Vacatures directievoering / toezicht GWW / infra / civiele techniek


11 vacatures gevonden

Gemeente utrecht: senior toezichthouder bouwrijp/woonrijp maken

Utrecht - Voort

Jij, als senior toezichthouder bij de gemeente Utrecht bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht op (grootschalige) woonrijp en bouwrijp nieuwbouwprojecten. Jij bent het aanspreekpunt voor de aannemers en zorgt er voor dat alles volgens de gemaakte plannen verloopt. Jij zorgt voor een goede communicatie tussen opdrachtgever en aannemer en lost eventuele problemen snel op. Daarnaast doe je nét even iets meer, vandaar dat jouw senioriteit echt toegevoegde waarde heeft.  Je ondersteunt de projectleider namelijk met een aantal directievoerderstaken. Hierbij kun je denken aan:  Voorzitten van bouwvergaderingenAdviseren over meer en minderwerk

Vandaag - lees meer ...

Gemeente utrecht: toezichthouder stad

Utrecht - Voort

Jij, als senior toezichthouder bij de gemeente Utrecht bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht op (grootschalige) GWW-projecten. Jij bent het aanspreekpunt voor de aannemers en zorgt er voor dat alles volgens de gemaakte plannen verloopt. Jij zorgt voor een goede communicatie tussen opdrachtgever en aannemer en lost eventuele problemen snel op. Daarnaast doe je nét even iets meer, vandaar dat jouw senioriteit echt toegevoegde waarde heeft.  Je ondersteunt de projectleider namelijk met een aantal directievoerderstaken. Hierbij kun je denken aan:  Voorzitten van bouwvergaderingenAdviseren over meer en minderwerk

Vandaag - lees meer ...

Directievoerder Civiele Techniek

den haag - Maandag

Als directievoerder ben je verantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden in de openbare buitenruimte. Hierbij komen ook groen, cultuurtechnische en openbare verlichtingswerken aan de orde. In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. Als directievoerder ben je voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Je bent verantwoordelijk voor de overdracht naar de afdeling onderhoud en voor de nazorgfase . Je bent verantwoordelijk voor de bestek administratie en beoordeeld het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de projectleider en stuurt de toezichthouders aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Je hebt een flexibele instelling en verricht waar nodig werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

Gisteren - lees meer ...

Directievoerder OVL

Den Haag - Maandag

Je bent werkzaam bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte onder de directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze directie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een goede woon-, werk en leefomgeving. Bij het team Dagelijks Beheer ligt de taak van het onderhouden en veilig houden van de openbare ruimte. De openbare verlichting is hier een onderdeel van. In 2016 is het onderhoudsbestek openbare verlichting opnieuw aanbesteed. De opdracht is voor 2 jaar en eventueel verlenging van 1 jaar. Wat ga je doen - Verantwoordelijk voor het coördineren van de uitvoering van het onderhoudsbestek OVL, incl. de afhandeling van meldingen; - Als gemandateerd installatieverantwoordelijke procesmatig zorg dragen voor de veiligheid van de OVL; - Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever, zowel intern als extern; - Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties, zowel voor onderhoudswerkzaamheden als projecten; - Aansturing van de toezichthouder; - Beoordelen van de eindoplevering met aannemer; - Rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen; - Analyseren van datagegevens ten behoeve van onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. - Het houden van voortgangsoverleg inclusief het (laten) maken van de verslaglegging hiervan; - Het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico's en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering; - Het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert; - Het voorbereiden van deelopdrachten; - Het beoordelen van meer- minderwerk; - Het opleveren van de deelopdrachten.

21 Januari 2018 - lees meer ...

Directievoerder Civiel

Den Haag - Maandag

Voor een opdrachtgever ben ik op zoek naar een Directievoerder Civiel voor het team Reconstructies die vanaf april tussen de 28 en 36 uur beschikbaar is. Je bent verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte, waarbij ook groen-/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam "Reconstructies”. In de projecten lever je vakinhoudelijke expertise en organiseer je als rechterhand van de technisch projectleider alle werkzaamheden in de uitvoeringsfase. De directievoerder is voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen, je verzorgt de overdracht van het werk aan de cluster Beheer en Onderhoud en begeleidt de nazorgfase. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband. Je hebt een flexibele instelling en verricht waar nodig werkzaamheden in de voorbereidingsfase.

21 Januari 2018 - lees meer ...

Civieltechnisch toezichthouder

Den Haag - Maandag

Voor een opdrachtgever in regio Zuid Holland ben ik op zoek naar een Toezichthouder Civiel die vanaf april tussen de 32 en 36 uur beschikbaar is. Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht op civieltechnische werken in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook groen/cultuurtechnische en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. De werkzaamheden worden in grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd binnen het zelfsturend vast projectteam "Reconstructies". Je taken zullen onder andere zijn: - Toetsen van ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid; - Verzorgen van technische advisering met financiële consequenties aan werkvoorbereiding en /of directievoerder; - Coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, bewoners/gebruikers, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen; - Bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de in uitvoering zijnde werkzaamheden; - Behandelen vragen en afhandelen klachten van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase; - Beoordelen meer- en minderwerk opgaven en bestek wijzigingen van de aannemer en hierin de directievoerder adviseren; - Beoordelen van de eindoplevering met aannemer; - Deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; - Tijdig rapporteren aan de directievoerder over de voortgang, meer- en minderwerk en afwijkingen (GOTIK-aspecten).

21 Januari 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Civiel

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

17 Januari 2018 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Arnhem - Maandag

Wil jij als Bouwinspecteur aan de slag bij diverse gemeenten? Maandag® Arnhem is op zoek naar ervaren bouwinspecteurs. Of je nu liever in loondienst bent of als ZZP'er, tijdelijke duur of onbepaalde tijd: Bij Maandag® is alles bespreekbaar. De werkzaamheden van een Bouwinspecteur: Je controleert de naleving van de wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen op samenhangende terreinen van WABO (focus op bouw). Je inspecteert ter plaatste de bouwkundige voorzieningen, signaleert illegale bouwactiviteiten, zegt zo nodig bestuursrechtelijke sanctiemiddelen aan en stelt schriftelijke controlerapporten op. Je bent in staat zelfstandig brieven op te stellen richting uitgaande bedrijven of burgers. Naast inspecterende taken, ben je ook in staat voorlichting te geven en informatie te verstrekken aan derden. Tot slot draag je zorg voor de afstemming, prioritering en afhandeling van projecten en dossiers.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Toezichthouder Grond Weg en Waterbouw

ROTTERDAM - Maandag

Heb jij ervaring met het toezichthouden op projecten in de grond-, weg- en waterbouw? Voor een gemeente in de omgeving Zuid-Holland, ben ik op zoek naar een Civieltechnische Toezichthouder. Jij bent verantwoordelijk voor het monitoren, toetsen en digitaal registreren van meerder civieltechnische werken. Je beoordeelt werkplannen, weekrapporten, termijnstaten, meer- en minderwerk, de voortgang, de kwaliteit van het werk en doet voorstellen met betrekking tot afwijkingen. Jij zal indien nodig bouwvergaderingen bijwonen en bent het centrale aanspreekpunt voor de omgeving en opdracht gever/nemer. Jij bent gewend met inwoners om te gaan en hiermee zowel mondeling als schriftelijk professioneel te communiceren. Je rapporteert over je werkzaamheden aan de beheerder/beleidsmedewerker/teamleider. Binnen dit project gaat het om de disciplines: bestratingswerkzaamheden, bagger/ beschoeiingswerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden, renovatie openbare verlichting, werkzaamheden zoals het plaatsen van speeltoestellen, hekwerken, etc.

16 Januari 2018 - lees meer ...

Civiel- en Cultuurtechnisch Toezichthouder

Gorinchem - Gemeente Gorinchem

De gemeentelijke organisatie van Gorinchem bestaat uit vijf afdelingen, een tweetal stafeenheden en een tweehoofdige directie. Eén van de afdelingen is de afdeling Beheer, onderhoud & Realisatie. Hier is bij het team Voorbereiding & toezicht vacatureruimte ontstaan van een Civiel- en Cultuurtechnisch Toezichthouder36 uur per week | Gorinchem Het team:Bij het team Voorbereiding & toezicht werken 13 medewerkers. Zij houden zich voornamelijk bezig met het voorbereiden van en toezichthouden op de werkzaamheden in de openbare buitenruimte. De functie:Als toezichthouder Civiel- en Cultuurtechnische werkzaamheden ben je belast met de volgende taken:  Je houdt dagelijks toezicht bij de uitvoering van civiel- en cultuurtechnische werken. Daarbij werk je nauw samen met de directievoerder en/of projectleider en de collega toezichthouders; Informeren van en rapporteren aan de directievoerder; Je bent betrokken bij de bestekvoorbereiding van werken. Bijhouden van een adequate projectadministratie (dagboek, week- en termijnstaat e.d.); Eerste aanspreekpunt voor uitvoeringstechnische zaken, inclusief meldingen/klachten van burgers en bedrijven en de afhandeling daarvan; Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden van de aannemer, nutsbedrijven en derden; Mede zorg dragen voor technische (deel)opleveringen en overdracht aan de beheerder; Het leveren van een bijdrage aan het actueel houden van een kwaliteitssysteem en de werkprocessen; Je communiceert in- en extern. Daarbij verstrek je inlichtingen aan burgers, bedrijven en instanties. De communicatie is gericht op het verkrijgen van medewerking; Daarnaast verricht je overige werkzaamheden, passend binnen de doelstelling van de afdeling.

20 December 2017 - lees meer ...

Bouwinspecteur Zuid-Nederland

Breda - YER

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Bouwinspecteur die het verschil maakt bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek bij gemeenten in Zeeland, Brabant en Limburg. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Controle op naleving van de relevantie wet- en regelgeving van vergunningen en beschikkingen (WABO) Inspecteren van de bouwkundige voorzieningen Inzetten van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Opstellen van schriftelijke controle rapporten Geven van voorlichting aan burgers en betrokken partijen

2 November 2017 - lees meer ...

Op Gwwjobs.nl hebben wij verschillende vacatures in de toezicht en directievoering in de gww / infra / civiele techniek. Direct hieronder ziet u al een compleet overzicht.

Heeft u moeite om een passende vacature te vinden, maak dan gebruik van onze zoekfunctie. Hiermee heeft u snel een selectie gemaakt en komt de perfecte baan bovendrijven. Als u zich ook nog eens inschrijft voor onze jobagent (via Bouwjobs.nl), dan houden we u op de hoogte als er nieuwe toezicht / directievoering functies binnen de infra binnen komen.

Wij bieden ook de mogelijkheid om uw CV achter te laten in de CV database. Verschillende bedrijven binnen de civiele techniek / gww-sector hebben toegang tot deze database en kunnen u benaderen als zij een interessant job voor je hebben.

Bent u een van deze bedrijven en heeft u een vacature toezichthouder / directievoerder gww / infra / civiele techniek vacant, bekijk dan de mogelijkheden voor het werven via Gwwjobs.nl en haar partnernetwerk.

Filteren