Vacature Project Engineer

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Nederland
  • de Vries & van de Wiel
  • 18 April 2019

Functie inhoud

Wil jij als Project Engineer verantwoordelijk zijn voor de technische uitvoering van onze projecten en zorgen voor acquisitie voor nieuwe projecten? Lees dan snel verder!

Als Project Engineer..
• ben je verantwoordelijk voor verschillende taken tijdens het aanbestedingsproces voor projecten;
• analyseer je projectschema's en planning, rapportage- en budgetvereisten voor alle fases van het project en zoek je naar verbeteringsopportuniteiten;
• volg je de bereikte vooruitgang en projectstatus op dagelijkse basis op door het vergelijken van projectuitvoering met het Master Schedule van het project;
• zorg je voor follow-up en administratie van de planning in nauwe samenwerking en in samenspraak met het Project Management;
• anticipeer je op nadelige projectgerelateerde problemen, identificeer en rapporteer elk risico en onmiddellijke bedreigingen aan het Project Management en bespreek je voorstellen om risico’s te minimaliseren en te beperken alsook opportuniteiten te maximaliseren;
• controleer je en doe je voorstellen tot verbetering met betrekking tot het Project Master Schedule en coördineer je veranderingen met de betrokken partijen;
• informeer je alle relevante stakeholders over de bereikte vooruitgang met betrekking tot de Master Planning en over de gevolgen van de huidige status.

Functie eisen

Je hebt de volgende kwalificaties nodig als Project Engineer:
• bachelor of master opleiding in de richting van bouw of civiele techniek;
• uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling in de Engelse en Nederlandse taal;
• een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebben, hands-on, teamspeler en oplossingsgericht zijn.

Geboden wordt

Wat zijn jouw voordelen?
• uitstekend verloningspakket met diverse extra’s zoals pensioen en extra vrije dagen;
• een uitdagende positie met bijbehorende verantwoordelijkheden;
• een uitdagende (internationale) werkomgeving;
• een grote mogelijkheid aan carrièremogelijkheden, persoonlijke en professionele groei en de mogelijkheid om cursussen te volgen.

Overig

Wij bieden al ruim 65 jaar duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor Stortplaatstechnieken, Land- en Waterbodemsanering en grondverwerking, Sediment- en slibbehandeling, Milieubaggerwerken, Landaanwinning, Dijkversterking, Zandexploitatie en Havenontwikkeling.

Ben jij de expert waar wij naar op zoek zijn? Solliciteer dan via ons online sollicitatieformulier!
https://www.deme-group.com/vw/jobs/project-engineer-7

Over de Vries & van de Wiel

De Vries & van de Wiel, een waterbouwer van formaat.

Praten over de Vries & van de Wiel is praten over waterbouwprojecten in Nederland.
Wij zijn actief op de Nederlandse waterbouwmarkt waarbij we projecten uitvoeren op het gebied van baggeren, zandleveranties, natuurbouw, aanbrengen bodembescherming, bodemsaneringsprojecten en vele overige projecten nauw verwant aan waterbouwactiviteiten. Wij zijn actief voor vooral de publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen maar ook voor private klanten in bijvoorbeeld de havengebieden als tevens op projecten die zijn aangenomen door zusterbedrijven uit de DEME organisatie. Onze expertise wordt breed erkend binnen de Nederlandse markt, onze mensen en ons materieel is op vele projecten zichtbaar. Dankzij onze creatieve en innovatieve oplossingen zien wij projecten op een net iets andere manier waardoor we onderscheidend kunnen zijn om opdrachten aan te nemen. De samenwerking tussen de interne bedrijfsonderdelen bij de Vries & van de Wiel als tevens de nauwe samenwerking met de diverse DEME entiteiten en ondersteunde diensten maakt dat ons kennisgebied omvangrijk is maar ook snel inzetbaar.

De Vries & van de Wiel is nauw betrokken geweest bij de totstand koming van de marktvisie, een goede samenwerking met onze opdrachtgevers is voor ons essentieel om een project naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen af te ronden. Dat wij hierin excelleren blijkt uit het feit dat we onderdeel van de GraafReinald Alliantie waarbij we in nauwe samenwerking met onze partners binnen deze alliantie werken aan de dijkversterking van het traject Gorinchem Waardenburg. De opgave in het Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt door ons gezien als een kansrijke opgave voor de komende jaren waarbij we onze oplossingen, samenwerking en uitvoering succesvol kunnen inbrengen.

De Vries & van de Wiel beschikt over een groot aantal drijvende materieelstukken zoals baggerpontons, hopperzuigers, steekzuigers, beunbakken en lospontons, daarnaast kunnen wij daar waar nodig terugvallen op materieel wat beschikbaar is binnen de DEME groep.

Join us in shaping the world!
De Vries & van de Wiel is steeds op zoek naar getalenteerde, gedreven studenten en young professionals om het team te versterken.
We bieden studenten de mogelijkheid voor een afstudeer projects of een stageplaats en hebben regelmatig mogelijkheiden voor recent afgestudeerden.