Vacatures Infra / Civiel / GWW Doetinchem


3 vacatures gevonden

Adviseur waterveiligheid en geotechniek

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Adviseur waterveiligheid en geotechniek Doetinchem, 36 uur per week Ben jij organisatorisch sterk samenwerkingsgericht? Geef jij daarnaast graag je persoonlijke inbreng aan verschillende onderwerpen die spelen binnen het team? Dan gaan we graag met jou in gesprek! Het werk van de unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer De unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer van ons waterschap is verantwoordelijk voor de bescherming tegen overstromingen in een groot deel van Oost-Nederland. We voelen als unit een sterk eigenaarschap voor onze waterkeringen. Daartoe beoordelen we de primaire en regionale waterkeringen periodiek op basis van landelijke veiligheidsnormen en waar nodig starten we dijkversterkingsprojecten. Ook voeren we het dagelijks beheer (de zogenaamde zorgplicht) over onze waterkeringen. Bij projecten en werken die invloed hebben op onze keringen wordt in een vroeg stadium aansluiting gezocht voor een goede samenwerking met de omgeving. Binnen onze unit komen veel aspecten van dijkbeheer samen. Om ons werk goed te doen is het noodzakelijk inzicht te behouden in de sterkte van de waterkeringen, grip te houden op ontwikkelingen en bij crisissituaties voorbereid te zijn. Voor een professioneel beheer van onze waterkeringen willen we de benodigde geotechnische kennis in huis beschikbaar hebben. Daarvoor zoeken wij versterking van ons team in de vorm van deze adviseur. Over Waterschap Rijn en IJssel Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Wij zorgen voor veilig, schoon en voldoende water in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Wij werken ook hard om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Dat doen we samen. Ook jij kunt bijdragen. Bekijk wat wij doen op www.wrij.nl/wat-wij-doen. Functiebeschrijving Jij als adviseur waterveiligheid en geotechniek hebt een (geotechnisch) adviserende rol bij de beoordeling, toetsing en zorgplicht van de waterkering. Daarnaast lever je een bijdrage aan de lopende dijkversterkingen zoals Pannerden-Westervoort en Den Elterweg-Zutphen. Vanuit de zorg voor de dijken voorzie je de lopende projecten van inhoudelijke adviezen en reviews op het gebied van waterveiligheid en geotechniek. Je werkzaamheden zullen voornamelijk zijn: Je voert hoogte-, piping- en stabiliteitsberekeningen uit. Je maakt ondersteunende kaarten in ArcGIS. Je adviseert bij dijkversterkingen en vergunningen. Je adviseert bij werkzaamheden om onze legger- en beheerregister actueel te houden. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus. Je voert reviews uit op technische documenten en ontwerpen bij uiteenlopende projecten. Je neemt deel aan regionale en landelijke overleggen op je vakgebied. Je volgt de ontwikkeling van kennis van waterkeringen en het Beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI) en deelt opgedane kennis actief. Je neemt deel aan onze calamiteitenorganisatie bij hoogwater.

2 Juni 2023 - lees meer ...

Specialist monitoring en waterinformatie

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Specialist monitoring en waterinformatie Doetinchem, 36 uur per week Op dit moment hebben we ruimte voor een dataspecialist met achtergrond in hydrologie of waterkwaliteit. Je vindt het leuk om ruwe data op te werken tot betrouwbare en relevante informatie. Afhankelijk van je inhoudelijke achtergrond en opleiding richt je je meer op de hydrologie of waterkwaliteit en ecologie. Over Waterschap Rijn en IJssel Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Wij zorgen voor veilig, schoon en voldoende water in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Wij werken ook hard om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Dat doen we samen. Ook jij kunt bijdragen. Bekijk wat wij doen op www.wrij.nl/wat-wij-doen. Functiebeschrijving Binnen je werkpakket ben je verantwoordelijk voor: Je beoordeelt compleetheid van nieuwe monitoringsaanvragen, verzorgt de verwerking en beheer van deze gegevens in de database en informeert opdrachtgevers bij wijzigingen binnen een meetplan. Je zorgt voor adequate overdracht van het meetprogramma aan de coördinator van het monstername loket. Het databasebeheer in WISKI (Chemie) en DAWACO (Biologie). Dit betreft het importeren, valideren en bewerken van data, aanmaken van koppelingen met bronsystemen, afhandelen van bugs, rapporteren over de datakwaliteit en data leveren aan klanten. Je bent hiervoor op de hoogte van, en voert wijzigingen door in, (aquo) standaarden. Je zorgt dat nieuwe functionele wensen in het databeheersysteem worden gerealiseerd en zorgt voor een goede documentatie van werkwijzen en standaarden. Daarnaast draag je samen met collega’s zorg voor het applicatiebeheer en anticipeert op nieuwe ontwikkelingen. De aanlevering van informatie aan landelijke portalen of aan partners. Voor hydrologie gaat dit met name om data-uitwisseling met KNMI en Rijkswaterstaat en voor chemie met name om aanlevering aan het Kaderrichtlijn Water- en het zwemwaterportaal. De bouw van nieuwe meetlocaties en meetnetten. Dit wordt meestal uitbesteed aan marktpartijen. Je helpt bij de aanbestedingen in de voorbereiding, begeleiding en controle van de opgeleverde meetlocaties en meetgegevens. Voor de komende jaren gaan er diverse meetnetuitbreidingen spelen waaronder de uitbreiding van het grondwatermeetnet i.v.m. de droogteproblematiek. Naast deze verantwoordelijkheden speel je een rol in data-analyse voor waterkwaliteit of hydrologie (afhankelijk van je expertise) en de presentatie en ontsluiting van gegevens en informatie. Je voert tijdreeks- en trendanalyses uit. En zorgt voor presentatie van data binnen WISKI, ArcGIS (Online), Hydronet of Power BI, om bijvoorbeeld een dashboard of website op te bouwen. Hier hoort ook het applicatiebeheer bij van de ontwikkelde websites. Vanuit de nauwe samenwerking tussen het monsterloket, de adviseur waterkwaliteit en hydroloog is het doel om een robuust team te gaan vormen en intensief samen te gaan werken, zodat we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen versterken, maar ook elkaar kunnen vervangen wanneer het nodig is.

2 Juni 2023 - lees meer ...

Projectmanager complexe projecten Afvalwaterketen (senior)

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Functiebeschrijving De unit Projecten van Waterschap Rijn en IJssel is verantwoordelijk voor alle realisatie- en renovatieprojecten van de programma’s Waterveiligheid, Watersysteem en Afvalwaterketen. Zij levert daarvoor projectleiders, IPM-teams, adviseurs en ondersteuners. Zij werkt omgevingsgericht, samen met en voor partners en hanteert daarvoor verschillende samenwerk- en contractvormen. Haal jij inspiratie uit complexe projecten binnen de Afvalwaterketen? Ben je in staat om deze gedegen en verrassend aan te vliegen, en samen met collega’s op te lossen? Waarom een Senior Projectmanager De dynamiek in de afvalwaterketen neemt to. De toekomstige opgaven vanuit onze visie van de waterketen in 2050 zijn uitdagend. Zo willen we waarde creëren door water op maat te produceren, circulaire oplossingen realiseren en de impact van de keten op het klimaat omzetten in een positieve bijdrage. Vanuit een deskundige en stabiele basis, zowel op het gebied van onze prestaties als onze assets én onze teams, werken we aan innovaties om de opgaven van de toekomst te realiseren. Vanwege het continue karakter van complexere vraagstukken wordt daarvoor een team opgezet dat structureel aan deze opgave gaat werken. Wat ga jij doen? Jouw projecten bestaan uit het realiseren van nieuwe installaties op onze rioolwaterzuiveringen die voortvloeien uit opgaven zoals aanvullende verwijdering van medicijnresten, reductie van broeikasgasemissie, energieopwekking en terugwinning van grondstoffen. Omdat ontwikkelingen snel gaan, zowel in maatschappelijke opgaven als ook in de techniek, willen we wendbaar zijn en dat betekent dat wij voor deze rioolwaterzuiveringen ook nadenken over concepten van modulair en industrieel bouwen. Binnen het watersysteem en de omgeving waarin onze rioolwaterzuiveringen staan spelen de nodige ontwikkelingen. Enerzijds vraagt het watersysteem om verdergaande zuivering op de rioolwaterzuiveringen, maar ook het thema klimaat, en dan met name droogte, is een vraagstuk waarbij het effluent van rioolwaterzuiveringen een grondstof kan worden voor het gebied of een specifieke andere functie. Daarnaast kunnen energietransitie, stikstofopgaven en klimaatrobuuste inrichting van het watersysteem zijn doorwerking hebben op de directe omgeving en de rol van de rioolwaterzuiveringen. Er is een variabele werkstroom vanuit de eigen organisatie en soms vanuit een partner, die jij samen met een interne opdrachtgever organiseert. Je portefeuille omvat projecten van enkele miljoenen tot grotere projecten van tientallen miljoenen. Daarnaast lever je vanuit je ervaring een bijdrage aan de ontwikkeling van je vakgebied in de vakgroep Projectmanagement.

1 Mei 2023 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm