Vacatures directievoering / toezicht GWW / infra / civiele techniek


15 vacatures gevonden

Toezichthouder Civiele Techniek

Arnhem - Kracht Recruitment

Als toezichthouder ga jij je bezig houden met civieltechnische reconstructie- en nieuwbouw projecten in de openbare ruimte van deze gemeente. Als toezichthouder ben je de oren en ogen van de afdeling in de projecten die in uitvoering zijn. Jij bent, samen met de projectleider en eventueel de directievoerder, de schakel tussen buiten en binnen en tussen opdrachtgever en de uitvoerende partij. Je bent dan ook een belangrijke sparringpartner voor de aannemer en het projectteam. Jij zorgt ervoor dat fouten in de kiem gesmoord worden en iedereen altijd overal van op de hoogte is. Ook volg je de ontwikkelingen van het vakgebied, projectmatig werken is jou niet onbekend en je draagt inhoudelijk je steentje bij in diverse projecten en vergaderingen.

Gisteren - lees meer ...

Directievoerder civiele techniek (gemeente)

Hoofddorp - bouwhuysch

De directievoerder is verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte. Denk hierbij ook aan disciplines als groen, cultuurtechnisch en openbare verlichting/VRI. In de projecten lever je vakinhoudelijke de expertise. Je fungeert als rechterhand van de technisch projectleider in de uitvoeringsfase. Je bent de voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband.

23 Mei 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Infra (gemeente)

Amsterdam - bouwhuysch

De toezichthouder is breed inzetbaar op diverse projecten binnen de gemeente. Je zal vooral buiten op de verschillende bouwplaatsen aanwezig zijn. Je werkt binnen de disciplines maaiveld, infrastructuur en kabels en leidingen in een stedelijke omgeving. Je houdt toezicht op het werk van de aannemer en je kent het bestek of ander contract tot in de details. Je hebt inzicht in de risicovolle activiteiten binnen het project en daar richt je je aandacht op. Je neemt als toezichthouder een groot deel van de administratieve kant van het werk op je. Je beheert de stukken, maakt verslagen van bouwvergaderingen en zorgt dat het dossier goed bijgehouden wordt. Je werkt nauw samen met de directievoerder. Je kan ook ingezet worden voor monitoringactiviteiten tijdens uitvoering van een project. Dit alles onder aansturing van de directievoerder. De complexiteit van het werk zit in de techniek, de drukke omgeving en in de belangen van betrokken partijen.

23 Mei 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Zaandam - Maandag

Als Toezichthouder Civiel ben jij de verbinder tussen mens en materiaal zodat het project succesvol wordt afgerond.  Jij bent verantwoordelijk voor het kritisch beoordelen van projecten. Daarnaast ben jij ook het aanspreekpunt voor burgers, maar ook voor interne en externe collega's waarmee je samenwerkt aan projecten. Als Toezichthouder Civiel behoren het beheer van de project- en bestekadministratie, het opstellen van werkplannen en het rapporteren van jouw bevindingen aan de directievoerder of projectleider ook bij jouw werkzaamheden. Wat komt nog meer bij deze functie kijken? - Nauwe samenwerking met onder andere de werkvoorbereider, directievoerder en gebiedsopzichter; - Verantwoordelijkheid voor het monitoren, toetsen en digitaal registeren van meerdere civieltechnische werken; - Beoordeling van de werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang van het werk; - Het doen van voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jouw werkgebied is breed en je werkt zowel buiten als binnen, door het toezicht houden bij de uitvoering van beheer en onderhoudswerken en vanuit kantoor om de rapportage op te stellen over de voortgang van het project. Als Toezichthouder Civiel ben jij de oren en ogen tijdens de uitvoering. Bijwonen van vergaderingen waarbij je meedenkt in oplossingen horen bij jouw werkzaamheden. Als Toezichthouder Civiel kun jij gemakkelijk schakelen door sterke communicatievaardigheden. Jij voelt je verantwoordelijk voor de resultaten van het project en de kwaliteit staat op nummer één. 

22 Mei 2020 - lees meer ...

Toezichthouder/directievoerder waterbouw

Noord Nederland - Prostruct

Voor een overheid in het noorden van het land zijn wij op zoek naar een Toezichthouder/Directievoerder Waterbouw. Jouw uitdaging. De afdeling bestaat uit ongeveer 60 collega's die vakinhoudelijk expertise hebben op het gebied van projecten rondom mobiliteit en onderhoud. De kerntaak van het Ingenieursbureau is het leveren van technisch inhoudelijk kennis en bijdragen aan programma’s en projecten op het gebied van mobiliteit. De afdeling is o.a. verantwoordelijk voor het leveren van technische expertise ten behoeve van het beheer en onderhoud van wegen, vaarwegen en kunstwerken. Voor de projecten dijken, vaarwegen en baggerprojecten zijn we op zoek naar een technisch deskundige op het gebied van toezicht en directievoering. Wat ga jij doen? De toezichthouder- directievoerder is verantwoordelijk voor alle voor de realisatie van projecten noodzakelijke werkzaamheden op het gebied van beton/ en waterbouw, van voorbereiding tot en met de uitvoering. Het gaat met name om dijk projecten en kleine bagger projecten. Wat vragen wij van jou? Civiele techniek HTS of TH. Bij voorkeur specialisatie Bagger/, kust/ en oeverwerken; Ten minste 3 jaar ervaring met jet leiden van civieltechnische projecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase; Minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig werken bij een (provinciale) overheid; Ruime ervaring met het begeleiden van beton/ en waterbouwprojecten in de voorbereidings- en uitvoeringsfase; Ervaring in de samenwerking met andere overheidsorganisaties in de voorbereidings- en/of uitvoeringsfase van civieltechnische projecten; Ervaring met directievoering van beton- en waterbouwprojecten. Wat bieden wij jou? Het betreft projectdetachering voor in eerste instantie een periode van 6 maanden met optie tot verlenging. Een marktcomform salaris. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Werken aan boeiende en uitdagende projecten met de nieuwste technieken. Werken in een energiek en hecht team in een dynamische organisatie. ProStruct schat jou op waarde! wij investeren in jouw toekomst en samen werken wij  aan jouw volgende stap. Interesse? Zie jij jezelf terug in deze uitdagende functie, reageer dan, of neem contact met ons op voor meer informatie.  

21 Mei 2020 - lees meer ...

Civieltechnisch Inspecteur

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Civieltechnisch Inspecteur inspecteer en rapporteer je civieltechnische objecten en stel je de technische staat van het object vast. Dit doe je door middel van metingen, onderzoek en verschillende controles op basis van kwaliteits- en wettelijke richtlijnen. Je krijgt hiervoor de mogelijkheid om te werken met innovatieve technieken. Op basis hiervan stel je zelfstandig beheer-, onderhouds- en adviesrapportages op die voldoen aan de gehanteerde richtlijnen. Hiermee adviseer je over onderhoud, functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het object. Objecten die je inspecteert zijn (vaar)wegen en/of civiele objecten.

21 Mei 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

ZAANDIJK - Kracht Recruitment

Het monitoren, toetsen en registreren van meerdere projecten en het communiceren met de aannemer en projectleider behoort tot je takenpakket. Je houd je bezig met werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de projectleider. Samengevat ben je bezig met: - Het analyseren en vertalen van bestek en tekeningen naar de uitvoering; - Het controleren van de uitvoerende werkzaamheden volgens bestek en tekeningen; - Het controleren van de uitvoerende projectplanning; - Het afstemmen van het toezicht met de betrokken gemeentelijke vakspecialisten; - Het (mede) organiseren / bijwonen van bouw overleggen; - Het aansturen van de aannemer bij afwijkingen in de uitvoering tov het bestek en tekeningen; - Het afstemmen van het project met externe partijen (w.o. waterschap); - Het verzorgen en controleren van de interne en externe communicatie rond het project (intern en extern ); - Het controleren van (kwaliteits- en hoeveelheden) afspraken volgens het contract & bestek o.a. via termijnstaten met het controleren van de lopende werkbegroting.

21 Mei 2020 - lees meer ...

Toezichthouder civiele techniek

Bodegraven - Eminent Groep

Als toezichthouder ben jij het aanspreekpunt tijdens de projecten en draag je zorg voor de kwaliteit en voortgang van de projecten. Onder jouw takenpakket valt onder andere: Samen met jouw collega's zorg je voor het aannemen, uitwerken en uitvoeren van verschillende kleine en grote projecten Zelfstandig voer je ook kleine projecten uit, die je voorbereid en toezicht houdt tijdens de uitvoering Je ondersteunt in het bepalen van de kostprijsbegrotingen  Je voert administratie uit tijdens het project Je constateert afwijkingen van het plan en communiceert dit met de projectleider Je assisteert de projectleider waar nodig Het volledige takenpakket wordt samengesteld in overleg met jou en de aannemer. Dit is afhankelijk van jouw ervaring, wensen en ambities. Interesse? Neem contact op met Edwin Wendrich, 06 - 81 45 20 11, [email protected]

19 Mei 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Aanleg Glasvezel

Arnhem - Maandag

Een toezichthouder is iemand die bij een project ter plaatse is om de opdrachtgever te vertegenwoordigen. Hij houdt toezicht, voert controles uit en houdt in de gaten of het proces verloopt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever. Een toezichthouder houdt zich bezig met de volgende zaken: - Inspecteren van de kwaliteit van het geleverde werk en werkzaamheden; - Toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden binnen het project ‘Iedereen glasvezel'; - Voeren van de administratie (het beheren van werktekeningen en verslagen en de financiële zaken); - Verzorgen van de uitvoeringsvoorbereiding van kabel- en leidingwerkzaamheden; - Controleren op de naleving van veiligheidsvoorschriften en verkeersmaatregelen; - Beoordelen en controleren van de totale uitvoering aan de hand van de AVOI, de verschillende handboeken met betrekking tot kabels en leidingen, de KOR (Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte Oss) en de verschillende Uitvoeringsvoorschriften; - Onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau; - Op de hoogte houden van de opzichter Energie Installaties en Nutsvoorzieningen (EIN) van de gemeente Oss omtrent de vordering van het project; - Deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen; - Signaleren van eventuele knelpunten in de planning en uitvoering; - Zo nodig verstrekken van advies om de knelpunten weg te nemen; - Beleggen en verslaglegging van vergaderingen met betrokken instanties en belanghebbende; - Overleg met bewoners en afhandeling meldingen en klachten.

18 Mei 2020 - lees meer ...

Directievoerder Civiel

Amsterdam - Maandag

Ben jij een natuurlijke leider en verlies jij de belangen van de opdrachtgever niet uit het oog? Dan ben ik op zoek naar jou! Als Directievoerder Civiel ben eindverantwoordelijke voor het hele project. Gedurende zal je functioneren als aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de aannemer. Verder heb je leidinggevende over de toezichthouders en technische specialisten en leid je de bouwvergaderingen. Je bewaakt de belangen van de opdrachtgever en stuur je, waar nodig, de aannemer aan. Tot slot voer je als Directievoerder Civiel technische controles uit en controles van engineeringsdocumenten. Dus een veelzijdige functie waarbij je veel verantwoordelijkheden hebt als leider. Als directievoerder Civiel heb je de onderstaande werkzaamheden: -       Eind verantwoordelijk voor het hele project; -       Aanspreekpunt voor opdrachtgever en aannemer; -       Leiding over de toezichthouders en technische specialisten; -       Werkzaamheden uitvoeren samen met een projectteam; -       Leiden van de bouwvergadering; -       Vastleggen en rapporteren aan de opdrachtgever; -       Bewaken van de belangen van de opdrachtgever en aansturen van de aannemer (waar nodig); -       Controle van engineeringdocumenten en technische controle op de uitvoering; -       Bijhouden van wijzigingen aan de hand van een lijst.

13 Mei 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Utrecht - Maandag

Een Toezichthouder Civiel draagt de verantwoording voor de realisatie van civieltechnische projecten op het gebied van riolering, wegen en kunstwerken. Ook het toezicht houden op reguliere onderhoudsbestekken behoort tot jouw taak. Een dag zou nooit hetzelfde zijn. De uitdaging, de verantwoordelijkheid en het uitgebreide pakket zorgen voor een afwisselende functie. Wat voorop staat is dat jij het project toetst op kwaliteit, juistheid en volledigheid. Als aanspreekpunt van aannemers, bewoners en gebruikers ben je communicatief sterk. Al deze uitdaging vind je bij Maandag®. Bij Maandag® kennen wij de opdrachtgevers en weten wij wat zij naar vragen. Wij kunnen door het ontdekken van jouw drijfveren daarom de perfecte match maken. Zo is het voor jou fantastisch om op Maandag weer te beginnen met werken! Middels een kennismakingsgesprek kom ik graag te weten waar jij gelukkig van wordt en waarin wij daarbij kunnen ondersteunen.

1 Mei 2020 - lees meer ...

Directievoerder Civiel

Alkmaar - Maandag

In jouw rol als Directievoerder Civiel ben jij een natuurlijke leider die rekening houdt met diverse belangen. Als Directievoerder Civiel ben jij eindverantwoordelijke voor het gehele project. Hierbij ben jij het aanspreekpunt voor de opdrachtgever en de aannemer. Waar nodig stuur jij de aannemer ook aan. In jouw rol als Directievoerder Civiel: - Behartig jij belangen van diverse betrokkenen; - Geef jij leiding aan de toezichthouders en technisch specialisten; - Maak jij analyses en deze rapporteer je aan de gemeente; Binnen de functie is er geen tekort aan diversiteit. Jij controleert, stuurt aan en werkt samen met meerdere partijen binnen de projecten.

30 April 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Zaandam - Gemeente Zaanstad

Toezichthouder Civiele Techniek Zaandam, 36 uur per week De functie Mooi werk bij een professionele, leuke club. Wil jij werken aan interessante projecten met veel eigen verantwoordelijkheid? Wil jij direct bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van onze stad? Dan hebben wij een interessante uitdaging voor jou! Wat ga je doen? Als toezichthouder civiele techniek heb je een zeer veelzijdige, verantwoordelijke functie. Je werkt nauw samen met de directievoerder aan complexe projecten. Kleinere en minder complexe projecten voer je zelfstandig uit. Inhoudelijk word je op vaktechnisch gebied op diverse thema’s uitgedaagd. Tijdens jouw werk krijg je te maken met een breed scala aan thema’s zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, maar ook met groen en cultuur. Jij bent de 'ogen en oren' van de directievoerder. Je bent al tijdens de voorbereidingsfase van projecten betrokken om ontwerpen, tekeningen, bestekken en werkomschrijvingen te toetsen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid. Met jouw kennis en expertise lever je ook een bijdrage aan de doorontwikkeling van ons Ingenieursbureau. Verder: Bewaak je planningen, budget en zie je toe op de kwaliteit. Signaleer je afwijkingen en adviseer je over de meest passende aanpak/oplossing. Controleer je, aan de hand van bestekken en tekeningen, de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Ben je (mede)verantwoordelijk voor de besteksadministratie, stel je weekrapporten op en controleer je staten en revisiegegevens. Houd je, tijdens de uitvoering van projecten, toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van Arbo-, milieu- en verkeersveiligheid. Bij uitbestede werken controleer je het werk van contractpartners, ontwikkelaars en andere betrokkenen op het nakomen van de gemaakte afspraken en de gestelde kaders. Zorg je voor een heldere en tijdige communicatie richting collega’s en betrokken aannemers, inwoners en bedrijven. Over de afdeling Als toezichthouder werk je bij het goed draaiende Ingenieursbureau (IB) van Zaanstad. Daar werken ongeveer 65 betrokken professionals (o.a. in de rol van verkeerskundig ontwerper, tekenaar, werkvoorbereider, toezichthouder, directievoerder en projectleider). Het IB heeft de ervaring en expertise in huis om zelf grotere en complexe projecten op te pakken. Er wordt voornamelijk voor interne opdrachtgevers gewerkt. De sfeer onderling is goed, open en direct. We helpen elkaar, leren van elkaar en hebben ook lol met elkaar.

28 April 2020 - lees meer ...

Directievoerder dagelijks onderhoud civiele constructies

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Directievoerder dagelijks onderhoud civiele constructies 36 uur per week Het leidt geen enkele twijfel: de stad Amsterdam wordt intensief gebruikt. Door bewoners, bedrijven en bezoekers. Natuurlijk willen we dat iedereen met plezier bij ons verblijft. Iedere dag opnieuw. Dankzij jou als directievoerder is het dagelijks onderhoud aan de civiele constructies van onze stad goed en tijdig geregeld. En blijft Amsterdam schoon, heel en veilig. De functie Dit ga je doen Het reinigen en conserveren van bruggen. Het reinigen van kademuren. Het doorvoeren van kleine hout- kademuur- en betonreparaties. Herstel van beschoeiingen. Allemaal zaken die deel uitmaken van ons jaarlijkse onderhoudsprogramma. Jij voert de regie over de uitvoering hiervan. Daarnaast zorg je dat ad-hoc meldingen vanuit de openbare ruimte adequaat worden opgepakt. Dit doe je voor gemiddeld twee deelgebieden van Amsterdam, en samen met meerdere toezichthouders ter plaatse. Voor aanvang van de werkzaamheden zorg je voor de juiste documenten, zoals vergunningen, en overleg je met in- en externe partijen over de inrichting, planning en logistieke kaders. Zo ga je om tafel met collega’s die verantwoordelijk zijn voor bereikbaarheid en maak je heldere afspraken met aannemers. Tijdens de uitvoering houd jij van a tot z de touwtjes strak in handen en zie je toe op de kwaliteit, de planning, het budget, de veiligheid en de communicatie. Dankzij jou weten de betrokken toezichthouders precies wat er moet gebeuren. Lopen zij tegen zaken aan, zoals een complexe vraag van de aannemer? Dan sta jij klaar met raad en daad. Tijdens onder meer bouwvergaderingen laat je je goed informeren over de stand van zaken. Het spreekt voor zich dat je de interne en wettelijke procedures en kaders, bijvoorbeeld rondom veiligheid, waarborgt. Via het digitale accorderings- en dossiersysteem VISI verstrek je onder meer uitvoeringsopdrachten. Je controleert ingediende rekeningen en beslist over meer - of minderwerk. Zijn de werkzaamheden afgerond? Dan zorg jij voor de gereed melding en stel je voortgangs-, eind- en evaluatierapportages op voor o.a. de afdelingsmanager en de contractmanager. Naast je eigen deelgebieden heb je ook oog voor de rest van de stad. Je werkt nauw samen met je collega-directievoerders. Samen realiseren jullie onze enorme opgave aan dagelijks (en groot) onderhoud.

1 April 2020 - lees meer ...

Senior Toezichthouder dagelijks onderhoud Tunnels

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Senior Toezichthouder dagelijks onderhoud Tunnels Fulltime | Amsterdam De Piet Hein Tunnel, IJ-Tunnel, Michiel de Ruyter Tunnel, Arena Tunnel en Spaarndammer Tunnel; het zijn de ontsluitingsaders van onze hoofdstad. En dus is het van essentieel belang dat deze tunnels veilig zijn en beschikbaar voor gebruik. Dankzij jou als toezichthouder is het dagelijks onderhoud van deze en andere Amsterdamse tunnels helemaal op orde. Dit ga je doen Jij bent de inhoudelijk specialist als het gaat om o.a. de elektrotechnische en wettelijke veiligheidsaspecten van tunnels. Hierbij richt je je op een specifiek onderhoudsthema binnen alle Amsterdamse tunnels, bijvoorbeeld ventilatie- of veiligheidssystemen, verkeersregelinstallaties, verlichting, enz. In opdracht van de directievoerder zie jij, buiten op de werken, toe op het juist uitvoeren van het dagelijks onderhoud. Deze werkzaamheden vallen onder het jaarlijkse onderhoudsprogramma. Daarnaast pak jij ook ad-hoc zaken op. Denk aan plotselinge problemen met de tunnelverlichting. In zo’n geval beoordeel jij de situatie en stel je richting je directievoerder een passende oplossing voor. Vervolgens zorg je voor adequate uitvoering. Iedere dag opnieuw sta jij voor de kwaliteit en veiligheid van de uitgevoerde werkzaamheden. Je stuurt de aannemer(s) aan en houdt toezicht op het werk dat wordt uitgevoerd in opdracht van externe partijen, zoals Liander en Waternet. Houdt iedereen zich aan de afspraken? Passen we steeds de wettelijke kaders rondom onder arbo, veiligheid en milieu toe? Dat zijn de vragen waarop jij de antwoorden weet. Is er sprake van knelpunten tijdens de uitvoering? Dan spreek je de betreffende partij hierop aan. Je stuurt bij waar nodigen rapporteert aan de directievoerder en de teammanager. Je neemt deel aan verschillende overleggen, zoals bouwvergaderingen, en legt de afspraken vast. Als kwaliteitsverantwoordelijke verzamel je de termijnstaten. Deze leg je ter controle voor aan de directievoerder. Voor zowel de aannemer als omwonenden en bedrijven ben jij het eerste aanspreekpunt. Is er sprake van een complexe vraag van de aannemer of van een klagende omwonende? Dan bepaal je met de directievoerder de juiste aanpak. Om de tunnels zo veel mogelijk beschikbaar te houden, vinden er eens per maand nachtwerkzaamheden plaats. Ook hierbij ben je aanwezig en houd je toezicht op werkzaamheden. Dit is jouw kracht Je werkt het liefst buiten en bent graag actief bezig. ’s Ochtends al precies weten hoe jouw dag eruitziet; dat is niets voor jou. Jij gaat voor afwisseling en onverwachte wendingen. Situaties weet je goed in te schatten en je komt snel met een passende oplossing. Je werkt graag en goed samen en gaat altijd voor een mooi eindresultaat.

1 April 2020 - lees meer ...

Op Gwwjobs.nl hebben wij verschillende vacatures in de toezicht en directievoering in de gww / infra / civiele techniek. Direct hieronder ziet u al een compleet overzicht.

Heeft u moeite om een passende vacature te vinden, maak dan gebruik van onze zoekfunctie. Hiermee heeft u snel een selectie gemaakt en komt de perfecte baan bovendrijven. Als u zich ook nog eens inschrijft voor onze jobagent (via Bouwjobs.nl), dan houden we u op de hoogte als er nieuwe toezicht / directievoering functies binnen de infra binnen komen.

Wij bieden ook de mogelijkheid om uw CV achter te laten in de CV database. Verschillende bedrijven binnen de civiele techniek / gww-sector hebben toegang tot deze database en kunnen u benaderen als zij een interessant job voor je hebben.

Bent u een van deze bedrijven en heeft u een vacature toezichthouder / directievoerder gww / infra / civiele techniek vacant, bekijk dan de mogelijkheden voor het werven via Gwwjobs.nl en haar partnernetwerk.

Filteren