Vacature Tender Engineer

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Amsterdam, Nederland
  • de Vries & van de Wiel
  • 7 Mei 2018

Functie inhoud

As a Tender Engineer you..

- analyse tender documents, determine the scope and see risks and opportunities;
- take care of the follow up of design, communication, support of third parties, deliveries and method descriptions, technical qualifications, measurement statements and other reports and take correcting measures in case necessary;
- take care of input from different internal and external stakeholders and prepare contractual qualifications and technical assumptions;
- support the tender team to make sure a good cost calculation can be made;
- search for optimalisation of the scope that affect the competitive proposal for the client;
- take action for complex issues and translate the requirements/conditions to the proposal for the client;
- think along about the (distinctive) work method and review the documents of the tender team.

Functie eisen

You need the following qualifications to be a Tender Engineer:

- degree in building or civil engineering;
- bachelor or master thinking level;
- excellent communication skills, both written and verbal in the Dutch and English language;
- see opportunities and have a clear judgment and clear vision;
- can work both independently and in a team;
- have a flexible attitude and can adapt your behaviour and working method to new information, conditions or unexpected obstacles.

Geboden wordt

What are your benefits?

- excellent remuneration package including numerous interesting advantages, such as pension and extra holidays;
- challenging position with corresponding responsibilities;
- engaging international working environment;
- wide range of career opportunities, personal and professional growth and the possibility to follow courses.

Overig

Are you the expert we are looking for? Apply now via our online application form.

Recruitment by commercial agencies in relation to this or other vacancies is not appreciated.

Over de Vries & van de Wiel

De Vries & van de Wiel, een waterbouwer van formaat.

Praten over de Vries & van de Wiel is praten over waterbouwprojecten in Nederland.
Wij zijn actief op de Nederlandse waterbouwmarkt waarbij we projecten uitvoeren op het gebied van baggeren, zandleveranties, natuurbouw, aanbrengen bodembescherming, bodemsaneringsprojecten en vele overige projecten nauw verwant aan waterbouwactiviteiten. Wij zijn actief voor vooral de publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen maar ook voor private klanten in bijvoorbeeld de havengebieden als tevens op projecten die zijn aangenomen door zusterbedrijven uit de DEME organisatie. Onze expertise wordt breed erkend binnen de Nederlandse markt, onze mensen en ons materieel is op vele projecten zichtbaar. Dankzij onze creatieve en innovatieve oplossingen zien wij projecten op een net iets andere manier waardoor we onderscheidend kunnen zijn om opdrachten aan te nemen. De samenwerking tussen de interne bedrijfsonderdelen bij de Vries & van de Wiel als tevens de nauwe samenwerking met de diverse DEME entiteiten en ondersteunde diensten maakt dat ons kennisgebied omvangrijk is maar ook snel inzetbaar.

De Vries & van de Wiel is nauw betrokken geweest bij de totstand koming van de marktvisie, een goede samenwerking met onze opdrachtgevers is voor ons essentieel om een project naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen af te ronden. Dat wij hierin excelleren blijkt uit het feit dat we onderdeel van de GraafReinald Alliantie waarbij we in nauwe samenwerking met onze partners binnen deze alliantie werken aan de dijkversterking van het traject Gorinchem Waardenburg. De opgave in het Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt door ons gezien als een kansrijke opgave voor de komende jaren waarbij we onze oplossingen, samenwerking en uitvoering succesvol kunnen inbrengen.

De Vries & van de Wiel beschikt over een groot aantal drijvende materieelstukken zoals baggerpontons, hopperzuigers, steekzuigers, beunbakken en lospontons, daarnaast kunnen wij daar waar nodig terugvallen op materieel wat beschikbaar is binnen de DEME groep.

Join us in shaping the world!
De Vries & van de Wiel is steeds op zoek naar getalenteerde, gedreven studenten en young professionals om het team te versterken.
We bieden studenten de mogelijkheid voor een afstudeer projects of een stageplaats en hebben regelmatig mogelijkheiden voor recent afgestudeerden.