Vacatures overig GWW / infra / civiele techniek


27 vacatures gevonden

Werkvoorbereider Droge Waterbouw

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

In deze functie bent je eindverantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en organisatorische begeleiding van een onderdeel van het project. Enkele taken en verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van de tendermanager en projectleider - Voorbereiden van de uitvoeringswerkzaamheden - Opstellen van werkplannen, (deel)planningen, keuringsplannen - Opstellen van afwijkingen en meer/minderwerk overzichten - Het begeleiden, ondersteunen van de begeleiding van de overdracht van werkvoorbereiding naar uitvoering.

24 Juni 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider Cultuurtechniek (vaste baan)

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als werkvoorbereider ben je dagelijks actief bij het aanbestedingsproces van projecten in de cultuurtechniek en ben jij het aanspreekpunt voor alle technische en organisatorische vragen. Je verzorgt de technische en organisatorische werkvoorbereiding van het project en beoordeel je het bestek en tekeningen. Je maakt een risicoanalyse van het project en je stelt een gedegen werkplanning op die jij bewaakt. Je zorgt dat je alle informatie verzamelt en verwerkt in het calculatieprogramma en je vraagt offertes op die je controleert aan de hand van het project.  Op het moment dat het project in de uitvoering gaat, zorg jij voor een complete projectmap en draag je de projectvoorbereiding en calculatie over aan de uitvoerder. 

24 Juni 2022 - lees meer ...

Uitvoerder Civiel. Vaste baan!

Geldermalsen - Centerpoint Den Bosch

Als uitvoerder ben je werkzaam in een projectteam en heb jij de touwtjes in handen. Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoer van de projecten van de opdrachtgever. Je combineert het aansturen van je mensen met het bewaken van de planning, kwaliteit en begroting en hebt daarbij aandacht voor duurzaamheid en de omgeving(aspecten) van je project. Tevens ben je verantwoordelijk voor VGM op de bouwplaats. Je maakt (detail) planning en ondersteunt vroegtijdig bij de voorbereiding van een werk. Kortom een diverse afwisselende functie met veel vrijheid!

24 Juni 2022 - lees meer ...

2D-/3D-tekenaar civiel (Vaste baan)

Sliedrecht - Centerpoint Rotterdam

Je houdt je bezig met het ontwerpen en op tekening uitwerken van civieltechnische werken voor alle voorkomende infra projecten in zowel de ontwerp- als realisatiefase. Je ontwerpt en tekent voor technische projecten binnen de ontvangen randvoorwaarden. Je werkt gegevens uit tot 2D- of 3D tekeningen, welke je met regelmaat verwerkt als 3D animatie in bijvoorbeeld Infraworks. Bij de opdrachtgever is 3D-ontwerp en/of visualisatie een veelvoorkomend onderdeel binnen de projecten. Dit heeft betrekking op het inwinnen van point-clouds tot het technisch ontwerp in 3D van diverse infrastructurele werken. Je signaleert en meldt ontwerpoptimalisaties, alternatieve ontwerpoplossingen en geconstateerde afwijkingen. Verder bewaak je in overleg de kwaliteit en bestede uren van jouw gemaakte producten en verricht je ondersteunende werkzaamheden zoals het uittrekken van hoeveelheden, opstellen van ontwerprapportages en toets je gemaakte producten aan gestelde eisen.

24 Juni 2022 - lees meer ...

junior uitvoerder GWW

Velddriel - Centerpoint Den Bosch

Als junior uitvoerder val je onder de begeleiding van een hoofduitvoerder die je de kneepjes van het vak gaat leren. Zeker op logistiek gebied. Samen met je collega's wil je ''een mooi werk maken". Jouw project vervangt en automatiseert duikers en stuwen en brengt vispassages en visliften aan, zodat de vissen om de stuwen heen kunnen zwemmen. Ook wordt er een natuurstrook aangelegd van ruim een kilometer en een natuurvriendelijke oever. Dat is fijn voor de ecologie en biodiversiteit. Het werk zorgt voor een betere doorstroom en meer waterberging om water af te voeren. Hierdoor vermindert de overlast bij hevige regenval en kan er in droge periodes juist water vasthouden. Dit alles in de regio Noord-Limburg. 

23 Juni 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider infra techniek (vaste baan).

Kantoor in Amersfoort en je werkgebied is de provincie Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als werkvoorbereider ga je werken aan complexe infra projecten binnen het infra projectteam onder leiding van de projectleider. Binnen het projectteam heb jij een coördinerende functie en bereid je de werkzaamheden voor en controleer je alle tekeningen en technische gegevens. Jij bepaald alle hoeveelheden en stelt alle keuringsrapporten op.  

17 Juni 2022 - lees meer ...

Junior Uitvoerder GWW (Vaste baan)

Breda - Centerpoint Rotterdam

Als junior uitvoerder krijg je een afwisselende baan waarbij je betrokken bent bij het gehele bouwproces, van de gunning tot en met de oplevering en een stukje nazorg. Ook draag je verantwoordelijkheid voor het aansturen van het personeel buiten, de onderaannemers en het afroepen van materiaal bij leveranciers. Daarnaast zie je toe op kwaliteit en veiligheid, en onderhoudt je het contact met de opdrachtgever.

17 Juni 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider infra projecten (werving en selectie procedure).

Zwolle - Centerpoint Utrecht

Als werkvoorbereider ben jij graag de teamspeler die meewerkt aan mooie infrastructurele projecten. Geen dag is hetzelfde. Je bent een goede coördinator van verschillende taken die door de dag heen gebeuren. Natuurlijk ben je elke dag met de projectvoorbereiding bezig, maar je moet ook alles in de gaten houden en alle telefoontjes beantwoorden. Je bestelt alle materialen en zorgt dat alle materialen en materieel tijdig op de bouwplaats zijn. Tijdens de uitvoering heb je veel contact met de uitvoerder en stel je de deelopdrachten op en regel je de Klic meldingen. Als werkvoorbereider schuif jij aan bij de bouwvergaderingen waardoor jouw betrokkenheid groot is en jij precies weet wat er speelt en kunt bijsturen waar nodig.  Je controleert de calculatie en maakt afspraken met alle onderaannemers en leveranciers. In deze rol is het belangrijk dat jij alle projectplanningen maakt en bewaakt.  

10 Juni 2022 - lees meer ...

Uitvoerder Infratechniek

Hoorn - Centerpoint Utrecht

Als uitvoerder ben jij bij diverse infrastructurele projecten betrokken. Jij draagt zorg voor de inzet van eigen personeel en onderaannemers. Op tijd weet jij het materieel en materiaal af te roepen, controleert het geleverde op kwaliteit en kwantiteit en tekent de bonnen. Je draagt zorg voor de uren- en projectadministratie en je vervaardigt de planningen. Uiteraard bewaak jij de veiligheid op het project, de kwaliteit van het geleverde en draag je zorg voor het op tijd opleveren van het project.

10 Juni 2022 - lees meer ...

Uitvoerder civiele werken (Vaste baan)

Gorinchem - Centerpoint Rotterdam

Jij hebt de verantwoordelijkheid voor de gehele realisatie van een of meerdere projecten binnen de gestelde doelstellingen op het gebied van kwaliteit, planning, veiligheid en rendement. Jij voert overleg met alle betrokken partijen en bent de schakel tussen de bouwplaats en de voorbereiding op kantoor. Verder ben je in staat om zelfstandig te werken, een stukje leidinggeven en de werkzaamheden goed te organiseren. Wat betreft de projecten moet je denken aan gemalen, bruggen, waterbouwkundige constructies, riool- en wegreconstructies, bouw- en woonrijp maken.

10 Juni 2022 - lees meer ...

Assetspecialist Kunstwerken

Arnhem - Provincie Gelderland

Assetspecialist Kunstwerken Ben jij de persoon die alle civiele kunstwerken van de provincie beheert? Wij zoeken iemand die figuurlijk bruggen weet te bouwen en denkt in kansen. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder. Wat ga je doen? De provincie Gelderland (afdeling Beheer & Onderhoud, hierna BO) beheert en onderhoudt 1160 km wegen met bijbehorende objecten, zoals openbare verlichting, civiele kunstwerken en bomen langs de weg. Deze infrastructuur wordt intensief gebruikt en vormt een belangrijke verbinding tussen rijkswegen en gemeentelijke infrastructuur. De wegen en fietspaden worden dagelijks gebruikt voor woon-werkverkeer, recreatieverkeer, goederenvervoer en hulpdiensten en hebben daardoor een grote maatschappelijke waarde. Om deze waarde nu en in de toekomst te borgen is het nodig de provinciale wegen op een verantwoorde en duurzame wijze te beheren en onderhouden. Als asset kunstwerken ben je verantwoordelijk voor 600 bruggen, viaducten en onderdoorgangen en circa 6000 duikers. Dit zijn hele belangrijke schakels in onze infrastructuur. Je voelt je verantwoordelijk voor de goede conditie van jouw civiele kunstwerken. Hiertoe laat je inspecties en onderhoud uitvoeren en plan je benodigde renovaties en vervangingen. Dit doe je volgens de principes van assetmanagement op basis van het assetmanagementplan en assetjaarplan civiele kunstwerken. Dit stem je af met je beheerder en samen met hem vorm je een hecht team. • Je werkt in een dynamische omgeving, dus je kunt gemakkelijk schakelen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zowel organisatorisch als binnen jouw vakgebied. • Je kunt jouw kennis vertalen naar veilige, duurzame en circulaire beheermaatregelen. • Je bent in staat nieuwe inzichten en situaties te toetsen op haalbaarheid binnen het Gelderse areaal. Wie zijn wij? De afdeling Beheer & Onderhoud zorgt ervoor dat de provinciale eigendommen optimaal kunnen worden benut met inzet van innovatieve ontwikkelingen en het realiseren van duurzame oplossingen. Het team Assetbeheer (AB) is verantwoordelijk voor de programmering van groot onderhoud en de uitvoering van dagelijks en klein onderhoud. In dit geval het onderdeel civiele kunstwerken. Jouw team kunstwerken bestaat uit een assetbeheerder en twee specialisten, waar jij er een van kan worden. Het team is hecht en vertrouwd.

8 Juni 2022 - lees meer ...

Project engineer Kabel- en Leidingen

Hoorn - Centerpoint Utrecht

Als engineer ontwerp jij kabel- en leidingwerken (nuts en riool) in aanleg, reconstructie en onderhoud. De wensen van de klant vertaal je naar een technisch ontwerp. Je hebt veel contact met gemeenten, waterschappen en netbeheerders. Je vraagt de benodigde vergunningen aan en je bepaald de materiaalbehoefte en draagt zorg voor de inkoop. Het betreft een diverse functie van engineering, calculatie, vergunning traject, ontwerp en veel overleg. 

3 Juni 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider/Calculator Infratechniek

Hoorn - Centerpoint Utrecht

In deze functie draag jij zorg voor de gehele voorbereiding van de projecten. Te denken valt aan straatwerk, rioleringen, grondverzet en kleinschalige kunstwerken. Je controleert de tekeningen, bereidt de inkoop voor, draagt zorg voor een gedegen projectadministratie en verzorgt de planning. Voor het meer- en minderwerk ben jij verantwoordelijk voor de prijsvorming. Samen met de projectleider en uitvoering vorm jij het projectteam.

3 Juni 2022 - lees meer ...

Uitvoerder Betontimmerwerken (Vaste baan)

Zoetermeer - Centerpoint Rotterdam

Je bent verantwoordelijk voor de aan jou toegewezen projecten. Je stuurt je team aan en ziet er op dat het werk wordt uitgevoerd conform de kwaliteitseisen.  Je ziet toe op de veiligheid en zorgt ervoor dat de planning wordt gerealiseerd. Daarnaast onderhoud je contacten met opdrachtgevers en onderaannemers. Je regelt de personeelsbezetting op jou projecten, houdt voortgangsgesprekken en je lost problemen op. Je rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau.

2 Juni 2022 - lees meer ...

Technisch specialist kabels en leidingen openbare ruimte

Huizen - Gemeente Huizen

Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de Omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, uitvoering geven aan de kustvisie en dienstverlening op maat voor alle inwoners. Ook werken we intensief samen met gemeenten in de regio Gooi en Vecht. Zo doet Huizen de uitvoering van de werkzaamheden in het sociaal domein voor de gemeenten Laren, Blaricum en Eemnes. Beheer openbare ruimte (BOR) Het team BOR is vorig jaar gestart met een professionele ontwikkeling om assetbeheer in te vullen met behulp van assetmanagers. Hierbij geven de data vanuit de beheersystemen sturing voor het jaarprogramma. De aandachtsgebieden daarbij zijn het openbaar groen, wegen, verkeer, civiele constructies met de haven, water, riolering, VRI en OV. Het team maakt deel uit van de afdeling Openbare werken en het is met ruim 17 fte een prettig team om in te werken, een team dat samen energiek aan een mooie eigentijdse afdeling bouwt. Bij het team BOR is per direct de volgende functie vacant: Technisch Specialist Kabels en Leidingen Openbare Ruimte voor 36 uur per week Wat ga je doen Je werkt als toezichthouder en coördinator voor het aanleggen van kabels en leidingen door netbeheerders. Je houdt vanuit de vergunningsvoorwaarden toezicht op deze werkzaamheden, je onderhoudt de contacten met de aannemers en je informeert hulpdiensten, bewoners en andere betrokkenen. Vanuit je ervaring en expertise lever je technisch advies en adviseer je de assetmanagers. Je beoordeelt de binnengekomen vergunningen op technische uitvoerbaarheid, veiligheid en overlast en met het platform MOOR handel je de leges en meldingen af. Bij grootschalige projecten coördineer je de saneringen van nutsvoorzieningen. Verder handel je storingen aan de openbare verlichting af met hulp van een meldingssysteem en in samenwerking met de aannemer. Ook kun je als technisch specialist een rol krijgen in de voorbereiding en uitvoering van vernieuwingsprojecten uit het planmatig onderhoud van de assets in de openbare ruimte. Hierbij inventariseer en bereidt je de uitvragen voor externe partijen voor en maak je uitwerkingstekeningen, werkbeschrijvingen, begrotingen en planningen.

25 Mei 2022 - lees meer ...

Senior Technisch Manager. Vaste baan!

'S-HERTOGENBOSCH - Centerpoint Den Bosch

De Technisch Manager is verantwoordelijk voor het totale technisch management van de onder zijn toezicht vallende winkelcentra. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de technische kwaliteit en het optimaliseren van de prestaties van het gebouw en de voorzieningen daarin. In deze functie onderhoud je contacten met eigenaren, huurders, nutsbedrijven, installateurs, aannemers en de beveiliging en draag je de verantwoording over de budgetten, de coderingen, de indexeringen van de contracten en de kwaliteit van het storingsboek.

23 Mei 2022 - lees meer ...

Young Professionals (Vaste baan)

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Tijdens een oriënterend gesprek willen we weten waar je nu staat, waar je heen wil en vooral wat je wil bereiken. Dat je wil groeien in kennis, ervaring en professionaliteit spreekt voor zich. Daarom gaan we met name dieper in op het, door jou vooraf (online) opgestelde, competentieprofiel. We meten welke competenties en persoonlijke eigenschappen extra aandacht nodig hebben en welke aanvullende scholing daarvoor nodig is. We bespreken ook je talenten en hoe we die het beste kunnen inzetten. Vervolgens gaan we samen vaststellen op welke manier Centerpoint jouw ambities kan helpen verwezenlijken.

20 Mei 2022 - lees meer ...

Kosten- en contractdeskundige Infra

Lelystad - Provincie Flevoland

Kosten- en contractdeskundige Infra 1,0 fte | Lelystad Met een team van specialisten wordt er, binnen de afdeling Infrastructuur van Provincie Flevoland, vorm gegeven aan de werkzaamheden op het gebied van projecten, contracten en ramingen. Ben jij die civiele techneut die we zoeken ter versterking van het team Kosten & Contracten? Waar kom je te werken Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau). En het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). Jij komt te werken binnen het Ingenieursbureau en deze afdeling kent een hechte samenhang. Ons Ingenieursbureau is onderdeel van de afdeling Infrastructuur van Provincie Flevoland. Er heerst een open en informele sfeer, gericht op het gezamenlijk klaren van de klus. Het Ingenieursbureau heeft een uitdagende en complexe projectportefeuille aan werkzaamheden. Jouw toekomstige baan als Kosten- en contractdeskundige Infra Samen met de andere kosten- en contractdeskundigen, ben je breed inzetbaar binnen het team Kosten & Contracten voor Infra. Je bent verantwoordelijk voor het toetsen van ramingen en contracten en het beoordelen van prijsaanbiedingen. Ook voer je prijsonderhandelingen en advisering over uiteenlopende financiële en contractuele kwesties binnen onze projecten. Je werkt in teamverband, samen met bevlogen collega’s, binnen een dynamische organisatie. Je weet vanuit jouw specifieke expertise je team resultaatgericht en doortastend van advies te voorzien.

12 Mei 2022 - lees meer ...

Beheerder Wegen

Capelle aan den IJssel - Gemeente Capelle aan den IJssel

Met jou maken we het verschil in Capelle aan den IJssel! Capelle aan den IJssel beweegt. Ontwikkelingen in de woningbouw, op werklocaties en in de infrastructuur veranderen onze stad. Maar Capelle beweegt ook letterlijk door bodemdaling. Veranderingen die van invloed zijn op het dagelijkse leven van onze Capellenaren. Samen met 67.000 Capellenaren werken we aan de duurzame ontwikkeling én beheer van onze stad om plaats te bieden aan 15.000 extra Capellenaren. De afgelopen jaren hebben honderden Capellenaren meegedacht over de verbetering van Capelle. Samen met inwoners en organisaties voeren we nu deze plannen uit. Op www.capellebouwtaandestad.nl vind je een groot deel van de plannen. Die plannen vragen om een gemeentelijke organisatie die meebeweegt. Een organisatie die werkt voor én met al die Capellenaren. Een organisatie die met lef en daadkracht ideeën en initiatieven aanmoedigt. Als jij bij ons werkt aan de stad, dan kies je voor samenwerking. Jij bent betrokken, staat open voor nieuwe inzichten en durft niet alleen de stad, maar ook jezelf te verbeteren. Spreekt jou dat aan? En ben jij op zoek naar een nieuwe stap in je carrière? Lees dan vooral verder, want voor die toekomstgerichte organisatie zoeken wij voor onze afdeling Stadsbeheer: Beheerder Wegen met een op Buitenruimte gerichte opleiding HBO, 32-36 uur per week Integraal werkende professionele kracht Integraal is bij ons meer dan samen met collega’s afstemmen van de beheeraanpak en het bepalen van integrale onderhoudsprojecten. Het betekent ook meedenken in de organisatie hoe we de buitenruimte samen nog beter maken om aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de Capellenaren. Goede communicatie met die Capellenaren, collega’s en externe stakeholders is daarin een belangrijke schakel, waar jij aan bijdraagt! Als wegbeheerder weet je wat er aan verharding ligt, hoe het er bij ligt en vooral wat er voor nodig is om het veilig te houden en aan de beleidskaders te voldoen. Je adviseert over deze kaders en vertaalt ze in een beheerplan, waarbij je aandacht hebt voor o.a. duurzaamheid en circulariteit, klimaat en bodemdaling en verschillende vormen van beheer. Het Programma Buitenruimte dat de gezamenlijke afdelingen aan het opstellen zijn, gaat hierbij zeker nog een rol spelen. Je bent een professionele mede-opdrachtgever van ons ingenieursbureau voor de grote integrale projecten en je bent bewust bezig met kosten, budgetten, overige contractvorming en de P&C-cyclus. Enkele ervaren collega’s nemen in samenspraak met jou het kleinschalig onderhoud voor hun rekening en een databeheerder houdt in overleg met jou het beheersysteem bij. Bij het wegbeheer hoort ook de regie over gladheidsbestrijding, straatreiniging, tijdelijke verkeersmaatregelen, etc. En je krijgt te maken met projectontwikkelingen, zoals De Blinkert, waarbij je de beheersbaarheid van de openbare ruimte nauwlettend in de gaten houdt met je collega’s.

29 April 2022 - lees meer ...

Medewerker Beleid en Beheer Afval en Grondstoffen

Stolwijk - Gemeente Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard is op zoek naar een Medewerker Beleid en Beheer Afval en Grondstoffen Wij Onze gemeente wordt één van de schoonste in Nederland. Want dankzij jouw beleid maken onze inwoners er een sport van om grondstoffen nog beter te scheiden, waardoor het volume afval in onze gemeente verder afneemt. Je bent zowel binnen als buiten de organisatie de expert voor het inzamelen van zo veel mogelijk grondstoffen en het duurzaam verwerken van huishoudelijk afval. Je gaat graag met ons de uitdaging aan, op weg naar een circulaire economie. De afdeling Openbare Werken is hét centrale punt voor het beleid, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de Krimpenerwaard. Daarbij staan een prettige buitenruimte, duurzaamheid en innovatie centraal. Wij voeren de regie terwijl de uitvoering in handen is van verschillende (markt-)partijen. De afdeling kent een open cultuur met veel ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Jouw werkweek Je bent hèt aanspreekpunt voor duurzame inzameling en verwerking van huishoudelijke grondstoffen en afval. Je stelt hiervoor in nauwe samenwerking met collega’s van de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ontwikkeling een grondstoffenbeleidsplan op en zorgt dat dit geïmplementeerd wordt. Het bestuur en je collega’s geef je gevraagd en ongevraagd advies. Vanuit je expertise neem je actief deel aan het regionale overlegorgaan: Grondstoffen Platform Ambtelijk (GP-A). Een unieke kans om met jouw frisse blik op afval- en grondstoffen ons duurzame beleid verder te ontwikkelen. Je bent ook verantwoordelijk voor: • alle beheerstaken, waaronder het beheer & onderhoud van inzamelmiddelen; • het volledige beheer van contracten en gegevens; • het aanleveren van gegevens voor de planning en control-cyclus; • operationele taken, zoals het coördineren van alle interne en externe communicatie, bijvoorbeeld het laten opstellen van de jaarlijkse afvalkalender, input leveren voor publicaties, assisteren bij het beantwoorden van persvragen en alle communicatie over ons afval- en grondstoffenbeleid naar onze inwoners;

22 April 2022 - lees meer ...

Medewerker beheer, infrastructuur (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Medewerker beheer, infrastructuur (1,0 fte) bij Provincie Limburg In de rol van medewerker Beheer word jij ingezet op diverse taken binnen de beheer- en onderhoudsopgaves van het Limburgse wegennet. Binnen het team Beheer Infrastructuur van het cluster Wegbeheer lever jij ondersteuning op technisch of technisch-administratief gebied voor assetmanagement van o.a. wegverhardingen en -markeringen, civiele kunstwerken en spoorinfra ZLSM (Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij). In deze functie ben je onderdeel van het cluster Wegbeheer Het cluster Wegbeheer is verantwoordelijk voor het technische, operationele en administratieve beheer van ca. 470 km provinciale weg (incl. ca 700 km Rijwielpad). We zorgen ervoor dat het wegennet voldoet aan wettelijke regelgeving en vastgestelde kwaliteitskaders. Daardoor bieden we garanties voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid met een transparante beheerhuishouding. Je maakt deel uit van het team Beheer Infrastructuur van het cluster Wegbeheer, dat ongeveer 7 medewerkers telt. Binnen het cluster Wegbeheer zijn zeven teams te onderscheiden die onderlinge raakvlakken kennen, dit maakt het integraal werken leuk. Elk team wordt aangestuurd door een projectleider. De andere teams zijn operationeel beheer, beheer verkeer, beheer elektrische systemen, contractbeheer, databeheer en administratief beheer. In totaal telt het hele cluster ongeveer 60 medewerkers. “Werken binnen het cluster Wegbeheer betekent werken met vakinhoudelijke teamplayers in een multidisciplinaire omgeving.” We laten je graag een aantal voorbeelden zien van taken waar je dagelijks mee bezig bent als medewerker beheer: 1. Je regelt de inspecties van wegen, kunstwerken en spoornet ZLSM en stelt op basis van deze inspectieresultaten onderhoudsprogramma’s op. Je regelt en organiseert aan de hand van een vastgesteld kader de opdrachtverlening voor de inspecties van wegen, civiele kunstwerken en spoorsysteem ZLSM. Je analyseert de resultaten en stelt samen met je vakcollega’s de prioritering en programmering van de onderhoudswerken op. Soms moet je er ook voor naar buiten om te controleren of de inspectieresultaten overeenkomen met de gegevens in onze systemen en om te controleren. 2. Je adviseert collega’s welke belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van contracten voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van nieuw aanleg, reconstructie of onderhoud van wegen, kunstwerken en spoorwerkzaamheden. Je regelt dat de eisen die de provincie stelt aan de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden worden nageleefd. Hiertoe bewaak je dat onze eisen aan de juiste partijen worden verstrekt, zorg je dat deze eisen actueel zijn en toets je de kwaliteitsresultaten die de uitvoerende partijen ter controle aanleveren. Indien nodig stuur je op basis van deze resultaten het uitvoeringsproces bij en adviseer je op basis van jouw vakkennis. 3. Je zorgt dat de juiste data in het juiste systeem wordt opgeslagen en zorgt ervoor dat je met deze gegevens analyses, dashboards en visuele presentaties verzorgd. Je maakt en bewaakt afspraken inzake de levering van data bij partijen die veranderingen aanbrengen aan ons areaal aan wegen, civiele kunstwerken en spoorwegnet ZLSM. Je checkt of de juiste data op de juiste wijze wordt aangeleverd. Je bepaalt met collega’s continu welke data belangrijk is om op te slaan en op welke wijze dit moet geschieden. Je bent handig in het verwerken van data in analyses, dashboards of presentaties en zoekt telkens naar vernieuwende wijze om beheerissues visueel aantrekkelijk te presenteren. Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

12 April 2022 - lees meer ...

medewerker beheer service en wegen

Krimpenerwaard - Gemeente Krimpenerwaard

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Medewerker beheer, service en wegen 36 u Door jouw talent voor het verbinden van duurzaamheid aan andere maatschappelijke opgaven ben jij een graag geziene samenwerkingspartner voor inwoners en ondernemers. Je bent een netwerker. Hierdoor krijg jij zaken voor elkaar en daar ben je trots op! Je komt te werken binnen het team Uitvoering Openbare Werken, dit team verzorgt het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen, wegen, speeltuinen, groen en watersystemen in de gemeente Krimpenerwaard. Dit gebeurt binnen het Ruimtelijk Domein. Wie zijn wij? De gemeente Krimpenerwaard: een groen gebied met elf kernen. Unieke dorpen of steden met in totaal ruim 56.000 inwoners. Zij staan voor ons centraal. Net als hen weten wij van aanpakken. Als één gemeente bundelen wij onze krachten: teams, bestuur en raad. Zonder onze doelen uit het oog te verliezen, bewegen we mee met veranderingen in de samenleving en kijken we naar wat er beter kan. Dit maakt onze organisatie duurzaam en toekomstgericht. Hier geven we elkaar de ruimte, maar blijven we ook naar elkaar omkijken. We kunnen op elkaar rekenen, want samen kom je verder dan alleen. Door de koppen bij elkaar te steken, versterken we elkaar en maken we ons werk leuker. Wat ons werk ook leuker maakt? Ontwikkeling. Niemand is immers ooit uitgeleerd. In vertrouwen krijg jij straks de vrijheid om jezelf te ontwikkelen. Van fouten maken leer je, dus hier durven we het ook eens anders te doen. We hebben vertrouwen in elkaars kennis, kunde en professionaliteit. Jouw werkweek Hoe ziet je werkweek eruit? Geen dag is hetzelfde maar de rode draad is wel degelijk zichtbaar. Je bent de week actief om de openbare ruimte (in het bijzonder de wegen, straatmeubilair en speeltuinen) op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau te krijgen en te houden door het afstemmen en uitvoeren van de nodige onderhouds- en beheermaatregelen. Je zorgt hierbij voor een goede samenwerking met zowel onze interne als externe klanten. Als er door derden georganiseerde evenementen zijn, verleen je samen met je collega’s ondersteuning. Dit alles om hier een succes van te maken! Jij bent het eerste aanspreekpunt voor de aannemers en collega’s. Jij bewaakt de geleverde kwaliteit en de financiële voortgang van de contracten. De inwoners krijgen waar voor hun geld! Je hebt regelmatig overleg met de interne- en externe stakeholders over de instandhouding van de openbare ruimte. Dit doe je met een servicegerichte houding, voor jou is het vanzelfsprekend dat je dit proactief oppakt! De interne- en externe klanten kunnen op jouw inzet rekenen! Dit zegt een medewerker over de functie: Elke dag is verschillend. Dat maakt mijn werk zo afwisselend. De ene dag zit ik veel op de werf en heb ik overleggen; met aannemers, collega-beheerders en mensen van het hoogheemraadschap en de provincie. In ons gebied hebben we te maken met drie hoogheemraadschappen. Zij hebben, samen met de provincie, ook een deel van de wegen binnen onze gemeente in beheer. De andere dag ben ik bezig met het afstemmen en aansturen van de vakspecialisten. En ik doe mijn overige werk, zoals meldingen nakijken, facturen goedkeuren en nog veel meer. Er gebeurt veel en dit team staat nooit stil. Je moet hier snel handelen en schakelen

11 April 2022 - lees meer ...

Beheerder civiele kunstwerken en verkeersmaatregelen

Kampen - Gemeente Kampen

Heb jij de technische kennis om de risico’s en het onderhoud van civiele kunstwerken goed in te schatten? Vind je het leuk om je met verkeersmaatregelen bezig te houden? Houd jij van analyseren, plannen en begroten? Dan gaan we graag met jou in gesprek voor de functie: Beheerder civiele kunstwerken en verkeersmaatregelen 36 uur per week Als beheerder civiele kunstwerken en verkeersmaatregelen krijg je een inhoudelijk interessante en afwisselende baan in een informele werksfeer. Je speelt ook een rol in gebiedsontwikkeling vanwege toekomstig beheer van nieuw openbaar gebied. Je krijgt vertrouwen om je werkzaamheden zelfstandig uit te voeren, in nauwe samenwerking met de collega’s. De onderlinge samenwerking is prettig en je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen. Afdeling Ruimtelijke realisatie Je komt te werken bij het onderdeel Beheer, waar men zich bezig houdt met het realiseren van werken in en het beheren van de openbare ruimte. Je werkt samen met de beheerders voor wegen, riolering, groen/begraven, openbare verlichting, spelen en sportaccommodaties. Ook werkvoorbereiders en toezichthouders zijn werkzaam bij dit onderdeel. Beheer hoort bij de afdeling Ruimtelijke realisatie. Deze afdeling speelt een belangrijke rol bij de planvorming, voorbereiding en realisering van (complexe) projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerrein, infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen, groen en recreatie. Wat ga je doen? Jij bent actief op het gebied van beheer en onderhoud aan de circa 300 civieltechnische objecten zoals, bruggen, tunnels, havens, sluizen, kades en verkeersregelinstallaties. Met jouw technische kennis en resultaatgerichtheid ben jij een aanwinst voor onze afdeling. Samen met je directe collega beheerder civiele kunstwerken zorgen jullie voor goed onderhouden objecten. Jij zorgt ervoor dat het onderhoud aan de gemeentelijke objecten wordt geprioriteerd, op tijd wordt voorbereid en uitgevoerd. Jouw taken en verantwoordelijkheden: • Je zorgt voor het tijdig opstellen en vaststellen van uitvoeringsprogramma’s voor onderhoud en programma’s voor toekomstige renovatie en vervanging van infrastructuur. • Je denkt mee met de strategische uitdagingen welke raakvlakken hebben met de infrastructuur en je zoekt naar kansen en mogelijkheden om verbeteringen mogelijk te maken. Denk hierbij aan de energietransitie, klimaatmaatregelen, wijkvernieuwingsprojecten enz. • Je beheert budgetten voor onderhoud en vervanging van de civiele kunstwerken en verkeersmaatregelen. Dit doe je kostenbewust, waarbij je actief zoekt naar mogelijkheden voor efficiënt beheer op de langere termijn. • Je bent het aanspreekpunt voor derde partijen die iets willen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het plaatsen van een container of kraan, maar ook grote bouwprojecten waarbij de openbare ruimte in beeld komt en de weg meestal een grote invloed heeft. Zo voer je ook gegevens in Melvin in omtrent wegafsluitingen en omleidingsroutes. • Binnen jouw taakveld neem je het voortouw bij het verder vormgeven van het risico gestuurd beheren van de buitenruimte. • Je bereidt contracten voor onderhoud en vervanging voor en draagt zorg voor de aanbesteding daarvan. Vaak ben jij de contractmanager tijdens de voorbereiding. Je betrekt gebruikers, de omgeving en andere partijen bij de werken buiten. • Je levert specialistische kennis voor herontwikkelingsopgaves en aanleg van nieuwe infrastructuur.

8 April 2022 - lees meer ...

Regisseur Afvalwatertransportsystemen

Lelystad - Waterschap Zuiderzeeland

Bij Waterschap Zuiderzeeland zoeken we een regisseur afvalwatertransportsystemen. Dagelijks gebruiken we per persoon zo’n 125 liter water. Voordat dat water weer schoon en veilig terechtkomt in het oppervlaktewater, legt het - via het gemeentelijke riool en onze afvalwaterpersleidingen en rioolgemalen - een behoorlijke weg af. Bij deze ondergrondse infrastructuur komt een hoop kijken. Ligt het er allemaal netjes bij? Kan het goedkoper en slimmer? Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad is op zoek naar een Regisseur Afvalwatertransportsystemen Lelystad | maximaal € 5145 bruto per maand bij 36 uur | 32-36 uur | 21% flexibel arbeidsvoorwaardenbudget | flexibele werktijden Waar jij aan bijdraagt: Als regisseur afvalwatertransportsystemen weet jij welke ontwikkelingen er spelen bij gemeenten en vertaal jij die naar acties voor het waterschap. Jij weet het verminderen van energieverbruik, benutten van regenwater en de energie in afvalwater en hergebruik van gezuiverd afvalwater namens ons waterschap - in goede samenwerking met gemeenten - in goede banen te leiden. Jouw belangrijkste taken: • opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten; • jij voert de regie bij de ontwikkeling en uitbreiding van het transportstelsel als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen; • dit vertaal je naar een concreet programma voor het waterschap; • door het gebruik van onder andere data van onszelf en anderen draag je bij aan de optimalisering van het afvalwatersysteem; • in verbinding met de afvalwaterstrategie en gemeentelijk opgaven draag jij bij aan een goede afstemming (strategisch, tactisch en operationeel) met betrokken afdelingen en gemeenten.

7 April 2022 - lees meer ...

Senior beleidsmedewerker water (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Senior beleidsmedewerker water (1,0 fte) bij Provincie Limburg Als senior beleidsmedewerker neem je samen met het clustermanagement en de coördinerende senior het voortouw om het waterbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit realiseer je, als enthousiaste verbinder. Je innovatieve visie op het waterbeleid en de provinciale rol en taakopvatting daarbij, draag jij met vertrouwen uit en is je uitgangspunt bij de coaching van medewerkers in het team. Je zorgt voor de inhoudelijke inbreng in cluster- en/of grensoverstijgende projecten en trekt zelf een aantal meer complexe projecten. Met jouw aquatisch ecologische kennis en je kennis van oppervlaktewater en beeksystemen ken je het belang van (herstel)maatregelen voor het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura-2000 doelstellingen. Zowel voor waterkwaliteit als kwantiteit wordt het grensoverschrijdende aspect steeds belangrijker Daarom neem je als partner deel aan de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld met Duitsland (subcommissie Maas-Roer, Maas-Niers en de permanente grenswatercommissie), Wallonië (Jeker-Geul) en Vlaanderen (Thornerbeek). Er liggen in de periode 2022-2027 nog de nodige uitdagingen met betrekking tot het ontwikkelen van uitvoeringsstrategieën om de KRW-doelen voor waterkwaliteit te behalen. Je zorgt ervoor dat partners de benodigde maatregelen uitvoeren en organiseert hiervoor de financiële afspraken. Je bereidt het periodiek bestuurlijk overleg met het Waterschap Limburg voor. Je bent breed inzetbaar en in staat om strategisch maar ook meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een senior beleidsmedewerker water Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen. Je vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever voor het programmabureau Maas en neemt als ambtelijke ondersteuning deel aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas. Je bent voor externen het provinciale aanspreekpunt op het vlak de functietoekenning beken, de Limburgse integrale wateraanpak en de beekdalbrede ontwikkeling. Intern ben je het provinciale aanspreekpunt voor het bestuurlijk overleg met het Waterschap en stem je af met collega’s van Natuur, Plattelandsontwikkeling, Programma’s en projecten en Subsidies.

6 April 2022 - lees meer ...

Filteren