Vacature Beleidsmedewerker Water (0,7 fte)

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Maastricht
  • Provincie Limburg
  • 30 Juli 2021
  • 2021NW04

Functie inhoud

Beleidsmedewerker water bij Provincie Limburg (0,7 fte)
Als beleidsmedewerker water ben je lid van het kernteam programma Maasvallei. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de provinciale bevoegdheden van de Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas, die loopt tot en met 2027. De volledige uitvoering van het Grensmaas project is een groot provinciaal belang vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en grindwinning. Het project is voor 70 procent gerealiseerd maar nog lang niet af. Er liggen in de periode 2022-2027 nog de nodige uitdagingen met betrekking tot de uitvoering en afronding van diverse project - onderdelen. Je bent breed inzetbaar en in staat om meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water
Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.

Dit doet een beleidsmedewerker water
Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen en neemt deel aan het ambtelijk overleg van de publieke partners (LNV, I&M en Provincie) als opdrachtgevers van het Consortium Grensmaas. Je bent voor externen provinciale aanspreekpunt; voor RWS als dagelijks opdrachtgever aan consortium namens de overheden, voor het Consortium zelf en voor andere partners zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en leden van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie. Intern ben je de provinciale coördinator en stem je af met collega’s van de clusters Vergunningen Toezicht en handhaving, Natuur- en Water, Grond- en Vastgoed en Ruimte.

Functie eisen

Wij vragen:
 Een afgeronde opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 Hydrologische/Civieltechnische, of Cultuurtechnische kennis is een pré;
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 In staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders.

Geboden wordt

Wij bieden jou:
 Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen.

Overig

Solliciteer naar de vacature beleidsmedewerker water
Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 27 augustus 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar [email protected] aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021NW04.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons-Raven, clustermanager van Natuur en Water, via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 63 of Jos Simons clustermanager Ruimte en ambtelijk opdrachtgever programma Maasvallei, via het telefoonnummer +31 (06) 15 01 82 48.

Overige informatie
De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Voor deze functie geldt het risicoprofiel integriteit.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Over Provincie Limburg

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.