Vacatures Infra / Civiel / GWW Amsterdam


90 vacatures gevonden

Senior Risicomanager SCB

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

De gemeente Amsterdam gaat met het project Singelgrachtgarage-Marnix een parkeergarage realiseren met een capaciteit van 800 plaatsen onder de gracht van Amsterdam. Meer informatie over dit project is te vinden op https://www.amsterdam.nl/projecten/singelgrachtgarage/ . Het project betreft een UAV-GC project waarbij de contractbeheersing plaatsvindt volgens de principes van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Risicomanagement vormt een zeer belangrijk onderdeel van deze contractbeheersing. Niet alleen als input voor het toetsproces maar ook als input voor de interactie met de opdrachtnemer. Om risicomanagement de invulling te geven die benodigd is, is het projectteam op zoek naar een ervaren risicomanager die technisch inhoudelijke aspecten kan vertalen naar risicoinformatie. Het heeft daarnaast de voorkeur dat de risicomanager kennis en ervaring kan inbrengen op andere facetten van projectbeheersing waaronder het planningsmanagement in het bijzonder. Dit om er voor te zorgen dat het staande projectbeheersteam nog beter in staat wordt gesteld zijn rol te vervullen. De gevraagde invulling van de rol van risicomanager is dus enerzijds gericht op het uitvoeren van inhoudelijke werkzaamheden op het gebied van risicomanagement. Anderzijds is de gevraagde functie gericht op coaching van en kennisoverdracht naar bestaande teamleden van het projectbeheersingsteam. Werkzaamheden bestaan uit: - Organiseren, aanjagen en uitvoeren van het risicomanagement proces, ten dienste van de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), gericht op de opdrachtnemersrisico's en dat deel van de opdrachtgeversrisico's waar de opdrachtnemer invloed op heeft/kan hebben; - Coachen en betrekken van huidige risicomanagement-adviseur; - Coachen en betrekken van huidige planningsadviseur bij de planning van de opdrachtnemer; - Input leveren vanuit risico's voor de toetsplanning en inhoudelijke bevindingen van alle typen toetsen; - Input leveren vanuit risico's voor de interactie van het kernteam van de opdrachtgever met de opdrachtnemer. Hiervoor zullen in ieder geval 2 wekelijks bilaterale overleggen moeten plaatsvinden met de contractmanager, technisch manager en omgevingsmanager van de opdrachtgever; - Ondersteunen/mede uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen op het gebied van risicomanagement (niet als lead-auditor); - Nauw afstemmen met de planningsadviseur om passende risico's vanuit uitvoeringsaspecten en processen in de planningen op te nemen; - Stuurinformatie te genereren voor contractmanagement en projectmanagement; - Overleg en afstemming met opdrachtnemer over uitwisseling van risicodossier opdrachtgever en opdrachtnemer; - Beoordeling van risicorapportages vanuit de opdrachtnemer.

Gisteren - lees meer ...

Sr. Projectmanager Nieuw-West

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

Als Senior Projectmanager ben je verantwoordelijk voor het integrale projectmanagement van de vernieuwing van Overtoomse Veld naar een aantrekkelijke en betaalbare woonwijk. Het gebied maakt deel uit van de Stedelijke Verdichting Ringzone West in het stadsdeel Nieuw-West. De Senior Projectmanager is daarbij verantwoordelijk voor de aansturing van diverse projectteams en is overall verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten van de planvorming en besluitvorming. Hij/zij legt verantwoording af aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers en is opdrachtgever voor directies Ruimte & Duurzaamheid, Grond & Ontwikkeling en het Ingenieursbureau i.s.m. gebiedsteam Slotervaart. De Senior Projectmanager is ook verantwoordelijk voor de capaciteitsaanvraag van medewerkers, de projectplanning en bewaking van de proces- en uitvoeringskosten. De Senior Projectmanager wordt daarbij ondersteund door 2 assistent projectmanagers en geeft dagelijks leiding aan diverse planteams met circa 20 collega's. De vernieuwing omvat (sloop)/nieuwbouw en transformaties voor ca. 2.500 woningen voor alle doelgroepen in nauwe samenwerking met ontwikkelaars, corporaties, vastgoedeigenaren, maatschappelijke organisaties, bewoners en ondernemers. Leefbaarheid, participatie en voorzieningen krijgen hierbij extra aandacht. In een aantal deelgebieden is de vernieuwing al in uitvoering of reeds opgeleverd, in andere gebieden is deze in de fase van verkenning of planvorming. Werkzaamheden bestaan uit: - Verzorgen van integrale projectmanagement van de vernieuwing van Overtoomse Veld en andere projecten in Nieuw West; - Aansturen en coördineren van benodigde gemeentelijke activiteiten voor de planvorming en uitvoering van de verschillende deelprojecten. Dit omvat onder meer het opstellen van ruimtelijke en programmatische kaders voor woningbouw en herinrichting openbare ruimten, het voorbereiden en begeleiden van tenders, het begeleiden van transformaties, het opstellen van bestemmingsplannen en overeenkomsten en het bewaken en actualiseren van grondexploitaties; - Organiseren van gemeentelijke afstemming, draagvlak, communicatie en besluitvorming van de diverse producten en de verschillende fasen van de planvorming; - Organiseren van overleg en draagvlak met betrokken marktpartijen zoals projectontwikkelaars, wooncorporaties en vastgoedeigenaren en semipublieke partijen zoals Waternet, Liander en NUON; - Organiseren van participatie en draagvlak met betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties; - Organiseren van afstemming en betrokkenheid met afdelingsmanagers en ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers; - Ophalen van weerstand en tegenkracht en uitvoeren van second opinion en de oogst daarvan waar nodig inbrengen in het reguliere planvormingsproces; - Dagelijks aansturen van de projectteams en projectmedewerkers, organiseren samenwerking en events voor teamleden; - Bewaken voortgang en resultaat projecten; - Adviseren van Dagelijks Bestuur over maatschappelijk gevoelige onderdelen. Je hebt een natuurlijk overwicht, een coachende stijl van leidinggeven, omgevingsbewust en resultaatgericht. Je bent een uitstekende onderhandelaar en laat mensen daarbij in hun waarde. Je bent gericht op samenwerking en schakelt makkelijk van bestuurder naar medewerker. Je bent prima in staat om complexe zaken helder te maken en tot planvorming en besluitvorming te komen. Waar weerstand ligt ga je dat niet uit de weg en beweeg je mee als dat beter is of blijf je staan als de belangenafweging dat verlangt.

Gisteren - lees meer ...

Senior ontwerper openbare ruimte

Amsterdam (WTC) - ELLBRU Professionals B.V.

De werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit het vervangen van een medewerker bij team Zuidflank van R&D die met zwangerschapsverlof gaat tot januari 2020. Voor het project Beethoven (Zuidas) dient een vervolg gegeven te worden aan het Schetsontwerp (SO)- dat nu voorligt. Het product zal zijn een SO+/Voorlopig Ontwerp. De werkzaamheden betreffen het verder opwerken van het ontwerp en daarnaast het begeleiden van de ontwerpen van de architecten/ontwikkelaar(s) van de diverse vervolgkavels. Dit is van belang omdat de kavels in het landschap staan. De gebouwen komen met de voeten in het Beatrixpark te staan en de overgang tussen het gebouw en het maaiveld is hierbij cruciaal. Naast de te ontwikkelen kavels zullen de werkzaamheden voor dit project bestaan uit afstemming met de projectorganisatie van Zuidasdok. Zij ontwerpen een deel van de zuidzijde van het plangebied die direct grenst aan plangebied Beethoven. Een ander deel van de werkzaamheden zijn voor het project Verdi op de Zuidas. Hiervoor wordt naar verwachting binnenkort de Projectnota en het Investeringsbesluit vastgesteld. De werkzaamheden zullen zijn het starten met het opstellen van een stedenbouwkundig plan waarbij een groot deel van het plangebied een grote landschappelijke opgave is. Hiervoor is veel ontwerpend onderzoek nodig. Daarnaast zal een basis gelegd worden voor het vervolg van het participatie traject dat hiervoor doorlopen wordt. Naast het opstellen van een stedenbouwkundig plan zullen de werkzaamheden bestaan uit afstemming en overleggen (met partijen, projectgroep, techniek, e.d.) over onderwerpen en issues die een relatie hebben met de openbare ruimte. Momenteel is er door een piek in de werkvoorraad binnen R&D sprake van een (tijdelijk) tekort aan ervaren ontwerpers openbare ruimte. Daarom kan de geselecteerde kandidaat naast bovenstaande projectwerkzaamheden, ook ingezet worden voor piekopvang binnen R&D.

Gisteren - lees meer ...

Ontwerper Civil3D (grote infra projecten)

Amsterdam - bouwhuysch

Als Ontwerper Civil 3D ben jij een meester in het omzetten van innovatieve ideeën naar realistische werken. Indrukwekkende, complexe ontwerpen maken met Civil 3D staat jou op het lijf geschreven en je vind het leuk om in een projectteam samen te werken van schets tot definitief product. Je hebt daarnaast ook regelmatig contact met de opdrachtgever om de resultaten en voortgang af te stemmen. Onze klant is betrokken bij grotere infra projecten van dit moment en heeft bouwhuysch gevraagd voor het versterken van het ontwerpteam in de VO, DO en UO fase.

Gisteren - lees meer ...

Aankomend Projectleider Riolering | HB Adviesbureau

Amsterdam - bouwhuysch

Als Aankomend Projectleider Riolering weet je alles van rioleringen; jij biedt gemeenten slimme en duurzame rioleringsoplossingen. Door jouw sterke ontwerp- en bestekstekeningen kan het werk snel en doeltreffend afgerond worden. Bij het ontbreken van een goede voorbereiding kan het werk uitlopen waardoor de overlast voor omwonenden toeneemt. De combinatie van jouw sterke communicatieve vaardigheden samen met een goede voorbereiding en sterke sturing tijdens het proces zorgen ervoor dat het project tot een goed eind komt.

Gisteren - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek

Heiloo - Centerpoint Amsterdam

Als werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitwerken van (schets)-ontwerpen naar civieltechnische tekeningen en RAW bestekken, kostenramingen en nacalculaties. U bent inzetbaar voor alle voorkomende fasen van een werk. U maakt het werk zelfstandig en in teamverband en adviseert opdrachtgevers over alternatieven. Ook het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en leveranciers/onderaannemers behoort tot uw werkzaamheden.  

Gisteren - lees meer ...

Medior Adviseur Civiele Techniek

Amsterdam - Maandag

Ben jij de adviseur op gebied van wegen en hou je van een circulaire aanpak? Lees dan snel verder! Voor een opdrachtgever in de regio Noord-Holland zijn wij op zoek naar een medior adviseur civiele techniek voor 36/40 uur per week. Als medior adviseur zorg je dat het wegennet en alle overige verharde openbare ruimte optimaal functioneert en beheerbewust wordt ontworpen. Je zal opdrachten krijgen van zowel de beheerder, gebiedsontwikkelaars en soms ook van de inwoners. De opdrachten variëren van eenvoudig tot complex. Van het afhandelen van inritaanvragen tot het laten ontwerpen van compleet nieuwe wegen en pleinen. In deze functie is een circulaire aanpak van belang. Een uitdaging die er ligt is het gebruiken van afvalstoffen om in wegen toe te passen. Je zal dan ook zelf de ruimte krijgen om innovaties te ontwikkelen. Daarnaast zal je ook een junior adviseur begeleiden. Je werkzaamheden als medior adviseur Civiele Techniek zijn: - Het adviseren over (werk)plannen rond wegbeheer en eerste aanleg, bereid je deze voor en toets je ze; - Beheer en analyseer je (meet)data, regel je inspecties en bepaal je de onderhoudsmaatregelen; - Het meedenken over de communicatie van wegenonderhoud en -aanleg; - Het samenstellen van beheerplannen; - Toelichten van projecten op bewonersavonden.

24 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiel

Amsterdam - Maandag

Heb jij minimaal een 3 jaar ervaring als werkvoorbereider civiel en wil jij aan de slag binnen de publieke sector? Reageer dan snel! Voor een gemeentelijke opdrachtgever in de omgeving van Noord-Holland zijn wij op zoek naar een werkvoorbereider Civiel voor 24 - 36 uur. Jij zal verantwoordelijk zijn op het gebied van gebiedstransformatie / herinrichting. Je werkzaamheden als werkvoorbereider civiel zijn: - Het opstellen van diverse tekeningen en modellen ten behoeve van: het project, de afstemming met derden en het uitzetten van onderzoeken; - Het opstellen van een programma van eisen en/of een bestek; - Calculeren en plannen van werkzaamheden; - Het afstemmen van het eigen werk met de andere projectteamleden.

24 Juni 2019 - lees meer ...

Contractmanager bij de gemeente

Amsterdam - Maandag

Ben jij afgestudeerd van jouw WO studie rechten? En heb jij (stage)ervaring met het aanbestedingsrecht binnen de civiele techniek? Altijd al willen werken voor de gemeente? Wij zoeken voor 1 van de meeste dynamische afdelingen binnen de gemeente een jurist die aan de slag gaat als contractmanager/ inkoopadviseur. Jij gaat als contractmanager alles leren over aanbestedingsrecht en met name van de aanbestedingswet. Samen met jouw team ga jij er ALLES aan doen om te ondersteunen tijdens het operationele en tactische inkoop- en aanbestedingsproces. Samen met jouw collega's werk jij aan de meest uiteenlopende en grootste projecten. Dit is jouw kans om een uitstekende start van jouw (Rechten)carrière te maken bij een van de meest uitdagende opdrachtgevers van Nederland. Natuurlijk start jij gelijk met een uitstekend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden! Interesse?

24 Juni 2019 - lees meer ...

Adviseur Duurzaamheid LCA

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

Je komt te werken in een team van zes adviseurs en werkt vanuit ons kantoor in Amsterdam, waarvan de bouw uiteraard gebaseerd is op concepten van circulair bouwen. Binnen het team krijg je alle gelegenheid om initiatief te ontplooien. Houd je van aanpakken, dan zit je bij onze opdrachtgever goed! Als Adviseur bestaat jouw werk uit het uitvoeren van levenscyclusanalyses (LCA) voor diverse bouwmaterialen en (consumenten)producten. Je onderzoekt uit welke materialen een product bestaat en waar deze vandaan komen om vervolgens de milieu-impact te berekenen. De uitkomsten en analyses verwoord je in een rapportage en verwerk je in een tool waarmee de klant zelf aan het werk kan. Uiteraard zoek je ook naar mogelijkheden voor de klant om de milieu-impact van hun product te verlagen. Daarnaast zul je regelmatig contact hebben met de klant, zowel op afstand als op locatie.

22 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider wegen

Alkmaar - bouwhuysch

Als werkvoorbereider wegen bij een klein ingenieursbureau in Amsterdam, ben je verantwoordelijk voor veel meer dan bij een groot ingenieursbureau. Alle stappen en processen binnen een project komen voorbij. Naast het ontwerp, bestekken schrijven, calculeren en het maken van tekeningen, ben je in direct contact met derden. Hiervoor stel je plannen op betreffende communicatie, veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Dit allemaal naast het coördineren van werkzaamheden. Hier krijg je de kans om je te ontwikkelen tot een goede werkvoorbereider. Kortom, een bijzonder leerzame stap in je civiel technische carriere!  

21 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiel

Amsterdam - Maandag

Vind jij het leuk om als werkvoorbereider een belangrijke rol te spelen in het voortraject van een project? Voor de regio Amsterdam zijn wij bij Maandag® op zoek naar werkvoorbereiders op civieltechnisch vlak. Bij Maandag® is het mogelijk om als werkvoorbereider ervaring op te doen bij verschillende opdrachtgevers met verschillende projecten. Als werkvoorbereider maak je actief deel uit van een project. Het project begint voor jou al bij de voorbereiding, maar jouw verantwoordelijkheden houden dan nog zeker niet op. Daarbij wordt niet alleen maar gekeken naar de start van het project, maar helemaal tot aan het einde. Bij het takenpakket van een civiele werkvoorbereider, kan je denken aan de volgende taken: - Het maken van tekeningen; - Plannen opstellen; - Tijdens project controle op planning en gemaakte afspraken.

21 Juni 2019 - lees meer ...

Adviseur procesmanagement civiele techniek

Amsterdam - bouwhuysch

Niets is prettiger dan te werken in een omgeving die zich constant aanpast aan jouw wensen. Jarenlang dezelfde functie bij één werkgever kan de groei van je carrière vertragen. Wat doe je als uitgerekend jouw werkgever niet de werken binnenhaalt doet die je graag zou willen? En wat doe je als er al langere tijd (door)groei beloofd is die maar niet komt? bouwhuysch doet dit anders. bouwhuysch levert geen banen maar loopbanen. Als adviseur bij bouwhuysch ben je niet gebonden aan één opdrachtgever of één project binnen het civieltechnische werkveld maar kan je werken waar je wilt op welk project je wilt. Wij spelen in op de actuele vraag binnen de civiele techniek. Infraprojecten worden namelijk groter en meer integraal. Iedere fase van het bouwproces vraagt om specifieke kennis en kunde. Dit geldt zowel aan de opdrachtgevers als opdrachtnemerszijde. Wij hebben een fijnmazig netwerk van civieltechnische opdrachtgevers als overheden, ingenieursbureaus, aannemers en grote projecten. Wij weten wat er speelt. Door de wensen van onze adviseurs constant in kaart te brengen en dit op een persoonljike manier te klankborden met onze opdrachtgever ontstaat telkens een werkomgeving die wél aansluit bij je wensen. Het is met recht mensenwerk! Het is wel zaak carrièrestappen te zetten op een ondernemende en onderbouwde manier. Daar hoort een vast arbeidscontract bij en intensieve begeleiding op technisch als persoonlijk vlak. Iedere adviseur wordt begeleid met het ontwikkelprogramma van Insights Discovery. bouwhuysch is opzoek naar een adviseur die actief wil zijn binnen het procesmanagement van infrastructurele projecten. De exacte invulling van de functie wordt bepaalt door jouw wensen te klankborden met onze opdrachtgevers. Neem contact met Kees Dekker op 0624355679 om persoonlijk kennis te maken.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Starter bouwkunde/civiel/verkeerskunde per direct: functie werkvoorbereider Apeldoorn / Assen

Gelderland - bouwhuysch

Als werkvoorbereider werk je goed samen met de tekenaar, calculator, planner en uitvoerder. Jullie zijn als team verantwoordelijk voor de lopende verkeerskundige projecten. Daarnaast zorg je ervoor dat de opdrachtgever tevreden is. Ervaring is geen vereiste, wel de drive en de passie om te groeien bij een fanstische aannemer. Er is veel ruimte voor opleidingen en (interne) cursussen.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Projectleider wegen Amsterdam

Amsterdam - bouwhuysch

Als projectleider wegen Amsterdam vind je het fantastisch om met een gedreven team mooie infraprojecten te leiden in en rondom Amsterdam. De varierende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd. Soms houd je je bezig met grondverzet en bouw -en woonrijp maken, soms met saneringen of parkaanleg of juist de grote asfaltwerken. De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering is nauw afgestemd zodat iedereen hetzelfde doel heeft, namelijk; mooie werken realiseren en een goede verstandhouding met de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Vanwege de toename van werken met innovatieve contactvormen is het een pré dat je als projectleider wegen Amsterdam om kan gaan met de bijbehordende methodiek.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Starter bouwkunde/civiel per direct: functie werkvoorbereider

Amsterdam - bouwhuysch

Als werkvoorbereider werk je goed samen met de tekenaar, calculator, planner en uitvoerder. Jullie zijn als team verantwoordelijk voor de lopende projecten. daarnaast zorg je ervoor dat de opdrachtgever tevreden zjin. Ervaring is geen vereiste, wel de drive en de passie om te groeien bij een fanstische aannemer. Er is veel ruimte voor opleidingen en (interne) cursussen.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Uitvoerder wegen Utrecht

Utrecht - Bouwhuysch

Als uitvoerder wegen Utrecht vind je het fantastisch om met een gedreven team mooie infraprojecten te realiseren in en rondom Utrecht. De varierende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd. Soms houd je je bezig met grondverzet en bouw -en woonrijp maken, soms met saneringen of parkaanleg of juist de grote asfaltwerken. De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering is nauw afgestemd zodat iedereen hetzelfde doel heeft, nl mooie werken realiseren en een goede verstanding met de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Vanwege de toename van werken met innovatieve contactvormen is het een pré dat je als uitvoerder wegen Utrecht om kan gaan met de bijbehordende methodiek.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Beheermanager Sloterdijk IV

Amsterdam Nieuw-West - ELLBRU Professionals B.V.

Het Bedrijventerrein Sloterdijk IV is één van de twee risicogebieden van Amsterdam conform de beleidslijn Bibob, maar ook één van de laatste Amsterdamse rafelranden. In het gebied zijn circa 60 ondernemers actief, bijna alle in de automotive branche. Er vinden dubieuze praktijken plaats; constante aandacht in de vorm van dagelijks beheer is noodzakelijk. De gemeente moet haar grip op het terrein weer terug veroveren. De beheermanager is niet alleen de ogen en oren van de gemeente maar treedt ook handelend op. Werkzaamheden bestaan uit: Verspreid over de week twee dagen aanwezig zijn, patrouilleren, spreken met ondernemers, ter plekke een spreekuur draaien, signaleren (…) van zaken, contact onderhouden met projectteam waar hij/zij lid van is, bijwonen relevante overleggen, coördineren beheer openbare ruimte (vegen, grof- zwerfvuil, groen, herstel werkzaamheden en autowrakken). 'Goede' ondernemers bijstaan, 'slechte' aanpakken. Dit geldt voor Sloterdijk IV. Voor Sloterdijk III - een dag per week - geldt een lichter regiem, waarbij het accent /aandacht in eerste instantie vooral ligt op het gebied van beheer en handhaving openbare ruimte.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Uitvoerder beton/-waterbouw

Amsterdam - bouwhuysch

Als Uitvoerder Beton en Waterbouw ben jij een dynamische leider en weet jij van aanpakken als geen ander. Je kent en benut het talent van jouw collega’s optimaal en zorgt voor een gemoedelijke sfeer op de bouwplaats constant door een bron van inspiratie en motivatie te zijn. Je bent verantwoordelijk voor het verstrekken van kwaliteit tijdens het gehele bouwproces en zorgt samen met jouw gedreven team dat projecten tijdig en succesvol worden opgeleverd. Ook heb je veel contact met het bedrijfsbureau.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Toezichthouder

Amsterdam - Maandag

Jij heb ervaring met infrawerkzaamheden en zou graag bij een gemeentelijke organisatie aan de slag willen gaan? Als toezichthouder Infrabeheer verzorg je het toezicht en de bijbehorende administratie op dagelijks onderhoud t.a.v. infrawerkzaamheden (o.a. elementen, asfalt, kabels en leidingen) in de openbare ruimte, waarbij je hoofdzakelijk het toezicht op externe aannemers en de administratieve afhandeling doet. Als toezichthouder ben je het eerste aanspreekpunt voor uitvoering gerelateerde werkzaamheden, houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en bewaakt de kwaliteit van werken. Daarnaast signaleer je technische en financiële afwijkingen, rapporteert over de uitvoering en ziet toe op de veiligheid van werken, milieu, personeel, materieel en materialen. Je werkt onder leiding van de teamleider en een senior coördinator. Jij als toezichthouder toetst vergunningen en meldingen op haalbaarheid (buiten) en keurt goed, verzorgt en beheer je de administratieve en financiële afhandeling en meet je hoeveelheden na en leg je toezicht vast. Je zult in deze functie voornamelijk buiten aan het werk zijn.

20 Juni 2019 - lees meer ...

Calculator - Werkvoorbereider Civiel

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In de functie van calculator - werkvoorbereider kunt al tijdens de tenderfase betrokken zijn. Enkele taken en verantwoordelijkheden: - Kostprijsbepaling aan de hand van bestek en tekeningen of aan de hand van het DO - Bezoeken van inlichtingen - Opvragen van offertes bij onderaannemers en leveranciers en het voeren van onderhandelingen - Inventariseren van de risico's en kansen - Bewaken van de calculatieplanning - Overleg met de afdeling inkoop - Opstellen van een bouwplaatskostenbegroting - Tijdens de uitvoeringsfase kunt u ook ingezet worden op de afdeling werkvoorbereiding, op locatie.

19 Juni 2019 - lees meer ...

Tendermanager Civiel

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

De tendermanager geeft leiding aan het tenderteam. In deze functie voert u de regie over het gehele aanbestedingsproces van het opstellen van een tenderplan tot en met het indienen van de offerte. U stuurt de tender aan en samen met uw team zorgt u ervoor dat de tender wordt gewonnen. Enkele taken en verantwoordelijkheden: - U bewaakt alle informatiebronnen en tendernet. U informeert tijdig de directie - U stelt het tenderplan op - U bepaalt de prijsstrategie en overige financiële zaken - U voert het overleg met de directie, opdrachtgever en overige externe partijen - U onderhoudt de contacten met adviseurs en onderaannemers - U bewaakt de uitvoering en vervaardigt de nodige rapportages

19 Juni 2019 - lees meer ...

Omgevingsmanager

Amsterdam - Maandag

Maandag Amsterdam zoekt een ervaren omgevingsmanager met passie voor zijn omgeving! Als omgevingsmanager onderhoud je contact met bewoners, aannemers, (nuts)bedrijven, bestuurders en andere stakeholders. Je zorgt voor het opstellen en afhandelen van de benodigde besluitvorming, raadsadressen, actualiteiten en het adequaat naleven van de processtappen. Je levert input aan eisen, ontwerp en contract vanuit afspraken met de omgeving, bestuur en diensten en bedrijven. Daarnaast zorg je voor de communicatie in projecten, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van participatiebijeenkomsten en het bedienen van media. Ook zorg je voor het verkeersmanagement in projecten. Je moet hierbij denken aan controleren van omgevingsplannen. Als omgevingsmanagement zorg je ook voor de conditionering van het project, betreffende vergunningen, kabels en leidingen.

19 Juni 2019 - lees meer ...

Omgevingsmanager

Amsterdam - Maandag

Om 19.00 uur 's avonds zit jij in de auto onderweg naar een informatieavond over de verbouwing van dat drukke kruispunt waar al twee keer een ongeluk gebeurt is. Samen met jouw specialisten maak je jezelf klaar voor de aanval van de verschillende stakeholders. Bewapend met een projectleider Techniek en afgezant van de aannemer zit jij aan de andere kant van de (ronde) tafel. Jij als communicatie expert van jouw IPM-team staat klaar om de ongezouten mening van alle partijen te nuanceren. Hoe zorg jij dat de projectleider Techniek de kans krijgt om uit te leggen waarom zijn idee zo geniaal is? Ook al moet de straat voor 2 weken dicht… Leg jij die ondernemer maar eens even uit dat zijn klanten moeten omlopen! Eenmaal terug op kantoor ga jij om tafel met jouw projectteam om even te bespreken wat je er nou echt wat van vond! Conclusie: helaas, we zullen toch echt met iedereen rekening moeten houden! Jij gaat hierom verder met het in kaart brengen van de belangen van de uitvoerders en van de omgeving. Jij als trotse omgevingsmanager van Maandag® bent creatief, hebt een luisterend oor en hebt het talent om iedereen te vriend te houden! (zelfs jouw recruiter).

19 Juni 2019 - lees meer ...

Werkvoorbereider/Bestekschrijver GWW

Amsterdam - bouwhuysch

De werkvoorbereider/bestekschrijver is verantwoordelijk voor het opstellen van RAW-bestekken, vraagspecificaties en andere contractstukken. Je stelt ramingen op, dit gebeurt op uiteenlopende detailniveaus. Je werkt nauw samen met projectleiders, tekenaars en adviseurs. Je werkt aan diverse projecten in de regio. Hierbij kun je denken aan onder meer de aanleg en reconstructie van wegen, kades en dijken, riolering, woonwijken, bedrijventerreinen en watersystemen.

19 Juni 2019 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm