Vacature Beleidsmedewerker Grondwaterkwantiteit

Direct solliciteren Vacature opslaan

 • Utrecht
 • Provincie Utrecht
 • 7 April 2021
 • -

Functie inhoud

Voor het Domein Leefomgeving, team Water en Bodem is de Provincie Utrecht op zoek naar een:

Beleidsmedewerker Grondwaterkwantiteit
32-40 uur per week
Functieschaal 11
Contract voor onbepaalde tijd

Realiseer jij onze ambitie bij de realisatie van de drinkwaterstrategie, en zorg jij voor maatregelen ten behoeve van de droogtebestrijding bij natuurgebieden?

Wie zijn wij:
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Het team Water en Bodem zorgt mede met de uitvoering van haar taken op het gebied van water, grondwater en bodem voor een duurzame, aantrekkelijke en veilige provincie. Het team richt zich op de maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie in de provincie en voert wettelijke taken uit. Water en Bodem dragen bij aan de kerntaken van de provincie en de grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Robuuste bodem- en watersystemen vormen de drager voor de gewenste ontwikkelingen. Het team houdt zich bezig met een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven zoals waterveiligheid en wateroverlast, waterkwaliteit, voldoende schoon (drink)water, bodemkwaliteit en bodemdaling. We werken samen met onze partners, binnen en buiten de organisatie, met name de drie drinkwaterbedrijven en de vier Utrechtse waterschappen. We doen dat integraal, gebiedsgericht en projectmatig. Samenwerken is nodig omdat het dringen is in de ondergrond en veel opgaven gebruik maken van het bodem- en grondwatersysteem.

Wat ga je doen
Binnen het team Water en Bodem (WEB) werk je samen met collega’s vanuit een beleidsmatige invalshoek aan de ontwikkeling en uitvoering van het grondwaterbeleid. Het beleid van de fysieke leefomgeving (ruimte, bodem-water-milieu, mobiliteit en natuur) is in het kader van de Omgevingswet gebundeld in een nieuwe Omgevingsvisie, -verordening en programma’s, waaronder het bodem en waterprogramma. Het in ontwikkeling zijnde Bodem en Waterprogramma gaat de provinciale opgave bevatten voor grondwater en drinkwater.

De ambitie van het beleid is het op orde houden van de goede kwantitatieve en kwalitatieve toestand van het grondwaterlichaam. Wij zorgen ervoor dat de beschikbare hoeveelheid grondwater voldoende is om grondwaterafhankelijke functies in stand te houden of te verbeteren. We doelen hiermee in het bijzonder op kwetsbare en vitale functies, zoals waardevolle natuur of winningen voor drinkwater.

Je participeert in (gebieds)processen waarin het grondwatersysteem een belangrijke onderdeel is. Voorbeelden van processen zijn de realisatie van de drinkwaterstrategie, maatregelen ten behoeve van de droogtebestrijding bij natuurgebieden, energietransitie en gebiedsaanpak stikstof.

Jouw werkzaamheden betreffen meer in het bijzonder:

 • Je brengt kennis van het grondwatersysteem in bij verschillende (3-D) gebiedsprocessen.
 • Je draagt bij aan de realisatie van de drinkwaterstrategie en de (toekomstige) openbare drinkwatervoorziening.
 • Je werkt samen met waterschappen om het inzicht te vergroten in het grondwatersysteem.
 • Je participeert in projecten rondom waterbesparing.

  Je bent daarnaast breder inzetbaar in het waterbeleid binnen het team Water en Bodem.

  Functie eisen

 • Een afgeronde relevante hbo- en/of wo-opleiding (bijvoorbeeld Aardwetenschappen, Fysische geografie of verwante studie).
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met het werkveld bodem- en grondwaterbescherming en grondwatermodelering.
 • Ervaring in gebiedsprocessen en integraal waterbeheer, waarbij meerdere belangen spelen, waaronder een drinkwaterbelang.

  Competenties

 • Je bent resultaatgericht en oplossingsgericht.
 • Je bent iemand die samenwerkt en verbindingen kan leggen.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen (bestuurlijke sensitiviteit).
 • Je bent communicatief vaardig met goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent in staat om onderzoeken naar het functioneren van grondwatersystemen uit te zetten en te beoordelen.
 • Je kunt snel en doelgericht essentiële informatie verzamelen, analyseren en daarover op heldere wijze schriftelijk rapporteren. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en kunt deze tot een voor alle stakeholders bevredigend resultaat brengen.

  Geboden wordt

  Werken bij de Provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen - vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.
  We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken.

  De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

  Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 of 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een salaris van maximaal € 5.008,99 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 11).
 • Een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd.
 • De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen via een persoonlijk ontwikkelbudget.

  Overig

  Geïnteresseerd in deze vacature?
  Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Martien Marteijn, teamleider Water en Bodem, telefoon 06- 34 16 89 91 of Mieke de Jong, senior beleidsadviseur grondwater 06-36 56 94 55.

  Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Marloes Rikmenspoel, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon 06-36 46 39 19 of mail [email protected]. Of kijk voor meer informatie over de organisatie op www.werkenbij.provincie-utrecht.nl/over-ons.

  Solliciteren
  Ben je geïnteresseerd? Interne kandidaten kunnen reageren tot en met 14 april en externe kandidaten kunnen reageren tot en met 21 april.

  We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

  Solliciteren kan van 2 april 2021 t/m 21 april 2021 via het sollicitatieformulier. Interne kandidaten verzoeken wij te reageren via intranet.

  Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een verklaring omtrent gedrag (vog). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 • Direct solliciteren


  Adres
  Archimedeslaan 6
  3584 BA Utrecht

  Contact
  Martien Marteijn
  T: 06- 34 16 89 91
  -