Vacatures directievoering / toezicht GWW / infra / civiele techniek


21 vacatures gevonden

Directievoerder Civiel

Groningen - Maandag

Onze directievoerder is met zijn vakinhoudelijke expertise onmisbaar voor de projectleider. Tijdens de uitvoeringsfase van civieltechnische werken in noord Nederland ben je voorzitter van de bouwvergaderingen. Naast het beoordelen van meer- en minderwerk, het bewaken van de uitvoeringsplannen en het rapporteren aan de technisch projectleider toets je de bestekken en stuur je de toezichthouders aan. Een veelzijdige functie waarmee je binnen Maandag alle kanten op kunt! Kom jij met de zekerheid van een vaste aanstelling ons snel groeiende team Bouw & Civiel versterken?

Gisteren - lees meer ...

Toezichthouder Bouw

Rotterdam - YER

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Toezichthouder Bouw die het verschil maakt bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek bij gemeenten in de Randstad. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je houdt toezicht op bouwwerkzaamheden en de eindoplevering hiervan. Concreet realiseer je toezicht en handhaving met inachtneming van de afgesproken handhavingsprioriteiten. Je beoordeelt hiertoe de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de handhavingszaken. Daarnaast houd je toezicht op de uitvoering van de vergunningen en de naleving van vergunningsvoorwaarden. Je verstrekt mondelinge en schriftelijke informatie vanuit het vakgebied en voert overleg met diverse interne en externe samenwerkingspartners.

19 April 2018 - lees meer ...

Auditor Specialistische Wegenbouw

Regio Overijssel, Gelderland en Utrecht - Kiwa Nederland

Wil jij werken bij één van de marktleiders op het gebied van testen, inspectie en certificatie? Bij een organisatie die internationaal kwaliteit en veiligheid in een groot aantal branches en op heel diverse gebieden transparant maakt? En waar je elke dag een concrete bijdrage levert aan een duurzame en veiligere wereld? Solliciteer dan nu bij Kiwa! De businessunit Infrastructuur zoekt een Auditor Specialistische Wegenbouw Regio Overijssel, Gelderland en Utrecht | Fulltime Waar draait het om?Als auditor ben je de representant van Kiwa bij jouw klanten voor de certificatie van processen en producten in de specialistische wegenbouw. Wat ga je als auditor precies doen? Uitvoeren van kantoor- en fabrieksaudits bij GWW-aannemers en asfaltcentralesDoen van projectaudits op werken in uitvoering voor o.a. applicatie van wegmarkeringen en het uitvoeren van rioolinspectiesPlannen van auditsRapporteren van auditresultaten Waar ga je werken?Kiwa is een dynamische en groeiende organisatie in binnen- en buitenland. Je werkt voor de unit Infrastructuur binnen de divisie Bouw. Je maakt deel uit van een team deskundige en gedreven collega’s. Je werkt hoofdzakelijk bij klanten in je regio en voert je administratieve taken zoveel mogelijk vanuit huis uit. Je onderhoud goed contact met de productmanager op de kantoorvestiging in Rijswijk. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de regio Overijssel, Gelderland en Utrecht. Je bent dan ook woonachtig in deze omgeving. Wanneer pas je in deze functie?We zijn op zoek naar iemand die leergierig is en elke dag gaat voor het beste resultaat. Je werkt meestal zelfstandig, maar ook samen met collega’s. Je hebt oog voor detail, werkt nauwkeurig en zorgvuldig, maar je hebt ook de (communicatieve) vaardigheden om goed met alle niveaus bij opdrachtgevers om te gaan en de relatie te onderhouden. Integriteit en inlevingsvermogen in de materie en de klant is van groot belang. Hierbij beoordeel je deskundig, onpartijdig en in goede samenwerking met de klant de producten en de procedures. Het op een professionele wijze delen van je kennis en kunde horen hier ook bij.

18 April 2018 - lees meer ...

Inspecteur Civiele Techniek

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Civiele Techniek ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe van infrastructurele werken zoalsbruggen, tunnels en sluizen. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid waarinje takenpakket onder andere bestaat uit:- Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

16 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder

Amsterdam - Maandag

Voor een grote gemeente ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc. 

12 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw (Zeeland)

Middelburg - YER

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Toezichthouder Bouw die het verschil maakt bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek bij gemeenten in Zeeland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Je houdt toezicht op bouwwerkzaamheden en de eindoplevering hiervan. Concreet realiseer je toezicht en handhaving met inachtneming van de afgesproken handhavingsprioriteiten. Je beoordeelt hiertoe de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de handhavingszaken. Daarnaast houd je toezicht op de uitvoering van de vergunningen en de naleving van vergunningsvoorwaarden. Je verstrekt mondelinge en schriftelijke informatie vanuit het vakgebied en voert overleg met diverse interne en externe samenwerkingspartners.

12 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder / Bestekschrijver Civiele Techniek

Arnhem - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in de regio Arnhem zijn we op zoek naar een Toezichthouder / Bestekschrijver Civiele Techniek. Het betreft dus een duo functie! De Toezichthouder: - Is verantwoordelijk voor dagelijks toezicht bij de realisatie van het project; draagt zorg voor de realisatie binnen de kaders van het contract / bestek; - Neemt, in overleg met de projectleider realisatie, binnen de kaders van het contract / bestek beslissingen; - Coördineert werkzaamheden van alle bij de uitvoering betrokken partijen. Initieert daartoe, in overleg met de projectleider, tijdig bouwvergaderingen en legt verslag daarvan en van de andere vergaderingen; - Beoordeelt planning, wijze van uitvoering en het evt. kwaliteitsplan van de aannemer; - Controleert de voortgang van het werk; - Meet de bestaande en gemaakte toestand van het werk; - Keurt (laat keuren) zo nodig, de te leveren en te verwerken materialen. Wint advies in van de kwaliteitsadviseur; - Beoordeelt en controleert door de aannemer ingediende tekeningen en andere stukken en brengt hierover advies uit aan de projectleider realisatie; - Neemt zelfstandig ad-hoc beslissingen over zaken welke de voortgang van het project kunnen belemmeren. Is hierbij in staat met eigen deskundigheid de technische en financiele consequenties van zijn beslissingen te overzien; - Draagt zorg voor een veilige uitvoering van de werken. Ziet toe op de deugdelijkheid van de afzettingen en omleidingsroutes en naleving van de ARBO- veiligheids- en gezondheidseisen; - Draagt zorg voor een correcte communicatie en informatieuitwisseling met bedrijven, burgers, politie ambulancedienst en brandweer. Een en ander in overleg met de projectleider; - Houdt het dagboek bij, waarin omstandigheden, afspraken, werknemers, machines, vorderingen van het werk dagelijks worden vastgelegd; zodanig dat achteraf een goed beeld (technische en financiele omstandigheden) kan worden gevormd om beslissingen te nemen; - Stelt weekrapporten, termijnstaten en de hoeveelhedenstaat van afrekening samen; - Controleert mede de door de aannemer en derden ingediende rekeningen en declaraties. De Bestekschrijver: - Het schrijven van RAW-bestekken overeenkomstig de standaarden zoals het moederbestek en de leidraad voor besteksoplossingen; - Werkzaamheden (bestekschrijven) worden zelfstandig uitgevoerd waarbij een projectleider realisatie aanwijzingen en instructies geeft over het doel van de opdracht.

11 April 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiele Techniek

Den Haag - Maandag

Als directievoerder lever je vakinhoudelijke expertise en fungeer je als rechterhand van de projectleider. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van diverse werkzaamheden in de uitvoeringsfase van civieltechnische werken in de openbare buitenruimte. Hierbij komen ook groen, cultuurtechnische, openbare verlichting en VRI aspecten aan de orde. Als directievoerder ben je voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Ook verzorg je de overdracht aan het cluster beheer en onderhoud en begeleidt je de nazorgfase. Naast het beoordelen van meer- en minderwerk, het bewaken van de uitvoeringsplannen en het rapporteren aan de technisch projectleider toets je ook de bestekken en verricht je de bestek administratie. Verder stuur je de toezichthouders aan en stem je de plannen af met onder andere de gemeente, bewoners en gebruikers.

11 April 2018 - lees meer ...

Directievoerder

Den Haag - Maandag

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Den Haag zoeken wij een directievoerder. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van infra- en cultuurtechnische werken. Je zal de onderhandelingen voeren omtrent verrekenprijzen, bestekwijzigingen en bijkomende werkzaamheden. Je bent het aanspreekpunt voor de toezichthouders en zal hierbij het gesprek aangaan met o.a. bewoners, bedrijven en nutspartijen. Ook ben je eindverantwoordelijke voor de voortgang van het project (tijd, geld, kwaliteit). Tot slot draag je zorg voor de oplevering van de werken en sluit je het project af door het over te dragen naar de beheer en onderhoudsafdeling van de gemeente.

11 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Eindhoven - Maandag

Als Toezichthouder ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civiel technische werken in de (GWW) grond- weg- en waterbouw. Jouw werkzaamheden zullen onder andere zijn: Jij beoordeelt rapporten, werkplannen, de voortgang van het werk(en de bijbehorende kwaliteit), meer - minderwerk en signaleert afwijkingen. Daarnaast ben jij het aanspreekpunt voor de omwonenden, de opdrachtgever en de aannemers. Hiervoor is het van belang dat jij zowel mondeling als schriftelijke je sterk bent. Naast deze controlerende functie ben jij ook de coördinator van de uitvoering en bewaak jij de planning ten aanzien van de uitvoering. Lijkt dit jou een leuke uitdaging? Dan kom ik graag met je in contact!

10 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder / Directievoerder

Beek en Donk - Gemeente Laarbeek

Binnen het team Beheer Openbare Ruimte van de afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente Laarbeek komt als gevolg van het vertrek van één van de medewerkers een vacature vrij voor de functie van: Toezichthouder / Directievoerder voor 36 uur per week Bij de afdeling Omgevingsbeheer werken 28 medewerkers, verdeeld over de Buitendienst en de teams Toetsing en Handhaving en Beheer Openbare Ruimte. De afdeling Omgevingsbeheer richt zich met haar werkzaamheden op de fysieke ruimte in brede zin. Van de aanleg en het onderhoud van werken tot toezicht en handhaving. Wat ga je doen als technisch medewerker? • Je houdt dagelijks toezicht op civiel- en cultuurtechnische werken in uitvoering en vervangt de directievoerder bij afwezigheid; • Je hebt overleg met aannemers, maakt werkafspraken en bewaakt de financiële en administratieve voortgang van de werken; • Je beoordeelt en toetst offertes, meer- en minderwerk, begrotingen en bestekken; • Je stelt eindafrekeningen op, nacalculaties en rapportages; • Je voert overleg met bewoners en houdt spreekuren. Wie ben jij? Je bent een enthousiaste, energieke en stevige persoonlijkheid. Je houdt het overzicht, werkt planmatig en gestructureerd, bent vasthoudend en denkt in oplossingen. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. Je kunt je goed verplaatsen in anderen, bent klantgericht en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Binnen de diversiteit aan werkzaamheden kun jij je flexibel bewegen en weet je goed je prioriteiten te bepalen. Je komt op vindingrijke wijze tot ideeën voor verandering en verbetering in het eigen werk en je staat open voor ideeën van anderen met betrekking tot verbetering van eigen werkzaamheden. Functie-eis Je hebt een mbo- of hbo-diploma civiele techniek en affiniteit met het cultuurtechnische werkveld. Je bent vertrouwd met de RAW-systematiek en de GWW-bestekadministratie. Ervaring met Microstation is een pré Functieprofiel Inpassing vindt plaats in functieprofiel Technisch medewerker B, functieniveau 8 (= maximaal € 3.376,- bruto maandsalaris op basis van 36 uur). Benoeming in uitloopschaal 9 (maximaal € 3.805,-) behoort voor zeer geschikte kandidaten tot de mogelijkheid. Het generieke functieprofiel met de daarbij behorende competenties kun je opvragen via [email protected] Wat biedt Gemeente Laarbeek jou? Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 16,8% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat, met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Sollicitatiegesprekken De gesprekken worden in overleg ingepland. Assessment Testen op geschiktheid voor de functie kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Informatie Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Pieter Schouw, manager afdeling Omgevingsbeheer, tel. 0492 – 469860. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Wout van der Heijden, P&O consulent 0492 – 378550. Solliciteren op de functie van Toezichthouder / Directievoerder Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Laat je CV en motivatie vóór 20 april 2018 achter via onze sollicitatiepagina, door te klikken op de solliciteerbutton. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden: Toezichthouder, Directievoerder, Civiele Techniek, Civieltechnisch, Cultuurtechnisch, Omgevingsbeheer, Beheer Openbare Ruimte, Handhaving en Beheer, Overheid, Gemeente

6 April 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch Toezichthouder

Den Haag - Maandag

In deze functie hou je je bezig met het toezicht op civieltechnische werken in de grond-, weg- en waterbouw. Hiernaast zullen ook groen, cultuurtechnische, openbare verlichting en VRI aspecten aan bod komen. Je zal je bezig houden met: - Het toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestekken en werkomschrijving; - Het verzorgen van technisch advies; - Het coördineren van de uitvoering van het project; - Het bewaken van de voortgang van het project; - Het behandelen en afhandelen van vragen en klachten van bewoners en bedrijven; - Het beoordelen van meer- en minderwerk; - Het beoordelen van de eindoplevering; - Het deelnemen aan, en notuleren van interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; - Het rapporteren aan de directievoerder aan de hand van GOTIK-aspecten.

6 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

De aannemer controleren en bewoners gerust stellen bij vragen! Jij houdt ervan om projecten goed af te ronden! Als resultaatgerichte toezichthouder, ben jij de troubleshooter die als doel heeft dat projecten succesvol worden afgerond. Wanneer de bewoners overlast ervaren, weet jij hen gerust te stellen. Ook controleer jij die werken die worden uitgevoerd door de aannemers en onderaannemers. Jij controleert de projecten kritisch en neemt een assertieve rol aan op het moment dat zich een probleem voordoet. Jij bent het centrale aanspreekpunt, stelt werkplannen op, rapporteert jouw bevindingen aan de teamleider en bewaakt de kwaliteit en voortgang van de werken. Binnen de diverse projecten ben jij toezichthouder op de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger / beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichtingen, hekwerken en speeltoestellen. Deze opdrachtgever is voor een gemeente in de regio Zuid-Holland Zuid.

6 April 2018 - lees meer ...

Junior toezichthouder civiele techniek

Zwolle - Maandag

Als junior toezichthouder (/directievoerder) krijg jij volop mogelijkheden binnen onze opdrachtgever! Je wordt verantwoordelijk voor een gehele wijk en werkt hierbij samen met meerdere directievoerders. Jij zelf hebt een opleiding civiele techniek afgerond, de ambitie om je langdurig te binden aan een opdrachtgever in een functie voor 36 uur per week. Waar hou jij je mee bezig? Je begeleid de uitvoering van projecten, dit betekent onder andere dat je het werk toetst op de kwaliteitseisen uit het bestek, de administratie verzorgt, overleg voert met de aannemer over meer en minderwerk en de uitvoeringsactiviteiten en rapporteert aan je directievoerder en/of projectleider. De directievoerder/toezichthouder is verantwoordelijk voor de afrekeningen van de activiteiten en werkzaamheden van de aannemer. Je coördineert en verzorgt tijdens de uitvoering de contacten met een (nuts-) bedrijven en bedenkt samen met de uitvoerende partij passende oplossingen voor eventuele problemen tijdens de uitvoering. Ook de communicatie naar burgers en belanghebbenden zijn onderdeel van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering ben je het eerste aanspreekpunt voor de collega's en ook vooral voor de burger en instanties.

5 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder grijs

Amsterdam - Maandag

Wil jij een steentje bijdragen als toezichthouder grijs (asfalt, bestrating) en wil je de weg van jouw carrière verbreden? Lees dan snel verder! Voor onze opdrachtgever In de omgeving Amsterdam ben ik op zoek naar een professionele en resultaatverantwoordelijke collega. Je zal toezicht houden op werkzaamheden die worden uitgevoerd door aannemers. Daarnaast controleer je of alle werkzaamheden op de juiste manier zijn uitgevoerd. En grijpt in waar nodig is, om niet of onjuiste uitgevoerde werkzaamheden door de aannemer te laten herstellen. Administratie beheer zoals het opstellen van schouwrapportages en het aanschrijven van externe bedrijven behoort tot een van jouw taken. Je bent werkzaam in een openbare ruimte. Hierbij zijn goede communicatie vaardigen van belang om met de aannemers en de mensen in de omgeving op een dienstverlenende werkhouding te woord te staan. Wat heeft Maandag® jou te bieden? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Opleidingsmogelijkheden via Club Maandag® - Mogelijkheid tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

5 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder

Amsterdam - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op civiel technische projecten in de grond, weg en waterbouw dan zijn wij opzoek naar jou! Voor een grote gemeente ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc. Wat bieden wij - Een marktconform salaris volgens de CAR UWO CAO - Een opdracht van minimaal een jaar, voor 36 uur per week - Wij vergoeden je reiskosten op basis van € 0,19 per kilometer, een leaseauto behoort ook tot de mogelijkheden.

5 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Enschede - Maandag

Als toezichthouder Civiele Techniek ben je bezig met het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Tevens ben je het aanspreekpunt voor de projectleider over lopende en verwachte werkzaamheden, zoals meer-, en minderwerk. Je bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Verder heb je het totale overzicht over de projecten die je coördineert en je bent verantwoordelijk voor het teamresultaat.

1 April 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Alkmaar - Maandag

Wil jij werk doen dat er echt toe doet? Een toegevoegde waarde zijn voor de stad, de inwoners én de gemeente zelf? In de functie van toezichthouder ben jij de ogen en oren van de directievoerder op het project. Jouw kantoor is voornamelijk de bouwplaats. Je werkt nauw samen met de directievoerder en adviseert op aspecten van tijd, geld en kwaliteit, maar ook op zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Samen met een projectteam voer je de werkzaamheden uit om uiteindelijk je eigen pad te bewandelen. Je hebt een uitgebreid en uitdagend takenpakket. Wat voorop staat is dat jij het project toetst op kwaliteit, juistheid en volledigheid. Daarnaast verzorg je de technische advisering, ben je het aanspreekpunt voor aannemers en neem je deel aan bouwvergaderingen. Als toezichthouder ben je in staat taken te delegeren aan andere toezichthouders en te overleggen met de projectleider en directievoerder. Jij toetst de ontwerpen, tekeningen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid. Wat biedt Maandag® jou? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Een lease auto met tankpas behoort tot de mogelijkheden - Opleidingsmogelijkheden binnen de Maandag® Academy - Mogelijkheid tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

28 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder/wijkhoofd

Groningen - Bouwselect

Als toezichthouder/wijkhoofd doe je de volgende taken: – Het aannemen, prioriteren, wegzetten en terugkoppelen van meldingen van inwoners over wegen, water, riool, pompen en gemalen – Situaties ter plekke bekijken en aangeven welke actie nodig is – (Revisie) tekeningen uitdraaien/opzoeken als werkvoorbereiding – Toezicht houden houden op onderdelen van lopende werkzaamheden die je hebt aanbesteed – Contacten aangaan met bewoners – Toezicht houden op de werkzaamheden die worden uitgevoerd door aannemers inclusief het organiseren van verkeersomleidingen

27 Maart 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening

Beek en Donk - Gemeente Laarbeek

Binnen het team Toetsing en Handhaving van de afdeling Omgevingsbeheer van de gemeente Laarbeek zijn twee vacature voor de functie van: Toezichthouder Bouw en Ruimtelijke Ordening het betreft in totaal 1,5 fte Bij de afdeling Omgevingsbeheer werken 28 medewerkers, verdeeld over de Buitendienst en de teams Toetsing en Handhaving en Beheer Openbare Ruimte. De afdeling Omgevingsbeheer richt zich met haar werkzaamheden op de fysieke ruimte in brede zin. Van de aanleg en het onderhoud van werken tot toezicht en handhaving. Wat ga je doen als inspecteur? • je controleert op naleving van wetgeving en voorschriften (ruimtelijke ordening); • je onderzoekt klachten; • je rapporteert over geconstateerde afwijkingen; • je informeert burgers en bedrijven over procedures, criteria, e.d; • je verzorgt de administratieve-procedurele afhandeling.

20 Maart 2018 - lees meer ...

Opzichter waterketen

Boxtel - Waterschap De Dommel

Werken bij Waterschap De Dommel is samen werken aan water. Een mooi gebied in Midden-Brabant met overal water, in beken zoals Beerze, Dommel en Keersop. Dagelijks werken ruim 430 medewerkers met zorg aan schoon, voldoende en veilig water. Met een wereld waarin we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer. Bij De Dommel werken we vanuit vier kernwaarden: betrouwbaar, samenwerken, deskundig en slagvaardig. De Dommel is een flexibele werkgever waar je zelf aan het roer staat voor een goede balans tussen werk en privé. Als je wil werken aan persoonlijke ambities en je loopbaan dan ondersteunt onze Brabantaquademie je daarin. Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling vinden we belangrijk. Spreekt een werkomgeving je aan die informeel, slagvaardig en samenwerkingsgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen, lees dan verder of deze vacature is wat je zoekt. Het proces onderhoud waterketen richt zich op het onderhoud van rioolwaterzuiveringen, de aanvoersystemen (gemalen en persleidingen) en slibverwerkingsinstallaties binnen het gehele beheersgebied van Waterschap De Dommel. Ons succes wordt bepaald door de zelfstandigheid en professionaliteit van onze medewerkers. Binnen dit proces werken 30 medewerkers. Opzichter waterketen Boxtel, 36 uur per week Belangrijkste taken Je levert civieltechnische expertise die nodig is voor de bouw en onderhoud van zuiveringstechnische werken. In een team van opzichters ben je verantwoordelijk voor het toezicht op uitvoerende civieltechnische en bouwkundige werken aan de installaties. Enkele activiteiten die bij de functie horen: inspecties van de installaties; dagelijks toezicht van Project- en onderhoudswerkzaamheden; directievoering op onderhoudswerkzaamheden, opstellen van werkplannen en begrotingen op van in uitvoering te nemen onderhoudswerkzaamheden, je adviseert hierover en houdt het meerjareninspectieprogramma bij; maken van voor- en nacalculaties en het beoordelen van offertes; deelname aan projectteams, waarbij je gebieds- en civieltechnische kennis inbrengt; verwerken van revisiegegevens.

6 Maart 2018 - lees meer ...

Op Gwwjobs.nl hebben wij verschillende vacatures in de toezicht en directievoering in de gww / infra / civiele techniek. Direct hieronder ziet u al een compleet overzicht.

Heeft u moeite om een passende vacature te vinden, maak dan gebruik van onze zoekfunctie. Hiermee heeft u snel een selectie gemaakt en komt de perfecte baan bovendrijven. Als u zich ook nog eens inschrijft voor onze jobagent (via Bouwjobs.nl), dan houden we u op de hoogte als er nieuwe toezicht / directievoering functies binnen de infra binnen komen.

Wij bieden ook de mogelijkheid om uw CV achter te laten in de CV database. Verschillende bedrijven binnen de civiele techniek / gww-sector hebben toegang tot deze database en kunnen u benaderen als zij een interessant job voor je hebben.

Bent u een van deze bedrijven en heeft u een vacature toezichthouder / directievoerder gww / infra / civiele techniek vacant, bekijk dan de mogelijkheden voor het werven via Gwwjobs.nl en haar partnernetwerk.

Filteren