Vacature Adviseur Waterbeheer

Direct solliciteren Vacature opslaan

 • Breda
 • Waterschap Brabantse Delta
 • 7 Mei 2019

Functie inhoud

De organisatie
Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Zo’n 500 enthousiaste medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in met het oog op de toekomst. Dat doen ze niet alleen, maar samen met inwoners, agrariërs, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, natuurterreineigenaren en andere organisaties. Samen zorgen we ervoor dat het in Midden- en West-Brabant goed en veilig wonen, werken en genieten is in de buurt van water.

Ons waterschap is een overheidsorganisatie waarbij het bestuur vergelijkbaar is met een gemeentebestuur. Dit bestuur wordt eenmaal per vier jaar gekozen door de inwoners van Midden- en West-Brabant en heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd. De bestuursleden hebben de grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Ons waterschap is continue in beweging. In de uitvoering van onze taken houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van de collega’s en maakt werken bij ons waterschap uitdagend en afwisselend.

Bij waterschap Brabantse Delta sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei is hier belangrijk. Net als een goede balans tussen werk en privé. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er verschillende mogelijkheden. Klantgerichtheid, duidelijkheid en samenwerking zijn kernwaarden van waterschap Brabantse Delta.

Voor de afdeling beheer en bediening zoeken wij een:

Adviseur waterbeheer
36 uur, standplaats Breda
Die zorgt voor de programmering van onze wateropgaven

De afdeling
De afdeling Beheer & Bediening is verantwoordelijk voor het beheer van het watersysteem, waterkeringen en vaarwegen. Met het proces beheer slaan we de brug tussen beleid en uitvoering; we vertalen strategische doelen naar concrete maatregelen in het watersysteem, in een dynamisch krachtenveld van omgeving en bestuur. Het proces beheren (programmeren) levert een goed uitvoerbaar, afgewogen én dynamische programmering van maatregelen op, waarbij we het gedachtengoed van assetmanagement toepassen: optimale afweging tussen prestaties, kosten en risico’s (én kansen!). We houden overzicht en faciliteren van daaruit een slagvaardige uitvoering. We werken intensief samen met collega’s in andere processen.

De functie:

Als Adviseur Waterbeheer (roepnaam: Adviseur Programmeren) ben je een nieuwsgierige spin in het web:


 • Je bent verantwoordelijk voor de programmering van werkzaamheden op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterveiligheid, kunstwerken of vaarwegen. Afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse en na afstemming met je collega’s is er ruimte je te concentreren op één van deze werkvelden.
 • Je verbindt informatie over processen van het waterschap met externe informatie.
 • In je netwerk verzamel en deel je kennis en informatie, met zowel interne als externe stakeholders, om zo samen verder te komen.
 • Je vertaalt beleidsdoelstellingen naar uitvoeringsmaatregelen, bediening, inspectie, onderhoud, renovatie, nieuwbouw, beheermaatregelen, monitoring, onderzoek, en weer terug (sluiten PDCA cyclus: Plan-Do-Control-Act).
 • Je beschouwt de gehele levenscyclus van de assets, en houdt lange termijn doelen in beeld terwijl je soms ook korte termijn adviezen geeft.

Je werkt nauw samen in een team met vier adviseurs beheer en vier adviseurs programmameren. Daarnaast zijn gebiedsadviseurs, assetmanagers, specialisten, beleidsadviseurs en operationele medewerkers belangrijke gesprekspartners voor je. Je formuleert onderzoek en informatie vragen, die helpen om de goede kennis te vergaren.

Je hebt een spilfunctie in de calamiteitenorganisatie, en draait mee in de wachtdienst (in de rol van coördinator maatregelen).

Functie eisen

Wij vragen
Je beschikt over een brede basiskennis en ervaring op het gebied van waterbeheer op een wo-werk en -denkniveau. Kennis van en affiniteit met het werkveld vaarwegen en/of nautisch beheer is een pre. Je bent in staat om een grote diversiteit aan kaders, belangen, kennis en informatiebronnen te vertalen in een goed afgewogen programmering van maatregelen. Je kunt een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. En als het spannend wordt houd jij overzicht, en durf je regie te voeren. Als de werkelijkheid anders blijkt te zijn dan vooraf geprogrammeerd, geef je bruikbare adviezen, waardoor de uitvoering niet stagneert.

Woorden die jouw karakteriseren zijn:


 • standvastig én flexibel;
 • analytisch én slagvaardig;
 • teamspeler die ook de leiding neemt als het moet;
 • adviseur met impact;
 • risicomanager die kansen ziet;
 • stressbestendig.

Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Geboden wordt

Wij bieden
Wij zijn een moderne overheidsorganisatie met een plezierige werkcultuur en bieden een werkomgeving die informeel, resultaatgericht is én waar verantwoordelijkheden laag liggen.

Meer info over het waterschap? Bekijk de film waterschap Brabantse Delta.
Je salaris bedraagt bij een fulltime dienstverband minimaal € 3.511, - en maximaal € 4.922, - bruto (schaal 11). Daarnaast beschikt iedere medewerker over een individueel keuze budget van 20%, waarin onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is opgenomen. Dit budget kun je aanwenden voor bijvoorbeeld het kopen van extra verlof of het genereren van extra inkomen.

Overig

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob Wolbrink, hoofdafdeling Beheer & Bediening (076 – 564 10 51). Voor overige vragen kun je terecht bij Mijke Buit, HR-adviseur (076-564 10 54). Of kijk op www.brabantsedelta.nl voor meer informatie over ons waterschap.

Solliciteren kan tot en met 19 mei 2019 via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 28 mei 2019 in de ochtend. De tweede ronde gesprekken op 12 juni in de ochtend.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.