Vacatures civiele techniek / infra / GWW Flevoland


10 vacatures gevonden

Sterke Projectleider Asfalt

Almere - Bouwhuysch

Als projectleider ben je vanaf de tenderfase t/m uitvoering betrokken bij diverse infraprojecten. Je leest de contractstukken vakinhoudelijk door, vormt een beeld van de scope, de wijze waarop deze het meest efficiënt gerealiseerd kan worden en werkt nauw samen met de calculatie en het ontwerpteam. In de uitvoeringsfase ben je een klankbord voor de (hoofd)uitvoerders en met het bewaken van de voortgang en de kosten en lever je verbetervoorstellen aan.

Gisteren - lees meer ...

gww / asfalt uitvoerder (Flevoland) per direct

Flevoland - Bouwhuysch

Als Uitvoerder GWW / Asfalt vind je het fantastisch om met een gedreven team een mooi wegenbouwproject te realiseren. Je team wordt per project ingedeeld en ook de varierende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd. Wel vallen de projecten in Flevoland en't Gooi zodat je niet het hele land door moet rijden. De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering is nauw afgestemd zodat iedereen hetzelfde doel heeft. De functie moet per direct ingevuld moeten.

12 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator kostendeskundige bouwkunde

Flevoland - Kracht Recruitment

Als Calculator kostendeskundige bouwkunde ben je verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsbegrotingen van potentiële projecten binnen een gesteld termijn. Daardoor kan een economisch verantwoorde inschrijving gedaan worden. Je beoordeelt aanvraagdocumenten en selecteert leveranciers en onderaannemers. Je toetst de haalbaarheid van de klantvraag en signaleert gaandeweg het project kansen, bedreigingen en optimalisaties. Zowel financieel als op technisch gebied ben jij de specialist en het aanspreekpunt. Als er wijzigingen in overeenkomsten optreden bij jij de aangewezen persoon om kostprijseffecten hierin door te berekenen. Waar nodig begeleidt je aan project toegewezen assistent calculators of stagiaires. Verdere taken van de Calculator kostendeskundige bouwkunde zijn: • Maken kostenramingen in alle projectstadia• Deelnemen in bouwteams• Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken en exploitatieoverzichten• Meedenken in projectvoorbereiding en projectplanning• Projecten toetsen op financiële, technische en functionele haalbaarheid• Afhandelen van project gerelateerde administratie

11 Oktober 2017 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Infra

Almere - bouwhuysch

Als calculator / werkvoorbereider Infra vind je het fantastisch om met een gedreven team mooie gww projecten voor te bereiden. De variërende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd. Soms houd je je bezig met bouw- en woonrijp maken, soms met reconstructies van wegen en rioleringen maar ook met het verharden van asfalt en onderhouden van wegen. De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering is nauw afgestemd zodat iedereen hetzelfde doel heeft, nl mooie werken realiseren en een goede verstandig met de opdrachtgever en andere belanghebbenden.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Per direct: Wegontwerper MX Road - Flevoland

Almere - Bouwhuysch

Als MX Road ontwerper zal jij je bezig houden met het ontwerpen van de lijninfrastructuur. Je zal worden ingezet op zowel kleine als grote infrastructurele projecten. Je hebt de drive om het beste uit jezelf maar ook uit je ontwerp te halen. Als MX Road ontwerper durf jij zelf met oplossingen of alternatieven te komen in jouw ontwerp en kan deze keuzes verantwoorden en helder onderbouwen. Een fijne maar professionele partner voor zijn collega’s.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Per direct: Calculator civiel beton - Flevoland

Almere - bouwhuysch

Als calculator civiel beton Flevoland heb je kennis van besteksystematieken en uitvoeringstechnieken en ben je verantwoordelijk voor het calculeren van RAW bestekken en UAV-gc contracten. Het bestek beoordelen en deze bevindingen overleggen met hoofdcalculatie. Je draagt zorg voor de benodigde documenten in de aanbestedingsfase. Waarnaast jij je ook bezig zal houden met het controleren van de hoeveelheden aan de hand van bouwtekeningen. Je bent in staat problemen te signaleren en op te lossen, kan anderen overtuigen van een bepaald standpunt en door middel van de juiste argumenten en methodes instemming verkrijgen bij collega’s.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Projectleider wegen

Emmeloord - Voort

Als projectleider draag je zorg voor het verwerven van nieuwe en uitvoering van projecten, zodat deze op tijd en met een goed resultaat worden gerealiseerd. Je houdt je bezig met het maken van offertes, werkplannen en rapportages en het bijhouden/bewaken van de voortgang van projecten. Je staat met het projectteam voor het realiseren van financiële resultaten. Je neemt daarvoor alle noodzakelijke acties. Organisatie-breed lever je een actieve bijdrage aan de uitvoering en verbetering van beleid en activiteiten rondom resultaten, personeel, acquisitie, kwaliteit en product/dienstverlening.

2 September 2017 - lees meer ...

Assistent uitzetter/tekenaar

Flevoland - Bouwselect

Als junior assistent uitzetter/tekenaar ben je dagelijks zelfstandig werkzaam op infrastructurele werken waarbij je je bezighoudt met het uitzetten en meten van werken. Hierbij krijg je uiteraard ondersteuning van de senior uitzetter. Daarnaast zal je deze uitgezette werken in Autocad bijhouden en aanvullen.          

29 Augustus 2017 - lees meer ...

Project Support Officer/Document Controller bij Ventolines in Emmeloord/Almere

Emmeloord - YER

Bij Ventolines is er wegens groei behoefte aan een Project Support Officer/Document Controller die projecten van het begin af aan ondersteunt. Elke nieuwe fase dat het project in gaat wordt het werk intensiever: via contractering en financiering naar bouw en uiteindelijk schaalt het sterk af naar de beheersfase. Tijdens de intensieve contractering- en bouwfases ben je tevens de rechterhand van de Project Director Delivery i.s.m. de Project Controls Manager en support je het multidisciplinaire team waarbij de voertaal Engels is. Op dit moment werkt Ventolines hard aan Windpark Fryslân, een van de grootste bouwprojecten van ons land de komende jaren. In deze functie ben je primair verantwoordelijk voor het ontvangen, ordenen en verspreiden van documentatie die gegenereerd wordt door het projectteam, contractors en leveranciers. Je bent een zichtbare spin in ’t web en biedt kwalitatief hoogstaande ondersteuning. Je coördineert en organiseert document reviews, richt datarooms in en zet ze klaar voor bijvoorbeeld tenders, de uitvraag van PPA’s of Due Dilligence trajecten rondom financieringstrajecten. Tijdens de uitvoeringsfase van projecten beheer je de inkomende en uitgaande documentenstroom zoals bijv. “method statements” en “As built files” op aanwijzing van de Project Controls Manager. Je verricht reguliere werkzaamheden met betrekking tot document control, zoals het aanmaken van transmittal sheets voor uitgaande projectdocumenten, registratie van in- en uitgaande documenten en uploaden/downloaden van projectdocumenten. Je bent dusdanig flexibel dat de verschillende projectonderdelen waaraan je tegelijkertijd werkt allemaal op rolletjes lopen. Je ondersteunt de Project Director Delivery met agendabeheer waarbij je vergaderingen en bijeenkomsten voor het projectteam voorbereidt, plant en notuleert inclusief het najagen van acties. Werkzaamheden: Managen en beheren van informatiestromen met betrekking tot projecten en Ventolines breed Zorgdragen voor beheer, registratie en up-to-date houden van documenten en informatie in een Document Management Systeem Zorgdragen voor uitwisseling van documenten en informatie tussen en met marktpartijen en overheden in het kader van tenders, audits e.d. Faciliteren van het onder controle houden van de projecten mailbox waarop alle formele communicatie van de grote projecten binnenkomt Coördineren/organiseren van document reviews inclusief terugkoppeling Datarooms inrichten en klaarzetten voor tenders t.b.v. PPA’s, Financial Closes Eerste aanspreekpunt voor alle Document Management vragen, zowel in- als extern Knelpunten signaleren en verbetervoorstellen doen Inrichten en beheren van projectarchief (digitaal en fysiek) en de beeldbank Coördinator van het (tijdig) opstellen van rapportages t.b.v. externe partijen Assisteren bij het opstellen van offertes, zowel in- als verkoop Meedenken over het inrichten van het DMS-systeem (DigiOffice) Inplannen, coördineren en soms complex notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten Opstellen van vergaderstukken (zoals agenda, actie- en besluitenlijsten en presentaties) en het najagen van acties

15 Augustus 2017 - lees meer ...

Projectmanager Civiele Techniek

Almere - Gemeente Almere

Projectmanager Civiele Techniek Almere | 36 uur De functieVoor de groep Projectmanagement, gebiedsadvies en projectondersteuning (PGO) zoeken wij een energieke, innovatieve en verbindende Projectmanager die met veel enthousiasme leiding gaat geven aan projecten, veelal van civiele aard. Je hebt de functie van gedelegeerd opdrachtgever. In deze rol weet je de regie te pakken en te houden over het project en de betrokken partijen. Daarnaast vertegenwoordig je de Gemeente in externe besluitvormingsprocessen gericht op voortgang, dan wel in de overdracht van het projectresultaat. Je adviseert de beheermanager/opdrachtgever en derden over onder meer te hanteren werkmethoden en procedures. Daarbij zoek je de verbinding met de uitvoeringscoördinator, de coördinerende projectmanager in het gebied en de coördinatoren van de verschillende groepen. Ook is er een belangrijke rol weggelegd in deze functie om gevraagd en ongevraagd feedback te geven aan de projectteamleden, met als hoofddoel de resultaten te behalen en de gewenste kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. De werkomgevingStadsbeheer bestaat uit de afdelingen Stadsreiniging, Vergunning Toezicht en Handhaving, Advies- en Ingenieursbureau (AIB), Gebouwen en Gegevensmanagement en de stafafdeling Bedrijfsvoering. Samen maken zij zich sterk voor een schoon, heel en veilig Almere. Stadsbeheer kenmerkt zich door een meer programmatische en projectmatige wijze van werken, waarbinnen flexibiliteit, omgevingsgerichtheid, persoonlijke resultaatgerichtheid en samenwerken de belangrijkste sleutelwoorden zijn. De Groep PGOBinnen het onderdeel projectmanagement vindt de voorbereiding en uitvoering van projecten plaats. De opdrachten voor deze projecten komen van de beheermanager Gebieden en vanuit derden (veelal de dienst Stedelijke Ontwikkeling). Daarnaast vindt op uitvoeringsniveau de aansturing van het dagelijks beheer en onderhoud in de gebieden plaats.

3 Augustus 2017 - lees meer ...

Filteren