Vacature Medewerker Constructie

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Emmen
  • Gemeente Emmen
  • 13 November 2018

Functie inhoud

Wonen in de gemeente Emmen
De gemeente Emmen bestaat uit één stedelijke kern, dertien dorpen en 107.000 inwoners. Emmen heeft bijzonder opgezette woonwijken en karakteristieke dorpen naast natuurschoon en bossen. In het hartje van de stad staat het Atlas Theater en de topattractie Wildlands Adventure Zoo. Onze gemeente combineert stedelijke voorzieningen en industriële bedrijvigheid met rust en ruimte.

Werken bij de gemeente Emmen
De maatschappelijke en politieke omgeving verandert in hoog tempo. Als je bij de gemeente Emmen werkt heb je daar iedere dag mee te maken. Je bent er voor de burgers, bedrijven en instellingen. Je kaders zijn wet- en regelgeving en de gemaakte afspraken en uitgangspunten die binnen onze gemeente gelden. In Emmen nemen we belangrijke beslissingen samen met de betrokken partijen. We luisteren naar elkaar, er is ruimte om te improviseren en te vernieuwen. We richten ons op het vinden van realistische, haalbare oplossingen. We nemen onze verantwoordelijkheid en we doen wat we zeggen.

De gemeente Emmen is een organisatie in ontwikkeling. Via de lijn van de vier kernwaarden Verbinding, Ruimte, Daadkracht en Realisme gaan we VeRDeR. Wij werken vraaggericht en integraal en creëren zo samen met anderen kansen. Voor het team Toezicht en Handhaving zoeken we een

Medewerker Constructie
36 uur | Emmen

Team
Het team Toezicht en Handhaving is een informeel en prestatiegericht team. Binnen het team is er veel onderling contact, we werken gestructureerd en er is ruimte voor eigen initiatief.

Toekomst
In de Omgevingswet (2021) staat een samenhangende zorg voor de fysieke leefomgeving centraal. Het team Toezicht en Handhaving is een belangrijke speler in deze samenhang en zal naast een controlerende taak, steeds meer een adviserende taak krijgen, bijvoorbeeld over het risico van naleving en de handhaafbaarheid van keuzes. De handhaving verandert van taak- naar resultaatgerichtheid.

Functieomschrijving
We zoeken een constructeur met doorgroeimogelijkheden tot senior constructeur. Als constructeur ben je bezig met het controleren van ingediende berekeningen en zelfstandig maken van controleberekeningen van complexe constructies. Daarnaast begeleidt de constructeur de toezichthouders. Van de constructeur wordt een proactieve houding verwacht op het gebied van ontwikkeling en innovatie. Het incidenteel bezoeken van bouwlocaties is een onderdeel van jouw werkzaamheden.

Wat houd de functie in?
• Het adviseren over en ontwikkelen van beleid op een breed vakgebied.
• Het adviseren over vraagstukken en processen die tactisch dan wel operationeel van aard zijn en die worden gestuurd door beleidsmatige keuzes binnen het vakgebied.
• Draagt zorg voor de uitvoering en implementatie van vraagstukken en processen.
• Het toetsen van ingekomen stukken op constructieve aspecten uit het bouwbesluit (tekeningen en berekeningen) zoals gesteld in de relevante regelgeving na verlenen omgevingsvergunning.
• Het verstrekken van informatie inzake constructieve aangelegenheden.
• Het onderhouden van contacten met architecten, installateurs, fabrikanten, leveranciers, constructeurs, publiek, RUD en VRD, collega’s TNH en VRG en andere afdelingen binnen de organisatie.
• Het plegen van onderzoek en het maken van rapportages op constructief gebied van bouwwerken naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen en/of calamiteiten.
• Het geven van advies aan- en een vraagbaak zijn voor collega’s directie collega’s en in voorkomende gevallen aan team Vergunningen.

Functie eisen

Wat vragen wij van jou?
• Minimaal een afgeronde opleiding HBO bouwkunde of Civiele Techniek, eventueel aangevuld met HTI (staal en beton).
• Minimaal 4 tot 6 jaar werkervaring in de functie van constructeur van civiel- of bouwkundige constructies.
• Gedegen kennis van Bouwbesluit en Eurocodes.
• Ervaring op het gebied van informatica en een goede kennis van Word, Exel en rekensoftware als Matrix, SCIA Engineer of gelijkwaardig strekt tot aanbeveling.
• Een analytisch vermogen (probleemanalyse): het signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie en verbanden leggen tussen gegevens. Je ziet de relatie tussen feiten en de mogelijke oorzaken en gevolgen.
• Visie en het vermogen om informatie te vertalen naar ideeën voor de toekomst, ook voor eigen vakgebied.
• Inlevingsvermogen: je houdt rekening met ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten het eigen werkveld.
• Overtuigingskracht: je weet jouw standpunt te verkopen. Je stelt vragen om er achter te komen op welke manier de gesprekspartner(s) tevreden zou(den) zijn.
• Initiatief: je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden. Je doet ongevraagd voorstellen om te komen tot verbeteringen of vernieuwingen.

Geboden wordt

Wat bieden wij?
Het aan de functie verbonden salaris bedraagt minimaal € 2.591,- en maximaal € 4.225,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van opleiding, ervaring en deskundigheid. Een arbeidsmarkttoelage behoort eventueel tot de mogelijkheden.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
• Je beschikt over een vrij besteedbaar budget (naast het salaris). Dit heet het Individueel Keuze Budget (IKB). Geld uit verschillende regelingen (o.a. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof is omgezet in een persoonlijk budget. Voor welke doelen je dat geld inzet, is aan jou.
• Een goede balans tussen werk en privé vinden we belangrijk. Flexwerken kan tot de mogelijkheden behoren.
• De gemeente Emmen heeft een uitstekende pensioenregeling voor haar medewerkers bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP-Keuzepensioen biedt veel mogelijkheden voor ambtenaren.
• Je kunt je met collectieve korting verzekeren bij één van de zorgverzekeraars zoals genoemd in de arbeidsvoorwaardenregeling.
• Er zijn diverse arbeidsvoorwaarden op maat. Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden: aanschaf fiets met fiscaal voordeel, uitruilen van o.a. reiskosten woon-/werkverkeer, opleidingskosten en vakbondscontributie en/of kopen van verlofuren.
• Je kunt gebruikmaken van diverse verlofregelingen, zoals ouderschapsverlof en de wettelijke regelingen zoals zorgverlof.
• Persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. Er is een budget beschikbaar om je eigen ontwikkeling vorm te geven.

Overig

Wil je meer informatie?
Voor informatie kun je contact opnemen met het algemeen nummer 14 0591. Je wordt dan teruggebeld door Jos Harms (teamleider).

Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Dan ontvangen we graag jouw motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 27 november 2018 via de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Medewerker Constructie, Bouwkunde, Civiele Techniek, Gemeente, HTI, HBO, Vacature Emmen