Vacature Senior beleidsmedewerker water (1,0 fte)

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Maastricht
  • Provincie Limburg
  • 6 April 2022
  • 2022NW01

Functie inhoud

Senior beleidsmedewerker water (1,0 fte) bij Provincie Limburg
Als senior beleidsmedewerker neem je samen met het clustermanagement en de coördinerende senior het voortouw om het waterbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit realiseer je, als enthousiaste verbinder. Je innovatieve visie op het waterbeleid en de provinciale rol en taakopvatting daarbij, draag jij met vertrouwen uit en is je uitgangspunt bij de coaching van medewerkers in het team. Je zorgt voor de inhoudelijke inbreng in cluster- en/of grensoverstijgende projecten en trekt zelf een aantal meer complexe projecten. Met jouw aquatisch ecologische kennis en je kennis van oppervlaktewater en beeksystemen ken je het belang van (herstel)maatregelen voor het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura-2000 doelstellingen.

Zowel voor waterkwaliteit als kwantiteit wordt het grensoverschrijdende aspect steeds belangrijker Daarom neem je als partner deel aan de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld met Duitsland (subcommissie Maas-Roer, Maas-Niers en de permanente grenswatercommissie), Wallonië (Jeker-Geul) en Vlaanderen (Thornerbeek). Er liggen in de periode 2022-2027 nog de nodige uitdagingen met betrekking tot het ontwikkelen van uitvoeringsstrategieën om de KRW-doelen voor waterkwaliteit te behalen. Je zorgt ervoor dat partners de benodigde maatregelen uitvoeren en organiseert hiervoor de financiële afspraken. Je bereidt het periodiek bestuurlijk overleg met het Waterschap Limburg voor. Je bent breed inzetbaar en in staat om strategisch maar ook meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water
Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.

Dit doet een senior beleidsmedewerker water
Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen. Je vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever voor het programmabureau Maas en neemt als ambtelijke ondersteuning deel aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas. Je bent voor externen het provinciale aanspreekpunt op het vlak de functietoekenning beken, de Limburgse integrale wateraanpak en de beekdalbrede ontwikkeling. Intern ben je het provinciale aanspreekpunt voor het bestuurlijk overleg met het Waterschap en stem je af met collega’s van Natuur, Plattelandsontwikkeling, Programma’s en projecten en Subsidies.

Functie eisen

Wij vragen:
- Academisch denk- en werkniveau;
- Afgeronde opleiding op het gebied van aquatische ecologie en hydrologie;
- Ruime ervaring met werken binnen, en coördineren van een beleidscyclus in een bestuurlijke omgeving;
- Kennis van het publieke domein;
- Affiniteit met beleidsontwikkelingen op landelijk en internationaal niveau;
- Politieke en bestuurlijke sensitiviteit;
- Hydrologische kennis; kennis van watersysteem en met name beeksystemen is een pré;
- Beheersing van de Engelse, Duitse en/of Franse taal is een pré;
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
- Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
- In staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders.

Geboden wordt

Wij bieden jou:
- Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 4.094,77 en maximaal € 5.827,98 in schaal 12 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
- Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
- Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
- Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
- Pensioensopbouw bij ABP.

Overig

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Solliciteer naar de vacature senior beleidsmedewerker water
Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 15 april 2022 tegemoet.
Je kunt reageren via de button "Solliciteren".

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons-Raven, clustermanager van Natuur en Water, via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 63 of Joep Geenen, adjunct-clustermanager van Natuur en Water, via het telefoonnummer +31 (0)6 52 08 62 81.

Overige informatie
De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Over Provincie Limburg

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.