Vacature Contractmanager

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Amsterdam
  • Gemeente Amsterdam
  • 11 April 2018

Functie inhoud

Contractmanager
Vaste baan, voor 24 - 36 uur.

De functie
Het Ingenieursbureau is dé partner binnen de gemeente op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Wij hebben expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en project- en contractmanagement. In het stadsdeel Nieuw-West ligt een grote opgave voor veel projecten op lokale schaal. Straten, plantsoenen, verkeersveiligheidsprojecten en groot onderhoud. Als contractmanager behartig je de contractuele belangen rondom bouwprojecten. Je bent betrokken van de inkoopafweging tot aan uitvoering. Hierbij werk je nauw samen met de collega’s van Inkoop en Advies, de experts van de gemeente op het gebied van aanbesteden van werken. Je maakt een risico-afweging en adviseert de projectleider bij het inrichten van het contract. Je draagt zorg voor de voorbereiding van contractstukken, de totstandkoming van overeenkomsten en de contractbeheersing in de realisatiefase.

Om deze werken efficiënt uit te kunnen voeren heeft het Ingenieursbureau ook raamovereenkomsten afgesloten met partijen voor de uitvoering van de werkzaamheden, in de vorm van een afgeprijsd RAW-bestek met open posten. Voor het contractmanagement van deze overeenkomsten is het Ingenieursbureau Amsterdam op zoek naar een ervaren Contractmanager, die verantwoordelijk is voor:
Uitvoering van bestaande contractbeheersplannen;
• Voorbereiding en opdrachtverstrekking van (deel)opdrachten;
• Het opstellen van de documenten binnen deze processen;
• Onderhandelen met aannemers over wijzigingen;
• Analyseren en evalueren van lopende opdrachten, inclusief rapportage aan de organisatie;
• Borging van de kwaliteit van contractmanagement gedurende het project.

De Contractmanager voert de volgende werkzaamheden uit:
• Het meenemen van de projectleiders in de werking van de raamovereenkomst en de voorbereiding van deelopdrachten;
• Het organiseren van de operationele taken in het contractmanagement en het meenemen van de projectteamleden in de uitvoering van deze taken, inclusief organiseren van begrip en draagvlak;
• Het meenemen van de directievoerders en toezichthouders in het organiseren van de controle op naleving van de contractvoorwaarden bij de uitvoering van deelopdrachten;
• Het signaleren van knelpunten in de voorbereiding en uitvoering van de deelopdrachten;
• Het onderhouden van contact met de centrale afdeling Inkoop & advies;
• Het signaleren van risico’s, het doen van voorstellen en leveren van voortgangsrapportages aan de contracteigenaar en de teamleiders van het Ingenieursbureau;
• En het verder ontwikkelen van het vakgebied contractmanagement binnen de projectteams van het Ingenieursbureau.
Wij vragen

Functie eisen

Eisen:
1. De kandidaat heeft aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau en minimaal een relevant HBO/WO- diploma.
2. De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal vier jaar ervaring in de afgelopen zeven jaar als contractmanager voor werken in de gemeentelijke openbare ruimte binnen een gemeente van > 100.000 inwoners
3. De kandidaat is in de afgelopen vijf jaar in de rol van contractmanager verantwoordelijk geweest voor de voorbereiding en aanbesteding van minimaal twee projecten met een bouwsom groter dan 2 miljoen euro
4. De kandidaat heeft praktijkkennis van de UAV en UAVgc.

Wensen:
1. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met begeleiden en inrichten van het contractmanagement en de ondersteunende processen in een projectorganisatie vergelijkbaar met het Ingenieursbureau Amsterdam
2. De kandidaat heeft aantoonbare ervaring als projectleider van een civieltechnisch project in de openbare ruimte in een gemeente van >100.000 inwoners.
3. De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring als directievoerder van een civieltechnisch project in de openbare ruimte in een gemeente van >100.000 inwoners.

De kandidaat heeft ervaring met het opstellen van kostenramingen voor civieltechnische projecten.

De kandidaat is in het bezit van de volgende competenties:
• Je verbetert bestaande werkwijzen of methoden;
• Je bent in staat om snel met nieuwe inzichten te komen;
• Je neemt het voortouw om (nieuwe) denkkaders binnen de organisatie te implementeren;
• Je bent organisatiesensitief en weet belangen boven tafel te krijgen;
• Je behartigt de belangen van de gemeente Amsterdam maar bouwt bruggen tussen verschillende culturen en stakeholders, je stuurt op samenwerking en transparantie;
• Je schakelt makkelijk tussen inhoud en proces;
• Je bent een persoonlijkheid die voldoende stevigheid bezit om in deze specifieke context te opereren.
• Je bent in staat om mensen mee te krijgen bij veranderingen.

Geboden wordt

Wij bieden
• Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 3.348,- en maximaal € 4.859,- bruto per maand (salarisschaal 11) op basis van 36 uren per week.
• De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

Overig

Informatie
Neem voor meer informatie over de functie of procedure contact op met Jade Wissink, Teamleider PM Nieuw West, bereikbaar per mail: [email protected]

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 27 april 2018 onder vermelding van Contractmanager - 18040038.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Trefwoorden: vacature Contractmanager Amsterdam, Buyer, Purchaser, Civieltechnisch Inkoper, Inkoop Professional, Contractmanagement, Noord-Holland