Vacatures Infra / Civiel / GWW Doetinchem


1 vacature gevonden

Hydrologisch adviseur

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Hydrologisch adviseur Droge voeten voor burgers en bedrijven en een toekomstbestendig watersysteem. We rekenen op jou! De komende jaren staat het Waterschap Rijn en IJssel voor grote uitdagingen. Klimaatverandering noopt tot nog meer anticiperen en integraal werken. Het veranderende klimaat vergroot de opgaven voor waterveiligheid, droogte en wateroverlast. In combinatie met het realiseren van schoon water, vragen deze opgaven om integrale oplossingen op weg naar een toekomstbestendig watersysteem. Daarnaast vraagt de informatisering om een ander samenspel met onze maatschappelijke partners en het adaptief inspelen op nieuwe technieken en ontwikkelingen. Het werken aan deze oplossingen doet het waterschap continu samen met onder andere provincie, gemeenten, burgerinitiatiefnemers, boeren(organisaties), terreinbeheerders, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partners. Dat is gebiedsgericht maatwerk en vereist de inzet van vele disciplines. Daarbij gaat het niet alleen om Nederlandse partners. Veel van onze stroomgebieden zijn grensoverschrijdend, soms zelfs voor meer dan 50%, en de samenwerking met onze Duitse collega’s is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk. Om aan deze integrale opgave een impuls te geven zoekt Waterschap Rijn en IJssel een: Hydrologisch Adviseur (1,0 fte) Die vanuit een gedegen hydrologische basis en kennis van de nieuwste technieken met een flexibele instelling en stevig adviseurschap mede vorm gaat geven aan een toekomstbestendig watersysteem in de regio Achterhoek en Liemers. De functie valt onder de Unit Advies en Strategie. Wat ga je doen? Je wordt de inhoudelijk hydrologische gebiedsadviseur van één van onze stroomgebieden (de Berkel) en werkt veelal in teamverband. Daarin ben je verantwoordelijk voor: Op basis van hydrologische kennis en ervaring actief meedenken met en ontwikkelen van (water)systeemkennis en beleid t.b.v. een robuust watersysteem (o.a. met systeeminzichten als basis voor de beleidsontwikkeling). Je onderhoudt de betrekkingen op specialistenvlak met de Duitse partners en wordt ingezet bij concrete samenwerkingsprojecten. De vertaling van hydrologische kennis naar concrete adviezen voor inrichting, beheer en onderhoud van watersystemen. Je brengt de hydrologische effecten van ingrepen in het watersysteem helder in beeld. Je verricht hydraulische berekeningen en analyses ten behoeve van advies voor beekherstelprojecten, inrichtingsplannen, kennisproducten en vergunningverlening. Je voert monitoringonderzoek uit en adviseert in nieuwe ontwikkelingen op gebied van beleid en strategie. Je bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hydraulische oppervlaktewatermodellen en overstromingsmodellen (nu Sobek, in de toekomst D-Hydro). Daarnaast draag je bij aan de innovatie van het hydrologisch vakgebied binnen Waterschap Rijn en IJssel. De komende jaren staan in het teken van grote technologische vernieuwingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie. Jij kunt ook nadrukkelijk bijdragen aan deze nieuwe ontwikkelingen door te werken aan modelontwikkeling en nieuwe visualisatietechnieken.

11 Augustus 2020 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm