Vacatures Infra / Civiel / GWW Den Haag


31 vacatures gevonden

Werkvoorbereider installatietechniek

Den Haag - Maandag

Samen met de technisch projectleider ben je verantwoordelijk voor de werktekeningen, het bestek én het toezicht van de projecten op het gebied van deze bijzondere constructies. Soms loopt er opeens een groot internationaal evenement tussendoor, waarvoor jij de technische ondersteuning levert. Je houdt je bezig met de bouw, renovatie en het onderhoud van verschillende (sport)accommodaties. De projecten variëren van kleine tot grote sportaccommodaties, zoals sportvelden, sporthallen en zwembaden. Veiligheid, zekerheid, innovatief denken en duurzaamheid staan bij jou voorop.

Gisteren - lees meer ...

Uitvoerder Wegen Den Haag

Den Haag - bouwhuysch

Werkzaam als uitvoerder op een van de projecten van bouwhuysch betekent mede verantwoordelijk zijn voor de succevole uitvoering van het project: Scherp oog op planning en begroting, Je ziet vanwege je ervaring waar de winst te behalen valt binnen het project. Je staat stevig in je schoenen en kan je team aansturen en organiseren. Daarnaast onderhoudt je de relatie met medewerkers van de opdrachtgever en andere project betrokkenen. Je hebt een belangrijke rol op het gebied van advies aan de projectleiding en neem je deel aan bouwvergaderingen. Verder ben je administratief en financieel onderlegd.

18 Oktober 2018 - lees meer ...

Projectleider/Directievoerder

Den Haag - Maandag

Voor één van onze gemeentes zoeken wij een projectleider/directievoerder voor 32 tot 36 uur. Je bent verantwoordelijk voor je eigen projecten van begin tot eind. Hierbij voer je overleg met verschillende stakeholders, zoals het Hoogheemraadschap, nutsbedrijven, bewoners, bestuur en adviesbureaus. Tevens ben je het aanspreekpunt voor collega's. De projecten die je uitvoert zijn zeer divers. Zo kun je je bezighouden met het inrichten van wijken, reconstructies rioleringen en wegen, (groot) onderhoud aan bruggen en waterwegen en de aanleg van vooral inbreidingsplannen. De functie is zeer dynamisch en veelzijdig. Wat zijn jouw werkzaamheden? - Je draagt zorg voor eventuele ontwerpen, planningen, programma van eisen, bestekken en ramingen in de verschillende fases; - Je bent opdrachtnemer voor de toegewezen projecten; - Je initieert en begeleidt inspraakbijeenkomsten overlegvormen; - Je bent verantwoordelijk voor de financiën, planning, overdracht naar de beheerfase en de communicatie van deze projecten; - Je adviseert over je projecten aan het management en bestuur; - Je draagt zorg over de afhandeling van de aanvragen van de nutsbedrijven.

17 Oktober 2018 - lees meer ...

Project assistent / Werkvoorbereider Civiele techniek

Den Haag - Maandag

Als werkvoorbereider / assistent projectleider draag je de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van en het toezicht houden op uiteenlopende civieltechnische werken. Jouw bijdragen is het ontwerpen en tekenen en het opstellen van bestekken en ramingen. Daarnaast werk je samen met de projectleider aan de aanbestedingsprocedures van projecten en bewaak je de planning en de kwaliteit van de uitvoering.

17 Oktober 2018 - lees meer ...

Traineeship voor civiele starters ingenieursbureau

Den Haag - bouwhuysch

bouwhuysch heeft exclusief van onze opdachtgever de vraag gekregen voor het werven, selecteren en begeleiden van ambiteuze civieltechnische starters voor het traineeship. Elk traineeship wordt individueel opgesteld op basis van de huidige marktontwikkelingen, jouw wensen en persoonljkheid. Door persoonlijke coaching (via het Insighs Model) creeeren we voor een starter het ideale maatwerktraject. Voor de één is dat een generalistisch traject met veel projectmanagement binnen de infra, voor de ander kan juist een specialistisch traject zjin met veel ontwerp op civieltechnische projecten. Onze opdrachtgever de mogelijkheid biedt om zowel bij het ingenieursbureau als de aannemer actief te zijn. Daarnaast heeft ze meerdere vestigingen. Afhankelijk van jouw woonplaats wordt gekeken naar de werklocatie. 

16 Oktober 2018 - lees meer ...

WABO Casemanager / Vergunningverlener WABO

Den Haag - Maandag

Momenteel staan er verschillende rollen als Bouwplantoetser open bij diverse gemeente in Zuid-Holland. In de functie van WABO Casemanager ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten bij grote bouwinitiatieven en beoordeel en toets je de bouwplannen aan de hand van de WABO. Ook wordt er van jou verwacht dat je het proces begeleidt tot de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en gemaakt zijn inclusief het leveren van inhoudelijke inbreng. Tot slot houd je het overzicht over alle toebedeelde dossiers. Jouw ontwikkeling staat centraal. Door middel van een persoonlijk gesprek bespreken we wat voor jou belangrijk is met betrekking tot jouw ontwikkeling tijdens jouw carrière. Heb jij bijvoorbeeld de droom om aan de slag te gaan bij een gemeente met een grote ambitie op gebied van woningbouw of ligt jouw hart bij onderwerpen als wegenbouw of verduurzaming? Gaat jouw voorkeur uit naar werken in zelfsturende teams of juist helemaal niet? Door dit in kaart te brengen gaan wij samen op zoek naar jouw ideale baan.

16 Oktober 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiele Techniek

Den Haag - Maandag

In de functie van directievoerder zet jij jouw vakinhoudelijke expertise in. Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthouders en je stemt de plannen af met onder andere de gemeente, bewoners en gebruikers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de organisatie van diverse werkzaamheden in de uitvoeringsfase van civieltechnische werken in de openbare buitenruimte. Hierbij komen onder andere groen- en speelvoorzieningen, cultuurtechnische werken, riool, openbare verlichting en VRI aspecten aan de orde. Als directievoerder zit je bouw- en nutsvergaderingen voor en stel je de bouwverslagen op. Daarnaast ben je eindverantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van het werk binnen de gestelde doelstellingen. Tenslotte ben je degene die zorgt voor een oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen naar beheerder en onderhoudsafdeling van de gemeente d.m.v. een overdrachtsdossier.

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Den Haag - Maandag

Als civieltechnisch projectleider geef je leiding aan en adviseer je over verschillende projecten in de openbare ruimte. Je draagt zorg voor aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement en het omgevingsmanagement. Daarnaast zorg je voor het juist implementeren van de IPM-rollen en geef je opdracht voor het maken van tekeningen, bestekken en andere contractvormen. De functie biedt een divers pakket aan opdrachten. Denk hierbij aan projecten op het gebied van infrastructuur, grondwerk, cultuurtechniek, waterbeheersing en kabels en leidingen.

12 Oktober 2018 - lees meer ...

Projectleider Cultuurtechniek

Den Haag - Maandag

De groenste gemeente van Zuid-Holland is op zoek naar een Projectleider Cultuurtechniek. Binnen deze grote stad is er veel aandacht voor vergroening, meervoudig grondgebruik, ecologie en klimaat. Aan de rand van de stad wordt continu gewerkt aan de kwaliteit van de landgoederen, stadsparken en natuurgebieden waar natuurbouw weer tot herstel van de biotopen en habitattypen leidt. Als projectleider onderzoek, adviseer en verricht je inhoudelijke werkzaamheden bij de voorbereiding van specialistische en integrale projecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor projecten waarbij cultuurtechniek de belangrijkste vakdiscipline van het project is. Jouw werk is breed en afwisselend! Van uitwerking ontwerp tot groenonderhoudsbestek, van een boom in de straat tot de herinrichting van een stadspark.

11 Oktober 2018 - lees meer ...

Per direct: Calculator civiele techniek beton

Den Haag - bouwhuysch

Als Calculator civiele techniek beton heb je kennis van besteksystematieken en uitvoeringstechnieken en ben je verantwoordelijk voor het calculeren van RAW bestekken en UAV-gc contracten. Het bestek beoordelen en deze bevindingen overleggen met hoofdcalculatie. Je draagt zorg voor de benodigde documenten in de aanbestedingsfase. Waarnaast jij je ook bezig zal houden met het controleren van de hoeveelheden aan de hand van bouwtekeningen. Je bent in staat problemen te signaleren en op te lossen, kan anderen overtuigen van een bepaald standpunt en door middel van de juiste argumenten en methodes instemming verkrijgen bij collega’s.

11 Oktober 2018 - lees meer ...

Toezichthouder afvalinzameling en reiniging

Den Haag - Maandag

Voor onze opdrachtgever ben je werkzaam bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte onder de directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede woon-, werk- en leefomgeving. De afdeling beheer openbare ruimte (BOR) verantwoordelijk voor het beheer van de totale openbare ruimte, zowel bovengronds als ondergronds. Binnen de afdeling zorgen de teams Dagelijks Beheer, Databeheer- en Geo-informatie, Gebiedsmanagement en Uitvoeringsbeleid voor het in stand houden, vervangen en doelmatig beheren van de openbare ruimte in alle facetten. Bij het team Dagelijks Beheer liggen ook de taken afvalinzameling, gladheidsbestrijding en reiniging van de openbare ruimte. De uitvoering van deze taken, liggen bij een externe partij voor de periode van 5 jaar. Voor het toezicht op de uitvoering door deze externe partij zijn wij voor onze opdrachtgever op zoek naar een toezichthouder afvalinzameling en reiniging voor 36 uur gedurende 1 jaar met kans op een vast dienstverband. Wat doe je als toezichthouder afvalinzameling en reiniging? -        Je houdt toezicht op de uitvoering van de DVO afval en reiniging; -        Je handelt klachten af en beoordeelt deze van inwoners over de dienstverlening; -       Je analyseert rapportages (inzamelresultaten, uren, kostendoorberekening); -       Je analyseert klachten en meldingen van bewoners; -       Je draagt verbetervoorstellen aan; -       Je bent het aanspreekpunt voor teamleiders afval en reiniging (= uitvoeren van de regiefunctie); -       Je bent het aanspreekpunt voor Stadstoezicht (afstemming over handhaving); -       Je handelt verzoeken af en beoordeelt deze om verplaatsing aanbiedplaatsen (communicatie met bewoners); -       Je hebt contact met aannemers over het (ver)plaatsen van ondergrondse en bovengrondse containers, en/of inrichten van aanbiedplaatsen; -       Je communiceert met bewoners over bijvoorbeeld “afvalscheiden loont” en over de regels over (zwerf)afval.

11 Oktober 2018 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider installatietechniek

Den Haag - Maandag

Als junior werkvoorbereider ben je samen met de technisch projectleider verantwoordelijk voor de werktekeningen, het bestek én het toezicht van de projecten op het gebied van bouw, renovatie en onderhoud aan uiteenlopende (sport)accommodaties. De accommodaties kunnen verschillen van een groot internationaal evenement tot zwembaden en sportvelden. Veiligheid, zekerheid, innovatief denken en duurzaamheid staan bij jou voorop en dat zie je terug in de kwaliteit van jouw werk. Deze functie bied jou de mogelijkheid jou kennis en ervaring op werktuigbouwkundig of installatietechnisch gebied te verbreden.

11 Oktober 2018 - lees meer ...

Kostprijsdeskundige bij grote civiele aannemer

Den Haag - bouwhuysch

Als Kostprijsdeskundige stel je pittige kostprijsbegrotingen op, je geeft advies op prijstechnisch gebied. Projectmatig bereid je tenders voor, coördineert deze en wikkelt ze af. Je maakt meer- of minderwerkbegrotingen en neem je deel aan aanbestedingsprocedures. Verder vraag je prijzen en offertes aan. Je wordt nauw betrokken bij complexe civiele projecten, hierbij werk je met nieuwe technologieën en je zult innovatief moeten denken. Risico’s zie je als kansen en die weet je goed te verdedigen.

10 Oktober 2018 - lees meer ...

WABO Casemanager / Vergunningverlener WABO

Den Haag - Maandag

Momenteel staan er verschillende rollen als Bouwplantoetser open bij diverse gemeente in Zuid-Holland. In de functie van WABO Casemanager ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten bij grote bouwinitiatieven en beoordeel en toets je de bouwplannen aan de hand van de WABO. Ook wordt er van jou verwacht dat je het proces begeleidt tot de bestemmingsplannen zijn vastgesteld en gemaakt zijn inclusief het leveren van inhoudelijke inbreng. Tot slot houd je het overzicht over alle toebedeelde dossiers. Jouw ontwikkeling staat centraal. Door middel van een persoonlijk gesprek bespreken we wat voor jou belangrijk is met betrekking tot jouw ontwikkeling tijdens jouw carrière. Heb jij bijvoorbeeld de droom om aan de slag te gaan bij een gemeente met een grote ambitie op gebied van woningbouw of ligt jouw hart bij onderwerpen als wegenbouw of verduurzaming? Gaat jouw voorkeur uit naar werken in zelfsturende teams of juist helemaal niet? Door dit in kaart te brengen gaan wij samen op zoek naar jouw ideale baan.

10 Oktober 2018 - lees meer ...

Bestekschrijver / werkvoorbereider Civiele Techniek

Den Haag - bouwhuysch

Als bestekschrijver/werkvoorbereider civiele techniek ben je verantwoordelijk voor de voorbereidende, coördinerende en afrondende werkzaamheden binnen een projectopdracht. Werkzaamheden waar jij je mee bezig gaat houden bestaan uit bestekinspecties, coördineren van voor onderzoeken, aanvragen benodigde vergunningen en het opstellen van de benodigde documenten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het programma voor eisen, contractdocumenten, EMVI-criteria en kostenramingen. Ook het faciliteren van de gunnig en het coordineren van het aanbestedingstraject vallen onder jouw takenpakket.

9 Oktober 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Groen

Den Haag - Maandag

In de functie van werkvoorbereider ga je als rechterhand van de projectleider, zelfstandig werken aan diverse groenprojecten (nieuw werk en renovaties) en groen onderhoudswerkzaamheden. In de projecten werk je samen met collega's van de vakdisciplines landschap, verkeer, verlichting & civiele techniek. Je levert vakinhoudelijke expertise en organiseert zelfstandig alle voorbereidende werkzaamheden. Zo coördineer je het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases. Daarnaast toets je ook alle inhoudelijke producten op de groen- en cultuurtechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad. Je begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma's van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid. Het projectteam draagt zelf zorg voor het voorbereiden van werkzaamheden en bestekstekeningen, werkomschrijvingen/RAW bestekken en de aanbesteding daarvan. Je verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, hoogheemraadschap en omgevingsdienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan meerdere plannen tegelijk gewerkt, dit vereist een flexibele instelling.

8 Oktober 2018 - lees meer ...

Allround waterbeheerder

Den Haag - Maandag

Als allround waterbeheerder kom jij via Maandag® te werken bij één van onze opdrachtgevers. In jouw functie geef jij vorm aan het waterbeheer. Dit betreft een functie voor 16 uur per week (2 doordeweekse dagen). Wat zijn jouw werkzaamheden in deze functie? - Je stelt (RAW)bestekken en begrotingen op; - Je stelt project- en meerjarenplannen op voor beheer-/onderhoudswerkzaamheden cultuurtechniek; - Je stelt een waterbeheerplan op en stemt deze integraal af als onderdeel in het integraal beheerplan openbare ruimte; - Directie en toezicht; - Je bent projectleider voor cultuurtechnische projecten; - Budgetbeheer.

8 Oktober 2018 - lees meer ...

Hoofd uitvoerder Beton- en Waterbouw Randstad

Den Haag - bouwhuysch

Als Hoofd uitvoerder Beton- en Waterbouw Randstad heb je de leiding over (meerdere) projecten en behoud je het totaaloverzicht. Je motiveert en coacht uitvoerders en bouwplaatsmedewerkers. Je adviseert in de voorbereiding van projecten en zorgt voor een heldere communicatie tussen alle betrokken partijen. Daarnaast bewaak de kosten en de opbrengsten van de projecten en draagt bij aan de eindafrekening richting de opdrachtgever. Je controleert de naleving van KAM en veiligheidsregels door alle partijen en neemt actie bij afwijkingen. Je rapporteert functioneel aan de Projectleider.

6 Oktober 2018 - lees meer ...

Senior werkvoorbereider groen en cultuurtechniek

Den Haag - Maandag

In de functie van werkvoorbereider ga je als rechterhand van de projectleider, zelfstandig werken aan diverse groenprojecten (nieuw werk en renovaties) en groen onderhoudswerkzaamheden. In de projecten werk je samen met collega's van de vakdisciplines landschap, verkeer, verlichting & civiele techniek. Je levert vakinhoudelijke expertise en organiseert zelfstandig alle voorbereidende werkzaamheden. Zo coördineer je het toetsen van plannen t.b.v. de openbare buitenruimte in verschillende fases. Daarnaast toets je ook alle inhoudelijke producten op de groen- en cultuurtechnische uitgangspunten conform de gemeentelijke leidraad. Je begeleidt de uitbesteding van werkzaamheden aan derden, stelt hiervoor programma's van eisen op en toetst de producten op kwaliteit, kosten en uitvoerbaarheid. Het projectteam draagt zelf zorg voor het voorbereiden van werkzaamheden en bestekstekeningen, werkomschrijvingen/RAW bestekken en de aanbesteding daarvan. Je verzorgt de aanvraag van vergunningen en stemt plannen af met andere disciplines binnen de gemeente, hoogheemraadschap en omgevingsdienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Binnen het team wordt aan meerdere plannen tegelijk gewerkt, dit vereist een flexibele instelling.

5 Oktober 2018 - lees meer ...

Allround groenbeheerder

Den Haag - Maandag

Als allround groenbeheerder kom jij via Maandag® te werken bij één van onze opdrachtgevers. In jouw functie geef jij vorm aan het groenbeheer. Dit betreft een functie voor 24 uur per week (3 doordeweekse dagen). Wat zijn jouw werkzaamheden in deze functie? - Je stelt (RAW)bestekken en begrotingen op; - Je stelt project- en meerjarenplannen op voor beheer-/onderhoudswerkzaamheden cultuurtechniek; - Je stelt een groenbeheerplan op en stemt deze integraal af als onderdeel in het integraal beheerplan openbare ruimte; - Directie en toezicht; - Je bent projectleider voor cultuurtechnische projecten; - Budgetbeheer.

5 Oktober 2018 - lees meer ...

Ontwerper Civil 3D

Den Haag - bouwhuysch

Als Ontwerper Civil 3D ben jij een meester in het omzetten van innovatieve ideeën naar realistische werken. Civiele projecten zijn vaak gezichtsbepalend in de openbare ruimte, en een geraffineerd bouwwerk met een technisch duurzame oplossing kan het verschil maken. Indrukwekkende, complexe ontwerpen maken met Civil 3D staat jou op het lijf geschreven en je vind het leuk om in een projectteam samen te werken van schets tot definitief product. Je hebt daarnaast ook regelmatig contact met de opdrachtgever om de resultaten en voortgang af te stemmen.

4 Oktober 2018 - lees meer ...

Civiel technisch projectleider

Den Haag - Maandag

Als civiel technisch projectleider kom je te werken bij één van onze opdrachtgevers. Je zult samen met collega's ervoor zorgen dat zowel kleine als grootschalige projecten tot een goed eind gebracht worden. Bruggen en riolen zijn voorbeelden waar jij je mee bezighoudt. Hierbij stuur je projectmedewerkers en/of het projectmanagement aan, coördineer je de werkzaamheden en ben je besluitvaardig op het moment dat het nodig is. Tevens zul je burgeravonden bijwonen. Samen met vakspecialisten zorg jij ervoor dat er een resultaat tot stand komt waar je later trots op terugkijkt.

4 Oktober 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Wegenbouw Grote Projecten

Den Haag - bouwhuysch

Als Werkvoorbereider Wegenbouw bevind je je in een afwisselende, dynamische werkomgeving waar je zowel in de ontwerp- als de realisatiefase intensief samenwerkt met ontwerpers, projectleiders, en procesmanagers. Je gaat analytisch en oplossingsgericht te werk en haalt je plezier uit het plannen en coördineren van een breed scala aan processen binnen de werkvoorbereiding. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van een uitstekende verstandshouding tussen de verschillende stakeholders, partners en leveranciers.

3 Oktober 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider GWW bij groeiend ingenieursbureau

Den Haag - bouwhuysch

Je bent als Werkvoorbereider GWW verantwoordelijk voor het opstellen van RAW-bestekken, vraagspecificaties en andere contractstukken. Je maakt kostberamingen op uiteenlopende detailniveaus. Je werkt nauw samen met projectleiders, tekenaars en adviseurs. Je werkt aan diverse projecten in de regio. Hierbij kun je denken aan onder meer de aanleg en reconstructie van wegen, kades en dijken, riolering, woonwijken, bedrijventerreinen en watersystemen.  Opdrachtgevers zijn gemeenten, aannemers, waterschappen, provincies en projectontwikkelaars.

3 Oktober 2018 - lees meer ...

Bestekschrijver / Tekenaar Infra

Den Haag - bouwhuysch

Als Bestekschrijver / Tekenaar werk jij op een zeer ambitieus ingenieursbureau en ben jij dagelijks bezig met het ontwerpen van infrastructurele projecten en het opstellen van bestekken op verschillende detailniveaus. Je bent oplossingsgericht en kijkt met een kritische blik naar het project in haar vroegste vorm. Je taken hangen af van het project waar je voor ingezet wordt: dat maakt het dynamisch, afwisselend en vooral heel interessant. Binnen deze functie wordt je uitstekend begeleid en liggen er veel doorgroeimogelijkheden voor het grijpen.

3 Oktober 2018 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm