Vacatures Infra / Civiel / GWW Den Haag


18 vacatures gevonden

EMVI coördinator civiele techniek

Zwolle - Kracht Recruitment

In de functie als EMVI coördinator ben je gericht op het binnenhalen van projecten. Je achterhaalt met jouw communicatieve vaardigheden de klantvraag om vervolgens een commercieel plan van aanpak te schrijven. Je speelt hierbij slim in op de behoeften van de klant en betrekt daarbij actuele thema's. Door jouw commerciële inzicht met sterke schriftelijke vaardigheden, weet jij plannen te schrijven waarmee projecten gewonnen worden. De functie bestaat onder andere uit: - Het opstellen en schrijven van wervende en duidelijke EMVI plannen; - Het analyseren van risico's en kansen voor de vraagstukken van de opdrachtgever; - Bijdragen en stimuleren van de tenderstrategie binnen de organisatie; - Het coördineren van taken binnen het EMVI team; - Initiëren en voorzitten van relevante vergaderingen; - Coachen, motiveren en aansturen van junior EMVI schrijvers; - Initiatief tonen op het gebied van nieuwe ideeën om de resultaten van de EMVI plannen te verbreden;

Gisteren - lees meer ...

Junior Projectleider Telecom Den Haag

Den Haag - Kracht Recruitment

In de functie van Junior Projectleider Telecom krijg je direct veel vrijheid en verantwoordelijkheid binnen je functie. Jij zorgt voor de perfecte afstemming tussen ontwerp, planning en de voortgang van de projecten. Werken in een dynamisch werkveld ligt je en je durft oplossingsgericht te denken. De projecten zijn vaak kort cyclisch dus jij kan snel schakelen. Verder ga je de volgende taken en verantwoordelijkheden uitvoeren: - Jij bent samen met de projectleider verantwoordelijk voor de communicatie met de klant; - In de kleinere projecten treed je al op als projectleider. - Het opstellen van de projectspecificaties, projectplanning en werkbegroting; - Je sluit leveranciers- en onderaannemerscontracten af; - Je stelt een projectdossier samen en bewaakt deze; - Je onderhoudt contact met bestaande en potentiële opdrachtgevers.

Gisteren - lees meer ...

Innovatieve Ontwerper GWW

Den Haag - Kracht Recruitment

Als Ontwerper ben jij verantwoordelijk voor het technisch ontwerp binnen de GWW. Hierin kun je denken aan het in Civil3D modelleren van wegen, ontwerpen van kabels- en leidingtracé`s en het ontwerpen van het bouw- en woonrijp maken. Je ontwikkelt jezelf tot een specialist in softwarepakketten, zoals AutoCAD, Civil3D, MX of Microstation. Hierin ben je doorlopend op zoek naar de nieuwste innovaties en manieren om het ontwerp duurzamer te maken. Je haalt samen met de projectmanager de klantwens op, vraagt door op de technische componenten, adviseert hierin en werkt dit vervolgens uit tot een ontwerp. Je bent hierin actief van SO- t/m DO-fase. Tevens help je minder ervaren collega's en controleer je de ontwerpen die zij hebben gemaakt. Daarnaast houdt jij je bezig met: - Het vertalen van het ontwerp naar een RAW bestek; - Adviseren van opdrachtgevers in UAV-gc contracten; - Feedback vanuit de realisatie meenemen in volgende ontwerpen; - Toetsen van ontwerpen vanuit andere ingenieursbureaus, opdrachtgevers of collega's.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Constructeur

's-Gravenhage - Kracht Recruitment

Jij bent als constructeur verantwoordelijk voor het constructieve ontwerp en uitwerking hiervan. Een optimaal resultaat halen vind je belangrijk en werken met meerdere materialen is jou niet vreemd. Ook vind je het een uitdaging om constructieve alternatieven aan te reiken. Samen met de opdrachtgever en architect creëer je een realistisch, maakbaar én haalbaar ontwerp. Daarnaast vervaardig je berekeningen in voornamelijk beton en staal

27 Mei 2023 - lees meer ...

Technisch manager infrastructuur

Den Haag - Ansinger

Aan uitdagende infrastructurele projecten werken in jouw provincie? Dit is jouw functie als: technisch manager Als technisch manager bij deze provincie ben je gegarandeerd van uitdagende projecten. Gedurende het project geef je leiding aan een team van technisch specialisten en ben je verantwoordelijk voor de GROTIK aspecten voor diverse complexe projecten op het gebied van wegen, kunstwerken en bruggen. Jij zorgt ervoor dat het project gerealiseerd wordt binnen de afgesproken planning en budgetten. Dit doe je onder andere door: opstellen van integrale technische uitvragen voor opdrachten ten behoeve van ontwerpen en contractvoorbereiding en aanbesteding van de realisatiecontracten;de werkzaamheden op gebied van techniek te coördinerente fungeren als sparringpartner van het team en het te sturen op o.a. planning, risico’s en organisatiede kwaliteit gedurende het gehele project te borgen

19 Mei 2023 - lees meer ...

Technisch Manager gemeente Den Haag

Den Haag - Ansinger

Op dit moment is het Ingenieursbureau Den Haag op zoek naar een ervaren Technisch Manager voor het programma INTHR (8 tot 12 uur) en een fulltime TM voor het programma Fiets en PIW. INTHR is een programma, deels in voorbereiding, deels in de uitvoering, voor de introductie van de nieuwe trams in de Haagse regio (vandaar de naam INTHR). Hiertoe moeten het spoornetwerk en alle perrons worden aangepast. Omdat we waar mogelijk werk met werk maken wordt er in de opgaven ook vaak een herinrichting van straten meegenomen, evenals rioleringswerkzaamheden. Deze combinatie van werkzaamheden brengt extra dynamiek en soms ook complexiteit in de werkzaamheden van het team en in de afstemming met de omgeving. De TM die we voor INTHR zoeken gaat zich in eerste instantie bezig houden met de lijnen 6c en 12 b. Dit zijn lijnen in de voorbereidingsfase (SO-VO) waarbij nauw wordt samengewerkt met de HTM. Tevens zijn er grote ontwerpuitdagingen waar de TM een rol heeft in de afstemming en de coördinatie van de te maken keuzes. Voor het opstellen van benodigde PvE’s, het coördineren en hands-on faciliteren  van verschillende aspecten van het technische ontwerpproces, het borgen van integraliteit, het afstemmen met raakvlakprojecten en de (coördinatie van) toetsing van door een extern ingenieursbureau op te leveren producten wordt een technisch manager gezocht die aantoonbare ervaring heeft met dergelijke multidisciplinaire technische opgaven.Voor het programma Fiets en PIW gaat het om verschillende deelprojecten die zich in verschillende fases bevinden, van SO/VO, tot DO en uitvoering. De TM zal zich bewust moeten zijn van deze verschillende fases en wat daarvoor nodig is in de rol van TM, hij/zij zal goed moeten kunnen schakelen tussen deze verschillende type vraagstukken, de te betrekken disciplines en stakeholders en te in te zetten kennis en expertise.Dit ga je doen:de werkzaamheden op gebied van techniek te coördineren;Je bent voorzitter van en draagt zorg voor een goede samenwerking binnen het technisch team door het aanbrengen van passende taakverdeling tussen de team leden, toedelen van onderlinge raakvlakken en het motiveren en enthousiasmeren van de team leden;Je bent verantwoordelijk voor het Integraal Veiligheidsplan en het V&G-plan, ook in de ontwerpfase.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Contractmanager bij Rijkswaterstaat

Zuid-Holland - Ansinger

Rijkswaterstaat is op zoek naar een Contractmanager voor groot onderhoud in het droge areaal van Zuid-Nederland. Concreet betekent dit werken aan groot onderhoud van het wegennet in Zuid Nederland en van diverse bruggen en tevens de realisatie van het meerjarenprogramma geluid, waarbij duurzaamheid en circulair bouwen belangrijke uitgangspunten zijn. Deze afwisselende werkzaamheden maken dat je je  ook fysiek door Rijkswaterstaat heen beweegt. Zo werk je vandaag digitaal vanuit thuis, morgen schuif je aan bij het bureau van een collega in Roermond en overmorgen trek je het land in voor overleg in Den Bosch. Dit ga je doen:Vaststellen van inkoopstrategieën en contractvoorbereiding tot aan de aanbesteding en uitvoering van projecten;In overleg me de senior contractmanager voer je de regie op afgesloten contracten;Je bent verantwoordelijk voor contractbeheersing, meestal via systeem-, proces en product toetsen en stelt jezelf steeds de vraag of de opdrachtnemer voldoet aan de contracteisen. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Directievoerder Ingenieursbureau (ZZP mogelijk)

Den Haag - Ansinger

Als Directievoerder bij het Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), onderdeel van de dienst Stadsbeheer, werk je met ruim 250 medewerkers aan de infrastructuur van de openbare ruimte. Heb jij ervaring als directievoerder en ga je een uitdaging niet uit de weg? Dit is jouw baan als: Directievoerder.De wereld om ons heen verandert en wij veranderen hierin mee om een adaptief, betrouwbaar, deskundig, innovatief en duurzaam ingenieursbureau te zijn. Samen met Toezichthouders van de verschillende disciplines (Civiele Techniek, Constructies, Cultuur Techniek en Openbare Verlichting) vorm je als Directievoerder een integraal team om de projecten te begeleiden. Denk aan ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels en riolering.Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van openbare werken. En dat gaat verder dan techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt het werk bij IbDH concreet, veelzijdig en gevarieerd. Het ingenieursbureau heeft de opgave om uitvoering te geven aan de doelstellingen geformuleerd binnen verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag.Je bent verantwoordelijk voor:Het toetsen van bestekken en tekeningen tijdens de ontwerpfase;Het bewaken van mijlpalen, meer- en minderwerk en/of bestekwijzigingen;Het bijhouden van weekrapporten en termijnstaten;Schakelen tussen projectleider, toezichthouders en aannemers en andere belanghebbenden;Leiden van bouwvergaderingen;Het waken over de planning en het budget;Financiële en administratieve afhandeling van projecten.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Toezichthouder Ingenieursbureau (ZZP mogelijk)

Den Haag - Ansinger

Als Toezichthouder bij het Ingenieursbureau Den Haag (IbDH), onderdeel van de dienst Stadsbeheer, werk je met ruim 250 medewerkers aan de infrastructuur van de openbare ruimte. Heb jij ervaring als Toezichthouder en ga je een uitdaging niet uit de weg? Dit is jouw baan als: Toezichthouder.De wereld om ons heen verandert en wij veranderen hierin mee om een adaptief, betrouwbaar, deskundig, innovatief en duurzaam ingenieursbureau te zijn. Samen met Toezichthouders van de verschillende disciplines (Civiele Techniek, Constructies, Cultuur Techniek en Openbare Verlichting) vorm je als Directievoerder een integraal team om de projecten te begeleiden. Denk aan ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, pleinen, parken, bruggen, tunnels en riolering.Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van openbare werken. En dat gaat verder dan techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt het werk bij IbDH concreet, veelzijdig en gevarieerd. Het ingenieursbureau heeft de opgave om uitvoering te geven aan de doelstellingen geformuleerd binnen verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag.Je bent verantwoordelijk voor:Het in de gaten houden of de uitvoering van werken in de openbare ruimte veilig en volgens alle afspraken verloopt;Het kennen van het bestek en de bijbehorende tekeningen;Controleren of de planning wordt gehaald en de kwaliteit van het geleverde werk waarborgen;Het overleg en afstemming met betrokken stakeholders;De administratie en verslaglegging van de bouwvergaderingen;Het adviseren over de noodzaak en kosten van meer- en minderwerk en bestekswijzigingen;Het tijdig opstellen en juist archiveren van dag- en weekstaten en termijnen;Samen met de directievoerder/ projectleider verzorgen van de oplevering van de aannemer en de overdracht naar beheer.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider Ingenieursbureau (ZZP mogelijk)

Den Haag - Ansinger

Als Werkvoorbereider voor het Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) werk jij aan vele verschillende civieltechnische projecten. Den Haag kent ambitieuze, integrale en uitdagende projecten rondom het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Heb jij ervaring als Werkvoorbereider en ga je een uitdaging niet uit de weg? Dit is jouw baan als: Werkvoorbereider.Variërend van de grote en complexe projecten rondom de stationlocaties (CID) tot aan kleinere herinrichtingen en renovaties. Het IbDH speelt een centrale rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente. De circa 250 medewerkers van IbDH staan voor de kennis en ervaring die een grote gemeente nodig heeft als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, rail,  pleinen, parken, bruggen, kades, tunnels, riolering en om milieu.Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van openbare werken. En dat gaat verder dan techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt het werk bij IbDH concreet, veelzijdig en gevarieerd. Het ingenieursbureau heeft de opgave om uitvoering te geven aan de doelstellingen geformuleerd binnen verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag.Je bent verantwoordelijk voor:Het leggen van verbanden tussen de verschillende vakdisciplines en fases in een project;In samenwerking met collega’s ervoor zorgen dat er een integraal product tot stand komt;Het zelfstadig uitwerken van tekeningen en bestekken (waar nodig wordt je daarbij begeleid door je ervaren collega);Het schakelen tussen verschillende tekenprogramma’s zoals Autocad, Microstation, Revit en Civil 3D;Het begrijpen van de digitale transitie van 2D naar 3D datamodellen;Het kunnen aanpassen bij de verandering van werkprocessen. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Tekenaar Ingenieursbureau (medior/senior)

Den Haag - Ansinger

ANSINGER is raamcontractant van het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een tekenaar op het gebied van wegen en riolering.Het Ingenieursbureau Den Haag speelt een centrale rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente.  Je werkzaamheden betreft in hoofdzaak het uitwerken van ontwerpen en maken van tekeningen en visualisaties, het leveren van informatie ten behoeve van offertes m.b.t. het eigen vakgebied. Als tekenaar werk je ontwerpen uit naar tekeningen (V.O., D.O., besteks- en werktekeningen) en maak je revisietekeningen, beheertekeningen e.d. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider Gemeente (medior/senior)

Den Haag - Ansinger

Vanuit onze raamovereenkomst bij het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider civiele techniek.Den Haag: internationale stad met allure, politiek hart van Nederland en niet te vergeten de stad met elf kilometer kust. Als werkvoorbereider civiele techniek werk je bij het Ingenieursbureau (IbDH) aan vele verschillende projecten. Den Haag kent ambitieuze, integrale en uitdagende projecten rondom het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Variërend van de grote en complexe projecten rondom de stationlocaties (CID) tot aan kleinere herinrichtingen en renovaties.Je vindt het leuk om samen met anderen te werken aan de opgaven van onze stad en bent in staat om verbanden tussen de verschillende vakdisciplines en fases in een project te leggen, die bij onze opgaven een rol spelen. In samenwerking met collega’s zorg jij ervoor dat er een integraal product tot stand komt. Je bent daarnaast in staat om de tekeningen, bestekken, contracten en aanbestedingen zelf op te pakken en om collega’s daarin aan te sturen. Je begrijpt de digitale transitie van 2d naar 3d datamodellen en deinst niet terug voor veranderingen in werkprocessen.Ingenieursbureau Den Haag (IbDH) speelt een centrale rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente. De circa 250 medewerkers van IbDH staan voor de kennis en ervaring die een grote gemeente nodig heeft als het gaat om ontwerp, aanleg en onderhoud van straten, wegen, rail,  pleinen, parken, bruggen, kades, tunnels, riolering en om milieu. Als IbDH’er sta je midden in de praktijk. Je bent rechtstreeks betrokken bij de voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van openbare werken. En dat gaat verder dan techniek alleen. Direct en indirect heb je te maken met politiek en bestuur, bewoners en ondernemers. Dat maakt het werk bij IbDH concreet, veelzijdig en gevarieerd. Het ingenieursbureau heeft de opgave om uitvoering te geven aan de doelstellingen geformuleerd binnen verschillende afdelingen van de gemeente Den Haag.  

16 Mei 2023 - lees meer ...

Junior werkvoorbereider Gemeente

Den Haag - Ansinger

Ben jij een kei in het voorbereiden van uitdagende projecten? Dan is dit is jouw uitdaging als: junior werkvoorbereider. ANSINGER is raamcontractant van het ingenieursbureau Den Haag en op zoek naar jou! Jij realiseert als junior werkvoorbereider samen met je collega’s verschillende uitdagende civieltechnische projecten: herontwikkeling, inbreidingslocaties en/of gebiedsontwikkeling binnen de gemeente Den Haag. Voor de opdrachtgever ben jij het eerste aanspreekpunt en bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:Voorbereiden van projecten of projectonderdelen. Daarbij werk je nauw samen met de projectleiders, de beheerders en de toezichthouders;Uitwerken van (schets)ontwerptekeningen tot bestek- en situatietekeningen; Jij houdt altijd een oog op de planning en houd je bezig met inkopen van materialen;Je schrijft bestekken en maakt ramingen en calculaties;Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door jou uitgewerkte stukken.

16 Mei 2023 - lees meer ...

BIM modelleur constructies Ingenieursbureau

Den Haag - Ansinger

Vanuit onze raamovereenkomst bij het Ingenieursbureau van de gemeente Den Haag zijn wij op zoek naar een BIM modelleur constructies.Als BIM modelleur constructies werk je bij het Ingenieursbureau van Den Haag (IbDH) aan vele verschillende projecten. Den Haag kent ambitieuze, integrale en uitdagende projecten rondom het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Variërend van de grote en complexe projecten rondom de stationslocaties (CID) tot aan kleinere herinrichtingen en renovaties. Je vindt het leuk om samen met anderen te werken aan de opgaven van onze stad en bent in staat om verbanden tussen de verschillende vakdisciplines en fases in een project te leggen, die bij onze opgaven een rol spelen. In samenwerking met collega's zorg jij ervoor dat er een integraal product tot stand komt. Je bent in staat om tekeningen en bestekken zelfstandig uit te werken, maar wordt daarbij natuurlijk wel begeleid door je ervaren collega's. Je schakelt makkelijk tussen verschillende tekenprogramma’s o.a. Autocad, Microstation, Revit, Civil 3D, OpenRoads Bentley. Je begrijpt de digitale transitie van 2d naar 3d datamodellen en deinst niet terug voor veranderingen in werkprocessen.  

16 Mei 2023 - lees meer ...

Junior Tekenaar gemeente

Den Haag - Ansinger

ANSINGER is raamcontractant van het ingenieursbureau van de gemeente Den Haag. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een junior tekenaar.Het Ingenieursbureau Den Haag speelt een centrale rol bij het werk aan de openbare ruimte en de infrastructuur van de gemeente.  Je werkzaamheden betreft in hoofdzaak het uitwerken van ontwerpen en maken van tekeningen en visualisaties. Als tekenaar werk je ontwerpen uit naar tekeningen (V.O., D.O., besteks- en werktekeningen) en maak je revisietekeningen, beheertekeningen e.d. 

16 Mei 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiel - Den Haag

Den Haag - Voort

Als Werkvoorbereider Civiele Techniek heb jij een mooie baan te pakken! Stroom je over van enthousiasme voor GWW en/of infra? Dan is dit jouw kans om de leefomgeving beter, veiliger en toegankelijker te maken. Als Werkvoorbereider zorg je dat civiele projecten tijdens het aanbestedings- en uitvoeringsproces op rolletjes lopen. Je houdt dan ook stevig grip op de planning en materialen. Maar ook de berekeningen, tekeningen en kwaliteit ontsnappen niet aan jouw scherpe blik. Je werkt veel samen met de projectleiding. Daarnaast schakel je met verschillende teams, leveranciers en (onder)aannemers. Alles in detail afstemmen, dat is jou helemaal toevertrouwd. Waar je precies aan de slag gaat? Dat bekijken we samen op basis van jouw ambities en kwaliteiten. In ons netwerk vinden we beslist de plek waar jij je helemaal thuis voelt.

29 Maart 2023 - lees meer ...

Uitvoerder Civiel - Den Haag

Den Haag - Voort

Als Uitvoerder ben je dagelijks bezig met de uitvoering van projecten. Je zorgt voor de uitvoering en aansturing van de werkzaamheden, volgens de gestelde randvoorwaarden van het projectcontract.    Je bent als Uitvoerder verantwoordelijk voor de aansturing van het team en de bijbehorende rapportages. Je werkt samen met je team aan een veilige en kwalitatieve realisatie van het toegewezen werk. Heb je oog voor veiligheid, ben je proactief en heb je organisatietalent voor het inplannen van je teamleden en het materieel? Dan is dit de baan voor jou!

29 Maart 2023 - lees meer ...

Calculator Civiele Techniek - Den Haag

Den Haag - Voort

Als calculator in de civiele techniek ben jij een belangrijke schakel in de voorbereiding van een project. Binnen het team ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van nauwkeurige kostprijsbegrotingen, bestekken, opstellen van kans- en risicoanalyses, verzorgen van inschrijvingen en prijsaanbiedingen. Tijdens verschillende fasen van het project draag je bij met jouw kennis en expertise. Je hebt passie voor (civiele) techniek en krijgt energie van het oppakken van gecompliceerde uiteenlopende zaken. Jouw ideeën over een zo efficiënt mogelijke uitvoering neem je mee naar afspraken. Waar je precies aan de slag gaat? Dat bekijken we samen op basis van jouw ambities en kwaliteiten. In ons netwerk vinden we beslist de plek waar jij je helemaal thuis voelt.

29 Maart 2023 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm