Vacatures Infra / Civiel / GWW Amsterdam


52 vacatures gevonden

Bouwkundig Projectleider (schadeprojecten)

Regio Den Bosch - Meinselect

Heb jij ervaring of affiniteit met bouwkundige schadeprojecten? In deze functie als Bouwkundig Projectleider ben je verantwoordelijk voor de operationele aansturing van schadeprojecten van start tot oplevering. Nadat de band, water of braakschade is opgenomen draag jij zorg voor de inkoop, rapporteer je aan de regiomanager en stuur je de herstelpartners aan. Je houdt de planning van de buitendienstmedewerkers nauwlettend in de gaten en zorgt hierdoor voor een hoogwaardig opleveringsniveau. Je onderhoud de contacten met opdrachtgevers, onderaannemers, projectbetrokkenen en leveranciers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kostenbewaking van je projecten. Je bewaakt de financiële afwikkeling van de werken. Kortom een leuke, dynamische rol binnen een professioneel bedrijf! Ben jij op zoek naar een baan waarbij je van a to z verantwoordelijk bent voor je eigen projecten? Waar communicatie een belangrijk onderdeel is van je werk? Neem dan contact op voor meer informatie!

Gisteren - lees meer ...

Projectleider GWW

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.

De projectleider GWW is vanaf de tenderfase t/m uitvoering betrokken bij diverse civiele projecten. Op het gebied van samenwerking werk je nauw samen met collega’s van de calculatie, werkvoorbereiding en ontwerp. Daarnaast sta je in direct contact met de uitvoerders, als klankbord bedien je ze optimaal. Werkzaamheden bestaan uit: - Onderhouden van relaties; - Inschatten van kansen en mogelijkheden in het project; - Het aanjagen en optimaliseren van het projectproces vanuit de klantwensen; - Het aansturen van het uitvoerende personeel, in de werkvoorbereiding en uitvoering; - Bewaken van de klanttevredenheid, de voortgang, de kwaliteit en de kosten van het project; - Het opleveren en afrekenen van het project.

Gisteren - lees meer ...

Startklaar Overheid - Civiel Ingenieur

Amsterdam - Maandag

Voor verschillende opdrachtgevers is Maandag op zoek naar Civieltechnisch talent. Maandag biedt je de kans om te kijken in verschillende “keukens” om kennis, ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen bij diverse opdrachtgevers binnen het netwerk van Maandag. Onder de opdrachtgevers bevinden zich gemeentes, overheden, ingenieurs- en adviesbureaus. Maandag is je werkgever en zal samen met jou op zoek gaan naar leuke opdrachten. Hoe doen wij dit? Door te luisteren naar jouw ambities, wensen en te kijken wat jij in je loopbaan wil doen. Vanuit Maandag® wordt jij klaargestoomd om bij de overheid te gaan werken. Dit doen wij via Startklaar Overheidstraject! Als basis bieden wij jou intervisie en persoonlijke begeleiding. Daarnaast stel je samen met je begeleider een passend pakket samen, van praktijkgerichte workshops tot theoretische trainingen.

14 November 2018 - lees meer ...

Junior Civiele Techniek

Amsterdam - Maandag

Voor uiteenlopende opdrachtgevers zijn wij momenteel op zoek naar starters met een civieltechnische achtergrond. Maandag® biedt je de kans om te kijken in verschillende “keukens” om kennis, ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen bij diverse opdrachtgevers. Onder de opdrachtgevers bevinden zich: aannemers, advies- en ingenieursbureaus, gemeenten & overheden. Ben jij klaar met je opleiding en op zoek naar een uitdagende baan in de Civiele Techniek, maak dan gebruik van het grote netwerk van Maandag®. Maandag® is je werkgever en zal samen met jou op zoek gaan naar leuke opdrachten. Hoe doen wij dit? Door te luisteren naar jouw ambities, wensen en te kijken wat jij in je loopbaan wil doen. Een voorbeeld van onze functies zijn werkvoorbereider, calculator, assistent projectleider, assistent uitvoerder of een constructeur.

14 November 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiele Constructies

Amsterdam - Maandag

Heb jij ervaring in directievoering van civieltechnische constructies? Voor een opdrachtgever ben ik op zoek naar een Directievoerder Civiel voor 36 uur per week! Directievoering en toezicht op de gecontracteerde partijen. Het contract betreft een OMOP voor Civiele Constructies (bruggen, oevers/kades, steigers) bestaande uit dagelijks onderhoudswerkzaamheden. Initieert en overlegt met betrokken in- en externe partijen/opdrachtnemers over deinrichting, planning en logistieke kaders van de werkzaamheden; - Geeft sturing aan het proces van werkvoorbereiding en de planning; - Ziet toe op de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten en vergunningen; - Fungeert voor de opdrachtgever en opdrachtnemer als eerste aanspreekpunt gedurende het realisatieproces van het werk; - Bewaakt interne en wettelijke procedures/kaders ( w.o. veiligheid) en stuurt zo nodig bij; - Verstrekt uitvoeringsopdrachten en noodzakelijke documenten aan in- en externe opdrachtnemers; - Draagt zorg voor de BLVC-aspecten van de te realiseren werken/projecten; - Zit de bouwvergaderingen voor/neemt deel aan de bouwvergaderingen en stuurt, bij knelpunten/problemen/calamiteiten, zo nodig bij; - Controleert ingediende rekeningen en beslist over meer - of minderwerk binnen de aangegeven kaders; - Monitort de uitvoeringsfase op basis van de contractueel vastgelegde variabelen geld,tijd, kwantiteiten en kwaliteit en stuurt zo nodig bij; - Verzorgt de gereed melding en de oplevering en stelt voortgangs-, eind- en evaluatierapportages/nacalculaties op voor de Contractmanager. - Toetst het maatregelenpakket vanuit inspecties (beheerdersoordeel/maatregeltoets); - Bewaakt de betreffende (wettelijke) kaders en spreekt hier op locatie medewerkers op aan en acteert en escaleert indien noodzakelijk.

13 November 2018 - lees meer ...

Technisch adviseur Water en Rioleringen

Amsterdam - Maandag

Zie jij het verdiepen van vraagstukken en oplossen van problemen als uitdaging? Ervaring op het gebied van Water en Riolering? Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Technisch adviseur Water en Rioleringen voor 36 uur per week voor een opdrachtgever in de omgeving van Zuid-Holland. Als technisch adviseur heb je een sturende en adviserende rol bij de voorbereiding en uitvoering van complexe werken op het gebied van werkzaamheden met betrekking tot water en rioleringen. Je doet onderzoek naar ontwikkelingen op het vakgebied (techniek) en op het gebied van automatisering (applicatie,- systeem en bestandsbeheer). Je stelt werkplannen op en adviseert over maatregelen. Vaktechnische werkzaamheden - Je maakt zelf de rioolontwerpen; - Je geeft aan welke grondmechanische maatregelen genomen moeten worden; - Je begeleidt de werkvoorbereider bij de uitwerking van bestek en tekeningen t/m aanbesteding; - Je adviseert de buitendienst tijdens uitvoering; - Geeft sturing aan de voorbereiding van en ondersteunt bij de uitvoering van complexe werken; - Coördineert en bewaakt bij de voorbereiding en uitwerking van projectwerkzaamheden de tijdige en juiste inbreng van betrokken partijen binnen en buiten de dienst; - Rapporteert periodiek aan de eindverantwoordelijke over de voortgang en realisering van de resultaten van het project vanuit een inhoudelijke en procesmatige invalshoek; - Levert in de ontwikkelingsfase technische ontwerpvarianten met hun alternatieven op de punten (riool- en geo-)techniek, vormgeving, economie, financiële aspecten en bouwwijze; - Verricht complexe meer omvattende werkzaamheden qua omvang en diepgang binnen het taakveld; - Ondersteunt medewerkers bij het oplossen van werkinhoudelijke problemen; - Adviseert - als materiedeskundige - projectteams met betrekking tot het ontwerpen van constructieve en civieltechnische oplossingen; - Treedt op als adviseur en intermediair met betrekking tot alle aspecten mbt water en rioleringen, zowel intern als extern; - Is verantwoordelijk voor de technische innovatie op het vakgebied en draagt deze uit binnen de vakgroep; - Beoordeelt de door externe partijen aangeleverde plannen, rapporten, constructieve berekeningen, bestekken en tekeningen en puttenstaten; - Adviseert collega's m.b.t. beheerssystemen en toetsingsinstrumentaria. Ondersteuning - Vertaalt (binnen vastgestelde hoofdlijnen) beleid uit en ontwikkelt werkprocedures met bijbehorende documenten op één of meer deelgebieden van het taakveld en verzorgt de updating daarvan; - Ondersteunt de implementatie van nieuwe procedures en documenten; - Draagt bij aan de kennisvergaring voor en -verspreiding over de groep; - Draagt bij aan de controle op de eenduidigheid en kwaliteit van de producten van de groep; - Fungeert als klankbord op de inhoud van het werk.

13 November 2018 - lees meer ...

Technicus Water & Riolering

Amsterdam - Maandag

Heb jij een opleiding en werkervaring op gebied van riolering, dan is Maandag® Amsterdam op zoek naar jou! Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren Technicus Water & Riolering voor 36 uur per week. Het betreft een functie waarin je als technicus van de vakgroep Riolering en Water belast bent met het technisch ontwerpen en berekenen/controleren van Riolering. Met de rekenresultaten adviseer je op alle vlakken binnen het werkgebied. Daarnaast verricht je ondersteunende technische taken zoals het beheren en analyseren van (meet)data en het begeleiden en adviseren betreffende alle waterhuishoudkundige vergunningen en ontheffingen (o.a. keur-, ontgrondings- en watervergunning). De technicus maakt en beoordeelt (werk)plannen, regelt inspecties, adviseert maatregelen en denkt mee in de communicatie rondom de realisatie. De technicus onderzoekt de ontwikkelingen op het vakgebied en op het gebied van automatisering. Intern heb je in projectverband contact met alle betrokkenen van andere teams, afdelingen en diensten. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, andere partijen in het taakveld en vakgebied en is het mogelijk dat je participeert in landelijke en regionale (net)werkgroepen.

13 November 2018 - lees meer ...

Technicus Infra

Amsterdam - Maandag

Ben jij een Technicus op het gebied van wegen en constructie en toe aan een nieuwe uitdaging? Lees dan snel verder! Voor een opdrachtgever in de regio Noord-Holland zijn wij op zoek naar een Technicus voor 36 uur per week. Het team Stedelijke Beheer Systemen is op zoek naar een technicus die (technische) adviezen uitbrengt, plannen voorbereid, en berekeningen kan uitvoeren binnen het werkgebied wegbeheer en -ontwerp (o.a. asfalt, elementenverharding en verkeer en vervoer). Het gaat hierbij om gemiddeld complexe vraagstukken met betrekking tot het ontwerpen van nieuwe werken en reconstructies, het uitwerken en ondersteunen van (nieuw) beleid en het uitvoeren van het jaarprogramma Beheer en Onderhoud en Projecten nieuwe aanleg. Het betreft een functie waarin je als technicus van de vakgroep 'Wegen en Constructies' belast bent met het technisch ontwerpen en berekenen/controleren van infrastructurele systemen. Met de rekenresultaten adviseer je op alle vlakken binnen het werkgebied Wegbeheer en Wegontwerp. Daarnaast verricht je ondersteunende technische taken zoals het beheren en analyseren van (inspectie- en meet)data en het begeleiden en adviseren betreffende alle wegbouwkundige en verkeerskundige vraagstukken. De technicus maakt en beoordeelt (werk)plannen/-tekeningen, regelt inspecties, adviseert maatregelen en denkt mee in de communicatie rondom de realisatie. De technicus onderzoekt de ontwikkelingen op het vakgebied en op het gebied van automatisering en duurzaamheid. Intern heb je in projectverband contact met alle betrokkenen van andere teams en afdelingen. Extern onderhoud je contacten met bouwpartners, andere (semi)overheden, aanvragers, adviseurs, wegbeheerders, andere partijen in het taakveld en vakgebied en is het mogelijk dat je participeert in landelijke en regionale (net)werkgroepen.

13 November 2018 - lees meer ...

Ontwerper/BIM modelleur

Amsterdam - Maandag

Ben jij die creatieve geest die op zoek is naar een nieuwe uitdaging? Goed nieuws! Voor een van onze opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een Ontwerper/BIM modelleur. Binnen deze middelgrote organisatie ben jij verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en uitdragen van een BIM-structuur. Daarnaast ben jij ook verantwoordelijk voor het maken van tekeningen voor infrastructurele constructies en projecten. Ook verricht je ontwerp-, berekening-. en selectiewerkzaamheden ten behoeve van het samenstellen, beheren en ontwikkel van een BIM-informatiemodel. Jouw taken bestaan uit: - Het onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken; - Het beoordelen van het programma van eisen, het bestek of de begroting; - Het ontwerpen van 3D tekeningen over alle fasen van het project; - Het uitwerken van modelleerwerkzaamheden; - Het toetsen van modellen op kwaliteit, toepasbaarheid en haalbaarheid; - Het maken van werktekeningen voor projecten; - Het maken van een BIM-informatiemodel voor projecten.

12 November 2018 - lees meer ...

Projectcoördinator

Amsterdam - Maandag

Voor één van onze (grote) opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een spin in het web! Als Projectcoördinator ben jij de schakel tussen Projectmanager en Field Engineer. Jij bereidt de toebedeelde projecten in de relining-techniek zorgvuldig voor, zorgt voor een juiste en goede communicatie hieromtrent, werkt nauw samen met de Project Manager en Field Engineer om daarmee een optimale winstgevendheid en klanttevredenheid te realiseren. Jij: - Regelt samen met de Projectmanager de inkoop van onderaanneming; - Bewaakt de projectkosten in het project management systeem; - Controleert de klantopdrachten; - Verwerkt de benodigde informatie in het systeem; - Vraagt indien noodzakelijk vergunningen en/of bankgaranties aan.

9 November 2018 - lees meer ...

Technisch Projectleider

Amsterdam - Maandag

Heb jij ervaring als projectleider op het gebied van gebiedsontwikkeling dan is Maandag® Amsterdam op zoek naar jou! Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Technisch Projectleider voor 36 uur per week. Als onderdeel van het projectteam werk je aan diverse projecten binnen het projectgebied. De werkzaamheden bestaan grotendeels uit het inrichten van het maaiveld, zowel als tijdelijke en definitieve inrichting. Het project kent een grote dynamiek waar het gaat om planning, inhoud en wensen derden. De kandidaat moet in staat zijn snel te kunnen schakelen en een proactieve houding aan te nemen. De opdrachten variëren van planvorming en participatie, contractvorming tot en met de realisatie van infrastructuur en openbare ruimte projecten. Het gaat voornamelijk om gebiedsontwikkeling maar tevens deels onderhoud aan bestaande inrichting. Als Technisch projectleider ben je verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding, afstemming en uitvoering van de projecten en stuur je projectteams van wisselende samenstelling en grootte aan. Je zorgt voor een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding, geeft leiding aan het aanbestedingsproces en stuurt het werk tijdens de uitvoering aan. Naast je rol als projectleider weet je opdrachtgevers ook in andere opzichten te ondersteunen; zo beschik je over adviserende kwaliteiten als er nog geen sprake van een project is. Ook ben je gewend om snel te schakelen tussen verschillende projecten, je ziet hun onderlinge samenhang en je hebt goede antennes voor de belangen in de omgeving. Je levert input vanuit stakeholders en buurt t.b.v. besluitvorming en de onderbouwing van vast te stellen uitgangspunten en het definitief ontwerp. Je draagt mede zorg voor het verkeersmanagement in projecten (organiseren van BLVC plannen, uitvoering en schouw, etc. Tevens draagt je zorg voor de conditionering van projecten (regelen van kabels en leidingen, vergunningen, wenstracé, etc)

8 November 2018 - lees meer ...

Manager Projectbeheersing

Amsterdam - de Vries & van de Wiel

Wil jij als Manager Projectbeheersing verantwoordelijkheid zijn voor het gestructureerd opzetten, analyseren en adviseren over de projectbeheersaspecten van het project ten aanzien van tijd, geld, risico’s, informatie en kwaliteit en wil je sterk inhoudelijk betrokken zijn bij de projecten? Lees dan snel verder! Als Manager Projectbeheersing.. • heb je een centrale rol in het projectteam waarbij je de project manager ondersteunt en adviseert; • adviseer je proactief over de scopebepaling en projectaanpak en de consequenties van de keuzes; • ben je verantwoordelijk voor het inrichten van de System Engineering-tool, verdeling van de werkpakketten richting ontwerp/uitvoering en het opstellen van o.a. verificatie- en keuringsplannen; • zorg je voor de projectplanning (Primavera P6) en de inrichting van de termijnstaat; • zorg je voor het risicoregister, adviseer je over risico’s en knelpunten en het oplossen hiervan; • verzorg je de integraliteit tussen de verschillende projectbeheersingsproducten zoals planning en risicoregister; • ben je verantwoordelijke voor het documentmanagement van het project en maakt hierbij gebruik van een documentmanagementtool (Aconex); • stel je de projectmanagementproducten en -rapportages op in samenwerking met de projectmanager en het projectteam over o.a. voortgang van het project; • ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van interne en externe audits en ben je hierbij aanwezig; • ben je verantwoordelijk voor het aflever- en opleverproces van de werkpakketten; • ben je voor het onderdeel procesbeheersing als IPM-rol aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

1 November 2018 - lees meer ...

Calculator

Amsterdam - de Vries & van de Wiel

Ben jij op zoek naar een positie als Calculator waarbij je als onderdeel van het tender team meewerkt aan het verkrijgen van projecten en verschillende taken uit in het tenderproces voor milieuprojecten opvolgt, in samenwerking met de tender manager? Lees dan snel verder! Als Calculator.. • assisteer je bij de aanbestedingsprocedure, rekening houdend met alle administratieve, contractuele en technische aanbestedingsvoorschriften; • zorg je voor de technische analyse van de tenderdocumenten, formuleren van de vereisten en coördineren van vragen en antwoorden; • stel je werkmethoden op, controleer je de productieberekeningen en stel je de werkplanning op, op basis van input van alle ondersteunende afdelingen en stakeholders; • heb je contact met en onderhandel je met potentiële onderaannemers en verstuur je verzoeken om offertes; • voer je risicobeoordelingen en kostenberekeningen uit voor de verschillende opgegeven werken; • neem je de verantwoordelijkheid voor de interne rapportage en zorg je voor de centrale administratie van de huidige aanbestedingen.

1 November 2018 - lees meer ...

Adviseur Water Civieltechnische projecten

Amsterdam - Maandag

Ben jij een specialist op het gebied van water? Voor de gemeente zijn wij op zoek naar een adviseur water die ondersteund en adviseert bij de civieltechnische projecten. Als vakbekwame en zelfstandige Wateradviseur speel jij een belangrijke rol. Je adviseert op het gebied van stedelijk water en grondwater. Je onderbouwt je advies met specialistische berekeningen, die variëren van een eenvoudige handberekening tot een uitgebreide gebiedsmodellering. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit: - Adviseren en rapporteren binnen bouwprojecten over de onderwerpen grondwater, oppervlaktewater en hemelwaterafvoer; - Adviseren binnen bouwprojecten over de technische uitwerking en en dimensionering van (grond)water maatregelen zoals een drainagesysteem of een watergang; - Adviseren over geschikte locaties voor de watercompensatie; - Adviseren van de projectleiders tijdens de voorbereiding en uitvoer.

31 Oktober 2018 - lees meer ...

Directievoerder UAV

Amsterdam - Maandag

Voor meerder gemeentes in de regio Noord-Holland zijn wij opzoek naar een directievoerder U.A.V. Als directievoerder U.A.V. ben jij verantwoordelijk voor het dagelijkse civiel technische onderhoud in de openbare ruimte. Als directievoerder U.A.V. beheer en beheers jij het contract met de aannemer, onderhandel jij over meer- en minderwerk, afwijkingen en scopewijzigingen. Daarnaast voor jij een goede administratie inclusief planningen. Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen van een team van toezicht en specialisten. Jij leidt de bouwvergaderingen en bent aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Om dit allemaal tot succes te brengen zijn wij op zoek naar een ervaren civiel technische directievoerder met gemeentelijke ervaring. Jij bent flexibel ingesteld en communicatief erg vaardig. Daarnaast ga jij graag voor de gemeente aan de slag.

30 Oktober 2018 - lees meer ...

Directievoerder UAV

Amsterdam - Maandag

Voor meerder gemeentes in de regio Noord-Holland zijn wij opzoek naar een directievoerder U.A.V. Als directievoerder U.A.V. ben jij verantwoordelijk voor het dagelijkse civiel technische onderhoud in de openbare ruimte. Als directievoerder U.A.V. beheer en beheers jij het contract met de aannemer, onderhandel jij over meer- en minderwerk, afwijkingen en scopewijzigingen. Daarnaast voor jij een goede administratie inclusief planningen. Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen van een team van toezicht en specialisten. Jij leidt de bouwvergaderingen en bent aanspreekpunt voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Om dit allemaal tot succes te brengen zijn wij op zoek naar een ervaren civiel technische directievoerder met gemeentelijke ervaring. Jij bent flexibel ingesteld en communicatief erg vaardig. Daarnaast ga jij graag voor de gemeente aan de slag.

30 Oktober 2018 - lees meer ...

Integraal Projectleider

Amsterdam - Maandag

Ben jij een Integraal Projectleider die ervaring heeft met civieltechnische projecten in een complex stedelijk gebied? Voor een opdrachtgever is Maandag® op zoek naar een Integraal Projectleider voor 36 uur per week voor een opdracht van 1 jaar, met optie tot verlenging. In de rol van Integraal Projectleider ben je verantwoordelijk voor de complete begeleiding van civieltechnische projecten: - Je initieert projecten in samenspraak met opdrachtgevers aan de hand van een projectplan (GROTICK). Je stelt een projectteam samen, stuurt dit team aan en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project; - Je zorgt voor een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding, geeft leiding aan het aanbestedingsproces en stuurt het werk tijdens de uitvoering aan; - Naast je rol als projectleider weet je opdrachtgevers ook in andere opzichten te ondersteunen; zo beschik je over adviserende kwaliteiten als er nog geen sprake van een project is; - Ook ben je gewend om snel te schakelen tussen verschillende projecten, je ziet hun onderlinge samenhang en je hebt goede antennes voor de belangen in de omgeving; - Tot slot draag je bij aan de organisatieontwikkeling.

30 Oktober 2018 - lees meer ...

Integraal Projectleider

Amsterdam - Maandag

Ben jij een Integraal Projectleider die ervaring heeft met civieltechnische projecten in een complex stedelijk gebied? Voor een opdrachtgever is Maandag® op zoek naar een Integraal Projectleider voor 36 uur per week voor een opdracht van 1 jaar, met optie tot verlenging. In de rol van Integraal Projectleider ben je verantwoordelijk voor de complete begeleiding van civieltechnische projecten: - Je initieert projecten in samenspraak met opdrachtgevers aan de hand van een projectplan (GROTICK). Je stelt een projectteam samen, stuurt dit team aan en bewaakt de voortgang en kwaliteit van het project; - Je zorgt voor een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding, geeft leiding aan het aanbestedingsproces en stuurt het werk tijdens de uitvoering aan; - Naast je rol als projectleider weet je opdrachtgevers ook in andere opzichten te ondersteunen; zo beschik je over adviserende kwaliteiten als er nog geen sprake van een project is; - Ook ben je gewend om snel te schakelen tussen verschillende projecten, je ziet hun onderlinge samenhang en je hebt goede antennes voor de belangen in de omgeving; - Tot slot draag je bij aan de organisatieontwikkeling.

30 Oktober 2018 - lees meer ...

Integraal projectleider Civiele Techniek

Amsterdam - Maandag

Voor een gemeente in de regio Noord-Holland zijn wij op zoek naar een Integraal Projectleider Civiele Techniek. In de rol van integraal projectleider ben je verantwoordelijk voor de complete begeleiding van civieltechnische projecten. In deze verantwoordelijke rol bestaan jouw werkzaamheden onder andere uit: - Het initiëren van projecten in samenspraak met opdrachtgevers; - Het aansturen van het projectteam; - Het bewaken van de voortgang en kwaliteit van het project; - Het verzorgen van een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding; - Leiding geven tijdens het aanbestedingsproces; - Het aansturen van het werk tijdens de uitvoering. Naast jouw uitgebreide pakket aan werkzaamheden weet jij de opdrachtgevers ook in andere opzichten te ondersteunen; zo beschik je over adviserende kwaliteiten en ben jij gewend om snel te schakelen tussen verschillende projecten. Je ziet hun onderlinge samenhang en hebt goede antennes voor de belangen in de omgeving. Tot slot draag je bij aan de organisatieontwikkeling van het bureau.

29 Oktober 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Ingenieursbureau

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Werkvoorbereider Ingenieursbureau Vaste baan, voor 32-36 uur Vacaturenummer: 18100238 De functie De gemeente Amsterdam is voor een tweetal vacatures op zoek naar een beginnend werkvoorbereider en een meer ervaren werkvoorbereider. Als beginnend en meer ervaren voorbereider van het Ingenieursbureau ben je betrokken bij de totale scope van projecten. Je krijgt te maken met uiteenlopende aspecten van het vak van voorbereider en heb je een zeer afwisselend werkpakket. In de stad Amsterdam spelen hierbij faseringsplannen, tijdelijke maatregelen, BLVC-aspecten en omgevingsmanagement een zeer belangrijke rol. Daarnaast zetten wij als bureau vol in op ontwikkelingen zoals BIM, systems engineering en meer diverse contractvormen. Werkzaamheden Het opstellen van tekeningen ten behoeve van wenstracé’s, ramingen, bestekken, verkeersbesluiten, externe onderzoeken, etc.). Tekenwerk, zoals het combineren van deeltekeningen, hoeveelheden berekenen ten behoeve van beheercalculatie, technische en verkeerskundige vraagstukken uitdetailleren, variantenstudies maken, en dergelijke. Het opstellen van een bestek of contractstuk en het verzorgen van de commentaarronde op het bestek en het opstellen van faseringstekeningen (grof) en tekeningen ten behoeve van omleidingen (fijn) voor plannen in het kader van de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC). Het voeren van gesprekken met stakeholders (kabel en leidingbedrijven, aannemers, etc.). Het toetsen van producten van derden/bouwprojecten (onderzoeken, inventarisaties, tekeningen, ramingen, etc.) en risico’s signaleren en mogelijke beheersmaatregelen uitvoeren. Het begeleiden van de gehele aanbestedingsprocedure via Tenderned in samenwerking met team Inkoop van het Ingenieursbureau. Kleine (deel)projecten zelfstandig begeleiden en het aansturen van externe ingenieursbureaus (die wenstracé ’s , ramingen, bestekken, etc. verzorgen). Concept bewonersbrieven opstellen in afstemming met afdeling Communicatie. Wij vragen Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding Civiele Techniek of gelijkwaardig en voor de senior heb je hbo-werk/denkniveau. Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met voorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting, infrastructuur, faseringen als werkvoorbereider. Dit alles bij projecten in een stedelijke omgeving. Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met digitaal tekenen (Microstation en NLCS). De kandidaat heeft enige ervaring met de procedures van het Amsterdamse coördinatiestelsel werken aan de weg (pre). De kandidaat kan omgaan met complexe projecten (omgaan met stakeholders en werken onder druk). Indien dit het geval is dan dient hij voorbeeldprojecten te benoemen op maximaal een half A4'tje waaruit dit blijkt (pre). Voor een rol als medior of senior heeft de kandidaat in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider in één van de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht). Competenties Van alle medewerkers van de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. Voor deze functie gelden verder de volgende competenties: Analytisch vermogen; je ontleedt complexe vraagstukken en herleidt deze tot kritische details, duidelijk met elkaar samenhangende aspecten en weet nieuwe verbanden te leggen, ook bij onvolledige informatie. Omgevingsbewust; je anticipeert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, haar beleid of de toekomst en begrijpt de consequenties van jouw handelen op de organisatie. Samenwerken; je draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat. Resultaatgerichtheid; je bewaakt het overzicht, richt acties, doelen en prioriteiten op het behalen van een bepaald resultaat, ook op de middellange termijn. Wij bieden Inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring in salarisschaal 7 t/m 11 (er zijn meerdere fte’s die ingevuld worden, van junior schaal 7 tot senior schaal 11) met volledig werkweek van 36 uur, minimaal bruto: €2.040,- (onderkant schaal 7) tot maximaal €4.859,- (bovenkant schaal 11). De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt. De organisatie Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de stad op het gebied van projectrealisatie in de grond-, weg- en waterbouw (GWW), civiele techniek en inkoop GWW. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water- en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan van je eigen ontwikkeling, het kan allemaal bij het Ingenieursbureau. Werken bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent: Bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners. Elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en soms het project dagelijks zien vorderen. Werken bij de Champions League van de gemeentelijke Ingenieursbureaus. Wil je werken bij het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau? Wil je bijdragen aan interessante projecten van de Zuidas tot Havenstad, van de brug over het IJ tot het verbeteren van de verkeersveiligheid of aan reconstructies en of groot onderhoud van de belangrijke wegen en straten van de stad? Solliciteer dan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snelgroeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met circa 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten, zie www.amsterdam.nl/ingenieursbureau. Informatie Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Rini Kuijpers ([email protected], 06-11377614) of René Weenink ([email protected], 06-53324711). Of kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze organisatie. Sollicitaties Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 november 2018 onder vermelding van 'Werkvoorbereider Ingenieursbureau - 18100238' via het online sollicitatieformulier.  Let op: de voorrangsregels worden in acht gehouden! Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten. De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

26 Oktober 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider Funderingstechnieken

Gouda - BAM Infra Nederland

Alles wat gebouwd wordt begint met een stevige basis, daar ben jij verantwoordelijk voor. Zowel door het werk wat je doet, als door de techniek waar jij in zit. Jij bent betrokken bij grote én kleine projecten door het hele land, van het begin tot het eind. Jij bent onze nieuwe werkvoorbereider van het snelgroeiende BAM Infra Funderingstechnieken! Wat ga je doen? Jij houdt er van om meerdere projecten tegelijk te doen en jouw ervaring in de werkvoorbereiding voor grote complexe funderingsprojecten weet jij als geen ander te combineren met jouw coachende kwaliteiten. Je hebt een sterke positie in ons team, en met jouw bevlogenheid en diepgaande vakkennis werk je graag samen met andere werkvoorbereiders en streef je altijd naar een top prestatie! Jij gaat als werkvoorbereider funderingstechniek de uitdaging aan om als spin in het web meerdere projecten tegelijk in goede banen te leiden. Je bent in alle fasen van een project betrokken waarbij je te maken krijgt met de calculatie, engineering, projectleiding, inkoop en de uitvoering. Als werkvoorbereider denk je vanaf de tenderfase mee in oplossingen op het gebied van funderingen, om tot de meest voordelige en uitvoerbare uitvoeringsmethode en planning te komen. Je richt je voornamelijk op het opstellen van werkmethoden, calculaties, technische uitvoerinsplannen, werk en contractplanning. Grote funderingswerken voorbereiden is topsport, elk werk van BAM Infra Funderingstechnieken is 'custom made'! Afstemming van contract met uitvoering; Voortgangsbewaking van planning, kosten en inkoop; Inzichtelijk maken van risico's en deze tijdig beheersbaar maken; Administratie voeren ten behoeve van termijnstaten, materieel en materiaal, uren, en dergelijke; Op bezoek op projectlocatie, contact houden met uitvoering; Je houdt het aspect veiligheid scherp in het vizier

25 Oktober 2018 - lees meer ...

Kraanmachinist

Amsterdam - Voort

Als kraanmachinist ben je verantwoordelijk voor het kwalitatief goed en verantwoord verrichten van graafwerkzaamheden voor diverse GWW projecten in het noordwesten van het land. De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd: Het bedienen van de mobiele graafmachine conform de veiligheidsrichtlijnen;Het gebruiksklaar maken en controleren van de machine;Het onderhouden en schoonmaken van alle gebruikte materialen;Het graven van taluds en sleuven;Het egaliseren van oppervlakken;Het verrichten van grondwerkzaamheden bij de vernieuwing van wegen;Het ondersteunen van de grondwerker met diverse werkzaamheden.

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Contractmanager

Amsterdam - Voort

Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor de procesmatige beheersing van het contract met de opdrachtgevende partij. Onder deze verantwoordelijkheid valt ook dat de inhoud van het contract Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden (SMART) is, zodat onduidelijkheid te allen tijde voorkomen wordt. Het beheer van wijzigingen en afwijkingen en de financiële afhandeling van het contract met de opdrachtgever, valt hier ook onder. De volgende werkzaamheden worden o.a. uitgevoerd: Het opstellen, actualiseren en beheren van contract(en);Maken van afspraken over het doorlopen en vastleggen van afwijkings- en wijzigingsprocessen;Zorgen dat een projectteam beschikt over de van toepassing zijnde contractuele eisen;Toezien op het naleven van contractuele eisen en verplichtingen door projectmedewerkers;Signaleren van afwijkingen in contractuele afspraken;Zorgdragen voor het actueel houden van het meldingenregister;Onderhouden van contact met de contractverantwoordelijke van de opdrachtgever;Het nemen van financiële beslissingen conform het procuratieschema;Borgen dat alle contractuele eisen correct worden afgehandeld en ingediend.

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Maatvoerder

Amsterdam - Voort

Als maatvoerder ben je dagelijks actief op complexe infrastructurele werken. Je bent in staat je werkzaamheden zelfstandig uit te voeren waarbij je wordt ondersteund door het Geo-bureau. Als maatvoerder zorg je er voor dat je goed contact houdt met onze opdrachtgevers en bent daardoor in staat om je eigen werkzaamheden grotendeels in te plannen. Accuraat voer je de werkzaamheden uit waarbij je voldoende controles in je werkzaamheden hebt ingebouwd, zodat de gewenste kwaliteit wordt bereikt. Er is voldoende ruimte voor eigen initiatieven en ideeën en kun je ook gebruik maken van de vele kennis op het gebied van infra die reeds aanwezig is binnen het Geo-bureau. Je maakt bij je werkzaamheden gebruik van Leica en/of Trimble apparatuur aangevuld met een laptop met daarop de benodigde software. Ruime ervaring met deze apparatuur is zeker een pré.

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Uitvoerder civiel

Amsterdam - Voort

Mainport Schiphol is de grootste luchthaven van ons land. Dag en nacht arriveren en vertrekken er vliegtuigen, zijn er mensen aan het werk en gaan en komen er passagiers met hun wegbrengers en afhalers. Middenin die dynamische omgeving zorgt Heijmans voor het integrale onderhoud aan, en de aanleg van, start- en landingsbanen en rijbanen voor het vliegverkeer, de infrastructuur op openbaar toegankelijk terrein en het netwerk van energietransport en distributie. Een boeiende en uitdagende omgeving voor jou als uitvoerder. Jouw verantwoordelijkheid bestaat uit het zorgen voor afstemming van de diverse betrokken disciplines, het motiveren van je team om op tijd en veilig hoge kwaliteit te leveren. Je geeft leiding aan enkele medewerkers, bewaakt tijdige facturatie en signaleert afwijkingen in een contract.  Je overlegt met de werkvoorbereider, hoofduitvoerder en projectleider en onderhoudt contacten met collega-uitvoerders, onderaannemers en adviseurs van de opdrachtgever. Je werkt rechtstreeks onder de hoofduitvoerder en projectleider of projectmanager.

15 Oktober 2018 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm