Vacatures Infra / Civiel / GWW Nijmegen


15 vacatures gevonden

Adviseur Projectbeheersing

Nijmegen - Kracht Recruitment

Wij zijn op zoek naar iemand met de ambitie om op termijn door te groeien tot een senior manager projectbeheersing en daarmee de regie te hebben bij de voorbereiding en uitvoering van complexe projecten. Om deze stap te kunnen zetten ontwikkel jij je de komende jaren op belangrijke aspecten als planningsmanagement, risicomanagement, financiën en organisatiemanagement. Als spin in het web ken jij de in's en out's van de projecten én zorg jij ervoor dat die binnen de gestelde kaders van tijd, geld, risico's en kwaliteit uitvoeren. Je werkt mee in verschillende projecten waarin je snel leert over alle aspecten van je rol als adviseur projectbeheersing. Naarmate je je verder ontwikkeld krijg je de mogelijkheid meer taken en verantwoordelijkheden naar je toe te trekken. Je werkt aan uiteenlopende grote projecten in Nederland. Met jouw overzicht van het project, je inlevingsvermogen voor verschillende belangen en creativiteit in het vinden van duurzame oplossingen ben je ook voor onze opdrachtgevers een belangrijke projectpartner.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Teammanager Civiele Techniek

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Teammanager start je een nieuw team met ca. 10 van de huidige collega's. De huidige teamleider helpt je op weg en gaat samen met jou de verdere strategie bepalen. Er ligt een belangrijke rol voor jou klaar in het inspireren, motiveren en begeleiden van de professionals in je team. Je hebt een sleutelrol in het uitbouwen en innoveren van zowel het team als de afdeling. Je bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten, het bedrijfsproces en de kwaliteit. Tevens ben je naast je teammanager rol ook als Projectmanager of Adviseur het gezicht in de regio Arnhem / Nijmegen. Je kennis en ervaring maken dat je voor onze opdrachtgevers de adviseur bent voor creatieve en innovatieve oplossingen. Je bent in staat huidige relaties te managen en toekomstige opdrachtgevers te overtuigen een langdurige relatie met de organisatie aan te gaan.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Calculator GWW Regionaal

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Calculator GWW zorg jij voor de kostencalculaties, de financiële verslaglegging en de beheersing van kosten. Als Calculator ben je al in de eerste stadia binnen het project betrokken. Naarmate het project vordert werk je de kosten steeds specifieker uit. De werkzaamheden die je uitvoert zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van mooie GWW projecten. Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken: - Maken kostenramingen van ontwerp tot uitvoering; - Het bedenken van alternatieve uitvoeringsmethoden t.b.v. een scherpe kostprijs; - Opstellen van calculaties voor infrastructurele projecten; - Maken projectvoorbereiding en planning.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Commercieel Projectmanager

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Projectmanager binnen dit team zorg jij voor de ontwikkeling en uitvoering van commerciële activiteiten. Je bent daarnaast inhoudelijk verantwoordelijk voor offerte trajecten en bent vast aanspreekpunt voor één of meerdere opdrachtgevers. Jij stuurt multidisciplinaire projectteams aan en coacht en begeleidt junior collega's. Jij kan complexe civieltechnische projecten managen en blijft nauw betrokken bij de opdrachtgever. Intern draag je zorg voor de juiste projectbeheersing (financieel, technisch en praktisch) en aansluiting en implementatie van programma's.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Constructeur

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Constructeur maak- en controleer je zelfstandig berekeningen van complexe bouwkundige constructies voor onder andere Utiliteitsbouw, Woningbouw, Bedrijfshuisvesting. Je bent geïnteresseerd in innovatieve bouwmethodieken en draagt hier graag aan bij. Je bent na acquisitie van A tot Z verantwoordelijk voor jouw projecten, natuurlijk kan je sparren met je collega's! Het berekenen en uitdenken van constructies geeft je energie en je haalt het beste uit jezelf. Het gaat om een functie voor de lange termijn.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Constructeur gebouwconstructies

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als constructeur ben jij constructief verantwoordelijk vanaf ontwerp t/m uitvoering, daarnaast houdt de belangrijkste project-aspecten nauwkeurig in de gaten. Het gaat hierbij om een functie waarbij op basis van kennis en kunde veel vrijheid te verwerven is. Sta jij sterk in je schoenen en ben je communicatief vaardig, dan zullen steeds meer taken op jouw bordje belanden. Neemt niet weg dat de technische kennis prevaleert boven leidinggevende eigenschappen. Je stuurt de tekenaars op jouw project aan en kan zelfstandig werkzaamheden plannen en uitwerken. Van het ontwerpen en berekenen van hoofddraagconstructies tot het controleren van rekenwerk van collega's en detailberekeningen, eigenlijk alle voorkomende werkzaamheden van een moderne constructeur komen terug in deze functie.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Constructeur Projectleider

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Constructief modelleur ben je verantwoordelijk voor de constructieve engineering van complexe bouwkundige constructies  voor onder andere Utiliteitsbouw, Woontorens en Appartementen. Jij kent Revit op je duimpje en bent wellicht al bezig om de extra mogelijkheden door het gebruik van Dynamo te onderzoeken/ toe te toepassen. Je streeft naar een kwalitatief hoogwaardig model en spoort ook collega's aan dit te doen. Je bent een teamplayer en deelt zowel problemen als nieuwe ontwikkelingen.

27 Mei 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Tekenaar Civiel gemeente

Nijmegen - Ansinger

De gemeente Nijmegen zoekt een werkvoorbereider voor verschillende projecten in De Waalsprong. Dit is een grote gebiedsontwikkeling ten noorden van de Waal waar momenteel zo'n 7000 van de 10.000 te bouwen woningen zijn gerealiseerd. De projecten waaraan gewerkt wordt richten zich op het bouw- en woonrijp maken van vlekken en overige infrastructuur binnen het plangebied Waalsprong.Dit ga je doen:Uitwerken ruimtelijke plannen, SO-VO-DO;Vertalen plannen naar bestekstekeningen;Maken van detailontwerpen en civieltechnische tekeningen, zoals voor rioleringen, grondverzet, wegprofielen, wadi’s en nutstrace (tekeningen);Maken van RAW-bestekken / contracten;Beoordeling en advisering bij contractmutaties;Uitwerking grondbalans.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Senior Adviseur Grondzaken gemeente

Nijmegen - Ansinger

Nijmegen is een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland en is continu in ontwikkeling. Aan de noordzijde van onze stad is een tweede Waalbrug gebouwd, een prachtig rivierenpark aangelegd en een grote nieuwe woonwijk ontstaan. Ook in de bestaande stad staan we voor grote ruimtelijke uitdagingen, zoals de verder uitvoering van de transformatieopgave Waalfront. Nijmegen kent een groot woningtekort en dit tekort zal de komende jaren groter worden. De woningbouwopgave tot 2030 is om 10.000 woningen extra te gaan bouwen. De gemeente heeft samen met de regio, provincie en Rijk de Woondeal Arnhem – Nijmegen gesloten om onder andere versnelling in de woningbouw mogelijk te maken. Hiervoor gaan we het instrument van het grondbeleid inzetten, waarvoor we een senior adviseur grondzaken zoeken.De afdeling Stadsontwikkeling is de beleidsafdeling die adviseert over ruimtelijke kaderstelling op langere termijn en zorgt voor de uitvoering van strategische projecten. Zij adviseert het stadsbestuur over stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, (circulaire) economie, citymarketing, de openbare ruimte, wonen, mobiliteit en cultuurhistorie.Als senioradviseur grondzaken werk je voor de afdeling Stadsontwikkeling binnen de vakgroep Planexploitatie. We zijn ook opdrachtgever voor afdelingen die de plannen uitvoeren. Daarnaast voeren wij de regie over het grondbeleid van Nijmegen. Onze afdeling is pragmatisch ingesteld en resultaatgericht. De verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk belegd en we werken in een positieve professionele sfeer op basis van vertrouwen. Dit ga je doen:Je verwerft of verkoopt onroerende zaken in het kader van planexploitaties of de betreffende strategische aankopen. Bij verwerving adviseer je over de inzet van de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningsprocedures;Bij verkoop bepaal je de verkoopstrategie, waarbij uitgangspunt is dat openbaar en transparant wordt verkocht, en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Goede onderhandelingsvaardigheden zijn hiervoor zeer belangrijk;Je stelt de daarbij behorende overeenkomsten en (college-/raads) voorstellen op;Daarnaast formuleer je de opdrachten aan andere afdelingen (zoals bodemonderzoeken en tekenopdrachten) en aan externe partijen (bijvoorbeeld taxaties);Je beoordeelt de offertes en begeleidt de afhandeling;Naast je reguliere werkzaamheden ben je (mede)verantwoordelijk voor enkele specifieke afdelingstaken. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Beleidscoördinator gemeente Nijmegen

Nijmegen - Ansinger

Nijmegen groeit. We bouwen veel nieuwe woningen. Dit doen we grotendeels binnen de bestaande stadsgrenzen, dichtbij stations. Om de stad duurzaam bereikbaar te houden, moeten we ook met de bestaande infrastructuur aan de slag: er komen nieuwe tunnels en viaducten, nieuwe fietspaden en bestaande wegen komen deels anders te liggen. De afdeling Stadsontwikkeling initieert en regisseert deze ruimtelijke projecten. We zijn opdrachtgever voor wegenbouw en maken afspraken met marktpartijen om woningen te realiseren.Al deze grote infraprojecten vinden de komende (pakweg) tien jaar plaats. En het zijn niet alleen nieuwe projecten; ook vanuit de afdeling Stadsbeheer vinden er veel onderhoudsprojecten plaats. Als Beleidscoördinator ga je aan de slag met:Een dynamisch stedelijk overzicht op de bereikbaarheid van de stad;Een uitvoeringsplanning van grote projecten die van invloed (kunnen) zijn op de stedelijke bereikbaarheid (binnen projecten zijn hiervoor ook specifieke projectleiders BLVC en tijdelijke maatregelen);Inhoudelijke verkeersanalyses waar aan de hand van grenswaarden bepaald wordt wat een acceptabele mate van verkeershinder is;Een duidelijk afwegingskader: als projecten niet tegelijkertijd plaats kunnen vinden, wat gaat dan voor;Kaders voor hoe we omgaan met financiële effecten van deze keuzes. Uitgangspunt is dat financiële gevolgen voor rekening komen van betreffende projecten.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Projectleider Civiele Techniek gemeente

Nijmegen - Ansinger

De gemeente Nijmegen zoekt een Projectleider Civiele Techniek voor verschillende projecten in De Waalsprong. Dit is een grote gebiedsontwikkeling ten noorden van de Waal waar momenteel zo'n 7000 van de 10.000 te bouwen woningen zijn gerealiseerd. De projecten waaraan gewerkt wordt richten zich op het bouw- en woonrijp maken van vlekken en overige infrastructuur binnen het plangebied Waalsprong.De werkzaamheden bestaan o.a. uit:Ontwikkeling en realisatie van (deel) projecten binnen, met opdrachtgevers afgesproken eisen van kosten, tijd en kwaliteit;Beheersen van alle aspecten van het project;Leidinggeven aan projectteam;Afstemmen met partijen en belanghebbende en regelen geldstromen.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Technisch Projectleider gemeente

Nijmegen - Ansinger

Voor het realiseren van diverse projecten in de openbare ruimte is de afdeling Stadsrealisatie van de gemeente Nijmegen op zoek naar een Technisch Projectleider. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg of herinrichting van wegen, parken, pleinen, (snel)fietsroutes of de vervanging van riolering. Dit is belangrijk werk omdat het voor een groot deel het functioneren en het aanzien van de stad bepaalt. Projectmatig werken is hierin het uitgangspunt. Dit ga je doen:Je coördineert de projectvoorbereiding en uitvoering van projecten binnen de openbare ruimte;Je bent verantwoordelijk voor de financien, kwaliteit, planning, informatie en organisatie van het project;Je geeft leiding aan project- en werkgroepen;Je vertaalt de opdracht in een plan van aanpak en/of projectplan;Je geeft sturing aan de voortgang van het project en organiseert de inspraak en het contact met de omgeving;Je zorgt dat de benodigde onderzoeken/deelproducten op tijd gedaan worden. Goede samenwerking met zowel interne, als externe collega's is essentieel.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Assistent Projectleider gemeente

Nijmegen - Ansinger

Nijmegen blijft groeien en daarmee ook het werk voor de afdeling Stadsrealisatie. In de Waalsprong, Het Waalfront, het stationsgebied rond station Goffert, in de binnenstad en in de gebieden Winkelsteeg en Dukenburg worden de komende jaren nog veel woningen en andere functies ontwikkeld. Daarnaast vindt in oudere wijken in de stad de komende jaren een grote vernieuwingsslag plaats van de openbare ruimte en ondertussen moet het gewone werk ook doorgaan.In verband met al deze projecten zoeken wij een Assistent Projectleider die de kennis, kunde ervaring en de drive heeft om voor diverse project projectplannen en risicoanalyses te maken en de benodigde vergunnen aan te vragen. Waar nodig, ben je in staat om de projectleider (op onderdelen) te vervangen.Dit ga je doen:Je stelt projectplanningen met deelproducten op en bewaakt deze;Je stelt risicodossiers op en signaleert en rapporteert proactief risico's;Je vergunningen en/of ontheffingen aan;Je communiceert zelfstandig met alle betrokken disciplines en geledingen bij een project.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Projectassistent gemeente

Nijmegen - Ansinger

Nijmegen blijft groeien en daarmee ook het werk voor Stadsrealisatie. In de Waalsprong, het Waalfront, het stationsgebied, rond station Goffert, in de binnenstad en in de gebieden Winkelsteeg en Dukenburg worden de komende jaren nog veel woningen ontwikkeld. Daarnaast vindt in oudere wijken in de stad de komende jaren een grote vernieuwingsslag plaats van de openbare ruimte. Voor de projectbeheersing van deze projecten zijn wij op zoek naar een proactieve ProjectassistentDit ga je doen onder andere doen:Je verzamelt, beheert, bewerkt en verwerkt projectinformatie;Je organiseert en assisteert bij in- en externe project overleggen/bewonersavonden en verzorgt of regelt de verslaglegging hiervan;Je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en actiepuntenlijsten en verzorgt het agendabeheer;Je vraagt offertes aan en toetst deze aan de projectkaders;Je ondersteund de projectleider bij het opstellen van projectrapportages- en evaluaties;.

16 Mei 2023 - lees meer ...

Betaalde Opleiding Tot Monteur GAS

Nijmegen - Voort

Voor meerdere locaties in de regio Gelderland zijn wij op zoek naar Leerling monteurs Gas. Als Leerling monteur volg je een mbo 3 opleiding tot gasmonteur. Één dag in de week naar school en de rest leer je in de praktijk! Je krijgt fulltime betaald en een bus met eigen gereedschap. Ervaring als monteur (gas) is niet nodig! Iets voor jou? Reageer dan snel!

18 Maart 2023 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm