Vacatures Infra / Civiel / GWW Venlo


1 vacature gevonden

Adviseur Bodem

Venlo - Gemeente Venlo

Het Team Bouwen en Milieu is op zoek naar een: Adviseur Bodem Venlo, fulltime Vacaturenummer BM-20-01 De organisatie De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt. Team Bouwen en Milieu Het team Bouwen en Milieu bestaat uit ruim 50 medewerkers en is verdeeld over vier clusters. De twee hoofddoelstellingen van het team Bouwen en Milieu zijn: Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren voor huidige en toekomstige inwoners. De kwaliteit van de leefomgeving (aspecten bodem, lucht, geluid, externe veiligheid) in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Samen met de inwoners en bedrijven van gemeente Venlo werkt het team Bouwen en Milieu aan een mooier, veiliger en duurzamer Venlo. Dit doen zij vanuit de rol van dienstverlener door: te luisteren naar de behoefte van de klanten en over de voortgang van het proces en de gemaakte afwegingen te communiceren; rekening te houden met de gewenste kwaliteit van de leefomgeving met specifieke aandacht voor fysieke veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en gezondheid; meer ruimte te bieden waar het kan en duidelijk regels te stellen waar het moet; de verschillende belangen integraal af te wegen bij (omgevings)vergunning-aanvragen, meldingen en ruimtelijke plannen; het tijdig afhandelen van vergunningaanvragen, meldingen en verzoeken conform de wettelijke termijnen. Het team verzorgt o.a. de coördinatie en afhandeling van reguliere en complexe vergunningaanvragen. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de ruimtelijke vergunningverlening. In het team is inhoudelijke expertise op het vlak van ruimtelijke ordening en bouw- en milieuregelgeving ondergebracht. De Adviseur Bodem: adviseert zelfstandig over bodemverontreiniging en -sanering bij ruimtelijke fysieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de uitvoering van gemeentelijke projecten zoals de herinrichting van de openbare ruimte of in het kader van vergunningsprocedures (WABO en/of Wbb); voert over voorgaande intern en extern overleg; neemt deel aan interne en externe overleg- en projectgroepen en levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering en de werkprocessen; participeert in het bijhouden en binnen de gemeente implementeren van nieuw (uitvoerings-)beleid; participeert in het binnen de gemeente implementeren van de bodemtaken onder de Omgevingswet; bereidt voor, stelt prioriteiten, controleert en ziet toe op de voortgang van zijn/haar werkzaamheden en stemt dit af met de coördinator van het cluster.

3 Juni 2020 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm