Vacatures directievoering / toezicht GWW / infra / civiele techniek


12 vacatures gevonden

Inspecteur vloeistofdichte vloeren (regio brabant/limburg)

Limburg - Voort

Voor een opdrachtgever in Zuid-Limburg zijn we op zoek naar een inspecteur vloeistofdichte vloeren. De werkzaamheden zullen bestaan uit het geheel zelfstandig inspecteren van vloeistofdichte voorzieningen en legt daarbij de resultaten vast in een inspectierapport. Indien er gebreken worden geconstateerd wordt in de rapportage een deskundig en richtinggevend hersteladvies gegeven.

20 Oktober 2017 - lees meer ...

Opzichter Riolering en Verkeer

GOES - Maandag

Voor een van onze opdrachtgevers in Zeeland ben ik op zoek naar een Opzichter Riolering en Verkeer voor 36 uur in de week. Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van 2 jaar. De functie Opzichter Riolering en Verkeer bestaat voornamelijk uit het leidinggeven aan een team uitvoerende medewerkers in de vakgebieden verkeer (w.o. openbare verlichting, bewegwijzering, vri's, kabels en leidingen) en riolering. - Je bereidt voor, plant, coördineert en houdt toezicht op de reguliere en cyclische onderhoudswerkzaamheden van je team. - Je zorgt een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen binnen je team. - Je verzorgt toezicht op uitbestede onderhoudswerken. - Je verricht administratieve werkzaamheden, zorgt voor het budget-, materiaal- en voorraadbeheer. - Ook zie je toe op de naleving van wetten, verordeningen, overeenkomsten. - Je legt verantwoording af en rapporteert aan de bedrijfsleider gemeentelijke aannemingsbedrijf.

18 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Wegen

Hilversum - Gemeente Hilversum

Ben jij een oplossingsgerichte toezichthouder wegen die het leuk vindt om met bewoners te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou! Toezichthouder Wegen Hilversum, 36 uur Als toezichthouder wegen houd je toezicht op aanleg, onderhoud of verbetering van (civiel) technisch werken binnen de Gemeente Hilversum. Je zet je in voor een schoon, heel en leefbaar Hilversum, waarbij de beleving van de bewoners steeds meer leidend zal zijn. Wij bieden een afwisselende en uitdagende baan binnen een gemotiveerd team dat nauw samenwerkt aan diverse ontwikkelingen in de openbare ruimte. Spreekt dit je aan? Dan is dit jouw baan! Wat ga je doen als toezichthouder Wegen? Je controleert de kwaliteit en kwantiteit van aanleg, onderhoud en verbetering van wegen en civiele kunstwerken. Je overlegt over de uitvoering met opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden. Je maakt plannen en informeert de buurt. Je bewaakt de planning en budgetten. Je houdt de bestekadministratie bij. Je evalueert de uitvoering. Je geeft advies over beheer en onderhoud van civiele kunstwerken en gesloten asfaltverhardingen. Je doet voorstellen voor de onderhoudsbegroting. Je onderzoekt hoe de bewoners kunnen bijdragen aan een schoon, heel en leefbaar Hilversum. Je werkt samen met bewoners, collega’s en partners in wijkteams.

10 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Riolering

Alkmaar - Maandag

Als toezichthouder riolering ben je verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond- weg- en waterbouw. Je zult je voornamelijk richten op de projecten die vanuit de vakgroep riolering worden geïnitieerd. Denk hierbij aan het vervangen en renoveren van riolering en het afkoppelen van hemelwater. In de functie van toezichthouder riolering ben jij de ogen en oren van de directievoerder op het project. Samen met een projectteam voer je de werkzaamheden uit om uiteindelijk je eigen pad te bewandelen. Je hebt een uitgebreid en uitdagend takenpakket. Wat voorop staat is dat jij het project toetst op kwaliteit, juistheid en volledigheid. Naast toezicht houden ondersteun je ook de beheerders (op het gebied van toezicht) in het dagelijks beheer. In je dagelijkse werk als toezichthouder riolering ben je het aanspreekpunt voor aannemers, nutsbedrijven en bewoners. Je controleert termijnstaten op meer- en minderwerk en afwijkingen. Daarnaast toets je ontwerpen, tekeningen, bestek- en werkomschrijvingen en controleer je of de wijze van uitvoering leidt tot de gewenste resultaten. Wat biedt Maandag® jou? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Een lease auto met tankpas behoort tot de mogelijkheden - Opleidingsmogelijkheden binnen de Maandag® Academy - Mogelijkheden tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Startersfunctie Toezichthouder Bouwkunde

Alkmaar - Maandag

Voor een gemeente in de regio Alkmaar ben ik op zoek naar een toezichthouder. Als toezichthouder in het team handhaving en veiligheid controleer je eenvoudige bouwwerkzaamheden en controleer je of er volgens de vergunning gebouwd wordt. Dit zijn bijvoorbeeld situaties waarover een klacht of een melding binnenkomt. Van deze controles maak je een rapport voor de administratieve afwikkeling. Als toezichthouder ben je de ogen en oren van de gemeente. Je signaleert eventuele (illegale) bouwwerkzaamheden en verstoring van de openbare ruimte en treed hier tegen op. Je verstrekt informatie en geeft voorlichting aan burgers en bedrijven. Hiervoor ben je representatief, positief ingesteld en communicatief vaardig. Wat biedt Maandag® jou? - Een marktconform salaris - Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer - Een lease auto met tankpas behoort tot de mogelijkheden - Opleidingsmogelijkheden binnen de Maandag® Academy - Mogelijkheden tot een vast dienstverband - Een groot netwerk van professionals binnen jouw vakgebied

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Ervaren Civiel Technicus

Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer

Ben jij een ervaren civiel technicus die de hand niet omdraait voor risicogestuurd beheer en die graag wil werken aan een mooie stad met goed en veilig onderhouden wegen? Solliciteer dan bij de gemeente Zoetermeer! Bij Stadsbeheer zeggen we: ‘We werken samen aan de kwaliteit van de stad’. Of het nu gaat om boomverzorging, straatvegen, openbare verlichting of rioolbeheer, wij zorgen voor een leefbaar Zoetermeer. Als civiel-technisch specialist zijn onze wegen en straten jouw domein. Je zorgt dat ze in optimale conditie zijn en blijven. Je voert inspecties uit, analyseert data (denk aan wegbelasting of slijtagepatronen) en ontwerpt de scenario’s die ten grondslag liggen aan het meerjarenprogramma voor onderhoud en beheer. Je zorgt er ook voor dat dit programma wordt omgezet in concrete uitvoeringsprogramma’s en je beheert het bijbehorende systeem, Geovisia. Je houdt je kennis actueel door ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwlettend te volgen en door netwerken te onderhouden met collega-specialisten, aannemers, adviesbureaus en andere ketenpartners. Maar je houdt je kennis niet voor jezelf: als materiedeskundige neem je deel aan werk- en projectgroepen, soms in samenwerking met andere gemeenten en overheden. Je adviseert het management en het bestuur bij het maken van beleid over het beheer en onderhoud van de stad. Als civiel technicus lever je op die manier een cruciale en vooral zichtbare bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. Je werkt voor alle mensen die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken. Mooi toch?

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Alkmaar - Maandag

In de functie van toezichthouder ben jij de ogen en oren van de directievoerder op het project. Jouw kantoor is voornamelijk de bouwplaats. Je werkt nauw samen met de directievoerder en adviseert op aspecten van tijd, geld en kwaliteit, maar ook op zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Samen met een projectteam voer je de werkzaamheden uit om uiteindelijk je eigen pad te bewandelen. Je hebt een uitgebreid en uitdagend takenpakket. Wat voorop staat is dat jij het project toetst op kwaliteit, juistheid en volledigheid. Daarnaast verzorg je de technische advisering, ben je het aanspreekpunt voor aannemers en neem je deel aan bouwvergaderingen. Als toezichthouder ben je in staat taken te delegeren aan andere toezichthouders en te overleggen met de projectleider en directievoerder. Jij toetst de ontwerpen, tekeningen, bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid.

9 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

Breda - Maandag

Maandag® is op zoek naar een Toezichthouder Civiel die op detacheringbasis bij ons in vast dienstverband wilt werk voor de provincie Midden-Brabant of Zeeland. Als toezichthouder Civiele Techniek toets je voor de opdrachtgever (gemeente, provincie, waterschap) de tijdige, uitvoerbare en kwalitatieve activiteiten binnen civieltechnische projecten. Denk daarbij aan wegen, riolering, kabels en leidingen, groenvoorziening, kunstwerken, water, straatmeubilair etc. Je wordt door de overheid aangesteld en je bent een onafhankelijke en onpartijdig instituut dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving bij projecten. Je stemt af met de aannemer en controleert of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform het bestek en tekeningen. Je legt technische- en administratieve gegevens vast volgens afgesproken planning en systemen. Hierbij ben je ook verantwoordelijk voor het bewaken van deze planning. Je bent het aanspreekpunt voor de projectleider over lopende en verwachte werkzaamheden, zoals meer-, en minderwerk. Jij hebt het totale overzicht over de projecten die je coördineert en je bent verantwoordelijk voor het teamresultaat. Kijk jij met een kritische blik naar civiele projecten? Hou je overzicht en staat waarborging van kwaliteit bij jou hoog in het vaandel. Dan ben jij welllicht de nieuwe Toezichthouder Civiele Techniek die Maandag® zoekt!

3 Oktober 2017 - lees meer ...

Toezichthouder civiel (spoor)

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Voor deze klant zijn wij op zoek naar een toezichthouder met spoorervaring. De toezichthouder ziet toe op de naleving van gemaakte afspraken met de uitvoerende partijen, signaleert afwijkingen en rapporteert deze. De toezichthouder coördineert de werkzaamheden en stemt deze af met belanghebbenden. Houdt technische werkbesprekingen met aannemers. Voert hoeveelheidmetingen uit, rapporteert hierover en controleert de termijnstaten. De toezichthouder is tevens verantwoordelijk voor een heldere verslaglegging van de bouwvergaderingen. Werkzaamheden: Aanspreekpunt opdrachtgever Aansturen uitvoeringsbegeleidingsteam Coördineren uitvoeringsbegeleiding Verrichten van toetsingen Controleren toetsingen Vrijgeven van toetsingen Funtie eisen: MBO Civiele Techniek met 11 tot 20 jaren ervaring in relevante functies of HBO Civiele Techniek met 7 tot 16 jaren ervaring in relevante functies; Ruime ervaring met het toezichthouden op multidisciplinaire spoor gerelateerde projecten; Ervaring met review bestek; Fulltime beschikbaar; De toezichthouder voelt zich verantwoordelijk voor een goed resultaat en heeft kwaliteit hoog in het vaandel; Iemand met een praktische aanpak en die geen van negen tot vijf mentaliteit heeft; Beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden.

13 September 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Omgevingsvergunning

Elburg - Gemeente Elburg

Gemeente Elburg. Samen verantwoordelijk voor een leefbare samenleving. Elburg is een veelzijdige en goed bereikbare gemeente aan het Veluwemeer met historie, natuurschoon en recreatie. De gemeente Elburg wil voor haar 23.000 inwoners een doelmatige en dienstverlenende instelling zijn en voor haar ruim 175 medewerkers een aantrekkelijke werkgever. De organisatie van de gemeente Elburg bestaat uit vier domeinen en een directeur. Voor het Team Toezicht en Handhaving van het domein Dienstverlening zoeken wij: Toezichthouder Omgevingsvergunning 30 uur per week  Het team Het team Toezicht en Handhaving houdt zich in hoofdzaak bezig met het houden van toezicht op de naleving en het handhaven van alle wettelijke en gemeentelijke regels en verordeningen. Het gaat hierbij zowel om bestuursrechtelijke als om strafrechtelijke handhaving. Het team bestaat uit twee adviseurs, twee medewerkers, twee toezichthouders Omgevingsvergunning en drie toezichthouders/ boa’s openbare ruimte. Het toezicht op en de handhaving van de taakvelden milieu en slopen is overgedragen aan de omgevingsdienst. Functie-inhoud Het houden van toezicht op de naleving van de verleende omgevingsvergunningen. Het opsporen van overtredingen op grond van de Wabo en het onderzoeken van klachten. Het aanspreken van overtreders en het voeren van overleg om te komen tot een oplossing. Het opstellen van constateringsrapporten, het toezien op de nakoming en zonodig melden van overtredingen voor verdere afhandeling.

5 September 2017 - lees meer ...

Directievoerder ondergrondse transportleidingen

Gelderland - Prostruct

Vanwege de realisatie van een aanzienlijk aantal reconstructies, HDD boringen en saneringen van ondergrondse drinkwater transportleidingen zijn wij voor een klant op zoek naar een Directievoerder Ondergrondse Transportleidingen.   Voor de genoemde periode zijn wij op zoek naar een gedreven kandidaat met kennis en vaardigheden op het gebied van ondergrondse infra en HDD boringen. Je maakt deel uit van een projectteam dat zich bezig houdt met het ontwerp, aanbestedingen, vergunningen, verleggingsregelingen en begeleiding bij de realisatie.. Je bent namens de opdrachtgever de contracthouder voor realisatie. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, planning en het budget. Als Directievoerder zit je de bouwvergaderingen voor, verzorgt verslaglegging en rapporteert aan de opdrachtgever. Daarnaast stem je de werkzaamheden af met andere externe partijen zoals vergunningverleners.    

21 Augustus 2017 - lees meer ...

Op Gwwjobs.nl hebben wij verschillende vacatures in de toezicht en directievoering in de gww / infra / civiele techniek. Direct hieronder ziet u al een compleet overzicht.

Heeft u moeite om een passende vacature te vinden, maak dan gebruik van onze zoekfunctie. Hiermee heeft u snel een selectie gemaakt en komt de perfecte baan bovendrijven. Als u zich ook nog eens inschrijft voor onze jobagent (via Bouwjobs.nl), dan houden we u op de hoogte als er nieuwe toezicht / directievoering functies binnen de infra binnen komen.

Wij bieden ook de mogelijkheid om uw CV achter te laten in de CV database. Verschillende bedrijven binnen de civiele techniek / gww-sector hebben toegang tot deze database en kunnen u benaderen als zij een interessant job voor je hebben.

Bent u een van deze bedrijven en heeft u een vacature toezichthouder / directievoerder gww / infra / civiele techniek vacant, bekijk dan de mogelijkheden voor het werven via Gwwjobs.nl en haar partnernetwerk.

Filteren