Vacatures Infra / Civiel / GWW Terneuzen


3 vacatures gevonden

Senior Constructeur Waterbouw

Utrecht - Kracht Recruitment

Binnen een team van startende junioren, groeiende medioren en ervaren senioren werk je samen aan eenvoudige en complexe waterbouwkundige constructies. Hier krijg je de mogelijkheid om, vanuit je ervaring en ambitie jezelf verder te ontwikkelen. De sfeer binnen het team is informeel en collegiaal. Ze zetten zich samen in om elke dag steeds beter te worden. Samen met collega's en opdrachtgevers creëer je de meest toonaangevende waterbouwkundige constructies in Nederland en daarbuiten! Er word bijvoorbeeld gewerkt aan projecten als de renovatie van de Vizierstuwen in de Nederrijn en Lek, de grootste polder- en boezemgemalen van Nederland, de nieuwe zeesluizen in IJmuiden en Terneuzen, de Maasdeltatunnel en de Fehmarn Belt Tunnel tussen Denemarken en Duitsland. Voor dit soort projecten verzorg jij zelfstandig de constructieve berekeningen en stel je de bijbehorende adviesrapportages op. Daarnaast ontwikkel je je in de constructieve kennisvelden, om in de toekomst ook de meest complexe opgaven te beheersen. Als ervaren constructeur behoort het coachen en begeleiden van junioren uiteraard ook tot je taken.

27 Juni 2022 - lees meer ...

Constructeur Waterbouw

Breda - Kracht Recruitment

Als constructeur maak je ontwerpen en berekeningen van eenvoudige tot zeer gecompliceerde constructies op het gebied van staal, beton en geotechnische constructies. Je werkt nauw samen met de modelleur om jouw ontwerp direct vorm te laten krijgen en komt te werken in een team van ervaren en enthousiaste professionals. Je krijgt de ruimte en begeleiding om door te groeien in de breedte van het vakgebied of om je juist te specialiseren. In deze functie zorg je voor het vaktechnisch uitwerken van het (technisch) Programma van Eisen binnen alle fasen van het ontwerptraject. Verder draag je zorg dat jouw ontwerpen door de modelleur of tekenaar verder worden uitgewerkt. In het ontwerpen en adviseren ligt namelijk de kracht van onze opdrachtgever. Ze acteren op het snijvlak van ontwerp en uitvoering, zowel in grote complexe projecten als kleinere projecten met effectief maatwerk. Een mix van commercie en techniek speelt daarin altijd een grote rol. Vaak treden ze op als (constructief) adviseur voor de aannemers of als ontwerper in de planfase van partijen als gemeenten, waterschappen, provincies, RWS en ProRail. Projecten waar ze aan werken zijn onder andere: uitbreiding Prinses Beatrixsluis, herberekening en advies versterking kademuren, ontwerp kunstwerken nieuwe Rijksweg A16 Rotterdam, nieuwe zeesluis Terneuzen, engineering innamestation drinkwater Evides en landreclamation Gibraltar.

23 Juni 2022 - lees meer ...

Maintenance Engineer

Middelburg - Waterschap Scheldestromen

Maintenance Engineer Middelburg, 36 uur per week (tijdelijk tot 31 december 2022) Bouw mee aan de basis van de Zeeuwse Waterveiligheid. Bedrijfsinformatie Bij waterschap Scheldestromen werken zo’n 500 medewerkers met veel kennis en passie aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Door heel Zeeland. Jij binnenkort ook? Het werk bij het waterschap is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! De afdeling Waterkeringen (WK) De afdeling die gaat over planmatig beheer en onderhoud, ontwikkelen van beleid en vergunningverlening op het gebied van waterveiligheid. Met aandacht voor de omgeving, waarbij ruimte wordt geboden voor recreatief medegebruik. Je directe collega’s zijn onder andere bezig met:Toetsen van de staat van de waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke normering. Via een procesmatige aanpak invulling geven aan het planmatig en risico gestuurd beheer en onderhoud. Voorbereiden van projecten voor versterking Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP) en groot onderhoud. Adviseren over en toetsen van (ruimtelijke) planontwikkeling van derden. Opstellen van een vergunningenkader en het beoordelen van vergunningaanvragen. Opstellen en actueel houden van calamiteitenplannen. De functieomschrijving De Maintenance Engineer Waterkeringen is dé deskundige op het gebied van onderhoudsconcepten en meerjaren onderhoudsplannen voor waterkeringen, waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende objecten binnen het areaal van waterschap Scheldestromen. Wat zijn jouw werkzaamheden? Het hoofddoel van de functie is door efficiënt en effectief onderhoud uit te voeren maximaal bij te dragen aan de hoogwaterveiligheid voor Zeeland. Je vertaalt van doelen en beleid naar meerjaren uitvoeringsplannen en onderhoudsconcepten die nodig zijn om de financiële begroting en capaciteitsplanning op te stellen. Als beleidsmatige keuzes leiden tot bijstelling, weet jij de consequenties in beeld te brengen. Je toetst samen met de collega’s van de uitvoering op welke punten de onderhoudsconcepten actueel zijn of bijgesteld moeten worden. Jij coördineert om te komen tot risico gestuurde onderhoudsmaatregelen. Je betrekt marktpartijen voor advies-of inspectiewerk en je ziet toe op de juiste uitvoering van het werk.

1 April 2022 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm