitdagende interim functie voor de duur van 6 maanden. We zijn op zoek naar een ervaren ‘people manager’ met affiniteit binnen projectenorganisaties in de techniek. Je hebt als interim manager de leiding over een team van 12 uitvoerders en werkvoorbereiders. Jouw hoogste prioriteit is om de medewerkers verder te ontwikkelen tot een hecht team, verdere professionalisering en vak volwassenheid. Jij bent verantwoordelijk voor de aan jou toebedeelde overeengekomen contracten. Jouw takenpakket op hoofdlijnen: Je bent verantwoordelijk voor het verbeteren van de project- en financiële controle en het terugdringen van de faalkosten; Je bent financieel verantwoordelijk voor het realiseren van de werkzaamheden binnen de vooraf geformuleerde doelstellingen; Je zorgt ervoor dat de opdrachten worden uitgevoerd volgens de geldende richtlijnen, kwaliteits-, veiligheids- en milieueisen en controleert deze. Je bent promotor van veilig en gezond werken; Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers op technisch en financieel gebied; Je zorgt voor een goede start van de werkzaamheden en geeft uitleg aan de uitvoerders over de opdracht, zowel technisch als financieel; Je bent verantwoordelijke voor een gedegen projectadministratie en de controle van de kostenaspecten van een project; Je onderhoudt contacten met externe aannemers en je gaat voor het zo efficiënt mogelijk inzetten van personeel en materiaal. Wat vragen wij van een interim manager? Je bent een coachend manager en je fungeert als klankbord voor de uitvoerders en werkvoorbereiders. Je bent in staat om een spilfunctie te vervullen tussen de doestellingen van de organisatie en de uitvoering hiervan. Zo nu en dan ‘met de poten in de klei’ past bij deze baan. ​

14 September 2017 - lees meer ...

Toezichthouder civiel (spoor)

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor deze klant zijn wij op zoek naar een toezichthouder met spoorervaring. De toezichthouder ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken met de uitvoerende partijen, signaleert afwijkingen en rapporteert deze. De toezichthouder coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met belanghebbenden. Houdt technische werkbesprekingen met aannemers. Voert hoeveelheidmetingen uit, rapporteert hierover en controleert de termijnstaten. De toezichthouder is tevens verantwoordelijk voor een heldere verslaglegging van de bouwvergaderingen. Werkzaamheden: Aanspreekpunt opdrachtgever Aansturen uitvoeringsbegeleidingsteam Coördineren uitvoeringsbegeleiding Verrichten van toetsingen Controleren toetsingen Vrijgeven van toetsingen Funtie eisen: MBO Civiele Techniek met 11 tot 20 jaren ervaring in relevante functies of HBO Civiele Techniek met 7 tot 16 jaren ervaring in relevante functies; Ruime ervaring met het toezichthouden op multidisciplinaire spoor gerelateerde projecten; Ervaring met review bestek; Fulltime beschikbaar; De toezichthouder voelt zich verantwoordelijk voor een goed resultaat en heeft kwaliteit hoog in het vaandel; Iemand met een praktische aanpak en die geen van negen tot vijf mentaliteit heeft; Beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden.

13 September 2017 - lees meer ...

Filteren